DRUŻYNA

Drużyna: Psubraty #2 + Mazurski Folwark. Obserwator: Barbara Grzebulska

Liczba gatunków: 78

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 31 186 25 25 1 1 7 16
2 18 55 33 14 0 1 6 7
3 66 478 55 42 0 1 16 25
4 18 88 62 15 0 1 7 7
5 32 41 76 26 0 4 12 10
6 3 4 78 3 0 0 3 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8605300 2023.06.07 WM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8605299 2023.06.06 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8605298 2023.06.06 WM
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8603419 2023.05.27 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8603417 2023.05.27 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8603416 2023.05.27 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8603415 2023.05.27 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8603413 2023.05.24 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8603414 2023.05.24 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8603418 2023.05.24 WM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8603411 2023.05.24 WM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8603412 2023.05.24 WM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8603410 2023.05.24 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8603420 2023.05.22 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8603409 2023.05.22 WM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8603408 2023.05.22 WM
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8603406 2023.05.22 WM
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8603407 2023.05.22 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8603404 2023.05.19 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8603405 2023.05.19 MZ
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8485458 2023.05.18 WM
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8485457 2023.05.18 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8485456 2023.05.18 WM
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8485455 2023.05.18 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 8485453 2023.05.18 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8485454 2023.05.18 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8485452 2023.05.18 WM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8485451 2023.05.18 WM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8485450 2023.05.18 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8485449 2023.05.16 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8424761 2023.05.10 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8424759 2023.05.10 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8424760 2023.05.10 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8424758 2023.05.06 WM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8393176 2023.05.04 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8393175 2023.04.24 WM
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8393174 2023.04.24 WM
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8393177 2023.04.24 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8393178 2023.04.24 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8393173 2023.04.24 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8269611 2023.04.14 WM
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8269612 2023.04.14 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8269610 2023.04.14 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8269608 2023.04.14 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8269609 2023.04.14 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 8269606 2023.04.14 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 70 8269607 2023.04.14 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8269605 2023.04.14 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8269604 2023.04.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8269603 2023.04.14 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8269602 2023.04.14 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8269601 2023.04.14 WM
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8187580 2023.04.11 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8187575 2023.03.29 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8187571 2023.03.29 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8187576 2023.03.29 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8187574 2023.03.29 WM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8187573 2023.03.29 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8187570 2023.03.29 WM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8187572 2023.03.29 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8187569 2023.03.29 WM
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8103828 2023.03.25 WM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8103827 2023.03.25 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8103831 2023.03.25 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 8103829 2023.03.25 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8103830 2023.03.25 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8073810 2023.03.24 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8073809 2023.03.24 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8073808 2023.03.24 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 8073812 2023.03.24 WM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8073805 2023.03.24 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8073806 2023.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8073807 2023.03.24 WM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8073804 2023.03.24 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8073811 2023.03.24 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8073802 2023.03.24 WM
pospolity kos, Turdus merula 2 8073803 2023.03.24 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8073801 2023.03.24 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8073800 2023.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8073799 2023.03.24 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8073798 2023.03.24 WM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8073797 2023.03.24 WM
pospolity bogatka, Parus major 2 8039309 2023.03.19 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8039312 2023.03.19 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 8039307 2023.03.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8039311 2023.03.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8039305 2023.03.19 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8039310 2023.03.17 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8039306 2023.03.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8039304 2023.03.16 WM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 8039302 2023.03.13 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8039300 2023.03.13 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8039303 2023.03.13 WM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8039308 2023.03.13 WM
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7996667 2023.03.11 WM
pospolity kos, Turdus merula 1 7996670 2023.03.11 WM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7996669 2023.03.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 5 7996668 2023.03.11 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7996671 2023.03.11 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7996666 2023.03.11 WM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7955665 2023.03.03 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7955664 2023.03.03 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7955662 2023.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7955660 2023.03.03 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7955661 2023.03.03 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7955663 2023.03.03 WM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7955659 2023.03.03 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7955657 2023.03.03 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7955658 2023.03.03 WM
pospolity żuraw, Grus grus 4 7955656 2023.03.03 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7952407 2023.03.02 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7952408 2023.03.02 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7952406 2023.03.02 WM
pospolity sroka, Pica pica 6 7952405 2023.03.02 WM
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7952402 2023.03.02 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7952403 2023.03.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 2 7952404 2023.03.02 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7952401 2023.03.02 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7952400 2023.03.02 WM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7947500 2023.02.27 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7947502 2023.02.26 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7947501 2023.02.25 WM
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7919723 2023.02.23 WM
pospolity żuraw, Grus grus 11 7919753 2023.02.22 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7919754 2023.02.22 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7919724 2023.02.21 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7919725 2023.02.21 WM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7912149 2023.02.21 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7912148 2023.02.19 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7912151 2023.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 7912150 2023.02.19 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7912147 2023.02.19 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7912146 2023.02.19 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7912144 2023.02.19 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7912145 2023.02.19 WM
pospolity żuraw, Grus grus 2 7896088 2023.02.16 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7896087 2023.02.09 WM
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7841678 2023.01.31 WM
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 7841679 2023.01.31 WM
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 37 7841677 2023.01.31 WM
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii 1 7841098 2023.01.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7841011 2023.01.31 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 7841012 2023.01.31 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7841010 2023.01.31 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7840803 2023.01.20 WM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7789968 2023.01.16 WM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 7789967 2023.01.16 WM
pospolity sroka, Pica pica 2 7751820 2023.01.07 WM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7751817 2023.01.07 WM
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7751818 2023.01.07 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7751819 2023.01.07 WM
pospolity bogatka, Parus major 1 7751815 2023.01.07 WM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7751813 2023.01.07 WM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7751814 2023.01.07 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 7751816 2023.01.06 WM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7737739 2023.01.03 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7737740 2023.01.03 WM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 7737738 2023.01.03 WM
pospolity kawka, Corvus monedula 35 7732150 2023.01.02 WM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7732152 2023.01.02 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7732151 2023.01.02 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7732149 2023.01.02 WM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7732147 2023.01.02 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7732145 2023.01.02 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7732144 2023.01.01 WM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7732153 2023.01.01 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7724339 2023.01.01 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7724340 2023.01.01 WM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...