DRUŻYNA

Drużyna: Henryk Piernikarczyk. Obserwator: Henryk Piernikarczyk

Liczba gatunków: 127

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 160 4477 49 49 0 1 18 30
2 120 2168 60 45 0 2 11 32
3 239 966 73 53 0 3 12 38
4 319 915 92 72 0 5 24 43
5 380 992 108 80 0 4 33 43
6 227 753 115 61 0 3 20 38
7 205 1385 117 50 0 2 18 30
8 171 4102 119 49 0 2 17 30
9 176 1734 121 43 0 3 8 32
10 94 1181 122 34 0 2 9 23
11 120 1849 126 41 1 1 15 24
12 80 2175 127 29 0 0 8 21
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 9253715 2023.12.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9253717 2023.12.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9253737 2023.12.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 9253738 2023.12.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9253739 2023.12.09 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9253741 2023.12.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9253742 2023.12.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9253750 2023.12.09 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9253758 2023.12.09 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9251164 2023.12.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9251168 2023.12.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9251170 2023.12.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9251171 2023.12.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9251203 2023.12.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9248459 2023.12.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 9248462 2023.12.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9248463 2023.12.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9248464 2023.12.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9248465 2023.12.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9248466 2023.12.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9248467 2023.12.07 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9248468 2023.12.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 9248469 2023.12.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9248470 2023.12.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9248471 2023.12.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248472 2023.12.07 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9248473 2023.12.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9248478 2023.12.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9248552 2023.12.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 9248554 2023.12.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9248555 2023.12.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9248556 2023.12.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 9248557 2023.12.07 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9248558 2023.12.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9248559 2023.12.07 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9248560 2023.12.07 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9248562 2023.12.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248563 2023.12.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9248564 2023.12.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9248565 2023.12.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 9248566 2023.12.07 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9248567 2023.12.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9248568 2023.12.07 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9248569 2023.12.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9248570 2023.12.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9248571 2023.12.07 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9248572 2023.12.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9248573 2023.12.07 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9248574 2023.12.07 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9245561 2023.12.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9245563 2023.12.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9245564 2023.12.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9245565 2023.12.06 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9245566 2023.12.06 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 9244728 2023.12.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 9244739 2023.12.05 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9244742 2023.12.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9244744 2023.12.05 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9244745 2023.12.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9244746 2023.12.05 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9244715 2023.12.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9244717 2023.12.04 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9244722 2023.12.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 9240493 2023.12.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9240485 2023.12.03 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9240486 2023.12.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9240491 2023.12.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9240492 2023.12.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9240499 2023.12.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9240500 2023.12.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9240502 2023.12.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9240503 2023.12.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9240504 2023.12.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9240505 2023.12.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9234193 2023.12.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 4 9234194 2023.12.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9234195 2023.12.02 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9231594 2023.12.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 9231595 2023.12.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9231596 2023.12.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9228951 2023.11.29 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9228952 2023.11.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9228954 2023.11.29 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9228960 2023.11.29 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9221178 2023.11.27 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9221179 2023.11.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 50 9221127 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9221157 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9221158 2023.11.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 9221159 2023.11.26 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9221160 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9221161 2023.11.26 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9221163 2023.11.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9221168 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9221171 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9221172 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 9221174 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9221175 2023.11.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9221176 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9221068 2023.11.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9221070 2023.11.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9221072 2023.11.25 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 9198392 2023.11.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 15 9198389 2023.11.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9198394 2023.11.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9194973 2023.11.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9194974 2023.11.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 9194975 2023.11.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9194976 2023.11.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 9192287 2023.11.16 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9192289 2023.11.16 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9192283 2023.11.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 12 9192284 2023.11.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9192285 2023.11.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9192275 2023.11.14 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 18 9192276 2023.11.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9192281 2023.11.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9192282 2023.11.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9184856 2023.11.12 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9184857 2023.11.12 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 9184858 2023.11.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9184860 2023.11.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9184864 2023.11.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9184867 2023.11.12 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9184870 2023.11.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9184871 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9184872 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9184874 2023.11.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9184876 2023.11.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9184877 2023.11.12 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 9184881 2023.11.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9174957 2023.11.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9168428 2023.11.08 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9168434 2023.11.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9168435 2023.11.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9153419 2023.11.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9153353 2023.11.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9153354 2023.11.04 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 9153355 2023.11.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9153356 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9153357 2023.11.04 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9153358 2023.11.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 100 9153359 2023.11.04 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 13 9153360 2023.11.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9153361 2023.11.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9153362 2023.11.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153364 2023.11.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9153366 2023.11.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9153384 2023.11.04 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9153385 2023.11.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9153386 2023.11.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 9153387 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9153412 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9153413 2023.11.04 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9153414 2023.11.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153416 2023.11.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9153417 2023.11.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 9153420 2023.11.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9153421 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9153422 2023.11.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9153423 2023.11.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9153424 2023.11.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9153425 2023.11.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 9153426 2023.11.04 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9153427 2023.11.04 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9153428 2023.11.04 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9153429 2023.11.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9153430 2023.11.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9153431 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9153432 2023.11.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9153434 2023.11.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9147686 2023.11.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9147688 2023.11.02 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 40 9147696 2023.11.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9147700 2023.11.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9147701 2023.11.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 9142683 2023.11.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9142684 2023.11.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9142686 2023.11.01 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9142687 2023.11.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 40 9142689 2023.11.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 9142690 2023.11.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9142691 2023.11.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9142692 2023.11.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9142707 2023.11.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9142711 2023.11.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9142712 2023.11.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9142714 2023.11.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9142715 2023.11.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9142716 2023.11.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9142720 2023.11.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9142735 2023.11.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 10 9142739 2023.11.01 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9142751 2023.11.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9142753 2023.11.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 35 9142758 2023.11.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9142761 2023.11.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9142765 2023.11.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9142769 2023.11.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9142775 2023.11.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9136241 2023.10.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9138259 2023.10.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9138260 2023.10.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9138366 2023.10.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9136212 2023.10.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 5 9125894 2023.10.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 9125887 2023.10.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9125888 2023.10.28 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9122770 2023.10.27 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 35 9122771 2023.10.27 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 10 9122769 2023.10.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9116121 2023.10.24 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9116057 2023.10.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9116059 2023.10.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9116061 2023.10.23 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9116062 2023.10.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9116064 2023.10.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9116065 2023.10.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9116099 2023.10.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9116102 2023.10.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9101827 2023.10.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9101828 2023.10.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9101829 2023.10.20 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9101831 2023.10.20 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 9095961 2023.10.18 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9095962 2023.10.18 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9090101 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9090102 2023.10.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9090103 2023.10.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9090104 2023.10.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9090105 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9082442 2023.10.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9082443 2023.10.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 9082444 2023.10.14 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 9082445 2023.10.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 9082446 2023.10.14 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9082447 2023.10.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9082448 2023.10.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 9082449 2023.10.14 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9082450 2023.10.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9082451 2023.10.14 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 9082452 2023.10.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9076537 2023.10.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9076538 2023.10.13 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9076539 2023.10.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 9082402 2023.10.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9076533 2023.10.11 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9076534 2023.10.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 25 9066007 2023.10.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9065925 2023.10.09 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9066003 2023.10.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9062980 2023.10.08 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9062981 2023.10.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9062982 2023.10.08 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9062983 2023.10.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9062984 2023.10.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9062985 2023.10.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9062987 2023.10.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9052004 2023.10.07 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9051995 2023.10.07 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9051996 2023.10.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9051997 2023.10.07 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9051998 2023.10.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9052001 2023.10.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9052005 2023.10.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 9048536 2023.10.06 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9048537 2023.10.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 9048538 2023.10.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9044755 2023.10.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9044756 2023.10.05 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9044757 2023.10.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 9044758 2023.10.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9048530 2023.10.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9048533 2023.10.05 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 9048535 2023.10.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9035007 2023.10.02 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 9035017 2023.10.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9035018 2023.10.02 ŚL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9035006 2023.10.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9028832 2023.10.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9028833 2023.10.01 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9028834 2023.10.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 10 9028835 2023.10.01 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9028836 2023.10.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9028837 2023.10.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9028838 2023.10.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9028839 2023.10.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9028840 2023.10.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9028841 2023.10.01 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9028842 2023.10.01 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9028843 2023.10.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9028844 2023.10.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9028865 2023.10.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9028866 2023.10.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9023426 2023.09.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9023427 2023.09.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9023428 2023.09.30 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 9023429 2023.09.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9023430 2023.09.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9023431 2023.09.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9015754 2023.09.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9015755 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9015758 2023.09.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9015759 2023.09.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9015760 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9015761 2023.09.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9015609 2023.09.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9015610 2023.09.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9015611 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9000789 2023.09.24 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9000790 2023.09.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9000791 2023.09.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9000792 2023.09.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 9000793 2023.09.24 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9000794 2023.09.24 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9000795 2023.09.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9000796 2023.09.24 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9000797 2023.09.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8997345 2023.09.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8992667 2023.09.21 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8992485 2023.09.20 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8992488 2023.09.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8992393 2023.09.19 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8992426 2023.09.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8992479 2023.09.19 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8992481 2023.09.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8992482 2023.09.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8978945 2023.09.17 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8978946 2023.09.17 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8978947 2023.09.17 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8978948 2023.09.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8978949 2023.09.17 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8978950 2023.09.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 50 8978951 2023.09.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8978952 2023.09.17 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8978953 2023.09.17 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8978954 2023.09.17 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8978955 2023.09.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8978956 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8978957 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8978958 2023.09.17 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8978959 2023.09.17 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8978960 2023.09.17 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8978961 2023.09.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8978962 2023.09.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8978963 2023.09.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8978964 2023.09.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8978965 2023.09.17 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 40 8963283 2023.09.14 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8963286 2023.09.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8966092 2023.09.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8966094 2023.09.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8966095 2023.09.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8966097 2023.09.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8963218 2023.09.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8963219 2023.09.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8963220 2023.09.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8963221 2023.09.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 8963222 2023.09.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8963223 2023.09.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8963224 2023.09.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8963225 2023.09.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8963226 2023.09.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8963277 2023.09.13 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8963278 2023.09.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8963280 2023.09.13 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8958492 2023.09.12 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8958493 2023.09.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8958495 2023.09.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8958497 2023.09.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8958498 2023.09.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 8958499 2023.09.12 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8958500 2023.09.12 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8958501 2023.09.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8958503 2023.09.12 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8958504 2023.09.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 8958505 2023.09.12 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 8958507 2023.09.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8958508 2023.09.12 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 8955526 2023.09.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8955527 2023.09.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8955528 2023.09.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 8955529 2023.09.11 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8955530 2023.09.11 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8955531 2023.09.11 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8955532 2023.09.11 ŚL
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8955533 2023.09.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8955534 2023.09.11 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 50 8955535 2023.09.11 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8955536 2023.09.11 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8955537 2023.09.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8955538 2023.09.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8955539 2023.09.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8955540 2023.09.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8955541 2023.09.11 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8955542 2023.09.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8955543 2023.09.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8955544 2023.09.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8955545 2023.09.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8955546 2023.09.11 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 8949031 2023.09.09 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8949032 2023.09.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8949037 2023.09.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8949041 2023.09.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8949042 2023.09.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8949043 2023.09.09 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8949102 2023.09.09 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8949106 2023.09.09 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 8 8943884 2023.09.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8943885 2023.09.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8943886 2023.09.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8943887 2023.09.08 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8943888 2023.09.08 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8943889 2023.09.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8943891 2023.09.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8943893 2023.09.08 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8943894 2023.09.08 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8940600 2023.09.07 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 9 8940588 2023.09.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8940589 2023.09.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8940590 2023.09.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 8940591 2023.09.07 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8940598 2023.09.07 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8940631 2023.09.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8940641 2023.09.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8940644 2023.09.07 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8940696 2023.09.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8940698 2023.09.07 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8940699 2023.09.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8940700 2023.09.07 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 8940721 2023.09.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8940733 2023.09.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8940734 2023.09.07 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8937985 2023.09.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8934887 2023.09.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8934863 2023.09.05 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 8934864 2023.09.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8934865 2023.09.05 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8934866 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 8934869 2023.09.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8934870 2023.09.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8934871 2023.09.05 ŚL
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8934872 2023.09.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8934873 2023.09.05 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934874 2023.09.05 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8934875 2023.09.05 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8934876 2023.09.05 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8934877 2023.09.05 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8934878 2023.09.05 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8934888 2023.09.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8934889 2023.09.05 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 28 8934636 2023.09.04 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8934637 2023.09.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8934638 2023.09.04 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8934639 2023.09.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8934640 2023.09.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8934646 2023.09.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8934647 2023.09.04 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8926706 2023.09.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8926712 2023.09.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8926713 2023.09.03 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8926715 2023.09.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8923738 2023.09.02 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8923756 2023.09.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8923761 2023.09.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8923765 2023.09.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8918283 2023.09.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8918285 2023.09.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8918286 2023.09.01 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8918287 2023.09.01 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8913923 2023.08.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8913924 2023.08.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8913925 2023.08.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8913926 2023.08.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8913927 2023.08.31 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8913928 2023.08.31 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 8913929 2023.08.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 8913930 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 8913931 2023.08.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 8913932 2023.08.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8913933 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8913934 2023.08.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8913937 2023.08.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8913938 2023.08.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8913939 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 8913945 2023.08.31 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8913947 2023.08.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8913948 2023.08.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8913951 2023.08.31 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8913954 2023.08.31 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8913957 2023.08.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8913961 2023.08.31 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8913966 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8913991 2023.08.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 8913995 2023.08.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 30 8914000 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8914006 2023.08.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8914008 2023.08.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8914010 2023.08.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8914013 2023.08.31 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8914017 2023.08.31 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8914021 2023.08.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 8914024 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 8914029 2023.08.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 8914030 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 8914031 2023.08.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8914033 2023.08.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8914034 2023.08.31 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 8914036 2023.08.31 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8907892 2023.08.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8910739 2023.08.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8910740 2023.08.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8910741 2023.08.30 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 8910742 2023.08.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8910743 2023.08.30 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8910744 2023.08.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8910745 2023.08.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 5 8910746 2023.08.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8910747 2023.08.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8910749 2023.08.30 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8910750 2023.08.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8910751 2023.08.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8906846 2023.08.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8906820 2023.08.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8906821 2023.08.28 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8906822 2023.08.28 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 8906823 2023.08.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8906824 2023.08.28 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8906825 2023.08.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8906826 2023.08.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8906829 2023.08.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8906830 2023.08.28 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8906831 2023.08.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 8906832 2023.08.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8906833 2023.08.28 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8906834 2023.08.28 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8906835 2023.08.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8906836 2023.08.28 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8906837 2023.08.28 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8906838 2023.08.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8901472 2023.08.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8901477 2023.08.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901481 2023.08.27 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8901483 2023.08.27 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8901486 2023.08.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8901492 2023.08.27 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8897543 2023.08.26 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8897544 2023.08.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8897545 2023.08.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8897546 2023.08.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8897547 2023.08.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897561 2023.08.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8897606 2023.08.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8897632 2023.08.26 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8897633 2023.08.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8897634 2023.08.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8897636 2023.08.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8897637 2023.08.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897638 2023.08.26 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 15 8897436 2023.08.25 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8897454 2023.08.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8897456 2023.08.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8897458 2023.08.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897460 2023.08.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8897486 2023.08.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897487 2023.08.25 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8897530 2023.08.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897531 2023.08.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8897532 2023.08.25 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8897536 2023.08.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8897537 2023.08.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8897433 2023.08.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8897435 2023.08.24 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 8888627 2023.08.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8888632 2023.08.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8888626 2023.08.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8876835 2023.08.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8876836 2023.08.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8876837 2023.08.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8876838 2023.08.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8876839 2023.08.20 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8876840 2023.08.20 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8876841 2023.08.20 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8876842 2023.08.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8876843 2023.08.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8870152 2023.08.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8870135 2023.08.16 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8870136 2023.08.16 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8870137 2023.08.16 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 8870138 2023.08.16 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8870093 2023.08.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8870112 2023.08.15 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8870113 2023.08.15 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8870114 2023.08.15 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8870133 2023.08.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8870134 2023.08.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8870092 2023.08.14 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 12 8853056 2023.08.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8853058 2023.08.13 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8853060 2023.08.13 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8852964 2023.08.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8852976 2023.08.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8853027 2023.08.12 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8852942 2023.08.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8852945 2023.08.11 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8852946 2023.08.11 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8852947 2023.08.11 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8852954 2023.08.11 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8844792 2023.08.10 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 30 8844794 2023.08.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8844795 2023.08.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8844796 2023.08.10 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8844797 2023.08.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8844798 2023.08.10 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8844799 2023.08.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8844801 2023.08.10 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8844802 2023.08.10 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8839389 2023.08.08 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8839390 2023.08.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8839392 2023.08.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8839394 2023.08.08 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 40 8839401 2023.08.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8839403 2023.08.08 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8839404 2023.08.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8839406 2023.08.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 8839407 2023.08.08 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 8839457 2023.08.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8839382 2023.08.07 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8839384 2023.08.07 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8839386 2023.08.07 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8839381 2023.08.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8831301 2023.08.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8831302 2023.08.04 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8831303 2023.08.04 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8831304 2023.08.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8831305 2023.08.04 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8831306 2023.08.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8831325 2023.08.04 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 8831282 2023.08.03 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8831283 2023.08.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8822831 2023.08.01 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8822828 2023.07.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 8822830 2023.07.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8809306 2023.07.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8809333 2023.07.30 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 10 8809334 2023.07.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8809335 2023.07.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8809336 2023.07.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8809337 2023.07.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8809338 2023.07.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809339 2023.07.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8809340 2023.07.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8809341 2023.07.30 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8809355 2023.07.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8809356 2023.07.30 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8809357 2023.07.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8809358 2023.07.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809359 2023.07.30 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 9 8809384 2023.07.30 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8809302 2023.07.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 8809303 2023.07.29 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8809304 2023.07.29 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 25 8809170 2023.07.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 8809172 2023.07.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8809199 2023.07.28 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8809259 2023.07.28 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8809262 2023.07.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8809263 2023.07.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8809267 2023.07.28 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8809268 2023.07.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8809270 2023.07.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8809293 2023.07.28 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8809296 2023.07.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8809297 2023.07.28 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8800884 2023.07.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 8800885 2023.07.27 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8800886 2023.07.27 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8800887 2023.07.27 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8800784 2023.07.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 8800812 2023.07.26 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8800813 2023.07.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8800822 2023.07.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8800826 2023.07.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8800829 2023.07.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8800830 2023.07.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8800831 2023.07.26 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8800833 2023.07.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8800838 2023.07.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8800843 2023.07.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8800857 2023.07.26 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 8800858 2023.07.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8800881 2023.07.26 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8800883 2023.07.26 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 10 8795879 2023.07.25 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8795880 2023.07.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8792788 2023.07.24 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8792789 2023.07.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8792796 2023.07.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 45 8792797 2023.07.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8792753 2023.07.22 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 10 8792754 2023.07.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8792755 2023.07.22 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8792757 2023.07.22 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8792758 2023.07.22 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8792759 2023.07.22 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8781725 2023.07.21 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8781745 2023.07.21 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8781749 2023.07.21 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8781755 2023.07.21 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8781768 2023.07.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8781701 2023.07.20 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8781702 2023.07.20 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8781703 2023.07.20 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8781686 2023.07.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8781690 2023.07.19 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8781692 2023.07.19 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8781693 2023.07.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8781695 2023.07.19 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8781698 2023.07.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8781682 2023.07.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8781683 2023.07.18 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8781684 2023.07.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8781685 2023.07.18 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8772936 2023.07.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8772937 2023.07.17 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 14 8772939 2023.07.17 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 8772940 2023.07.17 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8772941 2023.07.17 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8772944 2023.07.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8772949 2023.07.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 8765701 2023.07.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8765702 2023.07.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8765704 2023.07.16 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8765705 2023.07.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8765706 2023.07.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8765707 2023.07.16 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8765708 2023.07.16 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8765709 2023.07.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8762854 2023.07.15 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8762859 2023.07.15 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8762865 2023.07.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8762868 2023.07.15 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 15 8762872 2023.07.15 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8762873 2023.07.15 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 7 8762795 2023.07.14 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8762796 2023.07.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8762797 2023.07.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8762798 2023.07.14 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8762799 2023.07.14 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8762800 2023.07.14 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8762801 2023.07.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8762802 2023.07.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8762803 2023.07.14 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8762804 2023.07.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8762805 2023.07.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8762806 2023.07.14 ŚL
rzadki uszatka, Asio otus 2 8762807 2023.07.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8762841 2023.07.14 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8762773 2023.07.13 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8762774 2023.07.13 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8762775 2023.07.13 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 6 8762776 2023.07.13 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 8762777 2023.07.13 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 8753011 2023.07.12 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8753012 2023.07.12 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8753013 2023.07.12 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8753014 2023.07.12 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8753017 2023.07.12 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8753018 2023.07.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8753019 2023.07.12 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8753020 2023.07.12 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8762772 2023.07.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 8752997 2023.07.11 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8752998 2023.07.11 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8752999 2023.07.11 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8753000 2023.07.11 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 8746929 2023.07.10 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8750003 2023.07.10 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8743389 2023.07.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8743390 2023.07.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8743391 2023.07.09 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8743214 2023.07.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8743215 2023.07.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8743216 2023.07.08 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8743217 2023.07.08 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8743218 2023.07.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8743219 2023.07.08 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8743368 2023.07.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8743369 2023.07.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8743371 2023.07.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8743372 2023.07.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8734372 2023.07.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8739091 2023.07.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 8746926 2023.07.07 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8730996 2023.07.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8730997 2023.07.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8734343 2023.07.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8734344 2023.07.06 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8734346 2023.07.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8734347 2023.07.06 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8734351 2023.07.06 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8734358 2023.07.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8734359 2023.07.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8734360 2023.07.06 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8734361 2023.07.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8734363 2023.07.06 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8734364 2023.07.06 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8734365 2023.07.06 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8734369 2023.07.06 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8734370 2023.07.06 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8725131 2023.07.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8725134 2023.07.04 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 3 8725135 2023.07.04 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8725139 2023.07.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8725141 2023.07.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8730986 2023.07.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8730987 2023.07.04 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8730988 2023.07.04 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8730989 2023.07.04 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8730990 2023.07.04 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8730991 2023.07.04 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8730992 2023.07.04 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8730993 2023.07.04 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8730994 2023.07.04 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8730995 2023.07.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8725119 2023.07.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8725122 2023.07.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8725125 2023.07.03 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8725127 2023.07.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8715717 2023.07.02 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8715718 2023.07.02 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8715719 2023.07.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8715720 2023.07.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8715721 2023.07.02 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8715722 2023.07.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8715723 2023.07.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8715724 2023.07.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8715725 2023.07.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8715726 2023.07.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8715727 2023.07.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8715728 2023.07.02 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8715729 2023.07.02 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8715730 2023.07.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8715731 2023.07.02 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8715732 2023.07.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8715752 2023.07.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8712710 2023.06.30 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8712711 2023.06.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8712712 2023.06.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8712713 2023.06.30 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8712714 2023.06.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8712715 2023.06.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 8712716 2023.06.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8712717 2023.06.30 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8712718 2023.06.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8712719 2023.06.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8712720 2023.06.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8712721 2023.06.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8712722 2023.06.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8712723 2023.06.30 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8712724 2023.06.30 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8712725 2023.06.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8712726 2023.06.30 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 3 8712728 2023.06.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8712729 2023.06.30 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8704278 2023.06.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8704280 2023.06.29 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8704281 2023.06.29 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8704301 2023.06.29 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8704302 2023.06.29 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8704303 2023.06.29 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 8704304 2023.06.29 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8704305 2023.06.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8704307 2023.06.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8704308 2023.06.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8704353 2023.06.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8704354 2023.06.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8704355 2023.06.29 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8704356 2023.06.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8704357 2023.06.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8704358 2023.06.29 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8704359 2023.06.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8704360 2023.06.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 4 8704256 2023.06.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8704257 2023.06.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8704258 2023.06.28 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8704259 2023.06.28 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8704260 2023.06.28 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8704274 2023.06.28 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8704275 2023.06.28 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8704276 2023.06.28 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8704277 2023.06.28 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8694987 2023.06.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8694981 2023.06.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8684953 2023.06.24 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8684954 2023.06.24 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8684955 2023.06.24 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8684956 2023.06.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8684958 2023.06.24 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8684959 2023.06.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8684960 2023.06.24 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8684961 2023.06.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8684962 2023.06.24 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 8684875 2023.06.23 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 40 8684890 2023.06.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8684891 2023.06.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8684893 2023.06.23 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8684894 2023.06.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8684868 2023.06.22 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8684869 2023.06.22 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8684871 2023.06.22 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8684874 2023.06.22 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8674769 2023.06.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8674770 2023.06.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8674771 2023.06.20 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8674772 2023.06.20 ŚL