Pełna lista obserwacji drużyny

Krystyna Nitzschke : Krystyna Nitzschke


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4925781 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4925832 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4925774 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4925776 2020.11.15 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4925777 2020.11.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 4925780 2020.11.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4925782 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4925783 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4925784 2020.11.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4925801 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4925800 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4925796 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4925795 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4925787 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925785 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4921106 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4921107 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 4921105 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4921119 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4921129 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4921132 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4921131 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921147 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4921148 2020.11.14 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4917102 2020.11.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4917101 2020.11.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4917100 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 4917099 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4917103 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4917104 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4917105 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4917106 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4917107 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4917111 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4889833 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4889828 2020.11.01 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4889825 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4889837 2020.11.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4889849 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4889862 2020.11.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4894116 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4889830 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4866934 2020.10.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4866935 2020.10.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 4866936 2020.10.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4866937 2020.10.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4866933 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 4866932 2020.10.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4866931 2020.10.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4866930 2020.10.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4866929 2020.10.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4866928 2020.10.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4866938 2020.10.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4866939 2020.10.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4867199 2020.10.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4867198 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4866947 2020.10.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4866946 2020.10.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4866945 2020.10.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4866944 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4866943 2020.10.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4866942 2020.10.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 80 4866941 2020.10.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 4866940 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4861434 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4861435 2020.10.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4861436 2020.10.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4861437 2020.10.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4861438 2020.10.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4861439 2020.10.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4855834 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4855838 2020.10.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4855839 2020.10.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4855841 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4855842 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4855844 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4855846 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4855849 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4847923 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4830463 2020.10.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4830464 2020.10.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4825736 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4825735 2020.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4825734 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4825733 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4825732 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4825731 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4825730 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4825747 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4825746 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4825745 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4825744 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4825743 2020.10.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 7 4825742 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4825741 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 4825740 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 17 4825739 2020.10.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4825738 2020.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4825737 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4825748 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4825749 2020.10.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4825762 2020.10.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4825763 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4825764 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4825765 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4825766 2020.10.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4825767 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4825768 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4825769 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 4825761 2020.10.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4825760 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4825750 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4825751 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4825753 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4825754 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4825755 2020.10.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4825757 2020.10.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4825758 2020.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4825759 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4796643 2020.09.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 14 4796642 2020.09.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4796641 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4796640 2020.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4796639 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4796638 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4796644 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4796645 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4796660 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4796732 2020.09.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4796720 2020.09.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4796719 2020.09.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4796718 2020.09.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4796691 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4745102 2020.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4745101 2020.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4745099 2020.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4745097 2020.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4745094 2020.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4745092 2020.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4745103 2020.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4745105 2020.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4745120 2020.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4745116 2020.09.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4745115 2020.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4745111 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4745109 2020.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4745106 2020.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4722352 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4722353 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4722354 2020.08.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4722355 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4722356 2020.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4722358 2020.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4722359 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4722360 2020.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4719544 2020.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4719506 2020.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4719542 2020.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4719541 2020.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4719540 2020.08.24 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 4719539 2020.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4719545 2020.08.24 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4719546 2020.08.24 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4719543 2020.08.24 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4719557 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 4719555 2020.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4719550 2020.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4719549 2020.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 4719548 2020.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4717131 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4717128 2020.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4717105 2020.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4717095 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 4717028 2020.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4717008 2020.08.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4716981 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 4717135 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4717144 2020.08.22 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 4717147 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4717464 2020.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4717169 2020.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4717168 2020.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4717167 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4717166 2020.08.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4717165 2020.08.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4717156 2020.08.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4710350 2020.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4710351 2020.08.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4710352 2020.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4710353 2020.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4710354 2020.08.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4710355 2020.08.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4710357 2020.08.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4710361 2020.08.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4710363 2020.08.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4717466 2020.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 4686719 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4686729 2020.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4677277 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4677278 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4677279 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4677280 2020.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4677281 2020.08.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4677282 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4677283 2020.08.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4677284 2020.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4677285 2020.08.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4677286 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4677287 2020.08.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4677288 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4677289 2020.08.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4646083 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 4646085 2020.07.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4646119 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4646120 2020.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4646121 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4646123 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4646124 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4646134 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4646163 2020.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4564888 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4564844 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4564843 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4564842 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4564841 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4564840 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4564851 2020.06.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4564852 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4564943 2020.06.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4564915 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4564889 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4564855 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4564854 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4543030 2020.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4543031 2020.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4543032 2020.06.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4543033 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4543034 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4543035 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4543036 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4543037 2020.06.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4543038 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4543039 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4543040 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4534450 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4493832 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4493831 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4493833 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4493829 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4493828 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4493830 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4493827 2020.06.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4493826 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4491463 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4491464 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4491467 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4491461 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4491460 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4491459 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4491465 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4491466 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4491457 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4491458 2020.06.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4491456 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4491455 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4491454 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4491451 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4491449 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4491450 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4491447 2020.06.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4491448 2020.06.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4491446 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4482032 2020.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4482058 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4482059 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4482060 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4482061 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4476845 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4476851 2020.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4476816 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4476882 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4476893 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 4476897 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4476907 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4477017 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4482066 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4482062 2020.06.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4482033 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4477366 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4477365 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4477037 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4397967 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4397966 2020.05.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4397965 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 4397964 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4397960 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4397911 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4397910 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4397909 2020.05.17 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4397908 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4397968 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4397969 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4397991 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4397986 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4397984 2020.05.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4397983 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4397975 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4397974 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4397973 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4397972 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4397970 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4392693 2020.05.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4392694 2020.05.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4392695 2020.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4392696 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4392697 2020.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4356863 2020.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4356865 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4356869 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4356882 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4356886 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4356890 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4356896 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4304450 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4304472 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4304800 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4304849 2020.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4304850 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4305029 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4304272 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4304256 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4300070 2020.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4299578 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4299574 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4299571 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4299565 2020.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4299560 2020.05.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4299557 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4299551 2020.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4299546 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4299541 2020.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4299582 2020.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4299586 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4299587 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4300067 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4299779 2020.05.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4299777 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4299776 2020.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4299775 2020.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4299632 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4299631 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4299630 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4299629 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274593 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 4280032 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4280033 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4280034 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4280035 2020.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4257781 2020.04.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4257835 2020.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4257840 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4257841 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4257842 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4257843 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4257847 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4257848 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4257852 2020.04.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4257853 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4257854 2020.04.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4260220 2020.04.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4260221 2020.04.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4220651 2020.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4220886 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4214037 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4214035 2020.04.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4214033 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4214031 2020.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4214029 2020.04.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4214022 2020.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4214020 2020.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 4214017 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4214003 2020.04.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4214038 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4214039 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4214098 2020.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4214094 2020.04.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4214092 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4214074 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 4214043 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4214042 2020.04.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4214041 2020.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4214040 2020.04.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4202924 2020.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4202923 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4202921 2020.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4202918 2020.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4202915 2020.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4202912 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4202910 2020.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4202946 2020.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4202960 2020.04.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4214213 2020.04.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4203023 2020.04.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4202980 2020.04.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4202979 2020.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4202978 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4202973 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4202971 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4202906 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4176319 2020.04.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4176320 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4176323 2020.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4176324 2020.04.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4176325 2020.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4176326 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4176327 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4176328 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4176329 2020.04.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4176330 2020.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4176331 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4140099 2020.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4140098 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4140097 2020.04.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4140096 2020.04.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4140095 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4140100 2020.04.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140101 2020.04.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4140103 2020.04.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4140105 2020.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140106 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4140111 2020.04.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4140112 2020.04.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4120167 2020.04.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4120163 2020.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4120157 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4120153 2020.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4120149 2020.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4120168 2020.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4120169 2020.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4120170 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4120176 2020.04.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4120175 2020.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4120173 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4120172 2020.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4120171 2020.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4099191 2020.03.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4099192 2020.03.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4099193 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4099194 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4099195 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4099196 2020.03.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 4099197 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4099198 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4099199 2020.03.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4099200 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4064844 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4064846 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4064849 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4064861 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4064866 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4064867 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4064874 2020.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4064876 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4064663 2020.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4064667 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4064669 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4064671 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4064738 2020.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4064740 2020.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4064742 2020.03.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4064762 2020.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4047606 2020.03.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4047608 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4047610 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4047614 2020.03.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4002100 2020.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4002091 2020.03.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4002084 2020.03.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4002075 2020.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4002073 2020.03.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4002069 2020.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4002058 2020.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4002024 2020.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 4002107 2020.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4002115 2020.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4002186 2020.03.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4002425 2020.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4002254 2020.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 4002245 2020.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4002244 2020.03.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4002240 2020.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4002235 2020.03.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4002227 2020.03.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4002221 2020.03.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 3985793 2020.03.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 3985795 2020.03.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3985798 2020.03.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3982242 2020.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3982244 2020.03.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3982246 2020.03.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3982247 2020.03.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3982249 2020.03.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 3982254 2020.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 3982256 2020.03.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3982258 2020.03.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3982259 2020.03.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3985807 2020.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3977295 2020.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 3977297 2020.03.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 3977298 2020.03.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 3977300 2020.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3977301 2020.03.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3977302 2020.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3977303 2020.03.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3977304 2020.03.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3979909 2020.03.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3968038 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3968039 2020.02.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3968043 2020.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3968044 2020.02.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3939372 2020.02.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3939373 2020.02.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3939374 2020.02.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3939375 2020.02.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3939376 2020.02.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3939377 2020.02.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 3939378 2020.02.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3939379 2020.02.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3939380 2020.02.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3939420 2020.02.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3936562 2020.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3936561 2020.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3936560 2020.02.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3936559 2020.02.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3936563 2020.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3936564 2020.02.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3936566 2020.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3936578 2020.02.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3936579 2020.02.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3936580 2020.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3928751 2020.02.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3928741 2020.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3928736 2020.02.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3928731 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 3928729 2020.02.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3930439 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3930440 2020.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3930441 2020.02.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3930442 2020.02.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3930443 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3930444 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3930445 2020.02.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 3930540 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 3923543 2020.02.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3923548 2020.02.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 3923564 2020.02.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3923567 2020.02.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3910541 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3910543 2020.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3910544 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3910545 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 3910546 2020.02.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3910495 2020.02.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3910503 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3910506 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3910512 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 7 3910523 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3890370 2020.02.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 3890371 2020.02.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3890373 2020.02.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 3890385 2020.02.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3890388 2020.02.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3890392 2020.02.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 3890394 2020.02.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 3890399 2020.02.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3890398 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3890397 2020.02.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3890396 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3878857 2020.01.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3878858 2020.01.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3878859 2020.01.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3878860 2020.01.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3878861 2020.01.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3878863 2020.01.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3878864 2020.01.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3878865 2020.01.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3878866 2020.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 3866573 2020.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 22 3866570 2020.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 37 3866569 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 3866566 2020.01.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 129 3866563 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 3866396 2020.01.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3866394 2020.01.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3866390 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3866387 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3866384 2020.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3866382 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 3866671 2020.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 3866673 2020.01.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3866731 2020.01.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3866714 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3866706 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3866703 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3866699 2020.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3866695 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3866690 2020.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 3866682 2020.01.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 3866679 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 3866674 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3854516 2020.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3854517 2020.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3854518 2020.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 3854519 2020.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3854520 2020.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3854526 2020.01.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3854527 2020.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 3853175 2020.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3853178 2020.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3853179 2020.01.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3853180 2020.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3853181 2020.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 3853182 2020.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3853185 2020.01.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 70 3853188 2020.01.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 3830673 2020.01.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3830676 2020.01.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3830679 2020.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3830681 2020.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3830682 2020.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3830683 2020.01.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 10 3830686 2020.01.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3820756 2020.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 29 3820738 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 3820739 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3820752 2020.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3820753 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3820754 2020.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 3830684 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3820757 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3820758 2020.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 3818889 2020.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3818890 2020.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3818891 2020.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3791549 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3791550 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3791551 2020.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3791552 2020.01.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3791553 2020.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3791554 2020.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3791555 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3778932 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3778930 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3778929 2020.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 3778928 2020.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 3778927 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3778926 2020.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3778933 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3778922 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3778936 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3778937 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3778938 2020.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3778939 2020.01.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 12 3778940 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 3778942 2020.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3778935 2020.01.01 mapa