DRUŻYNA

Drużyna: photopietrewicz. Obserwator: Michał Pietrewicz

Liczba gatunków: 127

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 34 57 26 26 0 4 5 17
2 29 81 43 27 0 5 7 15
3 17 30 51 14 0 2 6 6
4 74 217 85 55 0 5 19 31
5 93 136 124 73 0 13 38 22
6 12 14 127 12 0 2 6 4
7
8
9
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8582198 2023.06.03 WM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8582197 2023.06.03 WM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8582196 2023.06.03 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8582195 2023.06.03 WM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8582194 2023.06.03 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8582193 2023.06.03 WM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8582192 2023.06.03 WM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8582190 2023.06.03 WM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8582191 2023.06.03 WM
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8582189 2023.06.03 WM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8582188 2023.06.03 WM
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8581339 2023.06.03 WM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8581338 2023.05.28 MB
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8581337 2023.05.28 MB
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8581336 2023.05.28 MB
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8581335 2023.05.28 MB
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8496733 2023.05.20 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8496732 2023.05.20 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8496730 2023.05.20 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8496734 2023.05.20 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8496731 2023.05.20 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8496735 2023.05.20 PM
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8496729 2023.05.20 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8496736 2023.05.20 PM
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8496728 2023.05.20 PM
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8490801 2023.05.20 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8454167 2023.05.14 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8454163 2023.05.14 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8454166 2023.05.14 PM
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8454165 2023.05.14 PM
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8454185 2023.05.13 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 8454187 2023.05.13 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8454184 2023.05.13 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8454183 2023.05.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8454182 2023.05.13 MB
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8454180 2023.05.13 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8454181 2023.05.13 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8454188 2023.05.13 MB
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 8454177 2023.05.13 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8454178 2023.05.13 MB
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8454176 2023.05.13 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8454175 2023.05.13 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8454173 2023.05.13 MB
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8454174 2023.05.13 PM
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8454164 2023.05.13 PM
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8454162 2023.05.13 MB
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8454161 2023.05.13 MB
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8454160 2023.05.13 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8454169 2023.05.13 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8454170 2023.05.13 MB
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8454172 2023.05.13 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8454171 2023.05.13 MB
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 8454186 2023.05.13 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 8454157 2023.05.13 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8454159 2023.05.13 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 8454155 2023.05.13 PM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8454154 2023.05.13 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8454151 2023.05.13 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8454152 2023.05.13 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8454156 2023.05.13 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8454158 2023.05.13 PM
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8454149 2023.05.13 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8454148 2023.05.13 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8454150 2023.05.13 PM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8454153 2023.05.13 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 8454168 2023.05.13 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8431803 2023.05.12 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8431000 2023.05.12 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8403900 2023.05.07 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8403899 2023.05.07 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8377839 2023.05.04 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8361373 2023.05.03 PM
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8361374 2023.05.03 PM
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8352699 2023.05.02 PM
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8339441 2023.05.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8339440 2023.05.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8339439 2023.05.01 PM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8339438 2023.05.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8339437 2023.05.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8339436 2023.05.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 8339435 2023.05.01 PM
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8339434 2023.05.01 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8339433 2023.05.01 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 8339432 2023.05.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8339431 2023.05.01 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8339430 2023.05.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8339429 2023.05.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339428 2023.05.01 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8339427 2023.05.01 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8339426 2023.05.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8339425 2023.05.01 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8339424 2023.05.01 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8339423 2023.05.01 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8339422 2023.05.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8339421 2023.05.01 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8339420 2023.05.01 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8339419 2023.05.01 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8339418 2023.05.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8339417 2023.05.01 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8339416 2023.05.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8339415 2023.05.01 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8339414 2023.05.01 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8339413 2023.05.01 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8339412 2023.05.01 PM
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8339411 2023.05.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8330051 2023.04.30 PM
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 3 8330043 2023.04.30 PM
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8330042 2023.04.30 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8330040 2023.04.30 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8330045 2023.04.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8330041 2023.04.30 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8330044 2023.04.30 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8330037 2023.04.30 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8330039 2023.04.30 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8330036 2023.04.30 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8330038 2023.04.30 PM
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8330035 2023.04.30 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8323771 2023.04.29 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8323772 2023.04.29 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8315182 2023.04.28 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 8315124 2023.04.28 PM
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8315123 2023.04.24 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8315121 2023.04.23 PM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8315120 2023.04.21 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8315122 2023.04.21 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8247604 2023.04.19 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8247601 2023.04.19 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8247603 2023.04.19 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8247602 2023.04.19 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8245973 2023.04.19 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8245972 2023.04.19 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8245974 2023.04.19 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8245971 2023.04.19 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8243582 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8243584 2023.04.16 WM
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8243583 2023.04.16 WM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8243585 2023.04.16 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8243581 2023.04.16 WM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8243580 2023.04.16 WM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8243579 2023.04.16 WM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8243586 2023.04.16 WM
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8243578 2023.04.16 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8243576 2023.04.16 WM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8243574 2023.04.16 WM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 8243577 2023.04.16 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8243575 2023.04.16 WM
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8243573 2023.04.16 WM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8243572 2023.04.16 WM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8243569 2023.04.16 WM
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8243570 2023.04.16 WM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8243571 2023.04.16 WM
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8243566 2023.04.16 WM
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8243568 2023.04.16 WM
pospolity żuraw, Grus grus 20 8243567 2023.04.16 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8243563 2023.04.16 WM
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8243564 2023.04.16 WM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8243565 2023.04.16 WM
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8220481 2023.04.16 WM
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8212507 2023.04.15 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8191861 2023.04.12 PM
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8191860 2023.04.12 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8191857 2023.04.12 PM
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8191858 2023.04.12 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8191859 2023.04.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8176765 2023.04.10 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8176764 2023.04.10 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8176767 2023.04.10 PM
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8176763 2023.04.10 PM
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8176762 2023.04.10 PM
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 8176760 2023.04.10 PM
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8176761 2023.04.10 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8176766 2023.04.10 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8171726 2023.04.09 PM
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 8159738 2023.04.08 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8146485 2023.04.05 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8139190 2023.04.04 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8139192 2023.04.04 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8139191 2023.04.04 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8139189 2023.04.04 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8109583 2023.03.30 PM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8109584 2023.03.30 PM
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8109581 2023.03.30 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8109582 2023.03.30 PM
pospolity łyska, Fulica atra 1 8109580 2023.03.30 PM
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8109579 2023.03.30 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8074528 2023.03.19 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8074529 2023.03.19 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 8074530 2023.03.19 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8074531 2023.03.19 PM
rzadki uszatka, Asio otus 9 8074527 2023.03.11 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7964694 2023.03.05 PM
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7964692 2023.03.05 PM
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7964693 2023.03.05 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7964691 2023.03.05 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7964690 2023.03.05 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7964689 2023.03.05 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7935966 2023.02.25 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7935965 2023.02.25 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7935964 2023.02.25 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7935962 2023.02.25 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7935963 2023.02.25 PM
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 7935958 2023.02.25 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7935957 2023.02.25 MB
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7935961 2023.02.25 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7935960 2023.02.25 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7935959 2023.02.25 PM
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 7935955 2023.02.25 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7935954 2023.02.25 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7935953 2023.02.25 MB
pospolity łyska, Fulica atra 1 7935956 2023.02.25 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7935952 2023.02.25 MB
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7935951 2023.02.25 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7935949 2023.02.25 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7935950 2023.02.25 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7935967 2023.02.25 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 7935948 2023.02.25 MB
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7935947 2023.02.25 MB
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7935946 2023.02.25 MB
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7922238 2023.02.24 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7905237 2023.02.19 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7905238 2023.02.05 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 7905239 2023.02.05 PM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7905240 2023.02.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7905236 2023.02.05 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7905234 2023.02.05 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7905235 2023.01.28 PM
rzadki uszatka, Asio otus 16 7905233 2023.01.28 PM
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7905229 2023.01.28 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7905230 2023.01.28 PM
rzadki uszatka, Asio otus 6 7905226 2023.01.28 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7905231 2023.01.28 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7905232 2023.01.14 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7905228 2023.01.14 PM
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7905227 2023.01.14 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7905225 2023.01.14 PM
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7772564 2023.01.13 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7772563 2023.01.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 2 7772565 2023.01.05 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 7729354 2023.01.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 7729353 2023.01.01 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7729350 2023.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7729352 2023.01.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7729348 2023.01.01 PM
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7729345 2023.01.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7729346 2023.01.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7729347 2023.01.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7729342 2023.01.01 PM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7729344 2023.01.01 PM
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 7729336 2023.01.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7729343 2023.01.01 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7729341 2023.01.01 PM
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7729335 2023.01.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 7729351 2023.01.01 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7729339 2023.01.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7729338 2023.01.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7729349 2023.01.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7729340 2023.01.01 PM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7729337 2023.01.01 PM
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7729334 2023.01.01 PM

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...