Pełna lista obserwacji drużyny

Grzegorz Łysoniewski : Grzegorz Łysoniewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4941750 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4909808 2020.11.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4909807 2020.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4909806 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4909805 2020.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4903631 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4903633 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4903595 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4903591 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4903626 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4900299 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4900298 2020.11.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4900297 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4900300 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4900301 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4900302 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4896940 2020.11.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 4896939 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4896936 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4896927 2020.11.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4896928 2020.11.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4896929 2020.11.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4896930 2020.11.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4896931 2020.11.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4896932 2020.11.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4850178 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4850177 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4836202 2020.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4836205 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4836207 2020.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4836197 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4836013 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4836012 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4836011 2020.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4769171 2020.09.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4769172 2020.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4769175 2020.09.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4769190 2020.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4769191 2020.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4769200 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4769201 2020.09.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4755375 2020.09.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4749736 2020.09.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4749737 2020.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4740928 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 4720489 2020.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4717702 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4717697 2020.08.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4717695 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4717703 2020.08.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4717699 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4717700 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4712361 2020.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4712362 2020.08.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4712363 2020.08.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4708194 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4708195 2020.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4708196 2020.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4708197 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4698274 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4698273 2020.08.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4698275 2020.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4698276 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4698277 2020.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4698279 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4698280 2020.08.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4698281 2020.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4698282 2020.08.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4698283 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4698278 2020.08.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4695280 2020.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4695278 2020.08.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4695274 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4695275 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4695276 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4695281 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4695282 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4695284 2020.08.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4695287 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4695289 2020.08.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4684593 2020.08.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4684597 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4684599 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4684601 2020.08.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4684603 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4690734 2020.08.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4672564 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4672563 2020.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4672562 2020.08.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4672561 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4672560 2020.08.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4672559 2020.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4672556 2020.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4672557 2020.08.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4672558 2020.08.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4672565 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4672566 2020.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4672582 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 4672673 2020.08.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4672672 2020.08.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4672671 2020.08.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4672670 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4672664 2020.08.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4672663 2020.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4665655 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4663283 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4663281 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4663286 2020.07.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4663280 2020.07.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4663292 2020.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4663364 2020.07.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4663366 2020.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4659591 2020.07.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4659597 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4659600 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4659601 2020.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4659625 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4655068 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4655067 2020.07.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4655066 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4655069 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4655071 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4655072 2020.07.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4655073 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4655074 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650215 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4650254 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650255 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4648050 2020.07.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 4646164 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4646166 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4646162 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4904982 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4904981 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4904980 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4640680 2020.07.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4640681 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4640682 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4642297 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4642298 2020.07.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4642299 2020.07.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4640679 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4640678 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4638012 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4638013 2020.07.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4638014 2020.07.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4638015 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4638016 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4638017 2020.07.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4630001 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630002 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4630003 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4630004 2020.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4630005 2020.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4630015 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630016 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 4628087 2020.07.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4628088 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628089 2020.07.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4628086 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4628085 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598709 2020.07.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4598707 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4598710 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598712 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4598729 2020.07.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4587020 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4587029 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587030 2020.07.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4587032 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4587033 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4587036 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4587039 2020.07.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4587040 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4587042 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4574151 2020.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4574150 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4550847 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4550849 2020.06.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4550850 2020.06.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4550852 2020.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4550856 2020.06.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4512720 2020.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4512719 2020.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4512551 2020.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4512549 2020.06.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4512546 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4512545 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4512544 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4512543 2020.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4512721 2020.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4512722 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4512730 2020.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4512729 2020.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4512728 2020.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4512727 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4512726 2020.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4512725 2020.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4512724 2020.06.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4512723 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4484786 2020.06.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4484788 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4484791 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4484793 2020.06.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4484815 2020.06.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4484817 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4484819 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4484821 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4484822 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4469430 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4463980 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4468052 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4461433 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4461434 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4461435 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4461436 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4461437 2020.05.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4461658 2020.05.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4461431 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4446949 2020.05.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4440593 2020.05.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4440595 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4440601 2020.05.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4440607 2020.05.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4440611 2020.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4440614 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4379787 2020.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4379789 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4379790 2020.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4379792 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4379813 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4379814 2020.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4379815 2020.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4379818 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4379819 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4379820 2020.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4379823 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4369220 2020.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4359781 2020.05.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4359780 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4353908 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4339815 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4346624 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4337591 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4337593 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4337595 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4337596 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4337597 2020.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4337614 2020.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4337615 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4337616 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4337617 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4337624 2020.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4339811 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4337665 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4337664 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4337635 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4337627 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4337626 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4337625 2020.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4314277 2020.05.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4305466 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4305467 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4308052 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4308053 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4308054 2020.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4308055 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4308060 2020.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4308063 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4308090 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4291811 2020.05.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4236177 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4236175 2020.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4215592 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4215431 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4215434 2020.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4215436 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4215440 2020.04.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4215444 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4215447 2020.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4215453 2020.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4215457 2020.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4215467 2020.04.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4215472 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4215591 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4215553 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4215551 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4215550 2020.04.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4215549 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4215486 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4215479 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4207331 2020.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4207332 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4207333 2020.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4207334 2020.04.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4207335 2020.04.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4207336 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4207337 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4207418 2020.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4207416 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4207413 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4207339 2020.04.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4207338 2020.04.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4200148 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4200140 2020.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4200139 2020.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4200138 2020.04.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4200137 2020.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4200136 2020.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4200132 2020.04.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4200129 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4200150 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4200151 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4200180 2020.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4200173 2020.04.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4200171 2020.04.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4200170 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4200169 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4200156 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4200155 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4200154 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4172941 2020.04.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4172942 2020.04.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4173434 2020.04.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4170793 2020.04.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4170794 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4171101 2020.04.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 4172940 2020.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4172875 2020.04.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4162478 2020.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4162477 2020.04.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4138709 2020.04.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4128651 2020.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4128650 2020.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4124564 2020.04.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4123378 2020.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4123376 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4124671 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4124696 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4124698 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4124700 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4124704 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4110080 2020.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4107654 2020.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4103963 2020.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4091635 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4080676 2020.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4080688 2020.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4080692 2020.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4080693 2020.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4067016 2020.03.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4062377 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4041651 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4041654 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4041655 2020.03.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4041656 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4041658 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4041659 2020.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4042452 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4042453 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4035367 2020.03.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4035338 2020.03.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4029391 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 23 4029392 2020.03.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4029393 2020.03.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4029394 2020.03.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4029395 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4025011 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4025014 2020.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4025017 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4013728 2020.03.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4013724 2020.03.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4011533 2020.03.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4011599 2020.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4011600 2020.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4011601 2020.03.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4011603 2020.03.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4006249 2020.03.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4001659 2020.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4001658 2020.03.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3995532 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3995786 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3983523 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3984282 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3984279 2020.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 3984269 2020.03.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 3984267 2020.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3983524 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3983522 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3979390 2020.03.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3979391 2020.03.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3979392 2020.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3970562 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3960780 2020.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3940384 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3940385 2020.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3940386 2020.02.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3940405 2020.02.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3936616 2020.02.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3927008 2020.02.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 3914522 2020.02.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3899388 2020.02.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3899389 2020.02.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 3899391 2020.02.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3899393 2020.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3899395 2020.02.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3889761 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3889760 2020.02.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3883164 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3883163 2020.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 65 3883162 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3879052 2020.01.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3879051 2020.01.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3876594 2020.01.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3876593 2020.01.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3875820 2020.01.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3861287 2020.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3861283 2020.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3861286 2020.01.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3861297 2020.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3861298 2020.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3861299 2020.01.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3859118 2020.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3859117 2020.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3859119 2020.01.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 3859120 2020.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3859121 2020.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3859122 2020.01.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 3859123 2020.01.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3859125 2020.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 3856804 2020.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3856168 2020.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3856167 2020.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 3788437 2020.01.03 mapa