DRUŻYNA

Drużyna: Marek Trymerski - Toruń. Obserwator: Marek Trymerski

Liczba gatunków: 71

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 13 52 11 11 0 0 4 7
2 95 708 54 51 0 3 13 35
3 45 326 61 33 0 1 10 22
5 5 5 64 5 0 1 1 3
6 24 38 71 15 0 0 4 11
4 0 0 71 0 0 0 0 0
7 0 0 71 0 0 0 0 0
8 0 0 71 0 0 0 0 0
9 0 0 71 0 0 0 0 0
10 0 0 71 0 0 0 0 0
11 0 0 71 0 0 0 0 0
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 8628131 2023.06.10 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8628127 2023.06.10 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8628128 2023.06.10 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8628129 2023.06.10 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 8628130 2023.06.10 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8628151 2023.06.10 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8628132 2023.06.10 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8628134 2023.06.10 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8628135 2023.06.10 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8628136 2023.06.10 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8628150 2023.06.10 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8618587 2023.06.08 KP
pospolity żuraw, Grus grus 5 8618580 2023.06.08 KP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8618576 2023.06.08 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8618563 2023.06.08 KP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8618562 2023.06.08 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8618561 2023.06.08 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 8618560 2023.06.08 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8618589 2023.06.08 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8618590 2023.06.08 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8618595 2023.06.08 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8618585 2023.06.08 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8618610 2023.06.05 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8618611 2023.06.03 KP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8618615 2023.05.28 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8618617 2023.05.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8618632 2023.05.28 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8618633 2023.05.28 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8618648 2023.05.27 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8019672 2023.03.17 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8019671 2023.03.17 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8009116 2023.03.15 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8009119 2023.03.15 KP
pospolity kos, Turdus merula 3 8009121 2023.03.15 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8009123 2023.03.15 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 8009125 2023.03.15 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 8009127 2023.03.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8009128 2023.03.15 KP
pospolity żuraw, Grus grus 7 8009129 2023.03.15 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8009130 2023.03.15 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8009211 2023.03.15 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8009213 2023.03.15 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8009214 2023.03.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8009104 2023.03.02 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8009102 2023.03.02 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8009100 2023.03.02 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8009099 2023.03.02 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 8009096 2023.03.02 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 8009080 2023.03.02 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8009081 2023.03.02 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8009105 2023.03.02 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8009107 2023.03.02 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8009108 2023.03.02 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8009114 2023.03.02 KP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8009115 2023.03.02 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8009113 2023.03.02 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8009112 2023.03.02 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8009111 2023.03.02 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8009110 2023.03.02 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8009109 2023.03.02 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7945984 2023.03.01 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7945985 2023.03.01 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7945983 2023.03.01 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7945981 2023.03.01 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7945970 2023.03.01 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7945968 2023.03.01 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7945987 2023.03.01 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7945999 2023.03.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7946023 2023.03.01 KP
pospolity żuraw, Grus grus 9 7946005 2023.03.01 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7946003 2023.03.01 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 7946002 2023.03.01 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7946001 2023.03.01 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7946000 2023.03.01 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7945962 2023.02.26 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7945963 2023.02.26 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7945964 2023.02.26 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 7945965 2023.02.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7945966 2023.02.26 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7945967 2023.02.26 KP
pospolity żuraw, Grus grus 10 7924381 2023.02.24 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7924380 2023.02.24 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7905157 2023.02.19 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 7905158 2023.02.19 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 7905160 2023.02.19 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 7905162 2023.02.19 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7905163 2023.02.19 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7905164 2023.02.19 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7905165 2023.02.19 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7905166 2023.02.19 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7905156 2023.02.19 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7905146 2023.02.19 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7905135 2023.02.19 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7905137 2023.02.19 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7905141 2023.02.19 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7905142 2023.02.19 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7905143 2023.02.19 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7905144 2023.02.19 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7905145 2023.02.19 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7901769 2023.02.18 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7901770 2023.02.18 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7901771 2023.02.18 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7901772 2023.02.18 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7901773 2023.02.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7901774 2023.02.18 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7901775 2023.02.18 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7901776 2023.02.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7897349 2023.02.16 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7897348 2023.02.16 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7897350 2023.02.16 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7897351 2023.02.16 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7897352 2023.02.16 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7897353 2023.02.16 KP
pospolity sroka, Pica pica 5 7897355 2023.02.16 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7889858 2023.02.14 KP
pospolity żuraw, Grus grus 3 7883110 2023.02.12 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7883109 2023.02.12 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7883100 2023.02.12 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 7883097 2023.02.12 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7883095 2023.02.12 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7883094 2023.02.12 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7883092 2023.02.12 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7883090 2023.02.12 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7883087 2023.02.12 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7883076 2023.02.12 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7883081 2023.02.12 KP
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7883125 2023.02.12 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7883128 2023.02.12 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7883138 2023.02.12 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7883137 2023.02.12 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7883136 2023.02.12 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 7883135 2023.02.12 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7883134 2023.02.12 KP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7883133 2023.02.12 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7883132 2023.02.12 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7883131 2023.02.12 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7883130 2023.02.12 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7883129 2023.02.12 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7875616 2023.02.11 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7875617 2023.02.11 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7875618 2023.02.11 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7875619 2023.02.11 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7875654 2023.02.11 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7875655 2023.02.11 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7873139 2023.02.10 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7873138 2023.02.10 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7873136 2023.02.10 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 7873134 2023.02.10 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7873132 2023.02.10 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7873130 2023.02.10 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7873121 2023.02.10 KP
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7873140 2023.02.10 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7869958 2023.02.09 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7869955 2023.02.09 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7869953 2023.02.09 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7869952 2023.02.09 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7869950 2023.02.09 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7869947 2023.02.09 KP
pospolity sroka, Pica pica 10 7869961 2023.02.09 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7883211 2023.02.09 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7869960 2023.02.09 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7873213 2023.02.04 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7873212 2023.02.04 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7873211 2023.02.04 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7873210 2023.02.04 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7873209 2023.02.04 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7873208 2023.02.04 KP
pospolity żuraw, Grus grus 5 7873539 2023.02.01 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7873538 2023.02.01 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7873533 2023.01.29 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7873528 2023.01.29 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7873536 2023.01.29 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7873535 2023.01.29 KP
pospolity kruk, Corvus corax 20 7873534 2023.01.29 KP
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7873532 2023.01.29 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7873531 2023.01.29 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 7873530 2023.01.29 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7873529 2023.01.29 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7873541 2023.01.14 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7873542 2023.01.14 KP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7873543 2023.01.14 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7873540 2023.01.14 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...