DRUŻYNA

Drużyna: Trznadel. Obserwator: Daniel Dąbrowski

Liczba gatunków: 119

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 25 210 24 24 0 2 5 17
4 42 42 56 40 0 0 14 26
5 52 64 77 45 0 3 18 24
6 3 3 80 3 0 1 2 0
7 124 328 117 79 1 12 31 35
8 10 141 118 10 0 0 7 3
11 1 1 119 1 1 0 0 0
2 0 0 119 0 0 0 0 0
3 0 0 119 0 0 0 0 0
9 0 0 119 0 0 0 0 0
10 0 0 119 0 0 0 0 0
12 0 0 119 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9194439 2023.11.18 ZP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8849769 2023.08.12 ZP
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8849768 2023.08.12 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8849765 2023.08.12 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8849767 2023.08.12 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8849766 2023.08.12 ZP
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 8849764 2023.08.12 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 10 8849763 2023.08.12 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 8849762 2023.08.12 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 8849761 2023.08.12 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8849772 2023.08.12 ZP
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8833199 2023.07.29 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8774342 2023.07.19 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 3 8769216 2023.07.17 WM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 8769215 2023.07.17 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 8769217 2023.07.17 PL
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8769212 2023.07.17 WM
rzadki żołna, Merops apiaster 9 8769214 2023.07.17 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8769209 2023.07.17 WM
pospolity żuraw, Grus grus 3 8769213 2023.07.17 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8769210 2023.07.17 WM
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 8769211 2023.07.17 WM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8769208 2023.07.17 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8758243 2023.07.14 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8758242 2023.07.14 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8758239 2023.07.14 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8758241 2023.07.14 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8758240 2023.07.14 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8758238 2023.07.14 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8758236 2023.07.14 WM
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8758235 2023.07.14 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8758233 2023.07.14 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8758234 2023.07.14 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8758237 2023.07.14 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8758232 2023.07.14 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8758231 2023.07.14 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8758230 2023.07.14 WM
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8758229 2023.07.14 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8755107 2023.07.13 WM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8752718 2023.07.12 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8750068 2023.07.11 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8750066 2023.07.11 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8750067 2023.07.11 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8750064 2023.07.11 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8750065 2023.07.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 50 8750063 2023.07.11 WM
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8750062 2023.07.11 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8748849 2023.07.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8748848 2023.07.11 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8748847 2023.07.11 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8748846 2023.07.11 WM
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8748845 2023.07.11 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8748844 2023.07.11 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748843 2023.07.11 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8748840 2023.07.11 WM
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8748841 2023.07.11 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8748842 2023.07.11 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8748839 2023.07.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8748837 2023.07.11 WM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8748838 2023.07.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 8748836 2023.07.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8748833 2023.07.11 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8748834 2023.07.11 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8748835 2023.07.11 WM
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8748832 2023.07.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 6 8748322 2023.07.10 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8748320 2023.07.10 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8748317 2023.07.10 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8748321 2023.07.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8748319 2023.07.10 WM
pospolity żuraw, Grus grus 7 8748318 2023.07.10 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8748316 2023.07.10 WM
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8747043 2023.07.10 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8747042 2023.07.10 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8747040 2023.07.10 WM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8747039 2023.07.10 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8747041 2023.07.10 WM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8747037 2023.07.10 WM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8747036 2023.07.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8747038 2023.07.10 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8747035 2023.07.10 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8746162 2023.07.10 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8746159 2023.07.10 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8746160 2023.07.10 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8746161 2023.07.10 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8746069 2023.07.10 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8746068 2023.07.10 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8745765 2023.07.10 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8745764 2023.07.10 WM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8745762 2023.07.10 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8745761 2023.07.10 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8745763 2023.07.10 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8745760 2023.07.10 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8745759 2023.07.10 WM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8737248 2023.07.08 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8737245 2023.07.08 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8737247 2023.07.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8737246 2023.07.08 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8737244 2023.07.08 ŚL
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8737243 2023.07.08 ŚL
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 8737241 2023.07.08 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8737242 2023.07.08 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8737239 2023.07.08 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8737240 2023.07.08 ŚL
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8737238 2023.07.08 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8737237 2023.07.08 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8737236 2023.07.08 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8737234 2023.07.08 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8737233 2023.07.08 ŚL
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8737235 2023.07.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8737231 2023.07.08 ŚL
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8737230 2023.07.08 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8737232 2023.07.08 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8737229 2023.07.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8737227 2023.07.08 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 8737228 2023.07.08 ŚL
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8737226 2023.07.08 ŚL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8737223 2023.07.08 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8737225 2023.07.08 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8737224 2023.07.08 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8710991 2023.07.01 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8710990 2023.07.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8710989 2023.07.01 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8710988 2023.07.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8710986 2023.07.01 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8710987 2023.07.01 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8710984 2023.07.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8710981 2023.07.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8710985 2023.07.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8710982 2023.07.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8710983 2023.07.01 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8710979 2023.07.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8710978 2023.07.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8710980 2023.07.01 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8710977 2023.07.01 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8691772 2023.06.25 ZP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8676049 2023.06.21 ZP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8676048 2023.06.19 ZP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8552159 2023.05.28 ZP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8520225 2023.05.23 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8504871 2023.05.21 ZP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8504870 2023.05.21 ZP
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8504867 2023.05.21 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8504869 2023.05.21 ZP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8504868 2023.05.21 ZP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8459648 2023.05.14 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8459649 2023.05.14 ZP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8459665 2023.05.14 ZP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8459662 2023.05.14 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8459663 2023.05.14 ZP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8459660 2023.05.14 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8459659 2023.05.14 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8459657 2023.05.14 ZP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8459658 2023.05.14 ZP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8459656 2023.05.14 ZP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8459654 2023.05.14 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8459650 2023.05.14 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8459653 2023.05.14 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 8459664 2023.05.14 ZP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8459655 2023.05.14 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8459652 2023.05.14 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8459661 2023.05.14 ZP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8459651 2023.05.14 ZP
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8455745 2023.05.14 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8455746 2023.05.14 ZP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8455744 2023.05.14 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 7 8455743 2023.05.14 ZP
pospolity gęgawa, Anser anser 2 8455741 2023.05.14 ZP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8455739 2023.05.14 ZP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8455740 2023.05.14 ZP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8455742 2023.05.14 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8455737 2023.05.14 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8455738 2023.05.14 ZP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8455736 2023.05.14 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8455733 2023.05.14 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8455735 2023.05.14 ZP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8455732 2023.05.14 ZP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8455734 2023.05.14 ZP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8455731 2023.05.14 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 8451160 2023.05.14 ZP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8451041 2023.05.14 ZP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8451039 2023.05.14 ZP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8451038 2023.05.14 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8451040 2023.05.14 ZP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8451037 2023.05.13 ZP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8444191 2023.05.13 ZP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8437551 2023.05.13 ZP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8437550 2023.05.12 ZP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8428779 2023.05.11 ZP
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8428778 2023.05.11 ZP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8247675 2023.04.19 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8235976 2023.04.17 ZP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8171315 2023.04.09 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8171316 2023.04.09 OP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8169074 2023.04.09 OP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8169075 2023.04.09 OP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8169073 2023.04.09 OP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8165008 2023.04.08 OP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8165005 2023.04.08 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8165007 2023.04.08 OP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8165003 2023.04.08 OP
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8165004 2023.04.08 OP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8165002 2023.04.08 OP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8165006 2023.04.08 OP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8163844 2023.04.08 OP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8163843 2023.04.08 OP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8163842 2023.04.08 OP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8163839 2023.04.08 OP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8163837 2023.04.08 OP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8163865 2023.04.08 OP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8163838 2023.04.08 OP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8163841 2023.04.08 OP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8163840 2023.04.08 OP
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8163836 2023.04.08 OP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8163835 2023.04.08 OP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8163831 2023.04.08 OP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8163832 2023.04.08 OP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8163893 2023.04.08 OP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8163828 2023.04.08 OP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8163830 2023.04.08 OP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8163829 2023.04.08 OP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8163833 2023.04.08 OP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8163827 2023.04.08 OP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8163823 2023.04.08 OP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8163834 2023.04.08 OP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8163824 2023.04.08 OP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8163825 2023.04.08 OP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8163826 2023.04.08 OP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8163822 2023.04.08 OP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8163820 2023.04.08 OP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8163821 2023.04.08 OP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8137546 2023.04.03 ZP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7786796 2023.01.15 ZP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7786797 2023.01.15 ZP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7786812 2023.01.15 ZP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7786811 2023.01.15 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7786809 2023.01.15 ZP
pospolity kos, Turdus merula 1 7786810 2023.01.15 ZP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7786808 2023.01.15 ZP
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7786806 2023.01.15 ZP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7786807 2023.01.15 ZP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 7786813 2023.01.15 ZP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 7786805 2023.01.15 ZP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7786804 2023.01.15 ZP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7786802 2023.01.15 ZP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7786803 2023.01.15 ZP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7786801 2023.01.15 ZP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7786800 2023.01.15 ZP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7786799 2023.01.15 ZP
pospolity łyska, Fulica atra 70 7786798 2023.01.15 ZP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7752891 2023.01.07 ZP
pospolity sroka, Pica pica 1 7752890 2023.01.07 ZP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7752889 2023.01.07 ZP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7752888 2023.01.07 ZP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7752887 2023.01.07 ZP
pospolity bogatka, Parus major 1 7752886 2023.01.07 ZP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7752885 2023.01.07 ZP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...