DRUŻYNA

Drużyna: Anna K-W. Obserwator: Anna Kamilewicz-Wicik

Liczba gatunków: 114

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 75 344 38 38 0 0 11 27
2 54 212 53 32 0 1 11 20
3 109 220 64 43 0 1 10 32
4 81 107 83 45 0 2 18 25
5 150 230 114 75 0 10 36 29
6 14 15 114 9 0 0 2 7
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8586544 2023.06.04 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8586548 2023.06.03 PL
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8586547 2023.06.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8586546 2023.06.03 PL
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8586545 2023.06.03 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8583903 2023.06.03 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8583294 2023.06.03 PL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8583297 2023.06.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8583295 2023.06.03 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8583293 2023.06.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8583296 2023.06.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8583291 2023.06.03 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8583290 2023.06.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8586549 2023.06.03 PL
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8554003 2023.05.28 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8552591 2023.05.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8554004 2023.05.21 MZ
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8552589 2023.05.21 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8552590 2023.05.21 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8552588 2023.05.21 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8501091 2023.05.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8501090 2023.05.21 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8501089 2023.05.21 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8499696 2023.05.21 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8499694 2023.05.21 MZ
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8499693 2023.05.21 MZ
rzadki derkacz, Crex crex 1 8499126 2023.05.21 MZ
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8499124 2023.05.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8499129 2023.05.20 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8499123 2023.05.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8499125 2023.05.20 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8499122 2023.05.20 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8499128 2023.05.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8499127 2023.05.20 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8499121 2023.05.20 MZ
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8499118 2023.05.20 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8499119 2023.05.20 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8499117 2023.05.20 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8499120 2023.05.20 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8499115 2023.05.20 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8499114 2023.05.20 MZ
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8499116 2023.05.20 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8495817 2023.05.20 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8499697 2023.05.20 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8499698 2023.05.20 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8495818 2023.05.20 MZ
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8495816 2023.05.20 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8495815 2023.05.20 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8495814 2023.05.20 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8495811 2023.05.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8495812 2023.05.20 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8495813 2023.05.20 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8495810 2023.05.20 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8495809 2023.05.20 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8495808 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8453416 2023.05.14 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8453401 2023.05.14 MZ
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8453415 2023.05.14 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8453402 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453400 2023.05.14 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8453397 2023.05.14 MZ
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8453412 2023.05.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8453413 2023.05.14 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8453414 2023.05.14 MZ
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8453411 2023.05.14 MZ
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8453418 2023.05.14 MZ
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8453410 2023.05.14 MZ
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8453407 2023.05.14 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8453869 2023.05.14 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8453409 2023.05.14 MZ
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8453405 2023.05.14 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8453408 2023.05.14 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8453884 2023.05.14 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8453870 2023.05.14 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8453406 2023.05.14 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8453403 2023.05.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8453417 2023.05.14 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8453404 2023.05.14 MZ
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8453398 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8453438 2023.05.14 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8453436 2023.05.14 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8453437 2023.05.14 MZ
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8453433 2023.05.14 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8453435 2023.05.14 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8453432 2023.05.13 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8453434 2023.05.13 MZ
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8453431 2023.05.13 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8453430 2023.05.13 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8453429 2023.05.13 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8453428 2023.05.13 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8453426 2023.05.13 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8453439 2023.05.13 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8453427 2023.05.13 MZ
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 8453424 2023.05.13 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8453425 2023.05.13 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 8418552 2023.05.10 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8418553 2023.05.09 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8411785 2023.05.09 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8411685 2023.05.09 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8409420 2023.05.07 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8409419 2023.05.07 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8409418 2023.05.07 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8397315 2023.05.06 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8387828 2023.05.05 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8387827 2023.05.05 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 8387829 2023.05.05 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8377053 2023.05.04 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8377052 2023.05.04 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8377050 2023.05.04 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8377051 2023.05.04 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8373293 2023.05.04 MZ
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8371703 2023.05.03 MZ
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8410965 2023.05.03 MZ
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8371704 2023.05.03 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8371707 2023.05.03 MZ
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8409417 2023.05.03 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8371705 2023.05.03 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8371706 2023.05.03 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8371708 2023.05.03 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8371709 2023.05.03 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8371710 2023.05.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8371712 2023.05.03 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8371713 2023.05.03 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8371714 2023.05.03 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8366085 2023.05.03 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8366084 2023.05.03 MZ
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8366081 2023.05.03 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8366082 2023.05.03 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8366079 2023.05.03 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8366080 2023.05.03 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8366083 2023.05.03 MZ
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8356193 2023.05.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8355579 2023.05.02 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8355616 2023.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8355583 2023.05.02 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8355575 2023.05.02 MZ
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8355577 2023.05.02 MZ
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8355574 2023.05.02 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8355589 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8355578 2023.05.02 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8355571 2023.05.02 MZ
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8355573 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355581 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355596 2023.05.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8355600 2023.05.02 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355599 2023.05.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8355598 2023.05.02 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8355597 2023.05.02 MZ
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8355587 2023.05.02 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8355594 2023.05.02 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8355595 2023.05.02 MZ
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8355584 2023.05.02 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8355580 2023.05.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8355591 2023.05.02 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8355586 2023.05.02 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8355593 2023.05.02 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8355588 2023.05.02 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8355582 2023.05.02 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 8355592 2023.05.02 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8355585 2023.05.02 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8355576 2023.05.02 MZ
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8355590 2023.05.02 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355613 2023.05.02 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8341378 2023.05.01 MZ
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8341377 2023.04.29 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8341379 2023.04.29 MZ
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8341376 2023.04.29 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8291083 2023.04.24 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8277871 2023.04.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8277872 2023.04.23 MZ
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8271099 2023.04.22 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8271097 2023.04.22 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8271098 2023.04.22 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8271100 2023.04.22 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8271101 2023.04.22 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 8222754 2023.04.16 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8222753 2023.04.16 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8222750 2023.04.16 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8222751 2023.04.16 MZ
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8222752 2023.04.16 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8222749 2023.04.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8222747 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222745 2023.04.16 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8222746 2023.04.16 MZ
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8222748 2023.04.16 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8222744 2023.04.16 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8218191 2023.04.14 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8218190 2023.04.14 MZ
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8218189 2023.04.14 MZ
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8218192 2023.04.14 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8192145 2023.04.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 8192144 2023.04.12 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8192146 2023.04.12 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8192147 2023.04.12 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8183678 2023.04.10 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8183679 2023.04.10 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8171107 2023.04.09 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8171106 2023.04.09 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8171108 2023.04.09 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8171105 2023.04.09 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8171102 2023.04.09 MZ
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8171103 2023.04.09 MZ
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8171104 2023.04.09 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8170242 2023.04.09 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8170246 2023.04.09 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8170244 2023.04.08 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8170245 2023.04.08 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8170243 2023.04.08 MZ
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8170240 2023.04.08 MZ
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8170241 2023.04.08 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8144604 2023.04.05 MZ
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8144607 2023.04.05 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8144606 2023.04.02 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8144605 2023.04.02 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8144603 2023.04.02 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8144602 2023.04.02 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8120519 2023.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8120491 2023.04.01 MZ
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8120490 2023.04.01 MZ
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8120487 2023.04.01 MZ
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8120488 2023.04.01 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8120485 2023.04.01 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8120489 2023.04.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8120486 2023.04.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8120483 2023.04.01 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8120484 2023.04.01 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8120482 2023.04.01 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8120479 2023.04.01 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8120481 2023.04.01 MZ
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8120506 2023.04.01 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8120507 2023.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8120505 2023.04.01 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8120504 2023.04.01 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8120501 2023.04.01 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8120503 2023.04.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 8120500 2023.04.01 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8120499 2023.04.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8120502 2023.04.01 MZ
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8120498 2023.04.01 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8120497 2023.04.01 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8120496 2023.04.01 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 4 8120495 2023.04.01 MZ
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8120494 2023.04.01 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8120493 2023.04.01 MZ
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8120492 2023.04.01 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8114813 2023.03.31 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8098520 2023.03.28 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8094909 2023.03.27 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 2 8094911 2023.03.27 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8094910 2023.03.27 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8090801 2023.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087524 2023.03.26 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8087525 2023.03.26 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8087522 2023.03.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 1 8087523 2023.03.26 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8087517 2023.03.26 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 8087515 2023.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087520 2023.03.26 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8087513 2023.03.26 MZ
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8087512 2023.03.26 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8087521 2023.03.26 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 8087516 2023.03.26 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8087519 2023.03.26 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8087514 2023.03.26 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8087510 2023.03.26 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8087518 2023.03.26 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8087509 2023.03.26 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8087511 2023.03.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8087507 2023.03.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8087508 2023.03.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8080021 2023.03.25 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8080022 2023.03.25 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8080019 2023.03.25 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8080020 2023.03.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8080014 2023.03.25 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8080017 2023.03.25 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8080016 2023.03.25 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8080018 2023.03.25 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 8080015 2023.03.25 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8080012 2023.03.25 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8080011 2023.03.25 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 8080013 2023.03.24 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8070020 2023.03.24 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8070018 2023.03.24 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 8070021 2023.03.24 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8070019 2023.03.24 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8070016 2023.03.24 MZ
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8070014 2023.03.24 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8070015 2023.03.24 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8070013 2023.03.24 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8070017 2023.03.21 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8070010 2023.03.21 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8070011 2023.03.21 MZ
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8049127 2023.03.20 MZ
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8049130 2023.03.20 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8049129 2023.03.20 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8049131 2023.03.20 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8049132 2023.03.20 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8049133 2023.03.20 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8049134 2023.03.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8049136 2023.03.20 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8049137 2023.03.20 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8049128 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 3 8049124 2023.03.19 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8049126 2023.03.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8049125 2023.03.19 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8049123 2023.03.19 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8049122 2023.03.19 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8049121 2023.03.19 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8049119 2023.03.19 MZ
pospolity łyska, Fulica atra 2 8049120 2023.03.19 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8049118 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8049117 2023.03.19 MZ
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8049116 2023.03.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8032894 2023.03.19 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8032891 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8032892 2023.03.19 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8030582 2023.03.19 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 8030579 2023.03.19 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8030578 2023.03.19 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8030580 2023.03.19 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8030581 2023.03.19 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8030577 2023.03.19 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8018478 2023.03.17 MZ
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8013686 2023.03.16 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8013685 2023.03.16 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8013687 2023.03.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8013688 2023.03.16 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8005686 2023.03.15 MZ
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8005687 2023.03.13 MZ
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7993172 2023.03.12 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7993171 2023.03.12 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7985450 2023.03.11 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 7985449 2023.03.11 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7985447 2023.03.11 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7985448 2023.03.11 MZ
pospolity bogatka, Parus major 1 7985445 2023.03.11 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7985446 2023.03.11 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7985443 2023.03.07 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7985444 2023.03.07 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7985439 2023.03.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7985440 2023.03.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7985442 2023.03.05 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7985438 2023.03.04 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7985437 2023.03.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 27 7985441 2023.03.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 6 7951708 2023.03.03 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7951711 2023.03.03 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7951710 2023.03.03 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7951709 2023.03.03 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7951707 2023.03.03 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7951298 2023.03.03 MZ
pospolity kos, Turdus merula 5 7951299 2023.03.01 MZ
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7943659 2023.03.01 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7943096 2023.02.28 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7941523 2023.02.28 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7941522 2023.02.28 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7941524 2023.02.28 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7937546 2023.02.27 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7937547 2023.02.26 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 9 7937548 2023.02.26 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7937544 2023.02.26 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7931268 2023.02.26 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7929460 2023.02.24 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 2 7929461 2023.02.23 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7920328 2023.02.23 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7911403 2023.02.19 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 2 7911402 2023.02.19 MZ
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 7911399 2023.02.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7911401 2023.02.19 MZ
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7911400 2023.02.19 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7911398 2023.02.19 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7898304 2023.02.17 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7898305 2023.02.17 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7897211 2023.02.16 MZ
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7897210 2023.02.16 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7897212 2023.02.12 MZ
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7879443 2023.02.12 MZ
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7879442 2023.02.12 MZ
pospolity sroka, Pica pica 1 7879445 2023.02.12 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7879444 2023.02.12 MZ
pospolity żuraw, Grus grus 4 7880067 2023.02.12 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 7863950 2023.02.07 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7863951 2023.02.06 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 7863949 2023.02.06 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 7855172 2023.02.05 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7855170 2023.02.05 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 18 7855167 2023.02.05 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7855169 2023.02.05 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7855168 2023.02.05 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7855166 2023.02.05 MZ
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7855165 2023.02.05 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7855163 2023.02.05 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7855164 2023.02.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7855160 2023.02.05 MZ
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7855162 2023.02.05 MZ
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7855161 2023.02.05 MZ
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7855159 2023.02.05 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7855158 2023.02.05 MZ
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 7855171 2023.02.05 MZ
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7855173 2023.02.05 MZ
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7855156 2023.02.05 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7855155 2023.02.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7855154 2023.02.05 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7855153 2023.02.05 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7855152 2023.02.05 MZ
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 7849176 2023.02.04 MZ
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7849175 2023.02.04 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7849177 2023.01.29 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7849174 2023.01.29 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7849172 2023.01.29 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7849173 2023.01.28 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7849171 2023.01.28 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 7849170 2023.01.28 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7827034 2023.01.28 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7827035 2023.01.28 MZ
pospolity kos, Turdus merula 2 7808156 2023.01.22 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7806147 2023.01.21 MZ
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 37 7806149 2023.01.21 MZ
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7806146 2023.01.21 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7806152 2023.01.21 MZ
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7806151 2023.01.21 MZ
pospolity kruk, Corvus corax 1 7806150 2023.01.21 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7806148 2023.01.21 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7806154 2023.01.21 MZ
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7806153 2023.01.21 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7802984 2023.01.20 MZ
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7802983 2023.01.20 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7802785 2023.01.20 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7784220 2023.01.15 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7784222 2023.01.15 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7784219 2023.01.15 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7784217 2023.01.15 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7784218 2023.01.15 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7784101 2023.01.15 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7784102 2023.01.14 MZ
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7758407 2023.01.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7758405 2023.01.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7758406 2023.01.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7758404 2023.01.08 MZ
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7756732 2023.01.08 MZ
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7756731 2023.01.08 MZ
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7756730 2023.01.08 MZ
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7756727 2023.01.08 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7756728 2023.01.08 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7756729 2023.01.08 MZ
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7756725 2023.01.08 MZ
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7756726 2023.01.08 MZ
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7752740 2023.01.07 MZ
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7744291 2023.01.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7744290 2023.01.06 MZ
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7744287 2023.01.06 MZ
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7744288 2023.01.06 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7744289 2023.01.06 MZ
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7739330 2023.01.04 MZ
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7739329 2023.01.04 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7739328 2023.01.02 MZ
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7732396 2023.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7732395 2023.01.02 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7732391 2023.01.02 MZ
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7732392 2023.01.02 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7732390 2023.01.02 MZ
pospolity bogatka, Parus major 20 7732394 2023.01.02 MZ
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7732393 2023.01.02 MZ
pospolity kos, Turdus merula 3 7728674 2023.01.01 MZ
pospolity kos, Turdus merula 1 7728675 2023.01.01 MZ
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7728673 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 7728672 2023.01.01 MZ
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7728676 2023.01.01 MZ
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7729664 2023.01.01 MZ
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7723666 2023.01.01 MZ
dość pospolity czyż, Spinus spinus 23 7723664 2023.01.01 MZ
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 17 7723663 2023.01.01 MZ
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7723665 2023.01.01 MZ
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 7723303 2023.01.01 MZ
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7723302 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7723301 2023.01.01 MZ
pospolity sroka, Pica pica 2 7723299 2023.01.01 MZ
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7723300 2023.01.01 MZ
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7723249 2023.01.01 MZ
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7723248 2023.01.01 MZ
pospolity bogatka, Parus major 7 7723247 2023.01.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7725346 2023.01.01 MZ

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...