Pełna lista obserwacji drużyny

Tilia : Paweł Hermański


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 4941956 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4941955 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4941954 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4941953 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4941952 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4941951 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4932129 2020.11.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4932130 2020.11.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4932127 2020.11.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4932128 2020.11.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4932126 2020.11.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4932125 2020.11.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4925184 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 73 4925183 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4925182 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4925200 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4925199 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4925197 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 29 4925196 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925198 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925193 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4925192 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4925195 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4925194 2020.11.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4925191 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4925190 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4925189 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4925187 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4925188 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4925186 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 4925185 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4925214 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 4925215 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4925212 2020.11.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4925216 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4925213 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4925210 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4925211 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925208 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4925209 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4925206 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4925205 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4925207 2020.11.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4925204 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925203 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4925201 2020.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4925202 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4925181 2020.11.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4925180 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4925179 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925178 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925177 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925175 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4925176 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4925174 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4925173 2020.11.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4925172 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925170 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925171 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925169 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4925167 2020.11.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4925166 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 34 4925168 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4920405 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4920404 2020.11.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4920403 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4920402 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4920400 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4920399 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4920401 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4920396 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4920397 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4920398 2020.11.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4920395 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4920394 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4920392 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4920393 2020.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4920391 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4920389 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4920388 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 4920390 2020.11.14 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4920472 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4905620 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4905617 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4905618 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4905619 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4905615 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4905616 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4905613 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4905611 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4905612 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4905610 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4905614 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4905609 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4905608 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4905607 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 4905606 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4905602 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4905604 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4905603 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4905601 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4905600 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4905598 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4905597 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4905599 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4905595 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4905596 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4905594 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4905593 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4905592 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4905591 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4905590 2020.11.08 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4905589 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4905626 2020.11.08 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4905627 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4900227 2020.11.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4900225 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4900224 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4900226 2020.11.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4900223 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4894329 2020.11.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4894325 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4894328 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4894324 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4894326 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4894323 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4894327 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894322 2020.11.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4894321 2020.11.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4894319 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4894320 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4894318 2020.11.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4894317 2020.11.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4890152 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4890155 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4890153 2020.11.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4890151 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4890154 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 4890149 2020.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4890156 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4890150 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4890148 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4890146 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4890147 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4881159 2020.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4881160 2020.10.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4881158 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877163 2020.10.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4877164 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4877162 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4877161 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4853460 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4853459 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4850385 2020.10.17 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 4850384 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4850383 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4849641 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4848427 2020.10.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4838903 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4838904 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4838900 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4838901 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4838899 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4838902 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4838897 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4838898 2020.10.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4838896 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4838893 2020.10.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4838892 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4838894 2020.10.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4838895 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4838891 2020.10.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4838014 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4838030 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4838027 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4838028 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4838029 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4838024 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4838026 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 4838023 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4838025 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4838020 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4838022 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 200 4838021 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 4838019 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4838018 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4838017 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4838016 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4838015 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4838012 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4838010 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4838009 2020.10.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4838011 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4838008 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4838007 2020.10.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 17 4838005 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4838003 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 4838006 2020.10.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4838004 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4838000 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4838002 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4837998 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4837999 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4838001 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4837997 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4836976 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4836975 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4836974 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4836972 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4836973 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4836970 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4836971 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4836968 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4836969 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4836965 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4836967 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4836966 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4836962 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4836957 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4836963 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4836955 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4836951 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4836950 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4836952 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4836946 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4836945 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4836942 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4836944 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4836938 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4836939 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4836935 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4836934 2020.10.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4836933 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4836926 2020.10.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4836930 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4836932 2020.10.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4836931 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4836928 2020.10.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4836929 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4836927 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4836925 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4836923 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4836924 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4836922 2020.10.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4836920 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4836918 2020.10.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4836921 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4836917 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4836919 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4836959 2020.10.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 4836958 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4836964 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4836961 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 4836956 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4836960 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4836954 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4836953 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 40 4836949 2020.10.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4836948 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4836947 2020.10.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 4836943 2020.10.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 22 4836941 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4836936 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4836937 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4836940 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4825009 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4825008 2020.10.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4825007 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 4805422 2020.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4805424 2020.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4805423 2020.09.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4791550 2020.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4780464 2020.09.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4780466 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4780486 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4749510 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4749509 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4749508 2020.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 508 4748046 2020.09.05 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 4746896 2020.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4746897 2020.09.04 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4746893 2020.09.04 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4746894 2020.09.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4746895 2020.09.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4741036 2020.09.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4727023 2020.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4727021 2020.08.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4727027 2020.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 500 4727025 2020.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4727024 2020.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4727026 2020.08.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4727022 2020.08.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4727020 2020.08.27 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4719655 2020.08.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 4716795 2020.08.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4716321 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 4716320 2020.08.23 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4716318 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4716319 2020.08.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4713639 2020.08.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4713642 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4713643 2020.08.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4713641 2020.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4713638 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4713640 2020.08.22 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4713636 2020.08.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 4713637 2020.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4713635 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4713633 2020.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4713632 2020.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4713634 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4700906 2020.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4700907 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4700908 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 4700904 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4700905 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4700902 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 4700903 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4700900 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4700899 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4700897 2020.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4700901 2020.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4700898 2020.08.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4700896 2020.08.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4684639 2020.08.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4684638 2020.08.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4675277 2020.08.05 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4667958 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4665432 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4665431 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665430 2020.08.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4665429 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4665427 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4665428 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4665426 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4665424 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4665425 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665423 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665422 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4664106 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4664103 2020.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4664105 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4664104 2020.08.01 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4664102 2020.08.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4669159 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4646323 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4646322 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4646321 2020.07.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4646320 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4644534 2020.07.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4644533 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4644532 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4644531 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4644530 2020.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4644529 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4644527 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644528 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4644526 2020.07.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4643186 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4643188 2020.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4643187 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4623686 2020.07.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4623681 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4623683 2020.07.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4623685 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4623682 2020.07.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4623679 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4623678 2020.07.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4623684 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4623677 2020.07.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4623680 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623676 2020.07.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4623674 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623673 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4623664 2020.07.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4623672 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4623675 2020.07.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623671 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4623663 2020.07.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4623670 2020.07.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4623669 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4623666 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623668 2020.07.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4623667 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4623665 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623662 2020.07.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4623661 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4617504 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4617505 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4617502 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4617503 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4617501 2020.07.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4617500 2020.07.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4617499 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617498 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4617537 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4617536 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4617532 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617533 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4617535 2020.07.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4617529 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4617526 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617525 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4617524 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4617520 2020.07.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4617518 2020.07.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4617515 2020.07.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4617517 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4617511 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4617507 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4617506 2020.07.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4617534 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4617530 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4617531 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4617528 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4617527 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4617522 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4617523 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4617521 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4617519 2020.07.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4617516 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4617514 2020.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4617512 2020.07.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4617510 2020.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4617509 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4617513 2020.07.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4617508 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4617495 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4617497 2020.07.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4617496 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4617494 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4617491 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4617493 2020.07.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4617492 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4617488 2020.07.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4617490 2020.07.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4617489 2020.07.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4617487 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4617486 2020.07.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4617483 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617484 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4617485 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4617482 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4617481 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617480 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4617479 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4617477 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4617478 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4617476 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4617475 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4617473 2020.07.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4617474 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4617471 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4617472 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4617470 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4617468 2020.07.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4617469 2020.07.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4617467 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4617466 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4617465 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4617459 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4617461 2020.07.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4617460 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4617458 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4617457 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4617464 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4617463 2020.07.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4617462 2020.07.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4617456 2020.07.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4617455 2020.07.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4617454 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4617453 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4617451 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4617452 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4617450 2020.07.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611119 2020.07.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4611118 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4611116 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4611117 2020.07.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4611115 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4611152 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4606312 2020.07.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4606311 2020.07.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4606310 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606313 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4606309 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4606308 2020.07.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4606305 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606306 2020.07.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4606307 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4606304 2020.07.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4587819 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4587820 2020.07.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4587818 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4587817 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4587816 2020.07.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4587821 2020.07.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4587815 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4587813 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4587814 2020.07.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4585001 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4584999 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4585000 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4584998 2020.06.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4584997 2020.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4584996 2020.06.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4559144 2020.06.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4559143 2020.06.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4559145 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4559142 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4559139 2020.06.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4559140 2020.06.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4559141 2020.06.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4559138 2020.06.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4559137 2020.06.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4559135 2020.06.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4559134 2020.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4559136 2020.06.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4559133 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4559132 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4559131 2020.06.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4559128 2020.06.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4559129 2020.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4559127 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4559130 2020.06.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4551610 2020.06.20 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4542451 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4542449 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4542450 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542444 2020.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4542445 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542443 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4542439 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4542437 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4542429 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4542434 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4542427 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4542424 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542431 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4542423 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4542447 2020.06.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4542446 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4542442 2020.06.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542441 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4542438 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4542440 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4542432 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4542436 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4542430 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4542435 2020.06.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4542433 2020.06.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4542428 2020.06.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4542426 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4542425 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4542422 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4542421 2020.06.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4529830 2020.06.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4529829 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4529827 2020.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4529826 2020.06.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4529828 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4529824 2020.06.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4529825 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4529823 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4529822 2020.06.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4529821 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4529819 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4529820 2020.06.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4529817 2020.06.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4529818 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4529816 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4529815 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4529814 2020.06.13 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4529813 2020.06.13 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4529831 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4523393 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4523394 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4523390 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4523388 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4523387 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4523385 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4523386 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523384 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4523406 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523407 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4523404 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4523405 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4523403 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4523399 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4523401 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4523402 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4523400 2020.06.12 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4523396 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4523398 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4523395 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4523397 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4523391 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4523392 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4523389 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4523383 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4523378 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4523381 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4523380 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4523379 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4523374 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4523382 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4523377 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4523376 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4523375 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4523373 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4523369 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4523371 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4523365 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4523358 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4523361 2020.06.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4523372 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4523370 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4523366 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4523368 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4523367 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4523364 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4523363 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4523359 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4523362 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4523355 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4523356 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4523357 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4523354 2020.06.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4523353 2020.06.12 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4523360 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4523352 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4523434 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510701 2020.06.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4510700 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4510697 2020.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4510698 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4510699 2020.06.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4510696 2020.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4510717 2020.06.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4510715 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4510713 2020.06.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4510714 2020.06.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4510716 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4510712 2020.06.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4510711 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4510710 2020.06.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4510709 2020.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4510708 2020.06.10 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4510706 2020.06.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4510707 2020.06.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4510705 2020.06.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4510704 2020.06.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4510703 2020.06.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4510702 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4510692 2020.06.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4510693 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4510690 2020.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4510691 2020.06.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4510695 2020.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4510689 2020.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4510694 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4510687 2020.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4510688 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4510686 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4510684 2020.06.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4510685 2020.06.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4510683 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4510682 2020.06.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4510680 2020.06.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4510681 2020.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4509614 2020.06.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4509613 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4509615 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4509611 2020.06.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4509612 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4509610 2020.06.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4509609 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4509608 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4509607 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4509605 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4509606 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4497191 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4497190 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497189 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4497188 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4497187 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4497185 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4497184 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4497186 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4497183 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4497182 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4497181 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4497179 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4497180 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4497178 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4497175 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4497177 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4497176 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4497174 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4497172 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4497173 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4497169 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4497170 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4497168 2020.06.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4497171 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4497167 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4497166 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4497165 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4497164 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497163 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4481238 2020.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4481237 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477058 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4477060 2020.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4477059 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4477057 2020.06.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4477056 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4477054 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4477055 2020.06.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4477053 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4477092 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4477089 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477087 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477083 2020.06.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 13 4477081 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4477085 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4477077 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4477082 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4477072 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4477071 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4477074 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477069 2020.06.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4477068 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4477070 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4477062 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4477064 2020.06.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4477088 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4477091 2020.06.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4477090 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4477086 2020.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4477080 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4477084 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4477076 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4477079 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4477078 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4477075 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4477073 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4477067 2020.06.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4477066 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4477065 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4477063 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477061 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4458757 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4458756 2020.05.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4458755 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458754 2020.05.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4457456 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4453705 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4453703 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4453704 2020.05.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4453701 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4453702 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4453700 2020.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4453698 2020.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4453697 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4453699 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4453696 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4453695 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4453694 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4448021 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4448019 2020.05.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4448018 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4448017 2020.05.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4448015 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4448014 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4448020 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4448016 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4448013 2020.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4448012 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4445786 2020.05.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4445784 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4445785 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4445783 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4445782 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4445780 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4445781 2020.05.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4445779 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4445778 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4445775 2020.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4445773 2020.05.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4445777 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4445776 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4445774 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4445772 2020.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4444216 2020.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4444214 2020.05.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4444215 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4444213 2020.05.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4444217 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4444210 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4444211 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4444212 2020.05.26 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4444208 2020.05.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4444209 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4444207 2020.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4444206 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 100 4444233 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4444234 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4444232 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4444231 2020.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4444229 2020.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4444228 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4444230 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4444227 2020.05.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4444226 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4444225 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4444224 2020.05.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4444223 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4444222 2020.05.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4444220 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4444221 2020.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4444219 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4444205 2020.05.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4444203 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4444202 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4444201 2020.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4444200 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4444199 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4444197 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4444198 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4444196 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4444193 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4444192 2020.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4444195 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4444191 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4444194 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4444190 2020.05.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4444394 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4439608 2020.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4439609 2020.05.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4439606 2020.05.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4439607 2020.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4439605 2020.05.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4416942 2020.05.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4416943 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4416945 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4416944 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4416940 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4416941 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4416939 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4407758 2020.05.20 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4407757 2020.05.20 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4405361 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4405362 2020.05.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4405359 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4405358 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4405360 2020.05.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4405356 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4405357 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4405354 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4405355 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4405353 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4405352 2020.05.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4405351 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4405350 2020.05.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4389164 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4389163 2020.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4389162 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4389161 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4381419 2020.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4381418 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4381417 2020.05.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4381416 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4381415 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4381414 2020.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4381413 2020.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4381412 2020.05.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4381411 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4381410 2020.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4381409 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4381408 2020.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4352397 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4352399 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4352398 2020.05.10 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4352391 2020.05.10 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4352390 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4352389 2020.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4352384 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4352385 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4352383 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4352381 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4352379 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4352377 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4352392 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4352372 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4352371 2020.05.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4352388 2020.05.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4352360 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4352354 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4352361 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4352394 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4352396 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4352387 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4352386 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4352382 2020.05.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4352378 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4352380 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4352376 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4352375 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4352373 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4352374 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4352393 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4352366 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4352367 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4352359 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4352363 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4352370 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4352368 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4352365 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4352395 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4352369 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4352364 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4352362 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4352356 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4352355 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4352357 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4352353 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4352358 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4352352 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4352350 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4352351 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4352349 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4355040 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4345254 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4345253 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4345252 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4345251 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4345250 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4345249 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4345255 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4345248 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4345247 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4345246 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4345244 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4345243 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4345245 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4345237 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4345239 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4345242 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4345241 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4345235 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4345238 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4345240 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4345233 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4345234 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4345236 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4345228 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4345230 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4345229 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4345232 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4345227 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4345226 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4336762 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4336764 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4336763 2020.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4336761 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4336759 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4336760 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4336758 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4336756 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4336757 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4336755 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4336754 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4335337 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4335336 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4335335 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4335333 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4335334 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4335332 2020.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4335331 2020.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4335329 2020.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4335330 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4335327 2020.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4335328 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4335325 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4335326 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4335323 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4335324 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4335321 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4335322 2020.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4335320 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4335317 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4335319 2020.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4335318 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4335316 2020.05.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4335315 2020.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4335312 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4335314 2020.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4335310 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4335313 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4335311 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4335309 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4335308 2020.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4335307 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4335306 2020.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4335305 2020.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4335304 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4335303 2020.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4335302 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4335301 2020.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4328210 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4328211 2020.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4328209 2020.05.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4328208 2020.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4323918 2020.05.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4323916 2020.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4323917 2020.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4323914 2020.05.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4323913 2020.05.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4323915 2020.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4323912 2020.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4323911 2020.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4323908 2020.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4323910 2020.05.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4323909 2020.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4323907 2020.05.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4323906 2020.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4323904 2020.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4323901 2020.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4323903 2020.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4323902 2020.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4323900 2020.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4323905 2020.05.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4323898 2020.05.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4323899 2020.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4323897 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4306822 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4306823 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4306821 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4306820 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4306819 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4306818 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4306817 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4306816 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4306813 2020.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4306815 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4306814 2020.05.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4306809 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4306811 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4306810 2020.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4306812 2020.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4306808 2020.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4306807 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4306806 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4306805 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4306803 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4306804 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4306801 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4306802 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4283470 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 4283467 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4283469 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4283466 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4283468 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4283465 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4283464 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4283463 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4283462 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4283486 2020.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4283485 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4283484 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 4283483 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4283482 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4283481 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4283480 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4283478 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4283479 2020.05.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4283477 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4283474 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4283476 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4283473 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4283475 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4283472 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4283471 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4283460 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4283458 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4283459 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4283455 2020.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4283454 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4283456 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4283453 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4283452 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 4283457 2020.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4283451 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4283450 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4283449 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4283447 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4283446 2020.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4283461 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4283448 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4282083 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4282084 2020.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4282076 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4282081 2020.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4282075 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4282077 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4282072 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4282074 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4282070 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4282069 2020.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4282065 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4282064 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4282063 2020.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4282060 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4282088 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4282087 2020.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4282086 2020.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4282082 2020.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4282085 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4282080 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4282078 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4282079 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4282073 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4282071 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4282068 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4282067 2020.05.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4282066 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4282062 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4282061 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4282059 2020.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4282040 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4282039 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4282038 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4282036 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4282041 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4282037 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4282031 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4282035 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4282028 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4282030 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4282022 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4282023 2020.05.01 mapa