DRUŻYNA

Drużyna: Marcin Połoch. Obserwator: Marcin Połoch

Liczba gatunków: 102

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 43 191 19 19 0 0 2 17
4 133 339 64 56 0 4 17 35
5 380 598 99 73 0 5 30 38
6 95 147 102 45 0 2 16 27
2 0 0 102 0 0 0 0 0
3 0 0 102 0 0 0 0 0
7 0 0 102 0 0 0 0 0
8 0 0 102 0 0 0 0 0
9 0 0 102 0 0 0 0 0
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8655177 2023.06.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8655169 2023.06.17 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8655173 2023.06.17 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8655165 2023.06.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 8655158 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8655159 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8655154 2023.06.17 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8655163 2023.06.17 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8655153 2023.06.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8655143 2023.06.17 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8655151 2023.06.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8655138 2023.06.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8655140 2023.06.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8655137 2023.06.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8655136 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 6 8655172 2023.06.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8655176 2023.06.17 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8655175 2023.06.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8655170 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8655167 2023.06.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8655166 2023.06.17 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8655162 2023.06.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8655160 2023.06.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8655156 2023.06.17 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8655155 2023.06.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8655149 2023.06.17 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 8655150 2023.06.17 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8655148 2023.06.17 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8655147 2023.06.17 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8655139 2023.06.17 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8655142 2023.06.17 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8655180 2023.06.17 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8655181 2023.06.17 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8655178 2023.06.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8655174 2023.06.17 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8655171 2023.06.17 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8655182 2023.06.17 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8655164 2023.06.17 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8655168 2023.06.17 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8655161 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8655157 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8655179 2023.06.17 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8655152 2023.06.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8655146 2023.06.17 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8655144 2023.06.17 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8655145 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8655141 2023.06.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8655131 2023.06.17 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8655132 2023.06.17 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8655129 2023.06.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8655128 2023.06.17 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8655130 2023.06.17 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8655135 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8655127 2023.06.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8655123 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8655122 2023.06.17 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8655134 2023.06.17 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8655124 2023.06.17 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8655133 2023.06.17 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8655120 2023.06.17 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8655121 2023.06.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8655126 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8655125 2023.06.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8655116 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8655118 2023.06.17 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8655119 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8655110 2023.06.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8655114 2023.06.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8655115 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8655108 2023.06.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8655117 2023.06.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 8655112 2023.06.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8655111 2023.06.17 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8655113 2023.06.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8655109 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8655106 2023.06.17 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8655107 2023.06.17 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8655105 2023.06.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8655104 2023.06.17 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8655101 2023.06.17 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8655100 2023.06.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8655103 2023.06.17 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8655098 2023.06.17 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8655096 2023.06.17 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8655097 2023.06.17 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8655099 2023.06.17 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8655095 2023.06.17 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8655094 2023.06.17 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8655093 2023.06.17 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8655092 2023.06.17 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8655090 2023.06.17 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8655089 2023.06.17 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8655091 2023.06.17 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8655088 2023.06.17 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8655087 2023.06.17 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8569037 2023.05.31 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8569041 2023.05.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8569036 2023.05.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8569031 2023.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8569047 2023.05.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8569028 2023.05.31 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8569021 2023.05.31 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8569015 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569014 2023.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8569011 2023.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8569008 2023.05.31 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8569013 2023.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8569006 2023.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569004 2023.05.31 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8569005 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569040 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8569050 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569046 2023.05.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8569029 2023.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8569033 2023.05.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8569030 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569022 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8569020 2023.05.31 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8569034 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569023 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569016 2023.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569012 2023.05.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8569010 2023.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8569009 2023.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8569007 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569003 2023.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569044 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569043 2023.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8569048 2023.05.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8569042 2023.05.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8569045 2023.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8569038 2023.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569039 2023.05.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8569032 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569026 2023.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569035 2023.05.31 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8569019 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569024 2023.05.31 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8569018 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8569027 2023.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8569025 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8569017 2023.05.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8569001 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8569000 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8568999 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8568998 2023.05.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8568997 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8568996 2023.05.31 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569002 2023.05.31 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8568994 2023.05.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8568993 2023.05.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8568995 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8568992 2023.05.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8568991 2023.05.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8568990 2023.05.31 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8568989 2023.05.31 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8568988 2023.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8568987 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8568982 2023.05.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8568981 2023.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8568980 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8568985 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8568978 2023.05.31 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8568979 2023.05.31 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8568977 2023.05.31 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8568984 2023.05.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8568976 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8568983 2023.05.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8568975 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8568974 2023.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8568972 2023.05.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8568973 2023.05.31 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8568971 2023.05.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8568970 2023.05.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8559591 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559592 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559597 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559590 2023.05.29 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8559605 2023.05.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8559582 2023.05.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8559583 2023.05.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559586 2023.05.29 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8559577 2023.05.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8559604 2023.05.29 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8559576 2023.05.29 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 8559600 2023.05.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559572 2023.05.29 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8559570 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8559571 2023.05.29 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8559601 2023.05.29 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8559573 2023.05.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559561 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559559 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559564 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559554 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559555 2023.05.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8559557 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559556 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559549 2023.05.29 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8559552 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8559547 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559545 2023.05.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8559548 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559544 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559543 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559542 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8559567 2023.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8559585 2023.05.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8559569 2023.05.29 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8559575 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8559566 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559579 2023.05.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8559565 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559563 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8559562 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8559560 2023.05.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8559558 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559553 2023.05.29 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8559568 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559550 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559551 2023.05.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8559546 2023.05.29 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8559595 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559603 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559594 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559593 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559602 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559588 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559589 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559598 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559587 2023.05.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8559584 2023.05.29 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8559596 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559599 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559578 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559580 2023.05.29 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8559581 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8559574 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559537 2023.05.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8559539 2023.05.29 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8559536 2023.05.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8559541 2023.05.29 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8559533 2023.05.29 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8559534 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559538 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8559535 2023.05.29 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8559532 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8559540 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559531 2023.05.29 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8559529 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559528 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559530 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8559527 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8559526 2023.05.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8559525 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8559523 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559524 2023.05.29 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8559521 2023.05.29 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8559522 2023.05.29 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8559517 2023.05.29 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8559520 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8559518 2023.05.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8559516 2023.05.29 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8559513 2023.05.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8559519 2023.05.29 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8559515 2023.05.29 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8559514 2023.05.29 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8559511 2023.05.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8559606 2023.05.29 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8559512 2023.05.29 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8534172 2023.05.26 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8534203 2023.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8534204 2023.05.26 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 8534202 2023.05.26 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8534201 2023.05.26 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8534200 2023.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8534199 2023.05.26 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8534198 2023.05.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8534197 2023.05.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8534196 2023.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8534194 2023.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534195 2023.05.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8534193 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8534192 2023.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534190 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534191 2023.05.26 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8534189 2023.05.26 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8534155 2023.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8534154 2023.05.26 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8534152 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534144 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534146 2023.05.26 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8534147 2023.05.26 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8534150 2023.05.26 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8534140 2023.05.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8534142 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534138 2023.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534132 2023.05.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534133 2023.05.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8534128 2023.05.26 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8534126 2023.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8534125 2023.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8534127 2023.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534153 2023.05.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8534149 2023.05.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8534143 2023.05.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8534151 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534148 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534136 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534135 2023.05.26 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8534139 2023.05.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8534145 2023.05.26 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8534141 2023.05.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8534131 2023.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534129 2023.05.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8534130 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534137 2023.05.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8534134 2023.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534124 2023.05.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8534217 2023.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534220 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534219 2023.05.26 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8534216 2023.05.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8534214 2023.05.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8534218 2023.05.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8534215 2023.05.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8534209 2023.05.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534211 2023.05.26 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8534213 2023.05.26 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8534212 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534207 2023.05.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534210 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534208 2023.05.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8534205 2023.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534206 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8534163 2023.05.26 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8534160 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534170 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534171 2023.05.26 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8534164 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534162 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534169 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534166 2023.05.26 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8534168 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534161 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534156 2023.05.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8534165 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534158 2023.05.26 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8534157 2023.05.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8534167 2023.05.26 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8534159 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534188 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534187 2023.05.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8534185 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534184 2023.05.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8534186 2023.05.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8534181 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534179 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534182 2023.05.26 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8534183 2023.05.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8534180 2023.05.26 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8534178 2023.05.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8534177 2023.05.26 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8534174 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534176 2023.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534175 2023.05.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8534173 2023.05.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8534988 2023.05.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8534226 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534229 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534991 2023.05.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8534227 2023.05.26 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8534225 2023.05.26 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8534230 2023.05.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8534224 2023.05.26 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8534987 2023.05.26 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8534228 2023.05.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8534992 2023.05.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8534989 2023.05.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8534990 2023.05.26 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8534222 2023.05.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8534223 2023.05.26 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8534221 2023.05.26 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8507073 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 11 8507075 2023.05.21 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8507074 2023.05.21 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8507097 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507098 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507090 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8507091 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507088 2023.05.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8507085 2023.05.21 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8507096 2023.05.21 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8507087 2023.05.21 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8507083 2023.05.21 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8507084 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8507079 2023.05.21 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 4 8507080 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507081 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507077 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8507078 2023.05.21 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8507076 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8507106 2023.05.21 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8507105 2023.05.21 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8507104 2023.05.21 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8507107 2023.05.21 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8507101 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507102 2023.05.21 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8507103 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8507100 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8507099 2023.05.21 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8507094 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507093 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8507092 2023.05.21 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8507095 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507086 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8507089 2023.05.21 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8507082 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8507070 2023.05.21 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8507072 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8507071 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8507068 2023.05.21 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8507069 2023.05.21 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8507064 2023.05.21 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8507065 2023.05.21 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8507067 2023.05.21 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8507062 2023.05.21 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8507063 2023.05.21 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8507060 2023.05.21 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8507066 2023.05.21 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8507059 2023.05.21 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8507058 2023.05.21 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8507061 2023.05.21 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8507057 2023.05.21 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 8461512 2023.05.14 PK
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8461511 2023.05.14 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8461510 2023.05.14 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8461513 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8461514 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8461504 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8461507 2023.05.14 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8461501 2023.05.14 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8461498 2023.05.14 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8461515 2023.05.14 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8461508 2023.05.14 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8461505 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8461509 2023.05.14 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8461502 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8461503 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8461499 2023.05.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8461500 2023.05.14 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8461497 2023.05.14 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8461506 2023.05.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8461496 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8461495 2023.05.14 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8461494 2023.05.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8461492 2023.05.14 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8461491 2023.05.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8461493 2023.05.14 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8462469 2023.05.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8461561 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8461560 2023.05.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8461559 2023.05.14 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8461570 2023.05.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8461556 2023.05.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8461572 2023.05.14 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8461555 2023.05.14 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8462468 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8461571 2023.05.14 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8461569 2023.05.14 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8461558 2023.05.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8461554 2023.05.14 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8462483 2023.05.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8462477 2023.05.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8461557 2023.05.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8334705 2023.04.30 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 8334709 2023.04.30 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8334706 2023.04.30 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8334703 2023.04.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8334707 2023.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8334704 2023.04.30 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8334702 2023.04.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8334708 2023.04.30 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8334694 2023.04.30 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8334692 2023.04.30 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8334695 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8334693 2023.04.30 MP
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8334697 2023.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8334690 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334699 2023.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8334698 2023.04.30 MP
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8334696 2023.04.30 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8334700 2023.04.30 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8334686 2023.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8334691 2023.04.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 8334685 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334687 2023.04.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8334689 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8334688 2023.04.30 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8334675 2023.04.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8334671 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334674 2023.04.30 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8334665 2023.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8334664 2023.04.30 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8334672 2023.04.30 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8334669 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334668 2023.04.30 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8334663 2023.04.30 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8334670 2023.04.30 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8334673 2023.04.30 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 8334661 2023.04.30 MP
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8334660 2023.04.30 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8334667 2023.04.30 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8334662 2023.04.30 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8334666 2023.04.30 MP
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8212705 2023.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8212704 2023.04.15 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8212703 2023.04.15 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8212702 2023.04.15 PK
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8212701 2023.04.15 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8212700 2023.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8212699 2023.04.15 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 8212698 2023.04.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8212697 2023.04.15 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8212696 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212695 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8212694 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8212693 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212721 2023.04.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8212720 2023.04.15 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8212719 2023.04.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8212718 2023.04.15 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8212717 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8212716 2023.04.15 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8212715 2023.04.15 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 8212714 2023.04.15 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 8212713 2023.04.15 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 8212712 2023.04.15 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8212711 2023.04.15 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 8212710 2023.04.15 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 8212709 2023.04.15 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8212708 2023.04.15 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8212707 2023.04.15 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 8212706 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8212737 2023.04.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8212736 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8212735 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8212734 2023.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8212733 2023.04.15 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8212732 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212731 2023.04.15 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8212730 2023.04.15 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8212729 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8212728 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212727 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8212726 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212725 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8212724 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8212723 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8212722 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8212692 2023.04.15 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8212691 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8212690 2023.04.15 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8212689 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 8212688 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8212687 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212686 2023.04.15 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8212685 2023.04.15 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8212684 2023.04.15 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8212683 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212682 2023.04.15 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8212681 2023.04.15 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8212680 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212679 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8212678 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212677 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8212676 2023.04.15 PK
pospolity bogatka, Parus major 2 8212675 2023.04.15 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8212674 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8212673 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212672 2023.04.15 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8212671 2023.04.15 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8212670 2023.04.15 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8212669 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8212668 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212667 2023.04.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8212666 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8212665 2023.04.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8212664 2023.04.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8212663 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212662 2023.04.15 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8212661 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212660 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212659 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8212658 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8212657 2023.04.15 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8212656 2023.04.15 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8212655 2023.04.15 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8212654 2023.04.15 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8212653 2023.04.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8212652 2023.04.15 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8212651 2023.04.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8212650 2023.04.15 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8212649 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212648 2023.04.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8212647 2023.04.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8212646 2023.04.15 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8212645 2023.04.15 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7777010 2023.01.14 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7777009 2023.01.14 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7777007 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7777008 2023.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 7777006 2023.01.14 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7777005 2023.01.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 7777003 2023.01.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7777002 2023.01.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7777004 2023.01.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7777001 2023.01.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7777000 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7776999 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7776998 2023.01.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 7776996 2023.01.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 7776997 2023.01.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 7776994 2023.01.14 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 7776993 2023.01.14 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7776992 2023.01.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7776995 2023.01.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7776991 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7776989 2023.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7776988 2023.01.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 7776990 2023.01.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 7776987 2023.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7776985 2023.01.14 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7776986 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 7776984 2023.01.14 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7776982 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7776983 2023.01.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7776980 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7776981 2023.01.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 7776978 2023.01.14 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7776976 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7776977 2023.01.14 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7776979 2023.01.14 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7776973 2023.01.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7776974 2023.01.14 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7776975 2023.01.14 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7776972 2023.01.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7776971 2023.01.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7776970 2023.01.14 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7776969 2023.01.14 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7776968 2023.01.14 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...