DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP. Obserwator: Patryk Cwynar

Liczba gatunków: 154

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3 247 1 1 0 0 0 1
2 50 434 35 35 0 1 9 25
3 79 751 66 52 0 3 18 31
4 187 372 110 96 0 9 41 46
5 309 571 140 103 1 13 46 43
6 8 31 143 8 0 1 3 4
7 10 15 146 8 0 1 3 4
8 57 139 148 34 0 2 11 21
9 25 1274 149 23 0 0 9 14
10 30 102 149 22 0 3 3 16
11 10 81 151 10 0 2 2 6
12 21 39 154 17 0 3 5 9
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9289119 2023.12.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9289118 2023.12.24 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9289117 2023.12.24 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9289116 2023.12.24 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9289115 2023.12.24 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9289114 2023.12.24 PK
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9289113 2023.12.24 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9282744 2023.12.21 PK
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 9283435 2023.12.21 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9263810 2023.12.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9263811 2023.12.12 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9263676 2023.12.12 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9263675 2023.12.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9263674 2023.12.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9263673 2023.12.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9263671 2023.12.12 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9263672 2023.12.12 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9263670 2023.12.12 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9263669 2023.12.12 PK
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9263668 2023.12.12 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9263667 2023.12.12 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9209584 2023.11.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9209583 2023.11.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9209582 2023.11.24 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 58 9209581 2023.11.24 PK
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 9209580 2023.11.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9209579 2023.11.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9209585 2023.11.24 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9209578 2023.11.24 PK
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9209618 2023.11.24 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9209589 2023.11.24 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9131024 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9132304 2023.10.29 MP
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9131017 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9132302 2023.10.29 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9129777 2023.10.29 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9131021 2023.10.29 MP
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9131018 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 1 9129782 2023.10.29 MP
pospolity sroka, Pica pica 2 9131027 2023.10.29 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 9131026 2023.10.29 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9131022 2023.10.29 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9129789 2023.10.29 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9129786 2023.10.29 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 9132303 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9131020 2023.10.29 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9129779 2023.10.29 MP
pospolity żuraw, Grus grus 4 9129787 2023.10.29 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9129784 2023.10.29 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9129780 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9129788 2023.10.29 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9129785 2023.10.29 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9131019 2023.10.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9132305 2023.10.29 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 9132301 2023.10.29 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 9131025 2023.10.29 MP
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9130962 2023.10.29 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9129781 2023.10.29 MP
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9129778 2023.10.29 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9129783 2023.10.29 MP
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9094826 2023.10.18 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9013711 2023.09.27 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 217 9013706 2023.09.27 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9013716 2023.09.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9013703 2023.09.27 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 9013710 2023.09.27 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9013704 2023.09.27 PK
pospolity łyska, Fulica atra 3 9013708 2023.09.27 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9013714 2023.09.27 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 9013702 2023.09.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 9013709 2023.09.27 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9013712 2023.09.27 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9013715 2023.09.27 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9013707 2023.09.27 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9013713 2023.09.27 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9013705 2023.09.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9013718 2023.09.27 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9013719 2023.09.27 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9013717 2023.09.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8936830 2023.09.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8936833 2023.09.06 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8936831 2023.09.06 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8936827 2023.09.06 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8936828 2023.09.06 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8936832 2023.09.06 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8936829 2023.09.06 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8905486 2023.08.29 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8905491 2023.08.29 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8905489 2023.08.29 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8905487 2023.08.29 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8905488 2023.08.29 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8905490 2023.08.29 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8892434 2023.08.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 8892432 2023.08.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8892435 2023.08.25 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8892439 2023.08.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8892437 2023.08.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8892438 2023.08.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8892433 2023.08.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8892436 2023.08.25 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8876406 2023.08.20 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8876404 2023.08.20 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8876402 2023.08.20 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8876410 2023.08.20 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8876409 2023.08.20 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8876400 2023.08.20 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8876403 2023.08.20 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8876408 2023.08.20 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8876405 2023.08.20 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 8876407 2023.08.20 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8876401 2023.08.20 PK
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 9089322 2023.08.12 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8821836 2023.08.03 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8822057 2023.08.03 PL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8822052 2023.08.03 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8821838 2023.08.03 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8822055 2023.08.03 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8821839 2023.08.03 PL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8822058 2023.08.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8822054 2023.08.03 PL
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8822056 2023.08.03 PL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8821837 2023.08.03 PL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 8822053 2023.08.03 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 7 8821031 2023.08.02 PL
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 8821033 2023.08.02 PL
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 8821029 2023.08.02 PL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8819010 2023.08.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 23 8821032 2023.08.02 PL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8819009 2023.08.02 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8821030 2023.08.02 PL
pospolity żuraw, Grus grus 6 8818390 2023.08.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8818386 2023.08.01 PL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8818379 2023.08.01 PL
pospolity żuraw, Grus grus 2 8818385 2023.08.01 PL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8818383 2023.08.01 PL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8818388 2023.08.01 PL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8818384 2023.08.01 PL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8818381 2023.08.01 PL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8818387 2023.08.01 PL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8818380 2023.08.01 PL
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8818382 2023.08.01 PL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8818391 2023.08.01 PL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8818389 2023.08.01 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8813835 2023.07.31 LB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8816312 2023.07.31 PL
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8816311 2023.07.31 PL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8816314 2023.07.31 PL
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8816315 2023.07.31 PL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8816313 2023.07.31 PL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8747587 2023.07.10 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8747590 2023.07.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8747588 2023.07.10 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8747589 2023.07.10 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8670954 2023.06.20 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8649645 2023.06.15 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8649649 2023.06.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8649644 2023.06.15 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8649648 2023.06.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8649647 2023.06.15 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8649646 2023.06.15 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8604073 2023.06.04 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8569452 2023.05.31 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8569437 2023.05.31 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8569435 2023.05.31 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8569450 2023.05.31 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8569454 2023.05.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 8569436 2023.05.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8569441 2023.05.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8569446 2023.05.31 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569451 2023.05.31 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569448 2023.05.31 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8569440 2023.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8569433 2023.05.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8569434 2023.05.31 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8569442 2023.05.31 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8569453 2023.05.31 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569445 2023.05.31 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8569439 2023.05.31 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8569443 2023.05.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8569447 2023.05.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8569444 2023.05.31 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8569438 2023.05.31 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8569449 2023.05.31 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8569455 2023.05.31 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8565004 2023.05.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8565003 2023.05.30 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8565001 2023.05.30 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8565002 2023.05.30 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8548438 2023.05.28 ŚK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8548437 2023.05.28 ŚK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8571105 2023.05.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530796 2023.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8531068 2023.05.25 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8530804 2023.05.25 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8530795 2023.05.25 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8530797 2023.05.25 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8530803 2023.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8530806 2023.05.25 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8530800 2023.05.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8531067 2023.05.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8530801 2023.05.25 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530805 2023.05.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8531065 2023.05.25 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8530799 2023.05.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8530798 2023.05.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8531064 2023.05.25 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8531066 2023.05.25 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8530802 2023.05.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8531070 2023.05.25 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8531069 2023.05.25 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8523703 2023.05.24 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8523712 2023.05.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8523707 2023.05.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8523902 2023.05.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8523709 2023.05.24 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8523711 2023.05.24 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8523704 2023.05.24 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8523705 2023.05.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8523710 2023.05.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8523708 2023.05.24 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8523706 2023.05.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8520395 2023.05.23 PK
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 8520394 2023.05.23 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8520396 2023.05.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8520398 2023.05.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8520397 2023.05.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8485086 2023.05.19 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8485085 2023.05.19 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8485082 2023.05.19 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8484910 2023.05.19 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8484908 2023.05.19 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8484909 2023.05.19 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8484891 2023.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8484892 2023.05.19 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8484888 2023.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8484887 2023.05.19 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8484886 2023.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8484973 2023.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8484976 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8484975 2023.05.19 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8484974 2023.05.19 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8484972 2023.05.19 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8480510 2023.05.18 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8477548 2023.05.17 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8458103 2023.05.14 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8458093 2023.05.14 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8458088 2023.05.14 MP
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8456754 2023.05.14 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8458089 2023.05.14 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8458091 2023.05.14 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8458090 2023.05.14 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8456747 2023.05.14 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 8458104 2023.05.14 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 8456746 2023.05.14 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8456751 2023.05.14 MP
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8458100 2023.05.14 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8458098 2023.05.14 MP
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8456749 2023.05.14 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8458097 2023.05.14 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8456750 2023.05.14 MP
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8458094 2023.05.14 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8458107 2023.05.14 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 3 8458106 2023.05.14 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8458101 2023.05.14 MP
pospolity kruk, Corvus corax 1 8456753 2023.05.14 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8456752 2023.05.14 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8458306 2023.05.14 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8458102 2023.05.14 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8458095 2023.05.14 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8458099 2023.05.14 MP
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8456748 2023.05.14 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8458092 2023.05.14 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8458096 2023.05.14 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8458105 2023.05.14 MP
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8440955 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8440952 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8440947 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8440946 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8440948 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8440956 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8440958 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8440957 2023.05.13 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 8440951 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8440950 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8440959 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8440954 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8440953 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8440949 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8434125 2023.05.12 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 8434117 2023.05.12 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8434123 2023.05.12 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8434115 2023.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8434126 2023.05.12 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8434118 2023.05.12 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8434122 2023.05.12 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 8434116 2023.05.12 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 8434121 2023.05.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8434120 2023.05.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8434114 2023.05.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8434119 2023.05.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8434113 2023.05.12 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8434127 2023.05.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8434124 2023.05.12 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 8434112 2023.05.12 PK
pospolity żuraw, Grus grus 4 8434128 2023.05.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8428773 2023.05.11 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8428770 2023.05.11 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8428768 2023.05.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8428775 2023.05.11 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8428769 2023.05.11 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8428772 2023.05.11 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8428774 2023.05.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8428776 2023.05.11 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 8428771 2023.05.11 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8418972 2023.05.10 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8418234 2023.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8418235 2023.05.10 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8418233 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8421132 2023.05.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8420952 2023.05.10 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8420956 2023.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8420955 2023.05.10 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8420947 2023.05.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8420949 2023.05.10 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8420944 2023.05.10 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8420951 2023.05.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8420950 2023.05.10 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8420953 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8420946 2023.05.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8420948 2023.05.10 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8421131 2023.05.10 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8421133 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8421134 2023.05.10 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 8420945 2023.05.10 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8420954 2023.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8412417 2023.05.09 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412416 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8412415 2023.05.09 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8412414 2023.05.09 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8407605 2023.05.08 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8407604 2023.05.08 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8407603 2023.05.08 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8382856 2023.05.05 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8382855 2023.05.05 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376252 2023.05.04 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8376251 2023.05.04 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8374148 2023.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8373967 2023.05.04 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8373966 2023.05.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8377159 2023.05.04 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8373665 2023.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8376599 2023.05.04 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8376598 2023.05.04 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8377161 2023.05.04 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8377160 2023.05.04 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8376602 2023.05.04 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8377164 2023.05.04 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8377165 2023.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8373666 2023.05.04 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8377163 2023.05.04 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8376605 2023.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8373664 2023.05.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8373667 2023.05.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8376607 2023.05.04 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8377158 2023.05.04 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8373663 2023.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8376606 2023.05.04 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8377156 2023.05.04 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8376600 2023.05.04 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8377157 2023.05.04 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8377162 2023.05.04 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8377155 2023.05.04 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8376601 2023.05.04 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8376597 2023.05.04 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8376604 2023.05.04 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8376596 2023.05.04 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8366988 2023.05.03 PK
pospolity łyska, Fulica atra 2 8364395 2023.05.03 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8364390 2023.05.03 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8364417 2023.05.03 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8364414 2023.05.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8364383 2023.05.03 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8364394 2023.05.03 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8364382 2023.05.03 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8364385 2023.05.03 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8364380 2023.05.03 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8364413 2023.05.03 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8364416 2023.05.03 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8364415 2023.05.03 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8364386 2023.05.03 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8364387 2023.05.03 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8364388 2023.05.03 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8364389 2023.05.03 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8364393 2023.05.03 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8364392 2023.05.03 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8364381 2023.05.03 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8364391 2023.05.03 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8364384 2023.05.03 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8352860 2023.05.02 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8352864 2023.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8352857 2023.05.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8352863 2023.05.02 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8355480 2023.05.02 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8355474 2023.05.02 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8355489 2023.05.02 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8353223 2023.05.02 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8355471 2023.05.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8352856 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8352861 2023.05.02 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8355490 2023.05.02 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8355481 2023.05.02 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8355487 2023.05.02 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8352859 2023.05.02 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8355484 2023.05.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8352853 2023.05.02 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8355475 2023.05.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8355496 2023.05.02 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8355476 2023.05.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8352858 2023.05.02 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8352854 2023.05.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8355494 2023.05.02 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8352910 2023.05.02 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8355472 2023.05.02 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8355488 2023.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8355491 2023.05.02 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 8355468 2023.05.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8355473 2023.05.02 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8355492 2023.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8355479 2023.05.02 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8355467 2023.05.02 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 8355477 2023.05.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8352855 2023.05.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8355483 2023.05.02 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8355470 2023.05.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355478 2023.05.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8355482 2023.05.02 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8355495 2023.05.02 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8352862 2023.05.02 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 9 8355493 2023.05.02 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8355486 2023.05.02 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8355485 2023.05.02 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8355469 2023.05.02 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8346119 2023.05.01 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8346124 2023.05.01 MP
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8346140 2023.05.01 MP
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 8350823 2023.05.01 MP
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 8379476 2023.05.01 MP
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8346120 2023.05.01 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8346125 2023.05.01 MP
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8346128 2023.05.01 MP
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8346126 2023.05.01 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8346141 2023.05.01 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8346127 2023.05.01 MP
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8346123 2023.05.01 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8346129 2023.05.01 MP
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8346130 2023.05.01 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8346133 2023.05.01 MP
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 8350820 2023.05.01 MP
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8346134 2023.05.01 MP
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8346138 2023.05.01 MP
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8346135 2023.05.01 MP
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8346139 2023.05.01 MP
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8346136 2023.05.01 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8346131 2023.05.01 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8346122 2023.05.01 MP
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8346117 2023.05.01 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8346118 2023.05.01 MP
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8346137 2023.05.01 MP
pospolity łyska, Fulica atra 1 8346121 2023.05.01 MP
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8346132 2023.05.01 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8330702 2023.04.30 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8330473 2023.04.30 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8330472 2023.04.30 ŚL
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8309316 2023.04.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8309317 2023.04.27 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8309314 2023.04.27 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8309315 2023.04.27 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8302062 2023.04.26 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8301905 2023.04.26 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8291076 2023.04.24 PK
pospolity żuraw, Grus grus 1 8291075 2023.04.24 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8289608 2023.04.24 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8289554 2023.04.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8289552 2023.04.24 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8289553 2023.04.24 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8289551 2023.04.24 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8289550 2023.04.24 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8259591 2023.04.21 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8239952 2023.04.18 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8239828 2023.04.18 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8239820 2023.04.18 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8239819 2023.04.18 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8239818 2023.04.18 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8239816 2023.04.18 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8239817 2023.04.18 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8228505 2023.04.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8228537 2023.04.16 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8228502 2023.04.16 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8228510 2023.04.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8228515 2023.04.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8228544 2023.04.16 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8228579 2023.04.16 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8228475 2023.04.16 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8366863 2023.04.16 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8228487 2023.04.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8228489 2023.04.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8228551 2023.04.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8228549 2023.04.16 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8228480 2023.04.16 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 8228494 2023.04.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8228519 2023.04.16 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8228514 2023.04.16 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8228485 2023.04.16 PK
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 8231019 2023.04.16 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8228490 2023.04.16 PK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8228495 2023.04.16 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 8228478 2023.04.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8228482 2023.04.16 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8228488 2023.04.16 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8228540 2023.04.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8228523 2023.04.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8228481 2023.04.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8228542 2023.04.16 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8228545 2023.04.16 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8228511 2023.04.16 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8228513 2023.04.16 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8228492 2023.04.16 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8228547 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8228484 2023.04.16 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 8228552 2023.04.16 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8228538 2023.04.16 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8228498 2023.04.16 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8228522 2023.04.16 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8228509 2023.04.16 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8228497 2023.04.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8228517 2023.04.16 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8228491 2023.04.16 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8228500 2023.04.16 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8228512 2023.04.16 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8228508 2023.04.16 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8228546 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8228518 2023.04.16 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8228507 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8228504 2023.04.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8228477 2023.04.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8228483 2023.04.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8228476 2023.04.16 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8228524 2023.04.16 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8228516 2023.04.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 8228479 2023.04.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8228506 2023.04.16 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8228550 2023.04.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8228486 2023.04.16 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 8228521 2023.04.16 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8228499 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8228578 2023.04.16 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8228493 2023.04.16 PK
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 8228503 2023.04.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 8228539 2023.04.16 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8228496 2023.04.16 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8228548 2023.04.16 PK
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8228501 2023.04.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8228520 2023.04.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8228543 2023.04.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 8207522 2023.04.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8207525 2023.04.14 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8207520 2023.04.14 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8207526 2023.04.14 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8207524 2023.04.14 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8207521 2023.04.14 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8207519 2023.04.14 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8207523 2023.04.14 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8200595 2023.04.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8199705 2023.04.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8199703 2023.04.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8199707 2023.04.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8199702 2023.04.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8199706 2023.04.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8199704 2023.04.13 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8199699 2023.04.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8199701 2023.04.13 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8199700 2023.04.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8199697 2023.04.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8199698 2023.04.13 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 8194240 2023.04.12 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8192485 2023.04.12 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8192473 2023.04.12 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8192471 2023.04.12 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8192476 2023.04.12 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8192472 2023.04.12 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8192475 2023.04.12 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8192469 2023.04.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8192474 2023.04.12 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8192470 2023.04.12 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8192467 2023.04.12 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8192468 2023.04.12 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8187637 2023.04.11 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8187635 2023.04.11 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8187634 2023.04.11 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8187633 2023.04.11 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8187632 2023.04.11 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8187631 2023.04.11 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8187630 2023.04.11 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8187629 2023.04.11 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 8187628 2023.04.11 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8187627 2023.04.11 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8168525 2023.04.09 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8168527 2023.04.09 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8168526 2023.04.09 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8168523 2023.04.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8168524 2023.04.09 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8168522 2023.04.09 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 8175973 2023.04.09 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8131540 2023.04.02 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8131535 2023.04.02 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8131528 2023.04.02 PK
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 8131532 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8130363 2023.04.02 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8131529 2023.04.02 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8130362 2023.04.02 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8131538 2023.04.02 PK
pospolity sroka, Pica pica 5 8130359 2023.04.02 PK
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8130361 2023.04.02 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8131534 2023.04.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8130358 2023.04.02 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8131537 2023.04.02 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8131543 2023.04.02 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8130360 2023.04.02 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8131533 2023.04.02 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8131542 2023.04.02 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8131541 2023.04.02 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8131536 2023.04.02 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8131539 2023.04.02 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8131530 2023.04.02 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8131531 2023.04.02 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8122283 2023.04.01 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8122293 2023.04.01 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8122295 2023.04.01 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 8122282 2023.04.01 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 8122284 2023.04.01 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8122290 2023.04.01 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8122288 2023.04.01 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8122296 2023.04.01 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8122303 2023.04.01 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8122285 2023.04.01 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8122302 2023.04.01 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8122297 2023.04.01 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8122286 2023.04.01 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 8122292 2023.04.01 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8122289 2023.04.01 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8122291 2023.04.01 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8122301 2023.04.01 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 8122287 2023.04.01 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 8122300 2023.04.01 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8122298 2023.04.01 PK
pospolity kos, Turdus merula 7 8122294 2023.04.01 PK
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8122299 2023.04.01 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8116604 2023.03.31 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8116586 2023.03.31 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8116585 2023.03.31 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 8116584 2023.03.31 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 8116583 2023.03.31 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8116582 2023.03.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8116581 2023.03.31 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8116259 2023.03.31 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8116253 2023.03.31 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8116251 2023.03.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 8116256 2023.03.31 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8116252 2023.03.31 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8116255 2023.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8116258 2023.03.31 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8116262 2023.03.31 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8116254 2023.03.31 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8116257 2023.03.31 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 8116248 2023.03.31 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8116261 2023.03.31 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8116260 2023.03.31 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8116249 2023.03.31 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8116250 2023.03.31 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8116263 2023.03.31 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8115303 2023.03.31 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8115304 2023.03.31 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8110164 2023.03.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8110150 2023.03.30 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8110146 2023.03.30 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 8110152 2023.03.30 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8110148 2023.03.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8110149 2023.03.30 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 8110145 2023.03.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8110147 2023.03.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8110151 2023.03.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 4 8110144 2023.03.30 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8090814 2023.03.26 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 8090813 2023.03.26 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8090812 2023.03.26 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 8079274 2023.03.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 8079273 2023.03.25 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 560 8079271 2023.03.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8079693 2023.03.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8079272 2023.03.25 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8013267 2023.03.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8013268 2023.03.16 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8013266 2023.03.16 PK
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 8013269 2023.03.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8130368 2023.03.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8003259 2023.03.14 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8003261 2023.03.14 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8003258 2023.03.14 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8003255 2023.03.14 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8003260 2023.03.14 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8003257 2023.03.14 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8003254 2023.03.14 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8003256 2023.03.14 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8003262 2023.03.14 PK
rzadki uszatka, Asio otus 2 7994962 2023.03.12 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7967837 2023.03.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7967838 2023.03.06 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7967839 2023.03.06 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7967840 2023.03.06 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7956868 2023.03.04 MP
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7956867 2023.03.04 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7956859 2023.03.04 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7956856 2023.03.04 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7956863 2023.03.04 MP
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 7956866 2023.03.04 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 7956858 2023.03.04 MP
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7956862 2023.03.04 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7956861 2023.03.04 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7956857 2023.03.04 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7956860 2023.03.04 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7956869 2023.03.04 MP
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7956865 2023.03.04 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7956864 2023.03.04 MP
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7952792 2023.03.03 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7945272 2023.03.01 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7945271 2023.03.01 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 7930626 2023.02.26 PK
pospolity kawka, Coloeus monedula 22 7930615 2023.02.26 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7930629 2023.02.26 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7933357 2023.02.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7930623 2023.02.26 PK
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7930620 2023.02.26 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7930628 2023.02.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7930617 2023.02.26 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7930624 2023.02.26 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 7930619 2023.02.26 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7930625 2023.02.26 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7930618 2023.02.26 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7930616 2023.02.26 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7930627 2023.02.26 PK
pospolity łyska, Fulica atra 54 7930621 2023.02.26 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 7930622 2023.02.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 7928263 2023.02.25 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7928266 2023.02.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7928192 2023.02.25 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 7928194 2023.02.25 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7928262 2023.02.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7928195 2023.02.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7928196 2023.02.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7928198 2023.02.25 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7928267 2023.02.25 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7928193 2023.02.25 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7928197 2023.02.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 7928260 2023.02.25 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7928261 2023.02.25 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 7928264 2023.02.25 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 7928259 2023.02.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7928265 2023.02.25 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7928268 2023.02.25 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 7924510 2023.02.24 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7924511 2023.02.24 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7924508 2023.02.24 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7924512 2023.02.24 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7924513 2023.02.24 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7924509 2023.02.24 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7924507 2023.02.24 PK
pospolity bogatka, Parus major 3 7920267 2023.02.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7920274 2023.02.23 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7920269 2023.02.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 2 7920271 2023.02.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7920266 2023.02.23 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7920272 2023.02.23 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7920270 2023.02.23 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7920273 2023.02.23 PK
pospolity żuraw, Grus grus 33 7920268 2023.02.23 PK
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9089349 2023.02.18 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7930840 2023.01.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 143 7930842 2023.01.15 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24 7930841 2023.01.15 PK

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.

Wczytywanie danych, proszę poczekać...