DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP . Obserwator: Olek Wójcik

Liczba gatunków: 122

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
3 13 31 13 13 0 1 3 9
4 53 109 45 39 0 4 11 24
5 73 338 82 56 0 8 23 25
6 28 272 95 24 0 3 14 7
7 9 24 99 9 0 4 3 2
8 4 22 103 4 0 3 1 0
9 8 17 105 7 0 0 4 3
10 18 559 114 14 0 2 6 6
11 3 16 115 3 0 1 2 0
12 22 71 122 19 0 6 4 9
1 0 0 122 0 0 0 0 0
2 0 0 122 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9306851 2023.12.31 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 9306853 2023.12.31 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 9306852 2023.12.31 PM
rzadki alka, Alca torda 1 9304290 2023.12.30 PM
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9303885 2023.12.30 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9302851 2023.12.29 PM
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 9302850 2023.12.29 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 9301480 2023.12.29 PM
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 9301170 2023.12.29 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9290567 2023.12.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 10 9290566 2023.12.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9290565 2023.12.25 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9290564 2023.12.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 9277128 2023.12.18 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9256026 2023.12.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9235913 2023.12.03 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9235914 2023.12.03 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9235886 2023.12.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9235883 2023.12.03 PK
pospolity bogatka, Parus major 5 9235882 2023.12.03 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9235884 2023.12.03 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9235885 2023.12.03 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 10 9227692 2023.11.30 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 9227691 2023.11.30 MP
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 5 9177682 2023.11.12 PK
pospolity żuraw, Grus grus 60 9138590 2023.10.31 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9129820 2023.10.29 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9128473 2023.10.29 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9128475 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9128474 2023.10.29 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9128164 2023.10.29 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9128163 2023.10.29 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 9128159 2023.10.29 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 9109318 2023.10.22 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9109317 2023.10.22 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 9109316 2023.10.22 PK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 9109315 2023.10.22 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9108006 2023.10.22 PK
pospolity żuraw, Grus grus 15 9108008 2023.10.22 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 9108007 2023.10.22 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9083972 2023.10.15 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 9083445 2023.10.15 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9073788 2023.10.13 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9009397 2023.09.26 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8999450 2023.09.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8999449 2023.09.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8960051 2023.09.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8960052 2023.09.13 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8939730 2023.09.07 MP
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8918288 2023.09.02 MP
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8918289 2023.09.02 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8897601 2023.08.27 PK
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 8897600 2023.08.27 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 8893912 2023.08.26 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 8879876 2023.08.21 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 4 8813476 2023.07.30 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 8812233 2023.07.30 MP
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8788013 2023.07.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8788012 2023.07.22 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 8764145 2023.07.16 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 8764143 2023.07.16 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8764144 2023.07.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8737291 2023.07.08 PM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 8737290 2023.07.08 PM
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8670972 2023.06.20 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8665803 2023.06.18 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 8665802 2023.06.18 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 1 8664553 2023.06.18 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8664554 2023.06.18 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8660473 2023.06.18 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8660299 2023.06.18 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 8639887 2023.06.13 MZ
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8627683 2023.06.11 WM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8627636 2023.06.11 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8627637 2023.06.11 WM
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8627635 2023.06.11 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 8627494 2023.06.11 WM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8627495 2023.06.11 WM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8627493 2023.06.11 WM
pospolity żuraw, Grus grus 1 8624534 2023.06.10 WM
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8624533 2023.06.10 WM
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8623509 2023.06.10 WM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8623508 2023.06.09 WM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 5 8614572 2023.06.09 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8614570 2023.06.09 WM
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8614571 2023.06.08 WM
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 8612186 2023.06.08 WM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8612187 2023.06.08 WM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 8610731 2023.06.08 WM
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8610729 2023.06.08 WM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8610730 2023.06.08 WM
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8605701 2023.06.07 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8569207 2023.05.31 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8569206 2023.05.31 MP
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568261 2023.05.31 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8568260 2023.05.31 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8552892 2023.05.28 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8552891 2023.05.28 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8547563 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8547562 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 8547561 2023.05.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8546999 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8547000 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8546997 2023.05.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 8546998 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 8546567 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 60 8546566 2023.05.28 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8546565 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8546564 2023.05.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 8546563 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 8546562 2023.05.28 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 8546561 2023.05.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8546560 2023.05.28 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8546559 2023.05.27 PK
rzadki uszatka, Asio otus 2 8542640 2023.05.27 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8542557 2023.05.27 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 30 8542559 2023.05.27 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8542558 2023.05.27 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8520926 2023.05.23 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8520925 2023.05.23 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8520928 2023.05.23 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8520927 2023.05.23 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8515159 2023.05.22 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8515158 2023.05.22 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8511861 2023.05.22 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8511860 2023.05.22 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8487681 2023.05.19 MP
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8487671 2023.05.19 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8487670 2023.05.17 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8468437 2023.05.15 MP
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8468439 2023.05.15 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 8468438 2023.05.15 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8468436 2023.05.15 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8468203 2023.05.15 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8468202 2023.05.15 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8468201 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8438940 2023.05.13 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 8428734 2023.05.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8428733 2023.05.11 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8428433 2023.05.11 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8428432 2023.05.11 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8421182 2023.05.10 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8420892 2023.05.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8418159 2023.05.09 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8415584 2023.05.09 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8415101 2023.05.09 MP
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8409649 2023.05.08 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8409586 2023.05.08 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8409552 2023.05.08 MP
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8389186 2023.05.06 MP
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8388508 2023.05.06 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8385050 2023.05.05 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8384977 2023.05.05 MP
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8383354 2023.05.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8380201 2023.05.05 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8376612 2023.05.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 8376463 2023.05.04 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8376074 2023.05.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8356996 2023.05.02 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8356997 2023.05.02 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8356995 2023.05.02 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8356994 2023.05.02 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8356992 2023.05.02 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8356993 2023.05.02 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8356991 2023.05.02 MP
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8316101 2023.04.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 8316100 2023.04.28 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8315636 2023.04.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8315635 2023.04.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8311733 2023.04.28 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8307997 2023.04.27 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8307994 2023.04.27 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8307992 2023.04.27 MP
pospolity bogatka, Parus major 4 8307996 2023.04.27 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8307995 2023.04.27 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8307993 2023.04.27 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8307990 2023.04.27 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8307989 2023.04.27 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8307991 2023.04.27 MP
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8304032 2023.04.26 MP
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8303342 2023.04.26 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8303341 2023.04.26 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8302581 2023.04.26 MP
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8302576 2023.04.26 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8298251 2023.04.25 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8295502 2023.04.24 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8295435 2023.04.24 MP
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 8295436 2023.04.24 MP
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8295434 2023.04.24 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8295433 2023.04.24 MP
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8292231 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8292230 2023.04.23 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8271840 2023.04.22 PK
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 8271842 2023.04.22 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8271841 2023.04.22 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8271838 2023.04.22 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8271839 2023.04.22 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8261185 2023.04.21 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8261184 2023.04.21 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8261183 2023.04.21 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8256317 2023.04.19 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 8248411 2023.04.19 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8248412 2023.04.19 MP
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8241355 2023.04.18 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8241353 2023.04.18 MP
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8207730 2023.04.14 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8207729 2023.04.13 MP
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8183331 2023.04.10 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8160907 2023.04.08 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8158909 2023.04.08 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8158907 2023.04.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8158906 2023.04.08 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8158908 2023.04.08 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8158905 2023.04.08 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 8157920 2023.04.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8157919 2023.04.08 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8157918 2023.04.04 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8157917 2023.04.04 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8116266 2023.03.31 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8116267 2023.03.31 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8116265 2023.03.31 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8092959 2023.03.26 PK
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 8092958 2023.03.26 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8092960 2023.03.26 PK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 8092957 2023.03.26 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8084066 2023.03.26 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8084065 2023.03.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8084064 2023.03.26 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8075869 2023.03.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8075870 2023.03.25 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8075868 2023.03.25 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...