DRUŻYNA

Drużyna: Jakub Woźniak. Obserwator: Jakub Woźniak

Liczba gatunków: 56

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3 5 3 3 0 0 1 2
3 10 11 12 10 0 0 1 9
5 47 78 54 47 0 3 20 24
7 1 1 55 1 0 0 1 0
12 1 1 56 1 1 0 0 0
2 0 0 56 0 0 0 0 0
4 0 0 56 0 0 0 0 0
6 0 0 56 0 0 0 0 0
8 0 0 56 0 0 0 0 0
9 0 0 56 0 0 0 0 0
10 0 0 56 0 0 0 0 0
11 0 0 56 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9245990 2023.12.06 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8723106 2023.07.03 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8723105 2023.05.31 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8495274 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8487577 2023.05.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 1 8431977 2023.05.12 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 8431974 2023.05.12 MZ
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8431976 2023.05.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8431975 2023.05.12 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8431973 2023.05.12 MZ
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8431970 2023.05.12 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8431969 2023.05.12 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8431971 2023.05.12 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8431972 2023.05.12 MZ
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8431967 2023.05.12 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8431968 2023.05.12 MZ
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8431966 2023.05.12 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8431965 2023.05.12 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8431964 2023.05.12 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8432801 2023.05.12 MZ
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 8432806 2023.05.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8432800 2023.05.12 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8432803 2023.05.12 MZ
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8432799 2023.05.12 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8432805 2023.05.12 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8432802 2023.05.12 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8432804 2023.05.12 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8427395 2023.05.11 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8427394 2023.05.11 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8427393 2023.05.11 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8422387 2023.05.10 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8422386 2023.05.10 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8422260 2023.05.10 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8422238 2023.05.10 MZ
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8422237 2023.05.10 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8422199 2023.05.10 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8422200 2023.05.10 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8422197 2023.05.10 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8422198 2023.05.10 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8415133 2023.05.09 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8403538 2023.05.07 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8403531 2023.05.07 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8403525 2023.05.07 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8403529 2023.05.07 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8403522 2023.05.07 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8403527 2023.05.07 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8403524 2023.05.07 MZ
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8403519 2023.05.07 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8403520 2023.05.07 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8087606 2023.03.26 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8087604 2023.03.26 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8087602 2023.03.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8087605 2023.03.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8087603 2023.03.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8087599 2023.03.26 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8087601 2023.03.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8087600 2023.03.26 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8087598 2023.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8087597 2023.03.26 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7761434 2023.01.08 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7761433 2023.01.08 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7738971 2023.01.04 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...