Pełna lista obserwacji drużyny

Dziabloszób : Marcin Dec


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4677085 2020.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4676862 2020.08.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4676861 2020.08.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4676859 2020.08.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4676860 2020.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4676858 2020.08.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4676857 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4676856 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4676855 2020.08.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4676854 2020.08.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4676658 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676659 2020.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4676660 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4676661 2020.08.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4676662 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4676663 2020.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4676664 2020.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4676665 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4676666 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4676667 2020.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4674416 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4674413 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4674415 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4674414 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4674412 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4674411 2020.08.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4674410 2020.08.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4674407 2020.08.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4674409 2020.08.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4674408 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4674406 2020.08.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4674405 2020.08.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4674403 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4672451 2020.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4672450 2020.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4672449 2020.08.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4672448 2020.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4672446 2020.08.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4672447 2020.08.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4672467 2020.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 39 4672466 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4672465 2020.08.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4672464 2020.08.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4672463 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4672462 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4672461 2020.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4672460 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 75 4672459 2020.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 4672458 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4672457 2020.08.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4672456 2020.08.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4672455 2020.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4672453 2020.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4672454 2020.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4672452 2020.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4672440 2020.08.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4672439 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4672444 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4672441 2020.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4672442 2020.08.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4672435 2020.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4672434 2020.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4672431 2020.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4672425 2020.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4672424 2020.08.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4672417 2020.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4672418 2020.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4672416 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4672438 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4672445 2020.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4672437 2020.08.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4672443 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4672436 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4672433 2020.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4672429 2020.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4672423 2020.08.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4672428 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4672427 2020.08.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4672422 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4672420 2020.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4672419 2020.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4672413 2020.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4672414 2020.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4672412 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4672411 2020.08.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4672410 2020.08.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4672409 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4672408 2020.08.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4672407 2020.08.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4672406 2020.08.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4672405 2020.08.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4672426 2020.08.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4672404 2020.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4672403 2020.08.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4672402 2020.08.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4672401 2020.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4672400 2020.08.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4672399 2020.08.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4670728 2020.08.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4670729 2020.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4670730 2020.08.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4670731 2020.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4670732 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669894 2020.08.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4669892 2020.08.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4669891 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4669890 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669889 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4669888 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4669887 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669886 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4669885 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4669884 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4669882 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4669883 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669881 2020.08.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4669879 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4669880 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4669877 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4669876 2020.08.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4669875 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669873 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4669872 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669871 2020.08.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4669878 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4669870 2020.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4669869 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4669868 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4669867 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4669874 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4669865 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4669862 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4669860 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4669859 2020.08.02 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4669866 2020.08.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4669864 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4669863 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4669861 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669858 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4669857 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669856 2020.08.02 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4669855 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4669854 2020.08.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4669853 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4669852 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4669851 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4669893 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4669895 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4669896 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4669897 2020.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4669898 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4669899 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4669846 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4669847 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4669848 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4669849 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669850 2020.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4669913 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4669914 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4669915 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4669912 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669911 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669910 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4669909 2020.07.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669908 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4669907 2020.07.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4669906 2020.07.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4669905 2020.07.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4669904 2020.07.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4669903 2020.07.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4669902 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4669901 2020.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4669900 2020.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4661824 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4661823 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4661821 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4661819 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4661817 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4661815 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4661812 2020.07.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4661811 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661809 2020.07.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4661807 2020.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4661804 2020.07.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4661800 2020.07.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4661799 2020.07.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4661797 2020.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4661730 2020.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4661770 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661769 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4661721 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661718 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4661768 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661712 2020.07.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4661711 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4661710 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4661755 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4661752 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4661742 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4661701 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4661773 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4661696 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661733 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661762 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4661717 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4661765 2020.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4661763 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4661754 2020.07.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4661706 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4661753 2020.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4661748 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4661746 2020.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4661745 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 4661744 2020.07.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 35 4661734 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4661732 2020.07.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4661719 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4661715 2020.07.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4661750 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4661826 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4661825 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 236 4661822 2020.07.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4661820 2020.07.30 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4661818 2020.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4661816 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661814 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4661813 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4661810 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 400 4661808 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4661805 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661803 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 36 4661802 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4661801 2020.07.30 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4661798 2020.07.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4661796 2020.07.30 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4661729 2020.07.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4661722 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4661720 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4661766 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4661767 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4661756 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4661757 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4661709 2020.07.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4661705 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4661760 2020.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4661749 2020.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4661775 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4661697 2020.07.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4661772 2020.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 4661695 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661694 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661714 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4661713 2020.07.30 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4661707 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4661764 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661759 2020.07.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4661702 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661738 2020.07.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4661739 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4661735 2020.07.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4661724 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4661693 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 4661690 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4661689 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4661688 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 4661686 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4661700 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 4661761 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4661758 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4661774 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661776 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4661751 2020.07.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4661747 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 28 4661777 2020.07.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4661743 2020.07.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4661741 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4661740 2020.07.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4661736 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661771 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4661731 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661726 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661727 2020.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4661779 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4661795 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661794 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661793 2020.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4661792 2020.07.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4661791 2020.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4661790 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661789 2020.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4661788 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661787 2020.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4661786 2020.07.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4661785 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661784 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4661783 2020.07.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4661782 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661781 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661780 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661737 2020.07.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4661725 2020.07.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4661692 2020.07.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4661691 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661708 2020.07.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4661728 2020.07.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4661704 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661685 2020.07.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4661684 2020.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4661683 2020.07.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4661681 2020.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4661679 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4661678 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4661674 2020.07.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4661675 2020.07.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4661672 2020.07.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4661716 2020.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4661703 2020.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4661699 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661723 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661698 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661687 2020.07.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4661682 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4661680 2020.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4661676 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4661677 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4661673 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661671 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4661670 2020.07.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4661669 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4661668 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4661667 2020.07.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4661666 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661665 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661664 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661663 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4661660 2020.07.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4661662 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661661 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4661659 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4661658 2020.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4661657 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661655 2020.07.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4661656 2020.07.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4661654 2020.07.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4661653 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661651 2020.07.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4661644 2020.07.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4661643 2020.07.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4661642 2020.07.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4661650 2020.07.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4661649 2020.07.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4661806 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4673031 2020.07.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4661637 2020.07.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4661638 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4661636 2020.07.29 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4661635 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661639 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4661640 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4661641 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4661645 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4661646 2020.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4661647 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4661648 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4657642 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4657641 2020.07.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4657640 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4657638 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4657639 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4657636 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4657635 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4657634 2020.07.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4657633 2020.07.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4657632 2020.07.28 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4657630 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 65 4657629 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4657628 2020.07.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4657626 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4657627 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 60 4657625 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4657624 2020.07.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4657616 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4657615 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4657617 2020.07.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4656016 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4656014 2020.07.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4656013 2020.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4656010 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4656009 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4656007 2020.07.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4656003 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4656001 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656002 2020.07.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4655985 2020.07.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4655978 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4655981 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4655974 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4655975 2020.07.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4655972 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4655971 2020.07.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4656018 2020.07.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4656017 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4656015 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656012 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4656011 2020.07.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4656008 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4656006 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4656004 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4656000 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4655983 2020.07.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4655982 2020.07.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4655980 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655977 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4655973 2020.07.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4655976 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4655984 2020.07.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4655979 2020.07.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4655999 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4655998 2020.07.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4655997 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4655996 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4655995 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4655994 2020.07.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4655993 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4655992 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4655991 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655990 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4655989 2020.07.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4655988 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4655987 2020.07.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4655986 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4655970 2020.07.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4655969 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4655968 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655967 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655966 2020.07.28 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4655965 2020.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655964 2020.07.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4655963 2020.07.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4655962 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4655961 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4655960 2020.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655959 2020.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4655958 2020.07.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4655957 2020.07.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4657619 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4655956 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4655955 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4655950 2020.07.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4655952 2020.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4655949 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655953 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655948 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4655951 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4655947 2020.07.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4655946 2020.07.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4655945 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4655943 2020.07.27 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4655944 2020.07.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4655941 2020.07.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4655942 2020.07.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4655940 2020.07.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4655938 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4652937 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4652936 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652935 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652934 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4652933 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4652932 2020.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4652074 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652073 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4652072 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4652071 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4652070 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652069 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652068 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652067 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652066 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4652065 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652064 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4652063 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652090 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4652089 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652088 2020.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4652087 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4652086 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652085 2020.07.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4652084 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652083 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652082 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652081 2020.07.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4652080 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4652079 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4652078 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4652077 2020.07.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4652076 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4652075 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4652047 2020.07.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 5 4652058 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652054 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652051 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4652055 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652057 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4652040 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652044 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 4652034 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4652032 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4652027 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4652024 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4652021 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4652020 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652017 2020.07.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4652049 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652061 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4652053 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652050 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652052 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4652045 2020.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4652043 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652036 2020.07.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4652038 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4652031 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4652028 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4652025 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4652023 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652019 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4652015 2020.07.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4652059 2020.07.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4652046 2020.07.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4652056 2020.07.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4652060 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4652042 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4652062 2020.07.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4652048 2020.07.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4652039 2020.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4652035 2020.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4652033 2020.07.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4652029 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4652030 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4652026 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4652022 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4652018 2020.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4652016 2020.07.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4652014 2020.07.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4652012 2020.07.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4652011 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652010 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4652009 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4652013 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4652008 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4652007 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4652006 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4652005 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4652003 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652002 2020.07.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4652004 2020.07.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4652001 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652000 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4651999 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4655939 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4649140 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649139 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649138 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4649137 2020.07.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4649136 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649135 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649134 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4649133 2020.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4649132 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4649130 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4649129 2020.07.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4649128 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4649127 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4649126 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4649125 2020.07.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4649124 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4649123 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4649122 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4649120 2020.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4649118 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4649119 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4649117 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4649116 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4649115 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4649114 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4649113 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649111 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4649112 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4649110 2020.07.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4649109 2020.07.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4649108 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4649107 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4649103 2020.07.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4649102 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4649106 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4649101 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4649104 2020.07.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4649100 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649099 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4649105 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4649098 2020.07.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4649097 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4649096 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4649095 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4649094 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649093 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4652938 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4652939 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4652940 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4648030 2020.07.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4648028 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4648027 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4646720 2020.07.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4646719 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4646718 2020.07.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4646717 2020.07.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4646716 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4646715 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4646714 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4646713 2020.07.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4646712 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4646711 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4646710 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4646700 2020.07.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4646699 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4646698 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4646697 2020.07.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4646696 2020.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4646695 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4646693 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4646709 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4646708 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4646707 2020.07.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4646706 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4646705 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4646704 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4646703 2020.07.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4646702 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4646701 2020.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4646679 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4646678 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4646677 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4646676 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4646675 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4646674 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4646673 2020.07.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4646672 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4646671 2020.07.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4646670 2020.07.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4646669 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4646668 2020.07.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4646667 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4646680 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4646666 2020.07.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4646663 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4646694 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4646692 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4646691 2020.07.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4646690 2020.07.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4646689 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4646688 2020.07.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4646687 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4646686 2020.07.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4646685 2020.07.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4646684 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4646682 2020.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4646683 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4646681 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4646664 2020.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4646665 2020.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4646662 2020.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4646660 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4646656 2020.07.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4646655 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4646654 2020.07.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4646659 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4646661 2020.07.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4646653 2020.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4646652 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4646650 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4646651 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4646649 2020.07.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4646647 2020.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4646648 2020.07.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4646646 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4646721 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4648029 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4648031 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4648032 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4648033 2020.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4648034 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4646302 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4646296 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4646300 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4646298 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4646301 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4646299 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4646295 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4646294 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4646293 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4646292 2020.07.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4646290 2020.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4646291 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4646289 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4646288 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4646286 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4646287 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646285 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4646303 2020.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4646304 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4646305 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4646306 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4646307 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4646308 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4646309 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4646310 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644234 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644262 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644231 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644225 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4644224 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4644220 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644218 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644217 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644324 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4644322 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644369 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4644363 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644349 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644377 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644339 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644332 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644336 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644326 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4644320 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4644319 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644318 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4644375 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644367 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644381 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644368 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644364 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4644382 2020.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4644355 2020.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4644286 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4644346 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644280 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644273 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4644272 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4644361 2020.07.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4644365 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644287 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644352 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4644325 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4644344 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644374 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644373 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644330 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644331 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644274 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644310 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644252 2020.07.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4644302 2020.07.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4644253 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644249 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644378 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644306 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4644379 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4644295 2020.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4644292 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644366 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4644356 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4644285 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644351 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644342 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644340 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4644335 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644321 2020.07.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4644263 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644261 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644254 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644372 2020.07.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4644313 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644380 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4644305 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644304 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4644291 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644293 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4644288 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644360 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644345 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4644354 2020.07.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4644277 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644338 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644333 2020.07.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4644264 2020.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4644323 2020.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4644362 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644357 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4644350 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644283 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644341 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4644337 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4644279 2020.07.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4644270 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644327 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4644312 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644309 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644257 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4644370 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644247 2020.07.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4644246 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4644278 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644289 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4644359 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644347 2020.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4644284 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644343 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4644271 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644334 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4644266 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644260 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644258 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644255 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644315 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644358 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4644251 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644242 2020.07.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4644240 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644348 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4644276 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4644371 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644265 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4644328 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4644268 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644259 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4644256 2020.07.22 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4644297 2020.07.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4644296 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4644300 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644294 2020.07.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4644275 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644239 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4644237 2020.07.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4644282 2020.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4644213 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4644212 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644211 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644210 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644208 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4644209 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644207 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4644206 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4644205 2020.07.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4644204 2020.07.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4644203 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644202 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4644201 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644200 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644199 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644198 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4644303 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644250 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644290 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4644241 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644353 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644238 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4644281 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644269 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4644233 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644229 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4644222 2020.07.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644216 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4644215 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4644214 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644196 2020.07.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4644197 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644195 2020.07.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4644227 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644230 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4644194 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4644193 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4644192 2020.07.21 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4644190 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4644191 2020.07.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4644189 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4644188 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644187 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4644186 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644185 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644184 2020.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4644183 2020.07.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4644182 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644311 2020.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4644307 2020.07.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4644299 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644248 2020.07.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4644244 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4644245 2020.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4644243 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4644329 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4644236 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644235 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4644232 2020.07.21 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4644228 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4644226 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644223 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644221 2020.07.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4644219 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4644181 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4644177 2020.07.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644176 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4644179 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4644175 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644180 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4644174 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644178 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4644172 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4644173 2020.07.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4644171 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4644170 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4644168 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4644169 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4644166 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4644167 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4642047 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4642048 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4642049 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4642050 2020.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4642051 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4642052 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4640251 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4640250 2020.07.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4640248 2020.07.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4640245 2020.07.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4640244 2020.07.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4640241 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4640240 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4640238 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4640239 2020.07.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4640237 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4640235 2020.07.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4640233 2020.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4640236 2020.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4640234 2020.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4640261 2020.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4640260 2020.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4640262 2020.07.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4640259 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4640258 2020.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4640257 2020.07.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4640256 2020.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4640255 2020.07.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4640254 2020.07.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4640253 2020.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4640252 2020.07.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4640249 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4640247 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4640246 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4640243 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4640242 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4640231 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4640232 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4640230 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640229 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4640228 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4640227 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4640225 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640226 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4640224 2020.07.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4640223 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4640222 2020.07.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4640221 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4640220 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640219 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4640217 2020.07.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4640218 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640215 2020.07.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4640214 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4638922 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4640216 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4640213 2020.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4640211 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4640210 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4640212 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4640208 2020.07.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4640209 2020.07.20 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4640207 2020.07.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4640204 2020.07.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4640205 2020.07.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4640202 2020.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4640206 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640201 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4640203 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4637987 2020.07.19 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4637986 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4637988 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4637990 2020.07.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4637991 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4637992 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637993 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4637994 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4637995 2020.07.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4637996 2020.07.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4637997 2020.07.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4637998 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4637999 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4638000 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4638001 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4632824 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632829 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4632830 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4632827 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4632825 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4632828 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4632826 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4632815 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632818 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4632811 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4632814 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632802 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4632846 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4632841 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632845 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632843 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4632837 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632844 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4632839 2020.07.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4632840 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632838 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632842 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632834 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4632835 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4632836 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4632833 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4632832 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632831 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632781 2020.07.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4632774 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632785 2020.07.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4632765 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632782 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4632777 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632772 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632773 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4632779 2020.07.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4632756 2020.07.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4632780 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4632762 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4632769 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4632755 2020.07.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4632761 2020.07.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4632757 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4632822 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4632823 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632821 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632819 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632816 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4632813 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4632810 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632809 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4632808 2020.07.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4632800 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632799 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632792 2020.07.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4632790 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4632793 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4632794 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4632817 2020.07.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4632812 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632820 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4632806 2020.07.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4632803 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632805 2020.07.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4632804 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4632797 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4632795 2020.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4632796 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4632789 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632787 2020.07.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4632788 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632786 2020.07.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4632775 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632778 2020.07.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4632783 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4632784 2020.07.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4632776 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4632759 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4632758 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632760 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4632770 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632767 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632763 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632766 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4632764 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4632771 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4632700 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4632703 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4632706 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4632693 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632735 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632685 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4632743 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4632754 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632702 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4632750 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632692 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632747 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632695 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632699 2020.07.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4632748 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4632687 2020.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4632696 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4632715 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632668 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4632721 2020.07.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4632714 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4632752 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4632722 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632724 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632648 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4632716 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4632707 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632642 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4632637 2020.07.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4632632 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632631 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632731 2020.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4632725 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4632691 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4632751 2020.07.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4632718 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4632676 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632730 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4632658 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632738 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4632719 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4632650 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4632656 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4632705 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4632667 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4632640 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus