DRUŻYNA

Drużyna: Krystyna Nitzschke. Obserwator: Krystyna Nitzschke

Liczba gatunków: 122

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 66 1338 34 34 0 0 10 24
2 31 1114 40 24 0 1 3 20
3 69 771 56 38 0 1 6 31
4 151 892 82 64 0 3 22 39
5 87 307 96 47 0 2 19 26
6 87 442 105 46 0 3 20 23
7 63 447 115 40 0 2 11 27
8 2 52 116 2 0 0 1 1
9 62 2117 121 38 0 4 13 21
10 1 12 121 1 0 0 1 0
11 45 309 122 30 0 0 7 23
12 0 0 122 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9201233 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 9201240 2023.11.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9201238 2023.11.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9201236 2023.11.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9201235 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9201234 2023.11.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 5 9201289 2023.11.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9201232 2023.11.19 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9201231 2023.11.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9201230 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9201227 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9201224 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9201241 2023.11.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9201242 2023.11.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9201243 2023.11.19 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9201287 2023.11.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9201286 2023.11.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9201285 2023.11.19 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9201269 2023.11.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9201268 2023.11.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9201267 2023.11.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9201266 2023.11.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9201265 2023.11.19 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9201264 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9201248 2023.11.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9201244 2023.11.19 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 9164584 2023.11.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9164583 2023.11.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9164582 2023.11.07 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 9164581 2023.11.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9164579 2023.11.07 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 9164578 2023.11.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9164577 2023.11.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9164576 2023.11.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 9164585 2023.11.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9164586 2023.11.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9164587 2023.11.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9164588 2023.11.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 6 9164589 2023.11.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 9164590 2023.11.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9164591 2023.11.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9164580 2023.11.07 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9164592 2023.11.07 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9164593 2023.11.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9164609 2023.11.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 12 9164610 2023.10.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8996515 2023.09.23 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 8996516 2023.09.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8996517 2023.09.23 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8996523 2023.09.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8996524 2023.09.23 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8996525 2023.09.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 8996528 2023.09.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8996529 2023.09.23 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 8997341 2023.09.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8997342 2023.09.23 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8997343 2023.09.23 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8997344 2023.09.23 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8976406 2023.09.17 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8971434 2023.09.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8971435 2023.09.16 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8971437 2023.09.16 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8971438 2023.09.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8965813 2023.09.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8965812 2023.09.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8965811 2023.09.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8965810 2023.09.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8965772 2023.09.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8965771 2023.09.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8965770 2023.09.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8965769 2023.09.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8965768 2023.09.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8965817 2023.09.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8965818 2023.09.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8965827 2023.09.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 8965826 2023.09.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8965825 2023.09.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8965824 2023.09.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8965823 2023.09.11 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8965822 2023.09.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8965821 2023.09.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8965820 2023.09.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8965819 2023.09.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8929283 2023.09.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8929280 2023.09.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8929279 2023.09.03 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 15 8929278 2023.09.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 8929277 2023.09.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 8929275 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8929285 2023.09.03 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8929287 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8929298 2023.09.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8929381 2023.09.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8929318 2023.09.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 8929312 2023.09.03 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8929306 2023.09.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 8929304 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 100 8929301 2023.09.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8917484 2023.09.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8917539 2023.09.01 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8917555 2023.09.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8917564 2023.09.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 8917570 2023.09.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8917577 2023.09.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8917583 2023.09.01 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 5 8917634 2023.09.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8917640 2023.09.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8917657 2023.09.01 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8917475 2023.08.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 8844597 2023.08.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8801588 2023.07.27 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 8801600 2023.07.27 ZP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8801601 2023.07.27 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8801602 2023.07.27 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8801603 2023.07.27 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8801616 2023.07.27 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8801619 2023.07.27 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8801622 2023.07.27 ZP
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8797553 2023.07.25 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8797554 2023.07.25 MB
pospolity kruk, Corvus corax 1 8797556 2023.07.25 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8797557 2023.07.25 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 8797559 2023.07.25 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8797562 2023.07.25 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8797565 2023.07.25 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8797567 2023.07.25 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8797571 2023.07.25 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8797573 2023.07.25 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8797576 2023.07.25 ZP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8780206 2023.07.20 ZP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8780205 2023.07.20 ZP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8780199 2023.07.20 ZP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8780194 2023.07.20 ZP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8780193 2023.07.20 ZP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8780192 2023.07.20 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8780191 2023.07.20 ZP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8780190 2023.07.20 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8780189 2023.07.20 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8780207 2023.07.20 ZP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8780208 2023.07.20 ZP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8780209 2023.07.20 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8780218 2023.07.20 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8780217 2023.07.20 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8780216 2023.07.20 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8780215 2023.07.20 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 8780214 2023.07.20 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 8780213 2023.07.20 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8780212 2023.07.20 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8780211 2023.07.20 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8780210 2023.07.20 ZP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8780179 2023.07.19 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8780178 2023.07.19 MB
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8780177 2023.07.19 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8780176 2023.07.19 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 8780175 2023.07.19 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8780180 2023.07.19 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8780181 2023.07.19 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8780182 2023.07.19 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8780183 2023.07.19 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8780184 2023.07.19 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8780185 2023.07.19 MB
pospolity kos, Turdus merula 2 8780186 2023.07.19 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8780187 2023.07.19 MB
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8780152 2023.07.18 ZP
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8780170 2023.07.18 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8780173 2023.07.18 ZP
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8753875 2023.07.11 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8753876 2023.07.11 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8753879 2023.07.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8753880 2023.07.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8753881 2023.07.11 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8753884 2023.07.11 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8753892 2023.07.04 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8707486 2023.06.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8706820 2023.06.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8706819 2023.06.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8706818 2023.06.29 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8706817 2023.06.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8706813 2023.06.29 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8706767 2023.06.29 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8706766 2023.06.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8706765 2023.06.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8706764 2023.06.29 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8707487 2023.06.29 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8707498 2023.06.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8707500 2023.06.29 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 8707524 2023.06.29 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8707523 2023.06.29 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8707522 2023.06.29 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8707521 2023.06.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8707519 2023.06.29 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 8707517 2023.06.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8707504 2023.06.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8707502 2023.06.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8707525 2023.06.29 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8707530 2023.06.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8692412 2023.06.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8692413 2023.06.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 7 8692414 2023.06.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8692415 2023.06.25 ŚL
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 8692417 2023.06.25 ŚL
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8692419 2023.06.25 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8692420 2023.06.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8692423 2023.06.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8692424 2023.06.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8692426 2023.06.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8692460 2023.06.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8692459 2023.06.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8692458 2023.06.25 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8692456 2023.06.25 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8692455 2023.06.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8692451 2023.06.25 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8692428 2023.06.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8692427 2023.06.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8672199 2023.06.15 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8672200 2023.06.15 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8672201 2023.06.15 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8672202 2023.06.15 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8613973 2023.06.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8613972 2023.06.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8613970 2023.06.08 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 8613969 2023.06.08 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8613968 2023.06.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8613908 2023.06.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8613907 2023.06.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8613904 2023.06.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8613974 2023.06.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8613976 2023.06.08 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8613977 2023.06.08 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8614005 2023.06.08 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8613989 2023.06.08 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8613986 2023.06.08 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8613985 2023.06.08 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8613984 2023.06.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8613982 2023.06.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8613981 2023.06.08 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8613978 2023.06.08 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8595002 2023.06.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8577820 2023.06.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8577824 2023.06.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8577825 2023.06.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 8579602 2023.06.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8577819 2023.06.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 15 8577816 2023.06.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8577786 2023.06.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 8577785 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8577783 2023.06.02 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8577778 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8579625 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 10 8579603 2023.06.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8595004 2023.06.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8595003 2023.06.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8579642 2023.06.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8579639 2023.06.02 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8579637 2023.06.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8579636 2023.06.02 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8579634 2023.06.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 8579630 2023.06.02 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8579628 2023.06.02 ŚL
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8579627 2023.06.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8505274 2023.05.21 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8505276 2023.05.21 ŚL
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8505278 2023.05.21 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498810 2023.05.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8498809 2023.05.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8498808 2023.05.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498805 2023.05.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8498802 2023.05.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8498791 2023.05.20 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8498788 2023.05.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8498787 2023.05.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8498811 2023.05.20 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8498812 2023.05.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8498852 2023.05.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8498884 2023.05.20 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8498883 2023.05.20 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498882 2023.05.20 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8498881 2023.05.20 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8498878 2023.05.20 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 8498877 2023.05.20 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8498874 2023.05.20 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8498856 2023.05.20 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 8471228 2023.05.16 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8471227 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8462038 2023.05.14 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 8462039 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8462040 2023.05.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8462043 2023.05.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8462044 2023.05.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8469242 2023.05.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8469259 2023.05.14 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8447915 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8447916 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8447919 2023.05.13 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8447922 2023.05.13 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8447923 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447924 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8447926 2023.05.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 8447928 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8447867 2023.05.12 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8447866 2023.05.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8447865 2023.05.12 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8447864 2023.05.12 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8447862 2023.05.12 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8447858 2023.05.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8447900 2023.05.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8447904 2023.05.12 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8447905 2023.05.12 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8447912 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8447911 2023.05.12 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8447910 2023.05.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8447909 2023.05.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8447907 2023.05.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8447906 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 5 8386235 2023.05.05 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8386237 2023.05.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8386242 2023.05.05 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8386246 2023.05.05 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8386389 2023.05.05 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8386398 2023.05.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8386404 2023.05.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8386576 2023.05.05 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8377464 2023.05.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8377470 2023.05.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8377488 2023.05.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8371841 2023.05.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8371825 2023.05.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8371824 2023.05.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8371823 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8371817 2023.05.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8371775 2023.05.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8371774 2023.05.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 19 8371711 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8371715 2023.05.03 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8371716 2023.05.03 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8371717 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8371743 2023.05.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8371771 2023.05.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8371772 2023.05.03 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8371773 2023.05.03 ŚL
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8356971 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8356974 2023.05.02 MP
pospolity kos, Turdus merula 3 8356983 2023.05.02 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8356984 2023.05.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 5 8356985 2023.05.02 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8356986 2023.05.02 MP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8356927 2023.05.01 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8337374 2023.04.30 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8337350 2023.04.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8326552 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8326553 2023.04.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 8 8326554 2023.04.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8296172 2023.04.24 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8296162 2023.04.24 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8296163 2023.04.24 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8296164 2023.04.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8296167 2023.04.24 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 8296175 2023.04.24 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8296177 2023.04.24 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8296178 2023.04.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8296186 2023.04.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8296189 2023.04.24 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8296190 2023.04.24 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8296194 2023.04.24 ŚL
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8386615 2023.04.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8246485 2023.04.18 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 8246483 2023.04.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8246481 2023.04.18 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8246479 2023.04.18 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8246477 2023.04.18 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8246486 2023.04.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8246491 2023.04.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8246494 2023.04.18 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8246497 2023.04.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8246501 2023.04.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8246602 2023.04.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8226819 2023.04.16 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8226831 2023.04.16 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8226838 2023.04.16 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8226840 2023.04.16 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 8226774 2023.04.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8226767 2023.04.16 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8226761 2023.04.16 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 8226753 2023.04.16 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8226735 2023.04.16 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8226727 2023.04.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8226863 2023.04.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8226878 2023.04.16 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8226881 2023.04.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8227029 2023.04.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8227038 2023.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8227026 2023.04.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8226900 2023.04.16 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8209107 2023.04.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8204627 2023.04.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8204624 2023.04.13 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8204621 2023.04.13 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8204626 2023.04.13 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8204619 2023.04.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8204618 2023.04.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8204617 2023.04.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8204614 2023.04.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 6 8204616 2023.04.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8204558 2023.04.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8204629 2023.04.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 8204631 2023.04.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8204632 2023.04.13 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8204633 2023.04.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8204634 2023.04.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8204635 2023.04.13 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8204721 2023.04.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 8191197 2023.04.11 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8191198 2023.04.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8191199 2023.04.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8191200 2023.04.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8191166 2023.04.11 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8191195 2023.04.11 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 20 8191171 2023.04.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8191170 2023.04.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8191169 2023.04.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8191165 2023.04.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 8191201 2023.04.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8191202 2023.04.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8191203 2023.04.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8191204 2023.04.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8191209 2023.04.11 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8191210 2023.04.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8176287 2023.04.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8176265 2023.04.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8176264 2023.04.10 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8176255 2023.04.10 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8176254 2023.04.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8176289 2023.04.10 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8176291 2023.04.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8176274 2023.04.10 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8227080 2023.04.09 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8173023 2023.04.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8173133 2023.04.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8173130 2023.04.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8173114 2023.04.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 8173100 2023.04.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8173098 2023.04.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8173094 2023.04.08 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8172796 2023.04.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8172828 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8173078 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 8173019 2023.04.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8173135 2023.04.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8173138 2023.04.08 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 8173141 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8230134 2023.04.08 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8230137 2023.04.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8230138 2023.04.08 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8230136 2023.04.08 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8173998 2023.04.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8173997 2023.04.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8173994 2023.04.08 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8173159 2023.04.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8173158 2023.04.08 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8173153 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8143476 2023.04.04 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8143475 2023.04.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8143472 2023.04.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 8143470 2023.04.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8143467 2023.04.04 ŚL
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8143478 2023.04.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8143480 2023.04.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8143484 2023.04.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8143487 2023.04.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8143489 2023.04.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8143491 2023.04.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8143494 2023.04.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8138319 2023.04.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8138320 2023.04.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8138321 2023.04.03 ŚL
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 4 8138324 2023.04.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8138394 2023.04.03 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8138318 2023.04.03 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8138272 2023.04.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8138266 2023.04.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 4 8138250 2023.04.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8138240 2023.04.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8138225 2023.04.03 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8138222 2023.04.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8138395 2023.04.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8138400 2023.04.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 8138401 2023.04.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8138551 2023.04.03 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8138550 2023.04.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8138549 2023.04.03 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 8138548 2023.04.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 12 8138492 2023.04.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 8138437 2023.04.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8138433 2023.04.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8138431 2023.04.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8138429 2023.04.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8138402 2023.04.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8138552 2023.04.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8386638 2023.03.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8093580 2023.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8093578 2023.03.26 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8093570 2023.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8093552 2023.03.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8093555 2023.03.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8093561 2023.03.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8043085 2023.03.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8043084 2023.03.19 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8043083 2023.03.19 ŚL
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 8043082 2023.03.19 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8043080 2023.03.19 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8043079 2023.03.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7999925 2023.03.13 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7999905 2023.03.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7999908 2023.03.13 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7999909 2023.03.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7999910 2023.03.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 20 7999912 2023.03.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7999913 2023.03.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7999914 2023.03.13 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7999918 2023.03.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7999922 2023.03.13 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7999923 2023.03.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7999924 2023.03.13 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7984977 2023.03.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7984982 2023.03.10 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7984983 2023.03.10 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7984985 2023.03.10 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7984976 2023.03.10 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 7984974 2023.03.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 7984973 2023.03.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 7984971 2023.03.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7984969 2023.03.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7984967 2023.03.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 7984987 2023.03.10 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7984988 2023.03.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7985033 2023.03.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7985029 2023.03.10 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7985028 2023.03.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7985026 2023.03.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7985002 2023.03.10 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 7984999 2023.03.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 7984992 2023.03.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7984979 2023.03.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7984991 2023.03.10 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 7984990 2023.03.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7984989 2023.03.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7975874 2023.03.06 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7975873 2023.03.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7975872 2023.03.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7975871 2023.03.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7975875 2023.03.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7975876 2023.03.06 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7975937 2023.03.06 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7975990 2023.03.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7975991 2023.03.06 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7975992 2023.03.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7975994 2023.03.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7946963 2023.03.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 7946962 2023.03.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7946961 2023.03.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 7946960 2023.03.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7946964 2023.03.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7946965 2023.03.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7946966 2023.03.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7946967 2023.03.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7946968 2023.03.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7946969 2023.03.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7935975 2023.02.26 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 7935974 2023.02.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7935973 2023.02.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7935972 2023.02.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7935971 2023.02.26 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7935968 2023.02.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7935969 2023.02.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7935995 2023.02.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7935997 2023.02.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7935970 2023.02.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7943335 2023.02.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7936005 2023.02.26 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7936004 2023.02.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7936003 2023.02.26 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7936001 2023.02.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7935999 2023.02.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7935998 2023.02.26 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7882611 2023.02.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 7882610 2023.02.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 7882609 2023.02.12 ŚL
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7882608 2023.02.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7882602 2023.02.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7882599 2023.02.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 7882612 2023.02.12 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 7882613 2023.02.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 7882664 2023.02.12 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7882653 2023.02.12 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7882650 2023.02.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7882618 2023.02.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7882615 2023.02.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 7882614 2023.02.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 7842362 2023.01.31 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7842369 2023.01.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7842370 2023.01.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7842371 2023.01.31 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7842372 2023.01.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7842373 2023.01.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7842374 2023.01.31 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7842375 2023.01.31 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7842376 2023.01.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 143 7840120 2023.01.29 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 7840119 2023.01.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 7840116 2023.01.29 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7840115 2023.01.29 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 150 7840114 2023.01.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7840112 2023.01.29 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7840111 2023.01.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7840110 2023.01.29 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7840109 2023.01.29 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7840117 2023.01.29 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7840121 2023.01.29 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7840122 2023.01.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 15 7840123 2023.01.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7840131 2023.01.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7840130 2023.01.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7840129 2023.01.29 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7840128 2023.01.29 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7840127 2023.01.29 ŚL
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 7840126 2023.01.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7840125 2023.01.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7840124 2023.01.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 7840132 2023.01.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 8 7840133 2023.01.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 10 7783272 2023.01.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7783270 2023.01.14 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7783269 2023.01.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7783476 2023.01.14 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7783274 2023.01.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 7783275 2023.01.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 7783276 2023.01.14 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7783277 2023.01.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7783278 2023.01.14 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 100 7783478 2023.01.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 7748826 2023.01.06 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7748825 2023.01.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 7748824 2023.01.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7748823 2023.01.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7748822 2023.01.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7748828 2023.01.06 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7748827 2023.01.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7748834 2023.01.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 7748829 2023.01.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7748830 2023.01.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7748831 2023.01.06 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7748832 2023.01.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7748833 2023.01.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7754892 2023.01.06 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7735005 2023.01.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 7735004 2023.01.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7735003 2023.01.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7735000 2023.01.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7735006 2023.01.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7735007 2023.01.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 7735008 2023.01.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 7735053 2023.01.01 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7735061 2023.01.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7735039 2023.01.01 ŚL

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...