Pełna lista obserwacji drużyny

Dziabloszób : Marcin Dec


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 4938065 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4938066 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4938064 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4938063 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4938055 2020.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4938054 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4938052 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4938049 2020.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4938045 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4938051 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4938041 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4938038 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4938046 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4938043 2020.11.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4938039 2020.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 4938036 2020.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4938032 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4938033 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4938034 2020.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4938031 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4938028 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938027 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938025 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4938021 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938020 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4938016 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4938015 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4938011 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4938009 2020.11.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4938006 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4938005 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4938002 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4938003 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 4938001 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938030 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4938026 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4938024 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4938023 2020.11.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4938022 2020.11.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4938019 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4938018 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4938014 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4938017 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4938013 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4938010 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938007 2020.11.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4938008 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4938000 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4938083 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4938082 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4938081 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4938080 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 4938079 2020.11.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4938078 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4938077 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938075 2020.11.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4938073 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4938076 2020.11.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 4938074 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4938071 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4938072 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4938070 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4938069 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 4938068 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4938062 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4938085 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4938061 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4938060 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4938059 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4938058 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4938057 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4938053 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4938056 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4938048 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4938044 2020.11.21 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4938047 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4938042 2020.11.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4938040 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4938035 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938037 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4937999 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4937998 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4937997 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4937996 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937995 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4937994 2020.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4937993 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4937991 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4937992 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4937989 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4937990 2020.11.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4937987 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4937986 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4937988 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4937985 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4937984 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4937983 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4937982 2020.11.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4937981 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4937980 2020.11.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 17 4937977 2020.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4937978 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4937976 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4937979 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4937975 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4937974 2020.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4937972 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4937973 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937970 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4937968 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4937969 2020.11.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4932077 2020.11.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4931785 2020.11.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4931786 2020.11.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4931147 2020.11.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4931145 2020.11.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4931144 2020.11.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4931142 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4931143 2020.11.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4931141 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4931140 2020.11.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4931138 2020.11.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4931139 2020.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4931136 2020.11.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4931135 2020.11.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4931134 2020.11.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4931137 2020.11.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4931133 2020.11.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4931074 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4931132 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4931073 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 4931075 2020.11.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4920485 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4920484 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4920489 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 4920486 2020.11.14 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4931069 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4931070 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4931071 2020.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4931072 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916689 2020.11.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4916688 2020.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4916687 2020.11.13 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4916686 2020.11.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4916685 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 4916684 2020.11.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4916683 2020.11.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4916682 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4916681 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4916680 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916679 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4916678 2020.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 4916676 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4916675 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4916642 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4916674 2020.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4916639 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4916654 2020.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4916653 2020.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4916652 2020.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4916651 2020.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916650 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4916649 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916648 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916646 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4916645 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4916644 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4916616 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4916615 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916614 2020.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4916613 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4916612 2020.11.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4916611 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4916610 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916609 2020.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4916607 2020.11.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4916606 2020.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4916605 2020.11.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4916604 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4916603 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4916602 2020.11.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4916601 2020.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916638 2020.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4916637 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916636 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4916635 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4916634 2020.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4916633 2020.11.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4916632 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4916630 2020.11.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4916628 2020.11.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4916627 2020.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4916626 2020.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4916625 2020.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4916624 2020.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4916623 2020.11.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4916592 2020.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4916591 2020.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4916586 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4916640 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916641 2020.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4916587 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4916590 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4916588 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4916589 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4916585 2020.11.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4916600 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4916599 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 4916598 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4916597 2020.11.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4916596 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4916595 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916594 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4916593 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4916584 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4916583 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4916582 2020.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4916581 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916580 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4916579 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4916578 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4916577 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4916576 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4916575 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4916574 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4916573 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4916571 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4916570 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4916569 2020.11.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4908145 2020.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4931067 2020.11.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4931068 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4908146 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4908161 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4908162 2020.11.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4908160 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4908159 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4908157 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4908158 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4908155 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4908156 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4908154 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4908151 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4908152 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4908150 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4908153 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4908148 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4908147 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4908144 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4908130 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4908132 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4908133 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4908131 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4908129 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4908142 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4908141 2020.11.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4908140 2020.11.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 4908139 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4908138 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4908137 2020.11.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4908136 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4908135 2020.11.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 45 4908134 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4908128 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4908127 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 4908125 2020.11.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4908124 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4908121 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4908120 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4908119 2020.11.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4908118 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4908117 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4908116 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4908113 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4908114 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4908115 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4899634 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4899632 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4899633 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4899643 2020.11.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4899642 2020.11.07 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4899641 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4899640 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4899639 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4899638 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4899637 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4899636 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4899635 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4899631 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4899629 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4899627 2020.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4899626 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4899625 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4899624 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4899623 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4899621 2020.11.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4899620 2020.11.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4899618 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4899617 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4899616 2020.11.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4899615 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4899613 2020.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4899612 2020.11.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4899611 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4899610 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4899609 2020.11.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4899608 2020.11.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4899606 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4899605 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4899604 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4899603 2020.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4899602 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4899601 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4899600 2020.11.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4898711 2020.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4898583 2020.11.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4898582 2020.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4898584 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4898581 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4898578 2020.11.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4898579 2020.11.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4898576 2020.11.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4898575 2020.11.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4898574 2020.11.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4898572 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4898571 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4898570 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 4898573 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 4898567 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 53 4898568 2020.11.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4898566 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4898569 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4898564 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898563 2020.11.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4898565 2020.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4898562 2020.11.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4898594 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4898595 2020.11.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4898596 2020.11.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4898597 2020.11.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4898598 2020.11.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4898599 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4898600 2020.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4898601 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898602 2020.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4898603 2020.11.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4905833 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4896000 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4895999 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4895998 2020.11.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4895997 2020.11.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4895996 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4895995 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4895994 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4895993 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4895992 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4895991 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4895990 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4895989 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4895988 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 12 4895987 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 4895986 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4895985 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4895984 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4895983 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4895982 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4895981 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4895980 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 4895979 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4895978 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4895977 2020.11.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4895976 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4896032 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4896031 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4896030 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4896029 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4896028 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 4896027 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4896026 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4896025 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4896024 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4896023 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 4896022 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4896021 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4896020 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 18 4896019 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4896018 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4896017 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4895975 2020.11.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4895974 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4895973 2020.11.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4895972 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 4895971 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4895970 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 44 4895969 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4895968 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4895967 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4895966 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4895965 2020.11.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4895964 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4895963 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4895962 2020.11.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4895961 2020.11.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4895960 2020.11.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4896016 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4896015 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 4896014 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4896013 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4896012 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 4896011 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4896010 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 4896009 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 4896008 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4896007 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4896006 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4896005 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4896004 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4896003 2020.11.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4896002 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4896001 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4896048 2020.11.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4896047 2020.11.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4896046 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 4896045 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4896044 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4896043 2020.11.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4896042 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 19 4896041 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4896040 2020.11.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4896039 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4896038 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4896037 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 4896036 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 43 4896035 2020.11.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4896034 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4896033 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 4895959 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4895958 2020.11.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 16 4895957 2020.11.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4895956 2020.11.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4895955 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 6 4895954 2020.11.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4895953 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4895952 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4895951 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4895950 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4895949 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 23 4895948 2020.11.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 4895947 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 4895946 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4895945 2020.11.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4895944 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4895942 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4895941 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4895940 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4895939 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4895938 2020.11.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4895937 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4895936 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4895935 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4895934 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4895933 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4895932 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4895931 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4895930 2020.11.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4895929 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4895928 2020.11.05 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4895927 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4895926 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4895925 2020.11.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4895924 2020.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4895923 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4895922 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4895921 2020.11.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4895920 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4895919 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4895918 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4895917 2020.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4895916 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4895915 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4895914 2020.11.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4895913 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4896063 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4896064 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4898586 2020.11.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4895912 2020.11.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4898585 2020.11.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4898587 2020.11.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4898588 2020.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4898589 2020.11.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4898590 2020.11.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4898591 2020.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898592 2020.11.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4898593 2020.11.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 4892666 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4892665 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4892664 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 4892662 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4892661 2020.11.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4892660 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 24 4892659 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 4892714 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4892712 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4892711 2020.11.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 4892710 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4892709 2020.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4892708 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4892707 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4892706 2020.11.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4892705 2020.11.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4892704 2020.11.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4892703 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 4892702 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 4892701 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4892700 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4892699 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4892698 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4892697 2020.11.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4892696 2020.11.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4892695 2020.11.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4892694 2020.11.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4892693 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4892692 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4892691 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 4892690 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4892689 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4892688 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 17 4892687 2020.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4892686 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4892685 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 46 4892684 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4892683 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4892658 2020.11.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4892657 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4892656 2020.11.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4892654 2020.11.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4892653 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4892652 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 48 4892651 2020.11.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4892650 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 4892649 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 38 4892648 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4892647 2020.11.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4892646 2020.11.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4892645 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4892644 2020.11.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4892643 2020.11.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4892682 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 42 4892681 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 24 4892680 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4892679 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 52 4892678 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 42 4892677 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4892675 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4892674 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4892673 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 36 4892672 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4892671 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4892670 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 4892669 2020.11.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4892668 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4892667 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4892641 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 52 4892640 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4892639 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4892638 2020.11.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4892637 2020.11.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4892635 2020.11.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4892634 2020.11.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4892633 2020.11.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4892632 2020.11.03 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 4892631 2020.11.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4892630 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4892629 2020.11.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4892628 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4892627 2020.11.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 4892626 2020.11.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4892625 2020.11.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4892624 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4892623 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4892622 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4892621 2020.11.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4892620 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 22 4892619 2020.11.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4892618 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4892617 2020.11.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4892616 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4892725 2020.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4892908 2020.11.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4892909 2020.11.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4892910 2020.11.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4892912 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4892913 2020.11.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4892914 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4892907 2020.11.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4892906 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 29 4888856 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4888852 2020.11.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4892613 2020.11.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4887420 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4887419 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4887418 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4887417 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 320 4887416 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887415 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4887414 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4887413 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4887412 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4887411 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887410 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4887409 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887408 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887407 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887406 2020.11.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4887405 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4887404 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 4887403 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887402 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 4887401 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887400 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887399 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4887398 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887397 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4887396 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4887395 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 11 4887394 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4887393 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4887392 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 22 4887391 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4887390 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887373 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887372 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4887371 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 4887370 2020.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4887369 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4887368 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 4887367 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4887366 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4887365 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887364 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 4887363 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4887362 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887361 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887360 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 4887359 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887358 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887389 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4887388 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4887387 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4887386 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4887385 2020.11.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4887384 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887383 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4887382 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4887381 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887380 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4887379 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887378 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887377 2020.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4887376 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4887375 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887374 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887357 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4887356 2020.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4887355 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887354 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887353 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 4887352 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4887351 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887350 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4887349 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887348 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887347 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4887346 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4887345 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4887344 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4887343 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 4887342 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4887341 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4887340 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887339 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4887338 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887337 2020.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4887336 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4887335 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887334 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4887333 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887332 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887331 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887330 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4887329 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4887328 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4887327 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 4887326 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887325 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4887324 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887323 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4887322 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4887321 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4887198 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 4887320 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4887319 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887318 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4887317 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887316 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887315 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887314 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4887313 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4887312 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4887311 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887310 2020.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4887309 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887308 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887307 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887306 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4887305 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887304 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887303 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 16 4887302 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887301 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4887300 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887299 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887298 2020.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 13 4887297 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4887296 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4887295 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4887294 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887293 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4887292 2020.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4887291 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4887290 2020.11.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4887289 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4887288 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4887287 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887286 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4887285 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 4887284 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4887283 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 12 4887282 2020.11.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4887281 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4887280 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887279 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887278 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887277 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 4887276 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4887275 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4887274 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887273 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4887272 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4887271 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4887270 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4887269 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887268 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887267 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887266 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4887265 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887264 2020.11.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4887263 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 4887262 2020.11.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4887261 2020.11.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4887260 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887259 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4887258 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887257 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887256 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4887255 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4887254 2020.11.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4887253 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4887252 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 4887251 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887250 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4887249 2020.11.01 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4887248 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4887247 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887246 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887245 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887244 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4887243 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4887242 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4887241 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887240 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4887239 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 4887238 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 18 4887237 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4887236 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887235 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4887233 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4887232 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887231 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4887230 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4887229 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887228 2020.11.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4887227 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4887226 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4887225 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4887224 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4887223 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4887222 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4887221 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4887220 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4887219 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4887218 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4887217 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4887216 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 4887215 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4887213 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4887212 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4887211 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4887210 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887209 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4887208 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887207 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4887206 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887205 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 4887204 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 4887203 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4887202 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4887201 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4887200 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887199 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4887197 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4887196 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4887195 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4887194 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887193 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4887192 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4887191 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887190 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13 4887189 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 4887188 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 37 4887187 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4887186 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887185 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887184 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4887183 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 4887182 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887181 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887180 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887179 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 4887178 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4887177 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 5 4887176 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4887175 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4887174 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887173 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4887172 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4887171 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4887169 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 4887168 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887167 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4887166 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887165 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4887164 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 4887163 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 19 4887162 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4887161 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4887160 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 4887159 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4887158 2020.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4887157 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4887156 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887155 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887154 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887153 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4887152 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4887151 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4887150 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 4887149 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4887148 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887147 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887146 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887145 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4887144 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887143 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4887142 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887141 2020.11.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4887140 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4887139 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4887138 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 17 4887137 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4887136 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4887135 2020.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4887134 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4887101 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4887100 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887099 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 4887098 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4887097 2020.11.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4887096 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4887095 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887094 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4887093 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4887092 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887091 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887090 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 17 4887089 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4887088 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4887087 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4887086 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4887117 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4887116 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887115 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 4887114 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4887113 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887112 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4887111 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887110 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 4887109 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887108 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4887107 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4887106 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4887105 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4887104 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4887103 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4887102 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4887133 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4887132 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887131 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 4887130 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4887129 2020.11.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4887128 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4887127 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4887126 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4887125 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4887124 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4887123 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 4887122 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4887121 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4887120 2020.11.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4887119 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4887118 2020.11.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4887084 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4887083 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4887082 2020.11.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 4887081 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 4887080 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4887078 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4888287 2020.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4892612 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4892614 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4892615 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4892911 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4888855 2020.10.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4888854 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 4888853 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4888851 2020.10.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4887079 2020.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4887077 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4887076 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4887074 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4887073 2020.10.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4887072 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4887071 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4887075 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 4887070 2020.10.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4887068 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4887067 2020.10.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4887066 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4887085 2020.10.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4887065 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4887064 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4887063 2020.10.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4887062 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 17 4887061 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4887060 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4887059 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4887058 2020.10.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4882577 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4882574 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4887069 2020.10.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4887056 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4887057 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 26 4887054 2020.10.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4887055 2020.10.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4882575 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4882571 2020.10.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4880465 2020.10.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4880464 2020.10.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4880463 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4880461 2020.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4880460 2020.10.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 4880459 2020.10.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4880458 2020.10.29 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4880457 2020.10.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4880441 2020.10.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 22 4880456 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4880455 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4880454 2020.10.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4880453 2020.10.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4880452 2020.10.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4880451 2020.10.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4880450 2020.10.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4880449 2020.10.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4880448 2020.10.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4880447 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4880446 2020.10.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4880445 2020.10.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4880444 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4880443 2020.10.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4880442 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880440 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4880439 2020.10.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4880438 2020.10.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4880437 2020.10.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4880436 2020.10.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4880435 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4880434 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4880433 2020.10.29 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4880432 2020.10.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4880431 2020.10.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4880430 2020.10.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4880429 2020.10.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4880428 2020.10.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4882576 2020.10.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 4882562 2020.10.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4882566 2020.10.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4880427 2020.10.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4882567 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4882568 2020.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4882569 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882570 2020.10.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4882572 2020.10.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4882573 2020.10.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4877222 2020.10.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4877232 2020.10.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4877231 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4877230 2020.10.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4877229 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877228 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4877227 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 29 4877226 2020.10.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4877225 2020.10.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4877224 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4877223 2020.10.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4877249 2020.10.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4877247 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4877246 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4877245 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4877244 2020.10.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4877243 2020.10.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4877242 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877241 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4877239 2020.10.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4877238 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4877237 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 16 4877236 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877234 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4877233 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 4877265 2020.10.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4877264 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 4877263 2020.10.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4877262 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4877261 2020.10.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4877260 2020.10.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4877259 2020.10.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4877258 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4877257 2020.10.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4877256 2020.10.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4877255 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877254 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4877253 2020.10.27 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4877252 2020.10.27 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4877251 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4877250 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4877221 2020.10.27 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4877220 2020.10.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4877219 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4877218 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877217 2020.10.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4877216 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4877215 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4877214 2020.10.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4877213 2020.10.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4877212 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4877211 2020.10.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877210 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4877209 2020.10.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4877207 2020.10.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4877266 2020.10.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4877465 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4880425 2020.10.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4880426 2020.10.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4882565 2020.10.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4882560 2020.10.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4882561 2020.10.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4882563 2020.10.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4882564 2020.10.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4877199 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4877202 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4877203 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4877205 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4877206 2020.10.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4877208 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4877204 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4877201 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4877200 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4877198 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4877195 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4877196 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4877197 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4877194 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4877192 2020.10.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4877191 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4877193 2020.10.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4877190 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4867748 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 16 4867747 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4867746 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4867745 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4867744 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4867743 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4867742 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 16 4867741 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4867740 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4867739 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 4867738 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4867737 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4867736 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4867735 2020.10.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4867734 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4867733 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4867732 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4867731 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 4867730 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 14 4867729 2020.10.24 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4867728 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 4867727 2020.10.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4867726 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4867725 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4867724 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 4867723 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4867722 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 4867721 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 9 4867720 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4867719 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4867718 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4867717 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4867716 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 43 4867715 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4867714 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4867713 2020.10.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4867712 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4867711 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 4867710 2020.10.24 mapa