Pełna lista obserwacji drużyny

Terespol : Andrzej Tarasiuk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4948525 2020.11.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4948524 2020.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4948523 2020.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4948522 2020.11.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4948521 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4948519 2020.11.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4948520 2020.11.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4948518 2020.11.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4948517 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4947257 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4947255 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4947256 2020.11.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4947254 2020.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4947253 2020.11.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4947251 2020.11.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4947252 2020.11.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4946846 2020.11.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4946845 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4946844 2020.11.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4946843 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4946842 2020.11.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4946841 2020.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4946840 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4946839 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4946838 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4946093 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4946092 2020.11.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4946091 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4946090 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4946088 2020.11.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4946089 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4946087 2020.11.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4944057 2020.11.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4944056 2020.11.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4944055 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4944052 2020.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4944053 2020.11.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4944054 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4944051 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4944049 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4944050 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4944048 2020.11.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4944046 2020.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4944045 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4944042 2020.11.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4944043 2020.11.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4944047 2020.11.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4944040 2020.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4944039 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4944044 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4944041 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4942000 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4941999 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4942001 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4941997 2020.11.23 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4941998 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4941996 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4940615 2020.11.22 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4940616 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4939622 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 4939623 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4939621 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4939620 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939618 2020.11.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4939617 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4939619 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4939616 2020.11.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4939614 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939615 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4939613 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 4939612 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4939611 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4939610 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4935689 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4935589 2020.11.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4935588 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4935605 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4935604 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4935603 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4935602 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4935600 2020.11.21 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4935601 2020.11.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4935599 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4935598 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4935597 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4935596 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4935595 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4935594 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4935593 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4935591 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4935592 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4935590 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4933457 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4933456 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4933455 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933454 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4933453 2020.11.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4933452 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4933165 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4933164 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4933162 2020.11.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4933163 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4933161 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4933160 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4933159 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4933034 2020.11.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 4933035 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4933033 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4933032 2020.11.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4933031 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4933030 2020.11.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4932021 2020.11.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4932022 2020.11.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4932020 2020.11.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4932019 2020.11.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4932018 2020.11.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4932017 2020.11.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4932016 2020.11.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932014 2020.11.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932015 2020.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4932013 2020.11.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932012 2020.11.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4932011 2020.11.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4932009 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4932010 2020.11.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4932007 2020.11.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4932008 2020.11.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4932005 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4932006 2020.11.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4932004 2020.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4930594 2020.11.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4930592 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4930591 2020.11.18 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4930590 2020.11.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4930589 2020.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4930587 2020.11.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4930586 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930584 2020.11.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4930593 2020.11.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 21 4930583 2020.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4930582 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4930581 2020.11.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4930579 2020.11.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4930585 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4930588 2020.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4930580 2020.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4930068 2020.11.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4930067 2020.11.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4930066 2020.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4930065 2020.11.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4930064 2020.11.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4930063 2020.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4930062 2020.11.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4930061 2020.11.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4930060 2020.11.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 4930059 2020.11.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4930058 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4930057 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4930056 2020.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4930055 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4930054 2020.11.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 4930053 2020.11.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4930051 2020.11.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4930052 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4930050 2020.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4930049 2020.11.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4930048 2020.11.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4930047 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4930046 2020.11.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4930045 2020.11.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4930044 2020.11.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4930043 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4930042 2020.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4928548 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4928547 2020.11.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4928546 2020.11.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4928545 2020.11.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4928543 2020.11.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4928544 2020.11.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4928541 2020.11.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4928540 2020.11.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4928542 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4928539 2020.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4928538 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4928537 2020.11.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4928536 2020.11.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4928535 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4928534 2020.11.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4928533 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4928532 2020.11.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4928531 2020.11.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4928530 2020.11.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4928529 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4928250 2020.11.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4928249 2020.11.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4928248 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4928247 2020.11.17 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4926933 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4926932 2020.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4926931 2020.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4926930 2020.11.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4926929 2020.11.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 9 4926928 2020.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4926926 2020.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4926927 2020.11.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4926925 2020.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4926924 2020.11.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4926923 2020.11.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4926540 2020.11.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4926505 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4926448 2020.11.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4926449 2020.11.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4926447 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4926446 2020.11.16 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 4926265 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 4926264 2020.11.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 4926263 2020.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4926226 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4926225 2020.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4926224 2020.11.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4926653 2020.11.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4926685 2020.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4926683 2020.11.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4926684 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4926984 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4927311 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4923103 2020.11.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4923104 2020.11.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4923101 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4923102 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4922359 2020.11.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4922360 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 40 4922318 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4922317 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4922316 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4922315 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4922314 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4922313 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4922312 2020.11.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4921489 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4921488 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4918708 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4918706 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4918705 2020.11.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4918707 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4918703 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4918702 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4918701 2020.11.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4918704 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4918699 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4918700 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4918220 2020.11.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4918218 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4918219 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4918217 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4918216 2020.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4918155 2020.11.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4918154 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4918153 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4918156 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4918152 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4918151 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4918150 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4918149 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4918148 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4918146 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4918145 2020.11.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4918147 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4915950 2020.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4915949 2020.11.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4915948 2020.11.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4915947 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4915946 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4915945 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4915943 2020.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4915944 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4915942 2020.11.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4915602 2020.11.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4915603 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4915601 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4915600 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4915599 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4915598 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4915596 2020.11.13 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4915597 2020.11.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4915595 2020.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4915593 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4915594 2020.11.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4915592 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4915590 2020.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4915591 2020.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4914125 2020.11.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4914123 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4914122 2020.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4914121 2020.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4914124 2020.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4914120 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4914118 2020.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4914119 2020.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4914117 2020.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 4914116 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4914115 2020.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4913945 2020.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4913944 2020.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4913943 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4913942 2020.11.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4913941 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4911541 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4911543 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4911542 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4911539 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4911538 2020.11.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4911540 2020.11.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4910418 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4910419 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4910417 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4910416 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4910414 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4910415 2020.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4910413 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4910412 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4910406 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4910405 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4910411 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4910404 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4910410 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4910403 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4910409 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4910407 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4910400 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4910401 2020.11.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4910402 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4910408 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4910398 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4910399 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4910397 2020.11.11 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4910396 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4908953 2020.11.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 4908951 2020.11.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4908952 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4908949 2020.11.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4908948 2020.11.10 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4908950 2020.11.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4908946 2020.11.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4908947 2020.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4908945 2020.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4908943 2020.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4908944 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4908942 2020.11.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4908940 2020.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4908941 2020.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4908939 2020.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4908938 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4908937 2020.11.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4908936 2020.11.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4908935 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4906938 2020.11.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4906939 2020.11.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4906936 2020.11.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4906937 2020.11.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4906934 2020.11.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4906935 2020.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4906933 2020.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4906683 2020.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4906682 2020.11.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4906681 2020.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4906684 2020.11.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4906680 2020.11.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4906679 2020.11.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4906678 2020.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4906677 2020.11.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4906676 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4906674 2020.11.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 4906675 2020.11.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 4906506 2020.11.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4906505 2020.11.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4906459 2020.11.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4906458 2020.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4906340 2020.11.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4906339 2020.11.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4906296 2020.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4906297 2020.11.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4906299 2020.11.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4906301 2020.11.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4906298 2020.11.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4906300 2020.11.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4903379 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4902734 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4902732 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4902735 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4902731 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4902729 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4902730 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4902733 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4902728 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4902727 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4902726 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4902725 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4902724 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4902722 2020.11.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4902723 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4902721 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4899886 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4899885 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4899884 2020.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4899887 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4899882 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4899881 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4899880 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4899879 2020.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4899883 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4899878 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4899877 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4899487 2020.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4899486 2020.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4899484 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4899485 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4899482 2020.11.07 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4899483 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4899481 2020.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4899480 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4899479 2020.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4899477 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4899478 2020.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4899191 2020.11.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4899140 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4899139 2020.11.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4899138 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4899137 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4899136 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4899135 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4899134 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4899133 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4899132 2020.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4897750 2020.11.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4897749 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4897748 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4897747 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897744 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4897745 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4897746 2020.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4897740 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4897741 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4897742 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4897743 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4897738 2020.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4897739 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4897734 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4897735 2020.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4897737 2020.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4897736 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4896071 2020.11.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4896070 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4896069 2020.11.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4896068 2020.11.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4896067 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4895693 2020.11.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4895695 2020.11.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4895692 2020.11.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4895691 2020.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 4895694 2020.11.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4895690 2020.11.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 4895689 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4895688 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4895687 2020.11.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4895686 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4895685 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4895683 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4895684 2020.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4895525 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4895524 2020.11.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4895523 2020.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4895522 2020.11.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4895521 2020.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4895520 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4895519 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4895518 2020.11.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4895517 2020.11.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4892985 2020.11.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4892983 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4892984 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4892981 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 4892980 2020.11.03 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 2 4892982 2020.11.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4892979 2020.11.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4892978 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4892977 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4892789 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4892755 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4892756 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4892753 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4892751 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4892754 2020.11.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4892750 2020.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4892748 2020.11.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4892752 2020.11.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4892746 2020.11.03 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4892744 2020.11.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4892747 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4892745 2020.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4892749 2020.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4892743 2020.11.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4892742 2020.11.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4892740 2020.11.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4892739 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4892741 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4891472 2020.11.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4891471 2020.11.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4891470 2020.11.02 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4890974 2020.11.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4890769 2020.11.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4890768 2020.11.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4890767 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4890766 2020.11.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4890765 2020.11.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4890764 2020.11.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4890763 2020.11.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4890762 2020.11.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4890761 2020.11.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4890759 2020.11.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4890760 2020.11.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4890758 2020.11.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4890756 2020.11.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4890757 2020.11.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4890713 2020.11.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 4890712 2020.11.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4890711 2020.11.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4890710 2020.11.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4890709 2020.11.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4890708 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4890707 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4890706 2020.11.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4891593 2020.11.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4891594 2020.11.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4891595 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4888579 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4888575 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4888574 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4888573 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4888572 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4888570 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4888571 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4884174 2020.10.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 4884173 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4884171 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4884172 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4884169 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4884168 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4884170 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4884167 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4884166 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4884165 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4884164 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4884163 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 4881989 2020.10.30 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4881990 2020.10.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4881938 2020.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4881939 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4881937 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4881936 2020.10.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4881935 2020.10.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4881732 2020.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4881723 2020.10.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4881721 2020.10.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4881722 2020.10.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4881719 2020.10.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4881718 2020.10.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4881720 2020.10.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4881717 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4881716 2020.10.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4881714 2020.10.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4881713 2020.10.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4881715 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4881654 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4881653 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4881652 2020.10.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4881651 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4881650 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4880866 2020.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4880865 2020.10.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4880864 2020.10.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4880863 2020.10.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4880711 2020.10.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4880712 2020.10.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4880710 2020.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4880709 2020.10.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4880708 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4879148 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4879146 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4879145 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4879147 2020.10.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4879143 2020.10.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 4879144 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4878810 2020.10.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4878809 2020.10.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4878808 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4878807 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4878806 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4878805 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4878804 2020.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4878803 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4878801 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4878802 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4878800 2020.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4878799 2020.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 4878798 2020.10.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4877458 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877456 2020.10.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4877454 2020.10.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4877455 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4877453 2020.10.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4877452 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4877457 2020.10.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4877451 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4877449 2020.10.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4877450 2020.10.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4877126 2020.10.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4877124 2020.10.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4877123 2020.10.27 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4877125 2020.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4875658 2020.10.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4875657 2020.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4875656 2020.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4875655 2020.10.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4875653 2020.10.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4875654 2020.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4875659 2020.10.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4875651 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4875652 2020.10.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4875649 2020.10.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4875650 2020.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4875284 2020.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4875285 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4875283 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4875281 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4875280 2020.10.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4875282 2020.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4875279 2020.10.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4875276 2020.10.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4875274 2020.10.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4875275 2020.10.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4875278 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4875277 2020.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4875273 2020.10.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13 4875223 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4875222 2020.10.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4875221 2020.10.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4875220 2020.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4875219 2020.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4875218 2020.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4875215 2020.10.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4875216 2020.10.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4875217 2020.10.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 4875214 2020.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4875213 2020.10.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4875211 2020.10.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4875212 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4871979 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4871978 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4871980 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4871975 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4871976 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4871974 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4871972 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4871977 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4871970 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4871971 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4871968 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4871969 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4871973 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4871967 2020.10.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4871965 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4871964 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4871966 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4868145 2020.10.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4868139 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4868140 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4868137 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4868156 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4868154 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4868153 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4868155 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4868150 2020.10.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4868151 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 4868152 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4868148 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4868149 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4868147 2020.10.24 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4868146 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4868143 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4868144 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4868141 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4868142 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4868138 2020.10.24 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4866051 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4865711 2020.10.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4865710 2020.10.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4865709 2020.10.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4865707 2020.10.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4865708 2020.10.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 4865706 2020.10.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4865705 2020.10.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4865703 2020.10.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4865704 2020.10.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4865597 2020.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4865594 2020.10.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4865595 2020.10.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4865596 2020.10.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4865593 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4865592 2020.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4865591 2020.10.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4865590 2020.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4865589 2020.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4865588 2020.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4865586 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4865585 2020.10.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4865584 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4864082 2020.10.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4863987 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4863986 2020.10.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4863985 2020.10.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4863984 2020.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4863983 2020.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4863982 2020.10.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4863981 2020.10.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4863980 2020.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4863979 2020.10.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4863978 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4862280 2020.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4862271 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4862219 2020.10.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4862220 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4862187 2020.10.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4862186 2020.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4862185 2020.10.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4862184 2020.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4862183 2020.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4862181 2020.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4862182 2020.10.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4862180 2020.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4862179 2020.10.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4862177 2020.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4862178 2020.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4862176 2020.10.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4861779 2020.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4860751 2020.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4860752 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4860749 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4860750 2020.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4860747 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4860746 2020.10.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4860748 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4860744 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4860745 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4860743 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4860742 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4860741 2020.10.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4860740 2020.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4860738 2020.10.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4860739 2020.10.20 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4859760 2020.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4859691 2020.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4859690 2020.10.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4859688 2020.10.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4859689 2020.10.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4859526 2020.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4859524 2020.10.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4859525 2020.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4859523 2020.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4859522 2020.10.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4859521 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4859520 2020.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4859519 2020.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4859518 2020.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4859516 2020.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 4859515 2020.10.20 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4859517 2020.10.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4859514 2020.10.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4859513 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4859512 2020.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4857658 2020.10.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4857657 2020.10.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4857656 2020.10.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4857613 2020.10.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4857612 2020.10.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4857611 2020.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4857610 2020.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4857609 2020.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 4857608 2020.10.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4857607 2020.10.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4857392 2020.10.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4857391 2020.10.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4857390 2020.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4857389 2020.10.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4857369 2020.10.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4854559 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 4854561 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4854560 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4853734 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4853732 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4853735 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853733 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4853729 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4853730 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4853731 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4853728 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4853727 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4853726 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4853725 2020.10.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4853724 2020.10.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 4853723 2020.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4853721 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 4853719 2020.10.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4853718 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4853717 2020.10.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 4853716 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4853714 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4853712 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4853713 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4853715 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4853709 2020.10.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 4853710 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4853711 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4853707 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4853708 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4853706 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4853705 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4853704 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4853703 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4848051 2020.10.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4848050 2020.10.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4848049 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4847721 2020.10.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4847719 2020.10.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4847718 2020.10.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4847720 2020.10.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4847717 2020.10.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4847714 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4847716 2020.10.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4847713 2020.10.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4847712 2020.10.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 4847715 2020.10.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4847711 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4847710 2020.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4847707 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4847709 2020.10.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4847708 2020.10.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4847706 2020.10.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 4847705 2020.10.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4844780 2020.10.14 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4844782 2020.10.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4844779 2020.10.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4844778 2020.10.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4844777 2020.10.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 17 4844776 2020.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4844774 2020.10.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 4844773 2020.10.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4844775 2020.10.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4844772 2020.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4844771 2020.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4844770 2020.10.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4834049 2020.10.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 18 4834048 2020.10.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4834047 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4834050 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4828718 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 4828717 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4828716 2020.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4828715 2020.10.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4828456 2020.10.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4828459 2020.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4828455 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4828458 2020.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4828457 2020.10.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4826136 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4826138 2020.10.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4826137 2020.10.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4826135 2020.10.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4826134 2020.10.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4826133 2020.10.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4824609 2020.10.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4824608 2020.10.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4824607 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4824606 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4824605 2020.10.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4823950 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4823948 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4823949 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4823947 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4823945 2020.10.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4823946 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4823944 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4823823 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4823773 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4823772 2020.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4823770 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4823769 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4823768 2020.10.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4823767 2020.10.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4823771 2020.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4823766 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4823765 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4823764 2020.10.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4823763 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 4823761 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4823762 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4823760 2020.10.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4823688 2020.10.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4823687 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4823686 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4823684 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4823685 2020.10.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4818787 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 4818785 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4818784 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4818786 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4818783 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4818782 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4818780 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4818779 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4818781 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4818778 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4818777 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4817207 2020.10.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4817206 2020.10.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4817205 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4817204 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4817203 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4817202 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4817201 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 4817200 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4817199 2020.10.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4817198 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 4817196 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4817197 2020.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4817195 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4817194 2020.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4817193 2020.10.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4817192 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4817191 2020.10.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4817190 2020.10.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4817189 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4817188 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4817186 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4817187 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4817185 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4817184 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4817183 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4817182 2020.10.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4817181 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4817180 2020.10.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4820075 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4814373 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4814374 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4814376 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4814379 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4814380 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4814381 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4814403 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4814406 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4814407 2020.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4814409 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4814411 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4814417 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4810247 2020.10.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4810246 2020.10.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4810245 2020.10.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4810243 2020.10.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4810244 2020.10.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 16 4809057 2020.10.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4809053 2020.10.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4809055 2020.10.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4809054 2020.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4809056 2020.10.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4808767 2020.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4808764 2020.10.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4808766 2020.10.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4808765 2020.10.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4808763 2020.10.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4808762 2020.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4808761 2020.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4808760 2020.10.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4808759 2020.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4808757 2020.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4808758 2020.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4808353 2020.10.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4808352 2020.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4808350 2020.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4808349 2020.10.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4808351 2020.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4806869 2020.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4806868 2020.09.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4806867 2020.09.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4806866 2020.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4805318 2020.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4805316 2020.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4805317 2020.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4805315 2020.09.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4805314 2020.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4805312 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4805313 2020.09.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4805311 2020.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4805310 2020.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4805309 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4805308 2020.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4805190 2020.09.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4805189 2020.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4805188 2020.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4803020 2020.09.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4803019 2020.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4803018 2020.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4803016 2020.09.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4803015 2020.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4803017 2020.09.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4803012 2020.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4803013 2020.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 13 4803014 2020.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4802904 2020.09.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4802892 2020.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4802891 2020.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4802890 2020.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4802888 2020.09.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4802889 2020.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4802887 2020.09.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4802885 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4802886 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 4802884 2020.09.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 26 4802883 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4802882 2020.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4802881 2020.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4802880 2020.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4802879 2020.09.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4803126 2020.09.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4803130 2020.09.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4803132 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4799180 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4799179 2020.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4799178 2020.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4799177 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4798602 2020.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4798601 2020.09.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4798600 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4796855 2020.09.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4796852 2020.09.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4796854 2020.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4796850 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4796851 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4796853 2020.09.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4796849 2020.09.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4796848 2020.09.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4796847 2020.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4796846 2020.09.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4796844 2020.09.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4796845 2020.09.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4796843 2020.09.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4796842 2020.09.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4796841 2020.09.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4796839 2020.09.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 4796840 2020.09.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4794543 2020.09.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4794542 2020.09.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4794541 2020.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4794540 2020.09.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4794539 2020.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4792924 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4792922 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4792921 2020.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4792920 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792923 2020.09.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4792641 2020.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4792642 2020.09.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4792206 2020.09.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 26 4792210 2020.09.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4792207 2020.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4792209 2020.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4792208 2020.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4790805 2020.09.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4790806 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4790804 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4790803 2020.09.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4790802 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4790801 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4790800 2020.09.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4790799 2020.09.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4790796 2020.09.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4790797 2020.09.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4790788 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4790794 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4790792 2020.09.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4790795 2020.09.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4790793 2020.09.22 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4790798 2020.09.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4790783 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4790791 2020.09.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4790787 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4790790 2020.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4790784 2020.09.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 4790785 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4790786 2020.09.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4790789 2020.09.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4788722 2020.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 4788653 2020.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4788088 2020.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4788087 2020.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4788086 2020.09.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4788085 2020.09.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4788032 2020.09.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4788030 2020.09.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4788031 2020.09.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4788029 2020.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4788028 2020.09.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4788027 2020.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4788023 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4788026 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4788025 2020.09.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4788024 2020.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 4788022 2020.09.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4787664 2020.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4787657 2020.09.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4787656 2020.09.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4787655 2020.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4787654 2020.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4783619 2020.09.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4783617 2020.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4783616 2020.09.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4783615 2020.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4783618 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4780758 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4780757 2020.09.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4780756 2020.09.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4778051 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4778052 2020.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4778054 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4778050 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4778053 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4778049 2020.09.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4778048 2020.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4778046 2020.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4778047 2020.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4778045 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4778044 2020.09.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4778012 2020.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4778011 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4778010 2020.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4778008 2020.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4778006