Pełna lista obserwacji drużyny

Caelum boreale : Piotrowska Patrycja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4812937 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4812938 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4812939 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4812940 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4812941 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4812942 2020.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4812943 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4812944 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4813020 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4812974 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4813068 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4813062 2020.10.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4813032 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4813030 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4813028 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4813026 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4813024 2020.10.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4718995 2020.08.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4718994 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4718993 2020.08.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4718992 2020.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4718991 2020.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4718990 2020.08.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4718996 2020.08.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4718997 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4719004 2020.08.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4719003 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4719000 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4718999 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4718998 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4699368 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4699367 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4699366 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4699365 2020.08.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4699364 2020.08.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4699363 2020.08.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4699362 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4699369 2020.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4699370 2020.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4699377 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4699376 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4699375 2020.08.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4699374 2020.08.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4699373 2020.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4699372 2020.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4699371 2020.08.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4618093 2020.07.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4519819 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4519820 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4519821 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4519822 2020.06.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4519823 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4519824 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4519825 2020.06.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4519826 2020.06.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4519818 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4519801 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4519800 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4519706 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4519707 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4519771 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4519782 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4519794 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4519795 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4519796 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4519799 2020.06.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4519827 2020.06.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4519828 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4519850 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4519851 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4519852 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4519853 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4519854 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4519855 2020.06.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4519863 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4519874 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4519849 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4519848 2020.06.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4519829 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4519830 2020.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4519831 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4519832 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4519833 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4519843 2020.06.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4519844 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4519845 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4520401 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4519704 2020.06.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4519680 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4519681 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4519682 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4519683 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4519685 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4519686 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4519696 2020.06.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4519697 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4519703 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4519702 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4519701 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4519700 2020.06.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4519699 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4519698 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4498277 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4498279 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4498299 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4498316 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4498327 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4498344 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4498345 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4498259 2020.06.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4498254 2020.06.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4498251 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4498249 2020.06.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4498247 2020.06.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4498242 2020.06.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4498240 2020.06.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4498237 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4498232 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4498213 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4498347 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4498348 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4498488 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4498487 2020.06.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4498486 2020.06.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4498485 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498484 2020.06.07 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4498483 2020.06.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4498482 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4498481 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4498480 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4498349 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4498374 2020.06.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4498388 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4498403 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4498420 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4498435 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4498478 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4498133 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4498130 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4498127 2020.05.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4498125 2020.05.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4498119 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4498117 2020.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4498113 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4498077 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4498075 2020.05.31 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4498072 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4498069 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4498030 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4498136 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4498138 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4498139 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4498555 2020.05.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4498178 2020.05.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4498176 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498175 2020.05.31 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4498174 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4498173 2020.05.31 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4498159 2020.05.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4498158 2020.05.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4498154 2020.05.31 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4498152 2020.05.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4498150 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4498148 2020.05.31 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4429309 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497943 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4497941 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4497938 2020.05.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4497922 2020.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4497920 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4497919 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4497918 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4497916 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4497915 2020.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4497913 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4497912 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4497911 2020.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4497897 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4497946 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4497948 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4497950 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4498008 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4498004 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4498001 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4498002 2020.05.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4497998 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4497997 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4497990 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4497988 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4497985 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4497984 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4497983 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4497954 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4497953 2020.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4497951 2020.05.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4348234 2020.05.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4348233 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4348232 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4348231 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4348230 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4348229 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4348228 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4348227 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4348226 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4348225 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4348224 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4348223 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 4348222 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4348221 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4348220 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4348219 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4348218 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4348217 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4348216 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4348215 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4348214 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4348213 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4348212 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4348211 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4348210 2020.05.10 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4245490 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4245489 2020.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4245488 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4245487 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4245486 2020.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4245485 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4245506 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4245505 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4245504 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4245503 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4245502 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4245501 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4245500 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4245499 2020.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4245498 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4245497 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4245496 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4245495 2020.04.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4245494 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4245493 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4245492 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4245491 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4245484 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4245483 2020.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4245482 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4245481 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4245480 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4245479 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4245478 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4245477 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4245476 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4245475 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4245474 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4245473 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4245472 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4245471 2020.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4245470 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4245469 2020.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4190917 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3971152 2020.03.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3971151 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3971150 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3971148 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3971149 2020.03.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3971147 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3971146 2020.03.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3971144 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3971145 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3971143 2020.03.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3971142 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3837721 2020.01.17 mapa