DRUŻYNA

Drużyna: TP Alauda #1. Obserwator: Węcławek Dariusz

Liczba gatunków: 106

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 64 11383 42 42 0 4 10 28
2 40 12764 50 26 0 2 7 17
3 167 10502 77 59 0 8 21 30
4 55 939 91 38 0 3 17 18
5 76 1268 106 46 0 4 18 24
6 0 0 106 0 0 0 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8547512 2023.05.28 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8547511 2023.05.28 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547527 2023.05.28 KP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8547528 2023.05.28 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8547526 2023.05.28 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8547523 2023.05.28 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8547524 2023.05.28 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8547520 2023.05.28 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8547522 2023.05.28 KP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8547519 2023.05.28 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8547521 2023.05.28 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8547518 2023.05.28 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8547517 2023.05.28 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 8547516 2023.05.28 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 8547514 2023.05.26 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 8547515 2023.05.26 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8547513 2023.05.26 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8547510 2023.05.26 KP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8547509 2023.05.26 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547507 2023.05.26 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8547503 2023.05.26 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8547508 2023.05.26 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8547505 2023.05.26 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8547506 2023.05.26 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8547504 2023.05.26 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8547502 2023.05.26 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8547501 2023.05.26 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 8547499 2023.05.26 KP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8547498 2023.05.26 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8547500 2023.05.26 KP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8547497 2023.05.26 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8547495 2023.05.26 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8547496 2023.05.26 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8547494 2023.05.26 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8547493 2023.05.26 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8547492 2023.05.26 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8547490 2023.05.26 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8547489 2023.05.26 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8547491 2023.05.26 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8547487 2023.05.26 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8547486 2023.05.26 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8547485 2023.05.26 KP
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8547484 2023.05.26 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 8547488 2023.05.26 KP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8547483 2023.05.26 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8547481 2023.05.26 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8547482 2023.05.26 KP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8547480 2023.05.26 KP
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8547479 2023.05.26 KP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8505353 2023.05.21 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8505352 2023.05.21 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8505354 2023.05.21 KP
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8505351 2023.05.21 KP
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 8453585 2023.05.14 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8453587 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8453583 2023.05.14 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8453584 2023.05.14 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8453586 2023.05.14 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8453581 2023.05.14 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8453582 2023.05.14 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 8425196 2023.05.11 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8419239 2023.05.10 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8419240 2023.05.10 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8414269 2023.05.09 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8414270 2023.05.09 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 8414268 2023.05.09 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8414267 2023.05.09 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 8414272 2023.05.09 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8414266 2023.05.09 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8414265 2023.05.09 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8346150 2023.05.01 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 8346149 2023.05.01 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 23 8346148 2023.05.01 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8340000 2023.05.01 KP
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8339999 2023.05.01 KP
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 8338982 2023.05.01 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8296661 2023.04.25 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8296666 2023.04.25 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8296660 2023.04.25 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8291529 2023.04.24 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8291526 2023.04.24 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8291528 2023.04.24 KP
pospolity żuraw, Grus grus 1 8291524 2023.04.24 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8291522 2023.04.24 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8291520 2023.04.24 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8291521 2023.04.24 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8291525 2023.04.24 KP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8291519 2023.04.24 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8291523 2023.04.24 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8290033 2023.04.24 KP
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8290018 2023.04.24 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8258347 2023.04.21 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8258346 2023.04.21 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8258343 2023.04.21 KP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8258342 2023.04.21 KP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8258340 2023.04.20 KP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8258344 2023.04.19 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8258339 2023.04.18 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 8258345 2023.04.18 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8258335 2023.04.18 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8258338 2023.04.18 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8258336 2023.04.18 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8258341 2023.04.18 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8258337 2023.04.18 KP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8258333 2023.04.18 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8258334 2023.04.18 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8258331 2023.04.18 KP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8258332 2023.04.18 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8239566 2023.04.18 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 6 8239563 2023.04.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8239567 2023.04.18 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8239565 2023.04.18 KP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8239564 2023.04.18 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8178126 2023.04.10 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8178125 2023.04.10 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8178124 2023.04.10 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 30 8178123 2023.04.10 KP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8178122 2023.04.10 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8178120 2023.04.10 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8178121 2023.04.10 KP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8178119 2023.04.10 KP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8178118 2023.04.06 KP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8134419 2023.04.02 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8134420 2023.04.02 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 8127468 2023.04.02 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8127384 2023.04.02 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8127382 2023.04.02 KP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8127383 2023.04.02 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8127381 2023.04.02 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 8127379 2023.04.02 KP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8127380 2023.04.02 KP
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8115155 2023.03.31 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8115156 2023.03.31 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8115154 2023.03.31 KP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 8115151 2023.03.31 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 8115152 2023.03.31 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 8115150 2023.03.31 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8058950 2023.03.22 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8044554 2023.03.20 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8044553 2023.03.20 KP
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 8044550 2023.03.20 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8044552 2023.03.20 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8044549 2023.03.20 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8044555 2023.03.20 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 10 8044551 2023.03.20 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8044548 2023.03.20 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8044547 2023.03.20 KP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8044546 2023.03.20 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8044545 2023.03.20 KP
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8040293 2023.03.19 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 8040294 2023.03.19 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 8028173 2023.03.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 6 8028178 2023.03.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8028177 2023.03.18 KP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8028176 2023.03.18 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 5 8028174 2023.03.18 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8020371 2023.03.18 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8020370 2023.03.18 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8020367 2023.03.18 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8020369 2023.03.18 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 8020366 2023.03.18 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8020365 2023.03.18 KP
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8015131 2023.03.17 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8013154 2023.03.16 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8006550 2023.03.15 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 8006549 2023.03.15 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8006547 2023.03.15 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8006545 2023.03.15 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8006546 2023.03.15 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 8006548 2023.03.15 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8006542 2023.03.15 KP
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8006539 2023.03.15 KP
pospolity żuraw, Grus grus 20 8006541 2023.03.15 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8006543 2023.03.15 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8006544 2023.03.15 KP
pospolity łyska, Fulica atra 2 8006537 2023.03.15 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8006535 2023.03.15 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 18 8006538 2023.03.15 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8006536 2023.03.15 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8006540 2023.03.15 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 8001347 2023.03.14 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 8001346 2023.03.14 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7997660 2023.03.13 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7997659 2023.03.13 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7997600 2023.03.13 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7997599 2023.03.13 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7997597 2023.03.13 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7997598 2023.03.13 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7997596 2023.03.13 KP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7997593 2023.03.13 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7997594 2023.03.13 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 7997319 2023.03.13 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7990059 2023.03.12 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7990058 2023.03.12 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7990056 2023.03.12 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7990057 2023.03.12 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7990054 2023.03.12 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7990052 2023.03.12 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7990053 2023.03.12 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7990050 2023.03.12 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7990055 2023.03.12 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7990051 2023.03.12 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 7990047 2023.03.12 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7990048 2023.03.12 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 7990046 2023.03.12 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1800 7990045 2023.03.12 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7987477 2023.03.11 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7987476 2023.03.11 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7987475 2023.03.11 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7987474 2023.03.11 KP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7987472 2023.03.11 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 7987473 2023.03.11 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7987471 2023.03.11 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7987469 2023.03.11 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7987470 2023.03.11 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7985948 2023.03.11 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7983260 2023.03.10 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7983258 2023.03.10 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7983259 2023.03.10 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 7983261 2023.03.10 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7983225 2023.03.10 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7983226 2023.03.10 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7983229 2023.03.10 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7983221 2023.03.10 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 7983224 2023.03.10 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7983223 2023.03.10 KP
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7983227 2023.03.10 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7983220 2023.03.10 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7983219 2023.03.10 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7983222 2023.03.10 KP
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 7983218 2023.03.10 KP
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 7984737 2023.03.10 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7984742 2023.03.10 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7984739 2023.03.10 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7984738 2023.03.10 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7984741 2023.03.10 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7984740 2023.03.10 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7978992 2023.03.09 KP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7978162 2023.03.09 KP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7978164 2023.03.08 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7978160 2023.03.08 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7978163 2023.03.08 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7978161 2023.03.08 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7978159 2023.03.08 KP
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 7978158 2023.03.08 KP
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7978157 2023.03.08 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7978156 2023.03.08 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7975443 2023.03.08 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 7975444 2023.03.08 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7975442 2023.03.08 KP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 7975440 2023.03.08 KP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7975441 2023.03.08 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7975438 2023.03.08 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7975439 2023.03.08 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 7975436 2023.03.08 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7975437 2023.03.08 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 7975435 2023.03.08 KP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7971470 2023.03.07 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 260 7971468 2023.03.07 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 450 7971469 2023.03.07 KP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7967628 2023.03.06 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 42 7967629 2023.03.06 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 7967627 2023.03.06 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1900 7967626 2023.03.06 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7963632 2023.03.05 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7963633 2023.03.05 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7963631 2023.03.05 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7963630 2023.03.05 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7963627 2023.03.05 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7963628 2023.03.05 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 140 7963629 2023.03.05 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7963434 2023.03.05 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 7963432 2023.03.05 KP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7963433 2023.03.05 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 170 7963431 2023.03.05 KP
pospolity bogatka, Parus major 1 7945185 2023.03.01 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7945183 2023.03.01 KP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7945182 2023.03.01 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7945184 2023.03.01 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7945180 2023.03.01 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7945181 2023.03.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7945179 2023.03.01 KP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7945176 2023.03.01 KP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7945177 2023.03.01 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 7945174 2023.03.01 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7945178 2023.03.01 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7945175 2023.03.01 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7945172 2023.03.01 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7945171 2023.03.01 KP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 7945170 2023.03.01 KP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7945169 2023.03.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7945168 2023.03.01 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7945173 2023.03.01 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7945167 2023.03.01 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7945166 2023.03.01 KP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7945165 2023.03.01 KP
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7945163 2023.03.01 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7945164 2023.03.01 KP
pospolity łyska, Fulica atra 1 7941833 2023.02.28 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7941835 2023.02.28 KP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7941834 2023.02.28 KP
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7941836 2023.02.28 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7941831 2023.02.28 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 7941828 2023.02.28 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9000 7941829 2023.02.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7941832 2023.02.28 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7941827 2023.02.28 KP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7941823 2023.02.28 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7941822 2023.02.28 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 7941826 2023.02.28 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7941830 2023.02.27 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7941825 2023.02.27 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 7941824 2023.02.27 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7932493 2023.02.26 KP
pospolity kruk, Corvus corax 10 7932494 2023.02.26 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7932491 2023.02.26 KP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 7932490 2023.02.26 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 7932488 2023.02.26 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7925038 2023.02.23 KP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7925036 2023.02.23 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7925037 2023.02.23 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7925034 2023.02.23 KP
pospolity żuraw, Grus grus 50 7925033 2023.02.23 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7925035 2023.02.23 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 7915146 2023.02.22 KP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7906673 2023.02.19 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 7906672 2023.02.19 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7906671 2023.02.19 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7906670 2023.02.19 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7906669 2023.02.19 KP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7906667 2023.02.19 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 7906668 2023.02.19 KP
pospolity kruk, Corvus corax 2 7906665 2023.02.19 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7906666 2023.02.19 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7906664 2023.02.19 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 7901578 2023.02.18 KP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7901577 2023.02.18 KP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7890450 2023.02.15 KP
pospolity kruk, Corvus corax 4 7808352 2023.01.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7808353 2023.01.22 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7808350 2023.01.22 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7808351 2023.01.22 KP
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7808348 2023.01.22 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5000 7808349 2023.01.22 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7802366 2023.01.20 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 7802365 2023.01.20 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3900 7802364 2023.01.20 KP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7802360 2023.01.20 KP
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 7802361 2023.01.20 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 7802362 2023.01.20 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7802363 2023.01.20 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7802359 2023.01.20 KP
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7802358 2023.01.20 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7800295 2023.01.16 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7800294 2023.01.16 KP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7800293 2023.01.16 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7800292 2023.01.16 KP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7800290 2023.01.16 KP
pospolity żuraw, Grus grus 2 7800291 2023.01.16 KP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7800289 2023.01.16 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7800287 2023.01.16 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7800286 2023.01.16 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 31 7800285 2023.01.16 KP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7800283 2023.01.14 KP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7800284 2023.01.14 KP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 7800282 2023.01.14 KP
pospolity mazurek, Passer montanus 30 7765908 2023.01.10 KP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7765909 2023.01.10 KP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7765907 2023.01.10 KP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7765906 2023.01.10 KP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 7765240 2023.01.10 KP
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 7765238 2023.01.10 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7765239 2023.01.10 KP
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7765237 2023.01.10 KP
pospolity żuraw, Grus grus 4 7742982 2023.01.06 KP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7739529 2023.01.04 KP
pospolity kruk, Corvus corax 1 7739103 2023.01.04 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7739102 2023.01.04 KP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7739104 2023.01.04 KP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7739061 2023.01.04 KP
pospolity sroka, Pica pica 1 7739062 2023.01.04 KP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7739060 2023.01.04 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7739048 2023.01.04 KP
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 7739053 2023.01.04 KP
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1100 7739050 2023.01.04 KP
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7739054 2023.01.04 KP
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7739049 2023.01.04 KP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 7739047 2023.01.04 KP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7739045 2023.01.04 KP
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7739046 2023.01.04 KP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7739051 2023.01.04 KP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7726352 2023.01.01 KP
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7726351 2023.01.01 KP
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7726350 2023.01.01 KP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7726348 2023.01.01 KP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7726349 2023.01.01 KP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7726346 2023.01.01 KP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7726345 2023.01.01 KP
pospolity bogatka, Parus major 10 7726347 2023.01.01 KP
pospolity kos, Turdus merula 1 7726344 2023.01.01 KP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7726343 2023.01.01 KP
pospolity sroka, Pica pica 2 7726342 2023.01.01 KP

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...