DRUŻYNA

Drużyna: Henryk Piernikarczyk. Obserwator: Henryk Piernikarczyk

Liczba gatunków: 110

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 160 4477 49 49 0 1 18 30
2 120 2168 60 45 0 2 11 32
3 239 966 73 53 0 3 12 38
4 319 915 92 72 0 5 24 43
5 380 992 108 80 0 4 33 43
6 44 302 110 31 0 1 9 21
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8590017 2023.06.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8590018 2023.06.04 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8590019 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8590021 2023.06.04 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8590022 2023.06.04 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8590023 2023.06.04 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8590024 2023.06.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8589793 2023.06.03 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8589794 2023.06.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8589795 2023.06.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8589796 2023.06.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8589797 2023.06.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8589830 2023.06.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8589831 2023.06.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8589922 2023.06.03 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8589923 2023.06.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8589924 2023.06.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8589926 2023.06.03 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8589927 2023.06.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8589928 2023.06.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8589929 2023.06.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8589930 2023.06.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8589931 2023.06.03 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 8589932 2023.06.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8589770 2023.06.02 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8589771 2023.06.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8589772 2023.06.02 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8589773 2023.06.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8589774 2023.06.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8589775 2023.06.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8589776 2023.06.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8589777 2023.06.02 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8589778 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8589788 2023.06.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8589790 2023.06.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 8577759 2023.06.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8577779 2023.06.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8577782 2023.06.01 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8577784 2023.06.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8577787 2023.06.01 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8577814 2023.06.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8577815 2023.06.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8577818 2023.06.01 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8577826 2023.06.01 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8573417 2023.05.31 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8573418 2023.05.31 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8573419 2023.05.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8573420 2023.05.31 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8573424 2023.05.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8573425 2023.05.31 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8573426 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8573428 2023.05.31 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8573431 2023.05.31 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 8573432 2023.05.31 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8573433 2023.05.31 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8563185 2023.05.30 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8563170 2023.05.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8563171 2023.05.29 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8563174 2023.05.29 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8563176 2023.05.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8563177 2023.05.29 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8563178 2023.05.29 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8563179 2023.05.29 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8563180 2023.05.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8563181 2023.05.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8563183 2023.05.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8550748 2023.05.28 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8550749 2023.05.28 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8550750 2023.05.28 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8550751 2023.05.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8550752 2023.05.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8550753 2023.05.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8550755 2023.05.28 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8550756 2023.05.28 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8542606 2023.05.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8542578 2023.05.27 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8542579 2023.05.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8542580 2023.05.27 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8542607 2023.05.27 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8542609 2023.05.27 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8542610 2023.05.27 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 8 8536730 2023.05.26 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8536734 2023.05.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8536737 2023.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8536740 2023.05.26 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8536741 2023.05.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8536742 2023.05.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8536743 2023.05.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8536753 2023.05.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8536756 2023.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8536758 2023.05.26 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8536762 2023.05.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8536767 2023.05.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8536769 2023.05.26 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8536770 2023.05.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8536771 2023.05.26 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8536673 2023.05.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8536703 2023.05.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 8536706 2023.05.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8536707 2023.05.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8536708 2023.05.25 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8536712 2023.05.25 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8536713 2023.05.25 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8536716 2023.05.25 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8536723 2023.05.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8536665 2023.05.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8525632 2023.05.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8525634 2023.05.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8525635 2023.05.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8525637 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8525638 2023.05.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8525639 2023.05.23 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8525641 2023.05.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8525642 2023.05.23 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8525643 2023.05.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8525644 2023.05.23 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8525645 2023.05.23 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8525647 2023.05.23 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8525654 2023.05.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8513913 2023.05.21 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8513971 2023.05.21 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8513972 2023.05.21 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8513973 2023.05.21 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8513876 2023.05.19 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8513881 2023.05.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8513882 2023.05.19 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8513883 2023.05.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8513884 2023.05.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8513885 2023.05.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8513886 2023.05.19 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8513888 2023.05.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8513889 2023.05.19 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8513890 2023.05.19 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8513891 2023.05.19 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8513892 2023.05.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8513893 2023.05.19 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8513907 2023.05.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8481050 2023.05.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8481051 2023.05.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8481052 2023.05.18 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8481053 2023.05.18 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8481055 2023.05.18 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8481056 2023.05.18 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8481057 2023.05.18 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8481058 2023.05.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8481059 2023.05.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8481070 2023.05.18 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8481071 2023.05.18 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8481072 2023.05.18 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8481073 2023.05.18 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8481074 2023.05.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8513856 2023.05.18 ŚL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8513857 2023.05.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8513858 2023.05.18 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8513859 2023.05.18 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8513860 2023.05.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8513861 2023.05.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8513862 2023.05.18 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8513874 2023.05.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8472300 2023.05.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8472301 2023.05.16 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8472302 2023.05.16 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8472303 2023.05.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8472304 2023.05.16 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8472305 2023.05.16 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8472306 2023.05.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8472307 2023.05.16 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8472308 2023.05.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8472309 2023.05.16 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8472310 2023.05.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8468010 2023.05.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 25 8468011 2023.05.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8468012 2023.05.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8468013 2023.05.15 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8468014 2023.05.15 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 8468015 2023.05.15 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8468016 2023.05.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8468017 2023.05.15 ŚL
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 8468018 2023.05.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8468019 2023.05.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8468020 2023.05.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8468021 2023.05.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8468022 2023.05.15 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8468023 2023.05.15 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8468024 2023.05.15 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8468025 2023.05.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8468026 2023.05.15 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8468027 2023.05.15 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8468028 2023.05.15 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8468029 2023.05.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8468030 2023.05.15 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8468031 2023.05.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8468032 2023.05.15 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8468033 2023.05.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8468034 2023.05.15 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453451 2023.05.14 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8453452 2023.05.14 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8453453 2023.05.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8453454 2023.05.14 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8453455 2023.05.14 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8453456 2023.05.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8453457 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453458 2023.05.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8453459 2023.05.14 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8453460 2023.05.14 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8453461 2023.05.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8453462 2023.05.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8453463 2023.05.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8453464 2023.05.14 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8453465 2023.05.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453466 2023.05.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8453467 2023.05.14 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8453468 2023.05.14 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8453469 2023.05.14 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 4 8440887 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8440888 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8440889 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 8440890 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8440891 2023.05.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8440892 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8440893 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8440894 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8440895 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8440896 2023.05.13 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8440897 2023.05.13 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8440898 2023.05.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8440899 2023.05.13 ŚL
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8440900 2023.05.13 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8440902 2023.05.13 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8440943 2023.05.13 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 8441131 2023.05.13 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8441132 2023.05.13 ŚL
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8441133 2023.05.13 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8441135 2023.05.13 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 8 8441153 2023.05.13 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8441160 2023.05.13 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8441161 2023.05.13 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8441162 2023.05.13 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8441166 2023.05.13 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8441167 2023.05.13 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8441198 2023.05.13 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8441199 2023.05.13 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8441200 2023.05.13 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8441201 2023.05.13 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8441216 2023.05.13 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8431162 2023.05.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431163 2023.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431164 2023.05.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8431165 2023.05.12 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8431166 2023.05.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8431194 2023.05.12 ŚL
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8431198 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8431199 2023.05.12 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431200 2023.05.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8440540 2023.05.12 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8440554 2023.05.12 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8440556 2023.05.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8440770 2023.05.12 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8440823 2023.05.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8440827 2023.05.12 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8440828 2023.05.12 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8440829 2023.05.12 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8440830 2023.05.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8431089 2023.05.11 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431103 2023.05.11 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8431109 2023.05.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8431110 2023.05.11 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431111 2023.05.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8431112 2023.05.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8431074 2023.05.10 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8431075 2023.05.10 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8431077 2023.05.10 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8431078 2023.05.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8431079 2023.05.10 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8431080 2023.05.10 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8431081 2023.05.10 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 12 8431082 2023.05.10 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8431083 2023.05.10 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8431084 2023.05.10 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8413538 2023.05.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8413540 2023.05.09 ŚL
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8413541 2023.05.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8413542 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8413544 2023.05.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8413545 2023.05.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8413549 2023.05.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8413551 2023.05.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8413552 2023.05.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8413558 2023.05.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8413559 2023.05.09 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8413561 2023.05.09 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8413562 2023.05.09 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8413563 2023.05.09 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8413564 2023.05.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413565 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8413566 2023.05.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8431062 2023.05.09 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431063 2023.05.09 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8431064 2023.05.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8431065 2023.05.09 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8431066 2023.05.09 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8431067 2023.05.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8431068 2023.05.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8431069 2023.05.09 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8431070 2023.05.09 ŚL
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8431071 2023.05.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8408519 2023.05.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8408520 2023.05.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8408521 2023.05.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8408522 2023.05.08 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8408523 2023.05.08 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8408524 2023.05.08 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8408525 2023.05.08 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8408526 2023.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8408527 2023.05.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8408528 2023.05.08 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8408529 2023.05.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8408531 2023.05.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8408533 2023.05.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8408552 2023.05.08 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8408553 2023.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8408556 2023.05.08 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8408557 2023.05.08 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8408562 2023.05.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8408572 2023.05.08 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8413495 2023.05.08 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8413499 2023.05.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8413501 2023.05.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8413504 2023.05.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8413506 2023.05.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8413509 2023.05.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8413511 2023.05.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8413514 2023.05.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8413515 2023.05.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8413516 2023.05.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8413519 2023.05.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8413520 2023.05.08 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8413522 2023.05.08 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8397647 2023.05.07 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397648 2023.05.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8397650 2023.05.07 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8397651 2023.05.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8397665 2023.05.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8397668 2023.05.07 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8397683 2023.05.07 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8394541 2023.05.05 ŚL
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8394542 2023.05.05 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8394543 2023.05.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8362158 2023.05.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8362159 2023.05.03 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8362160 2023.05.03 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8362161 2023.05.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8362162 2023.05.03 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8362163 2023.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8362164 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8362165 2023.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8362166 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8362167 2023.05.03 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8362168 2023.05.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8375091 2023.05.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8375094 2023.05.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8375114 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375119 2023.05.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8375122 2023.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8375125 2023.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8375128 2023.05.03 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8375135 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8375171 2023.05.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8375233 2023.05.03 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8375235 2023.05.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8375237 2023.05.03 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8375254 2023.05.03 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8375255 2023.05.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8375256 2023.05.03 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 20 8356851 2023.05.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8355570 2023.05.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8355387 2023.05.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8355388 2023.05.01 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8355389 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8355390 2023.05.01 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8355391 2023.05.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8355392 2023.05.01 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8355393 2023.05.01 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8355394 2023.05.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8355395 2023.05.01 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8355396 2023.05.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8355397 2023.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8355398 2023.05.01 ŚL
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8355399 2023.05.01 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8355400 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8355401 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8355402 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8355403 2023.05.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355405 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8355406 2023.05.01 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8355407 2023.05.01 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8355408 2023.05.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8355409 2023.05.01 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8355410 2023.05.01 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8355411 2023.05.01 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355412 2023.05.01 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8355413 2023.05.01 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8355414 2023.05.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8355415 2023.05.01 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8355416 2023.05.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8355418 2023.05.01 ŚL
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8355419 2023.05.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355420 2023.05.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8355443 2023.05.01 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8355555 2023.05.01 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8355556 2023.05.01 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355558 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8355559 2023.05.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8355601 2023.05.01 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 8355603 2023.05.01 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8355604 2023.05.01 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8355612 2023.05.01 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 7 8355614 2023.05.01 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8355615 2023.05.01 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8355617 2023.05.01 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8355618 2023.05.01 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 1 8355619 2023.05.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8355621 2023.05.01 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8355622 2023.05.01 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8355196 2023.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8355158 2023.04.30 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8355036 2023.04.30 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8355037 2023.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8355159 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8355160 2023.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355161 2023.04.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355168 2023.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8355173 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355174 2023.04.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8355176 2023.04.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8355186 2023.04.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355187 2023.04.30 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8355188 2023.04.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8355192 2023.04.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355193 2023.04.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8355194 2023.04.30 ŚL
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8355195 2023.04.30 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8355197 2023.04.30 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8355203 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8322635 2023.04.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8322636 2023.04.29 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8322566 2023.04.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8322567 2023.04.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8322568 2023.04.28 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8322569 2023.04.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8322570 2023.04.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8322571 2023.04.28 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8322572 2023.04.28 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8322573 2023.04.28 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8322574 2023.04.28 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8322575 2023.04.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8307313 2023.04.27 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8307314 2023.04.27 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8307315 2023.04.27 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8307316 2023.04.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8307317 2023.04.27 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8307318 2023.04.27 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8307322 2023.04.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8307323 2023.04.27 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8307324 2023.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8307325 2023.04.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8307326 2023.04.27 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8307327 2023.04.27 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8307329 2023.04.27 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8307330 2023.04.27 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8307331 2023.04.27 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8307332 2023.04.27 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8307334 2023.04.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8307336 2023.04.27 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8307361 2023.04.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8307362 2023.04.27 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8307363 2023.04.27 ŚL
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8307376 2023.04.27 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8307377 2023.04.27 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8307379 2023.04.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8313735 2023.04.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8313737 2023.04.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8313739 2023.04.27 ŚL
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8307309 2023.04.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8279118 2023.04.23 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8279167 2023.04.23 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8279168 2023.04.23 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8279179 2023.04.23 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8279180 2023.04.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8279197 2023.04.23 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8279232 2023.04.23 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8279237 2023.04.23 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8268310 2023.04.22 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 15 8268311 2023.04.22 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8268312 2023.04.22 ŚL
rzadki włochatka, Aegolius funereus 2 8268313 2023.04.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8268314 2023.04.22 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8268315 2023.04.22 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8268316 2023.04.22 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8268317 2023.04.22 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8268318 2023.04.22 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8268319 2023.04.22 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8268320 2023.04.22 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8268321 2023.04.22 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8268322 2023.04.22 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268323 2023.04.22 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268324 2023.04.22 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8268325 2023.04.22 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8268148 2023.04.21 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8268151 2023.04.21 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8268152 2023.04.21 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8268153 2023.04.21 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8268154 2023.04.21 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268155 2023.04.21 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8252753 2023.04.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8252754 2023.04.20 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8252776 2023.04.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8268078 2023.04.20 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8268079 2023.04.20 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8268080 2023.04.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8268081 2023.04.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8268082 2023.04.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8268083 2023.04.20 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8268084 2023.04.20 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8268085 2023.04.20 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8268086 2023.04.20 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8268087 2023.04.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8268088 2023.04.20 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8268089 2023.04.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8268110 2023.04.20 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8268112 2023.04.20 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8268113 2023.04.20 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8268121 2023.04.20 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8268122 2023.04.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8248090 2023.04.18 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8248091 2023.04.18 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 3 8248092 2023.04.18 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8248093 2023.04.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8248035 2023.04.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8248055 2023.04.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8248056 2023.04.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8248057 2023.04.17 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8248058 2023.04.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8248059 2023.04.17 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8248060 2023.04.17 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8248061 2023.04.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8248063 2023.04.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 8248066 2023.04.17 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8248068 2023.04.17 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8248071 2023.04.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8248073 2023.04.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8248076 2023.04.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8248078 2023.04.17 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8248079 2023.04.17 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8248082 2023.04.17 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8248084 2023.04.17 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8248085 2023.04.17 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8248087 2023.04.17 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8248088 2023.04.17 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8247932 2023.04.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8247938 2023.04.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8247941 2023.04.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8247944 2023.04.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8247946 2023.04.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8247949 2023.04.16 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8247951 2023.04.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8215256 2023.04.15 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 20 8215257 2023.04.15 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 8215258 2023.04.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8215259 2023.04.15 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8215260 2023.04.15 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8215261 2023.04.15 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8215262 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8215263 2023.04.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8215264 2023.04.15 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8215265 2023.04.15 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8215266 2023.04.15 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8215267 2023.04.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8215268 2023.04.15 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8215269 2023.04.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8215270 2023.04.15 ŚL
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8215271 2023.04.15 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8215272 2023.04.15 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8215273 2023.04.15 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8215274 2023.04.15 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8215275 2023.04.15 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215276 2023.04.15 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8215277 2023.04.15 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215278 2023.04.15 ŚL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8215279 2023.04.15 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8215280 2023.04.15 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8215281 2023.04.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8215282 2023.04.15 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8215283 2023.04.15 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8215285 2023.04.15 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8214896 2023.04.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8214897 2023.04.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8214898 2023.04.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8214899 2023.04.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8214902 2023.04.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8214915 2023.04.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8214968 2023.04.14 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8215001 2023.04.14 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8215006 2023.04.14 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8215007 2023.04.14 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8215055 2023.04.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8215057 2023.04.14 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8215109 2023.04.14 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8215110 2023.04.14 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8215111 2023.04.14 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8215112 2023.04.14 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8215113 2023.04.14 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8215114 2023.04.14 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8215115 2023.04.14 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215116 2023.04.14 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8215117 2023.04.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8215152 2023.04.14 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8215155 2023.04.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8198557 2023.04.13 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8198559 2023.04.13 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8198624 2023.04.13 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8198626 2023.04.13 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8198628 2023.04.13 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8198631 2023.04.13 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8198640 2023.04.13 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8194878 2023.04.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8194880 2023.04.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8194900 2023.04.11 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8194925 2023.04.11 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8194929 2023.04.11 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8195012 2023.04.11 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 9 8195017 2023.04.11 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8195018 2023.04.11 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8174234 2023.04.09 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 25 8174259 2023.04.09 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 8174260 2023.04.09 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8174263 2023.04.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 8174266 2023.04.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8174268 2023.04.09 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8174270 2023.04.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8174271 2023.04.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8174273 2023.04.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 8174362 2023.04.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8174378 2023.04.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 8174404 2023.04.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8174422 2023.04.09 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8174423 2023.04.09 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8174424 2023.04.09 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8174425 2023.04.09 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8174426 2023.04.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8174427 2023.04.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8174428 2023.04.09 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8174429 2023.04.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8174430 2023.04.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8174431 2023.04.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8174432 2023.04.09 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8174435 2023.04.09 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8174436 2023.04.09 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8174437 2023.04.09 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8160427 2023.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8160428 2023.04.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8160436 2023.04.08 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8160437 2023.04.08 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8160438 2023.04.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8160448 2023.04.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8160545 2023.04.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8160548 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8160549 2023.04.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8160550 2023.04.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8160569 2023.04.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8160571 2023.04.08 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 8160582 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8160583 2023.04.08 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8160584 2023.04.08 ŚL
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8160601 2023.04.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8160602 2023.04.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8160619 2023.04.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8160632 2023.04.08 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8160824 2023.04.08 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8160836 2023.04.08 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8160838 2023.04.08 ŚL
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8160887 2023.04.08 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8160900 2023.04.08 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8160901 2023.04.08 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8160904 2023.04.08 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8160908 2023.04.08 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8160943 2023.04.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8160946 2023.04.08 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8160949 2023.04.08 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 8160953 2023.04.08 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8160969 2023.04.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8160975 2023.04.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8160347 2023.04.07 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 3 8160350 2023.04.07 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8160352 2023.04.07 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8160354 2023.04.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8160355 2023.04.07 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8160356 2023.04.07 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8160360 2023.04.07 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8160367 2023.04.07 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8160379 2023.04.07 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8160380 2023.04.07 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 26 8160381 2023.04.07 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8160281 2023.04.06 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8160283 2023.04.06 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8160284 2023.04.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8160285 2023.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8160319 2023.04.06 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8160325 2023.04.06 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8160326 2023.04.06 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8160328 2023.04.06 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 8160331 2023.04.06 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8160332 2023.04.06 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8160335 2023.04.06 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8160336 2023.04.06 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8140963 2023.04.04 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 8140965 2023.04.04 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8140845 2023.04.03 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8140846 2023.04.03 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8140847 2023.04.03 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8140848 2023.04.03 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8140849 2023.04.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8135816 2023.04.02 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 16 8135817 2023.04.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8135818 2023.04.02 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 8135819 2023.04.02 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8135820 2023.04.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 8135821 2023.04.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8135822 2023.04.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8135823 2023.04.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8135824 2023.04.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8135825 2023.04.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8135826 2023.04.02 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8135827 2023.04.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8135828 2023.04.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8135829 2023.04.02 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8135830 2023.04.02 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8135831 2023.04.02 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8135832 2023.04.02 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8135833 2023.04.02 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8135834 2023.04.02 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8135836 2023.04.02 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8135837 2023.04.02 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8126433 2023.03.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8126121 2023.03.31 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8126125 2023.03.31 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8126127 2023.03.31 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8126130 2023.03.31 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8126133 2023.03.31 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8126144 2023.03.31 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8126146 2023.03.31 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8126147 2023.03.31 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8126150 2023.03.31 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8126251 2023.03.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 8126252 2023.03.31 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8126285 2023.03.31 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8126318 2023.03.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8126335 2023.03.31 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8126349 2023.03.31 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8126350 2023.03.31 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8126409 2023.03.31 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 8126410 2023.03.31 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 25 8109691 2023.03.30 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8109694 2023.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8109696 2023.03.30 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8109705 2023.03.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8109706 2023.03.30 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8109707 2023.03.30 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8109708 2023.03.30 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8109710 2023.03.30 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8109712 2023.03.30 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8109713 2023.03.30 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8126069 2023.03.30 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 3 8126070 2023.03.30 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8126071 2023.03.30 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8126072 2023.03.30 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8126073 2023.03.30 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8126076 2023.03.30 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8109685 2023.03.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8109687 2023.03.29 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8109688 2023.03.29 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8109689 2023.03.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8109690 2023.03.29 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8109668 2023.03.28 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8109669 2023.03.28 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8109670 2023.03.28 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8109671 2023.03.28 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8109672 2023.03.28 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8109673 2023.03.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8087873 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8087874 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 8087875 2023.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 8087876 2023.03.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8087877 2023.03.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8087878 2023.03.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8087879 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8087881 2023.03.26 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8087882 2023.03.26 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8087883 2023.03.26 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8087884 2023.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8087885 2023.03.26 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8087886 2023.03.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8087887 2023.03.26 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8087888 2023.03.26 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8087889 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8087890 2023.03.26 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8087891 2023.03.26 ŚL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8087901 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8087939 2023.03.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8087944 2023.03.26 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8087945 2023.03.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8087946 2023.03.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8087948 2023.03.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 8087988 2023.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8088011 2023.03.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8088027 2023.03.26 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8088042 2023.03.26 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8088046 2023.03.26 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8088051 2023.03.26 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8088079 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8088097 2023.03.26 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8088102 2023.03.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8088103 2023.03.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8088106 2023.03.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8088107 2023.03.26 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8088128 2023.03.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8087737 2023.03.25 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8087738 2023.03.25 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8087739 2023.03.25 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8087740 2023.03.25 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8087741 2023.03.25 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8087742 2023.03.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8087743 2023.03.25 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8087744 2023.03.25 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8087745 2023.03.25 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8087746 2023.03.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8087753 2023.03.25 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8087755 2023.03.25 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8087767 2023.03.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 8073067 2023.03.24 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8073068 2023.03.24 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8073069 2023.03.24 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8073070 2023.03.24 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8073071 2023.03.24 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8073054 2023.03.23 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8073056 2023.03.23 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8073057 2023.03.23 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8073058 2023.03.23 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8073059 2023.03.23 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8073060 2023.03.23 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8073062 2023.03.23 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8073063 2023.03.23 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8073064 2023.03.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8073066 2023.03.23 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8051988 2023.03.20 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8051993 2023.03.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8051994 2023.03.20 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 4 8051996 2023.03.20 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8051997 2023.03.20 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 5 8051998 2023.03.20 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8051999 2023.03.20 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8052112 2023.03.20 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8052113 2023.03.20 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8045568 2023.03.19 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8045569 2023.03.19 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8045570 2023.03.19 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8045571 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8045572 2023.03.19 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8045573 2023.03.19 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 7 8045574 2023.03.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8045595 2023.03.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8045596 2023.03.19 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8045597 2023.03.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8045598 2023.03.19 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8045599 2023.03.19 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8045600 2023.03.19 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8045601 2023.03.19 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8045602 2023.03.19 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8045603 2023.03.19 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8045604 2023.03.19 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8045555 2023.03.18 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8045556 2023.03.18 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8045560 2023.03.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8045561 2023.03.18 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8045562 2023.03.18 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8045563 2023.03.18 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8017412 2023.03.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8017414 2023.03.17 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8017417 2023.03.17 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8017419 2023.03.17 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8017420 2023.03.17 ŚL
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8017445 2023.03.17 ŚL
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 27 8017448 2023.03.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8017287 2023.03.16 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8017289 2023.03.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 4 8017290 2023.03.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8017292 2023.03.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 8017294 2023.03.16 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8017295 2023.03.16 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 2 8017297 2023.03.16 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 2 8017298 2023.03.16 ŚL
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8017299 2023.03.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8017300 2023.03.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8017301 2023.03.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8017305 2023.03.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8017307 2023.03.16 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8017318 2023.03.16 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8017382 2023.03.16 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8017388 2023.03.16 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 2 8017390 2023.03.16 ŚL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8017391 2023.03.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 8002088 2023.03.14 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 8002110 2023.03.14 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8002113 2023.03.14 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8002117 2023.03.14 ŚL