Pełna lista obserwacji drużyny

Kasiur : Katarzyna Borowik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4937398 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4937397 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4937411 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4937412 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4937414 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4937413 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937410 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 4937408 2020.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4937409 2020.11.21 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4937407 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4937404 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4937403 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4937406 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4937405 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4937402 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4937401 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 130 4937400 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4937399 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4923853 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4923852 2020.11.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4923863 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4923849 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4923848 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4923850 2020.11.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4923846 2020.11.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4923843 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4923841 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4923842 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4923840 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4923860 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4923861 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4923859 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4923858 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4923854 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4923857 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4923864 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4923862 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4923855 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4923851 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4923847 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 45 4923856 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4923844 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4923845 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4923839 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4923838 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4923836 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4923837 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4923835 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 43 4923834 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4923833 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4923832 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4923831 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4923830 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4923829 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4923828 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4923827 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4923826 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 4 4923824 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4923823 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4923822 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4923825 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4914152 2020.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4914151 2020.11.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4914150 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4914149 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 4913813 2020.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4908299 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4908297 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4908298 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4908296 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4908294 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4908295 2020.10.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4908293 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4908292 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4908291 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4908290 2020.10.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4908288 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 45 4908289 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 4908287 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4908286 2020.10.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4908285 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4908284 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4908283 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 116 4908282 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4908281 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4908276 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4908280 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4908274 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4908279 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 4908275 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4908273 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4908272 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4908277 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4908271 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4908270 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4908278 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4908269 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4908268 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4908266 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4908267 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4908265 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4851300 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4851298 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4851299 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4851297 2020.10.17 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4851296 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4851295 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4851294 2020.10.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4818718 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4818749 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4818750 2020.10.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4818748 2020.10.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4818741 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4818740 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4818747 2020.10.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4818737 2020.10.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 20 4818744 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4818742 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4818739 2020.10.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4818730 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4818738 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4818733 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4818728 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4818726 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4818727 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 4818743 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4818746 2020.10.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4818745 2020.10.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4818731 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4818736 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4818734 2020.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4818732 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4818735 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4818725 2020.10.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4818724 2020.10.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4818729 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4818723 2020.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4818721 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4818722 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4818720 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4818719 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4818717 2020.10.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4818715 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4818714 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4818713 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4818716 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4818711 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4818712 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4818707 2020.10.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4818708 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4818709 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4818704 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4818710 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4818706 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4818705 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4818702 2020.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4818698 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4818701 2020.10.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4818699 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4818696 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4818697 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4818693 2020.10.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4818700 2020.10.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4818695 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4818694 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4818692 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4818690 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4818691 2020.10.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4818687 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4818689 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4818688 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4818686 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4818685 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4818681 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4818684 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4818682 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4818683 2020.10.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4818678 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4818677 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4818679 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4818680 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4818676 2020.10.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4818675 2020.08.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4818673 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4818672 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4818671 2020.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4818670 2020.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4818674 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4718882 2020.08.24 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4717422 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4713661 2020.08.22 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4713660 2020.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4713659 2020.08.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4713658 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4713656 2020.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4713655 2020.08.22 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4713657 2020.08.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4713654 2020.08.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4713653 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4713650 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4713651 2020.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4713652 2020.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4713649 2020.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4713648 2020.08.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4713647 2020.08.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4713646 2020.08.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4713645 2020.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4713644 2020.08.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4683439 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683437 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4683438 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683436 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683435 2020.08.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4683434 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4683433 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683432 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683431 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683430 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4683429 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4683428 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4683409 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4683408 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683407 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683404 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4683402 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683400 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4683398 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4683396 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683394 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683392 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683391 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683388 2020.08.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4683385 2020.08.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4683386 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4683381 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683380 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683427 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4683426 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4683425 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4683424 2020.08.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4683423 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 6 4683422 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4683421 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4683420 2020.08.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4683418 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4683419 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4683417 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683416 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683415 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683414 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4683413 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683412 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683455 2020.08.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4683454 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683453 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683452 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683451 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4683450 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683448 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4683449 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683447 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4683446 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 4683445 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683444 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683442 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683443 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683441 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4683440 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4683410 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683411 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683406 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4683405 2020.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4683403 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683401 2020.08.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4683399 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4683397 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683395 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4683393 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683390 2020.08.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4683389 2020.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4683387 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4683384 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683383 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4683382 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683379 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4683378 2020.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4683377 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4683376 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 4683375 2020.08.09 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4683374 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683373 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4683372 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4683370 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4683366 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4683365 2020.08.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4683360 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4683358 2020.08.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4683352 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683351 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4683346 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4683369 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683364 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4683359 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683357 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683348 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4683361 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683344 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683340 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4683338 2020.08.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4683334 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4683331 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4683328 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683327 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683323 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4683319 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683316 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4683371 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683363 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4683356 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683367 2020.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4683350 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4683347 2020.08.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4683343 2020.08.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4683342 2020.08.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4683339 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683335 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4683332 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4683329 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4683326 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4683324 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4683321 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4683318 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683368 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4683362 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4683355 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683354 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683353 2020.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4683349 2020.08.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4683345 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4683341 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4683337 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4683336 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4683333 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4683330 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4683325 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4683322 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4683320 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4683317 2020.08.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4551532 2020.06.19 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4523535 2020.06.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4516053 2020.06.11 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4511200 2020.06.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 3 4504475 2020.06.08 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4504494 2020.06.08 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4494996 2020.06.07 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4491815 2020.06.06 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4491813 2020.06.06 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 4492531 2020.06.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4491814 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4466137 2020.05.31 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4466135 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4466134 2020.05.31 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4466132 2020.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4466133 2020.05.31 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4466131 2020.05.31 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4466129 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4466130 2020.05.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4466128 2020.05.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4466148 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4466150 2020.05.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4466147 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4466151 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4466146 2020.05.31 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4466144 2020.05.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4466145 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4466149 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4466152 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4466143 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4466141 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4466140 2020.05.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4466142 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4466139 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4466138 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4466136 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4466127 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4466123 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4466125 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4466126 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4466120 2020.05.31 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4466124 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4466122 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4466121 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4466119 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4466117 2020.05.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4466118 2020.05.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4466116 2020.05.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4466115 2020.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4466114 2020.05.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4466113 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4466112 2020.05.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4466110 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4466109 2020.05.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4466107 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4466108 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4466105 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4466106 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4466099 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4466104 2020.05.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4466100 2020.05.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4466102 2020.05.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4466103 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4466098 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4466101 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4466097 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4466095 2020.05.31 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4466096 2020.05.31 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4448630 2020.05.27 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 8 4448629 2020.05.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4431553 2020.05.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4431552 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4431556 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4431549 2020.05.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4431548 2020.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4431547 2020.05.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4431544 2020.05.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4431543 2020.05.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4431539 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4431537 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4431534 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4431532 2020.05.24 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4431530 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4431529 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4431527 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 4431526 2020.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4431524 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4431525 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4431522 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4431521 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4431523 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4431518 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4431520 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4431519 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4431517 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4431516 2020.05.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4431515 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4431514 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4431512 2020.05.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 4431513 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4431511 2020.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4431510 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4431555 2020.05.24 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4431557 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4431554 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4431551 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4431550 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4431545 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4431546 2020.05.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4431540 2020.05.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4431541 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4431538 2020.05.24 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4431536 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4431535 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4431542 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4431533 2020.05.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4431531 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4431528 2020.05.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4394228 2020.05.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4394227 2020.05.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4394226 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4394225 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4394308 2020.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4394307 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4394292 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4394286 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4394287 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4394285 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4394284 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4394290 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4394283 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4394281 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4394282 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4394280 2020.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4394279 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4394277 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4394278 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4394275 2020.05.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4394271 2020.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4394268 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4394255 2020.05.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4394254 2020.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4394246 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4394247 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4394245 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4394241 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4394236 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394240 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4394239 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4394233 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4394238 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4394231 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4394229 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4394276 2020.05.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4394274 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4394272 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4394273 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4394270 2020.05.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4394269 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4394253 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394248 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4394244 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4394242 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4394243 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4394237 2020.05.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4394232 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4394234 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4394235 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394230 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4394222 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4394219 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4394216 2020.05.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4394212 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4394211 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4394213 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4394209 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4394208 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4394207 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4394197 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4394199 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4394198 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4394195 2020.05.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4394196 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4394194 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4394193 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4394220 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4394224 2020.05.17 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4394218 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4394221 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4394217 2020.05.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4394223 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4394214 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4394215 2020.05.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4394210 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4394206 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4394204 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4394205 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4394203 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4394201 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4394202 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4394200 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4394192 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4394190 2020.05.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4394191 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4394188 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4394189 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4394186 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4394187 2020.05.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4394185 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4394183 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4394184 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4394181 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4394182 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4394180 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4394179 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4394178 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4394177 2020.05.17 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4365960 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 4361629 2020.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4361628 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4361626 2020.05.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4361627 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4361625 2020.05.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 4361622 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4361623 2020.05.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4361621 2020.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4361620 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4361624 2020.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4361619 2020.05.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4361618 2020.05.11 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4361613 2020.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4361616 2020.05.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4361612 2020.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4361617 2020.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4361614 2020.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4361610 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4361615 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4361611 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4361607 2020.05.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4361606 2020.05.11 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4361604 2020.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4361609 2020.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4361605 2020.05.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4361608 2020.05.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4357311 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4357312 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4342311 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4342310 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4342327 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4342331 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4342329 2020.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4342334 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4342342 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4342326 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4342335 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4342325 2020.05.09 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4342338 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4342336 2020.05.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4342320 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4342317 2020.05.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4342322 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4342319 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4342315 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4342316 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4342333 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4342332 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4342328 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4342341 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4342337 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4342343 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4342339 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4342340 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4342324 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 4342323 2020.05.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4342330 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4342321 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4342314 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4342313 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4342318 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4342312 2020.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4342309 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4342304 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4342305 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4342308 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4342307 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4342306 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4342301 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4342303 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4342302 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4342299 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4342297 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4342300 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 4342295 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4342298 2020.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4342296 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4342294 2020.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4342293 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4342289 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4342291 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4342292 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4342290 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4342286 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4342288 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4342285 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4342283 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4342287 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4342284 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4342281 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4342282 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4342279 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4342280 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 25 4342278 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4334518 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4334517 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4334516 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4334515 2020.05.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4334519 2020.05.08 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4334512 2020.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4334514 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4334511 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4334513 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4334509 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4334510 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4334508 2020.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4334506 2020.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4334505 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4334507 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4302470 2020.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4302469 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4302468 2020.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4302467 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4302466 2020.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4296941 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4296940 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4253839 2020.04.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4253840 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4253827 2020.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4253829 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4253828 2020.04.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4209419 2020.04.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4192437 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4192433 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4192436 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4192431 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4192434 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4192435 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4192429 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4192432 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4192430 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4192428 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4192427 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4192426 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4192425 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4192424 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4192421 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4192417 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4192423 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4192416 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4192419 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4192415 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4192420 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4192418 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4192412 2020.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4192411 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4192410 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4192414 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4192413 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4192408 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4192409 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4192407 2020.04.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4185670 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4185312 2020.04.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4185310 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4185308 2020.04.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4185309 2020.04.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4209371 2020.04.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4185311 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4185307 2020.04.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4185305 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4185306 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4185302 2020.04.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4185304 2020.04.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4185301 2020.04.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4185300 2020.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4185299 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4185303 2020.04.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4185297 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4185298 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4185296 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4185294 2020.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4185291 2020.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4185295 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4185293 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4185292 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4185290 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4185289 2020.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4185288 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4185287 2020.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4185286 2020.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4185285 2020.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4185284 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4185283 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4178504 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4178503 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4178501 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4178499 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4178500 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4178502 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4178498 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4178497 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4178496 2020.04.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4178495 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4178494 2020.04.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4175804 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4174054 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4174053 2020.04.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4174052 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4174067 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 126 4174068 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4174070 2020.04.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4174066 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4174063 2020.04.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4174069 2020.04.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4174064 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4174061 2020.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4174062 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4174065 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4174060 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4174055 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4174057 2020.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4174056 2020.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 4174058 2020.04.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4174059 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4174051 2020.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4174049 2020.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4174047 2020.04.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4174048 2020.04.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4174046 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4174045 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4174050 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4174044 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4174043 2020.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4174040 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4174039 2020.04.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4174041 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4174038 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4174037 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4174042 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4174036 2020.04.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4161070 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4161072 2020.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4161067 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4161068 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161071 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4161069 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4161073 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4161065 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4161066 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4161060 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4161058 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4161064 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4161063 2020.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4161062 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4161056 2020.04.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4161055 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4161061 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4161054 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4161059 2020.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4161053 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4161052 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4161057 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4161050 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4161051 2020.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4161049 2020.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4146020 2020.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4146019 2020.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4146017 2020.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4146018 2020.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4146014 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4146015 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4146013 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4146012 2020.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4146016 2020.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4146011 2020.04.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4146010 2020.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4145384 2020.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4145383 2020.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4145382 2020.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4145381 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4145386 2020.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4145387 2020.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4145380 2020.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4145379 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4145378 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 4145385 2020.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4145377 2020.04.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4145375 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4145376 2020.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4145402 2020.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4145403 2020.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4145401 2020.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4145400 2020.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4145399 2020.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4145397 2020.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4145398 2020.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4145396 2020.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4145394 2020.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4145395 2020.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 92 4145390 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4145392 2020.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4145391 2020.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4145393 2020.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4145389 2020.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4145388 2020.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4145374 2020.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4145371 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4145373 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 4145372 2020.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4145369 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4145370 2020.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4145368 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4145367 2020.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4145366 2020.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4145364 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4145363 2020.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4145365 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4145360 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4145361 2020.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4145362 2020.04.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4145359 2020.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4139660 2020.04.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4139661 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4139659 2020.04.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4116989 2020.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4104195 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4104194 2020.03.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4104193 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4104192 2020.03.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4104191 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4104190 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4104189 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4104188 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4104186 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4104187 2020.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4104185 2020.03.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4104184 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4104183 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4104182 2020.03.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4104181 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4104180 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4104178 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4104179 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4104177 2020.03.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4104175 2020.03.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4104176 2020.03.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4104173 2020.03.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4104174 2020.03.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4094335 2020.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4094255 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4094257 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4094256 2020.03.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4094258 2020.03.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4094254 2020.03.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4094253 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4094252 2020.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4094251 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4094249 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4094250 2020.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4094248 2020.03.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4094247 2020.03.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4094246 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 4094245 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4094244 2020.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4094242 2020.03.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4094243 2020.03.29 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4094239 2020.03.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4094241 2020.03.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 4094240 2020.03.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 20 4094238 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4094237 2020.03.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4094236 2020.03.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 4094235 2020.03.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4094234 2020.03.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4094232 2020.03.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4094233 2020.03.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4094231 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4079654 2020.03.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4062071 2020.03.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4062070 2020.03.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4062069 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 4062067 2020.03.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4062068 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4062064 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 21 4062063 2020.03.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4062066 2020.03.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4062065 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4062062 2020.03.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4062061 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4062060 2020.03.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4062059 2020.03.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4059990 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4059989 2020.03.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4059987 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4059988 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4059986 2020.03.22 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4060006 2020.03.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4060005 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 79 4060004 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 11 4060003 2020.03.22 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4060002 2020.03.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4060001 2020.03.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4060000 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4059999 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4059997 2020.03.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4059998 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4059996 2020.03.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4059995 2020.03.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4059993 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4059994 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4059992 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4059991 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4058815 2020.03.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4041877 2020.03.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4058814 2020.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4028010 2020.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4027869 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4027862 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4027861 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4027864 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4027855 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4027852 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4027853 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4027849 2020.03.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4027850 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4027848 2020.03.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4027847 2020.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4027846 2020.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4027844 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4027845 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4027889 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4027886 2020.03.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4027885 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4027884 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4027881 2020.03.15 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4027878 2020.03.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4027876 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4027873 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4027872 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4027871 2020.03.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4027868 2020.03.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4027860 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4027867 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4027859 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4027854 2020.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4027856 2020.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4027888 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4027887 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4027883 2020.03.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4027880 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4027877 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4027879 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4027882 2020.03.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4027874 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 46 4027875 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4027870 2020.03.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4027866 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4027865 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4027863 2020.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4027858 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4027857 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4027851 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4027843 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4027839 2020.03.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4027840 2020.03.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 4027838 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4027841 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4027836 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4027842 2020.03.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4027837 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4027835 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4027834 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4027832 2020.03.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4027833 2020.03.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4027830 2020.03.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4027831 2020.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4027828 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4027829 2020.03.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3999078 2020.03.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3999077 2020.03.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3999076 2020.03.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3998653 2020.03.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3998652 2020.03.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3998651 2020.03.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3998650 2020.03.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3998649 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3998648 2020.03.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3998647 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3998646 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3998645 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3998643 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3998644 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3998642 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3998641 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3998640 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3998637 2020.03.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3998638 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3998639 2020.03.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3998636 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 3998635 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3998634 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3998633 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3998632 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3998631 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3998630 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3990361 2020.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3990360 2020.03.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 60 3990358 2020.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3990357 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3990356 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3990313 2020.03.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3990312 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3990310 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3990311 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3990309 2020.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3990308 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3990307 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3990305 2020.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3990306 2020.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3990304 2020.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3990303 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 3990302 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3990301 2020.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3990300 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3990299 2020.03.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3990298 2020.03.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 3990295 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3990291 2020.03.07 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3990290 2020.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3990296 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3990293 2020.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 3990294 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3990292 2020.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3990289 2020.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3990287 2020.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3990288 2020.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 3990286 2020.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3990284 2020.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 12 3990285 2020.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3990283 2020.03.07 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3990281 2020.03.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3990282 2020.03.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3985703 2020.03.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3972919 2020.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3972918 2020.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3972916 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3972915 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3972917 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3972914 2020.03.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3972912 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3972913 2020.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3972911 2020.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3972910 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3972909 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 3972907 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3972908 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 12 3972906 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 3972905 2020.03.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3972904 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3970340 2020.03.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 3970337 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 14 3970338 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3970339 2020.03.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3970336 2020.03.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3970163 2020.03.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 3970162 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3970160 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3970161 2020.03.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 3970159 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3970158 2020.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 3970156 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3970157 2020.03.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3970155 2020.03.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 3970154 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 22 3970153 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3969738 2020.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 3969736 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3970796 2020.03.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3969735 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3969734 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3969733 2020.03.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 3969732 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3969731 2020.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 3969740 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 3969730 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 3969728</