Pełna lista obserwacji drużyny

Jakub Woźniak : Jakub Woźniak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4616372 2020.07.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4602824 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4602825 2020.07.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4703695 2020.07.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4589326 2020.07.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4589325 2020.07.02 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4589327 2020.07.02 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4589328 2020.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4509451 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4486588 2020.06.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4473354 2020.05.31 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4445527 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4441553 2020.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441552 2020.05.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4418717 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4410450 2020.05.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4405193 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4378976 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4378975 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4414286 2020.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4381314 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4352045 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4353513 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4352043 2020.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4359492 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4352044 2020.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4359493 2020.05.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4353548 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4353549 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4440845 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4303830 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4303828 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4303829 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4274343 2020.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4274342 2020.04.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4274338 2020.04.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4274337 2020.04.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4274336 2020.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4274335 2020.04.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4274344 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4274345 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4393125 2020.04.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4301838 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274349 2020.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4274348 2020.04.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4274347 2020.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4274346 2020.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4272361 2020.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4272358 2020.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4272354 2020.04.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4272353 2020.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4264689 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4264548 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4264445 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4264444 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4264376 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4264117 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4264116 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4258441 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4258015 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4244955 2020.04.26 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4244707 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4244502 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4226337 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4206232 2020.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4206231 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4272364 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4058482 2020.03.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4058483 2020.03.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4058484 2020.03.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4058485 2020.03.21 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4058486 2020.03.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4058487 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4058488 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4058481 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4055371 2020.03.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4055370 2020.03.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3901612 2020.02.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3893696 2020.02.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3893691 2020.02.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3893651 2020.02.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3893639 2020.02.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3774500 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3774499 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3774498 2020.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3774497 2020.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3774496 2020.01.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3774495 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3774493 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3774494 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3774492 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3774490 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3774491 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3774489 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3774486 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3774488 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3774487 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3774485 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3774484 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3774483 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3774481 2020.01.01 mapa