Pełna lista obserwacji drużyny

Czajkers : Jakub Biecek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6050538 2021.09.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5983233 2021.08.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5983234 2021.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5983232 2021.08.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5897784 2021.07.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5897785 2021.07.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5897781 2021.07.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5897780 2021.07.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5897783 2021.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5897778 2021.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5897779 2021.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5897782 2021.07.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5897776 2021.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5897775 2021.07.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5897774 2021.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5897777 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5897773 2021.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5860185 2021.07.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5860183 2021.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5860182 2021.06.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5860181 2021.06.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5860180 2021.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5714533 2021.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5714531 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714528 2021.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5714527 2021.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5714532 2021.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5714530 2021.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714526 2021.05.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5714525 2021.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5714529 2021.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5714524 2021.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5714523 2021.05.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5714521 2021.05.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5714522 2021.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5714520 2021.05.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5714519 2021.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5714518 2021.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5714517 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5635644 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5635643 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5635645 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5635641 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5635642 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5635640 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5635639 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5612544 2021.05.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5612542 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5612546 2021.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5612543 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5612540 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5612545 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5612541 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5554477 2021.05.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5554478 2021.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5554476 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5554475 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5517513 2021.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5517512 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5517511 2021.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5517508 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5517510 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5517509 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5517507 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5517506 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5517505 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5517504 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5517503 2021.04.17 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5517501 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5517502 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5441911 2021.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5441914 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5441912 2021.04.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5441909 2021.04.11 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5441906 2021.04.11 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5441905 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5441913 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5441908 2021.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5441910 2021.04.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5441907 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5398358 2021.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5398360 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5398352 2021.04.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5398356 2021.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5398357 2021.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5398351 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5398354 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5398348 2021.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5398349 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5398353 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5398359 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5398350 2021.03.31 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5398345 2021.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5398343 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5398346 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5398344 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5398347 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5398355 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5333999 2021.03.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5333998 2021.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5334000 2021.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5333995 2021.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5333997 2021.03.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5333996 2021.03.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5333994 2021.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5333993 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5333992 2021.03.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5333991 2021.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5333990 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5333989 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5333987 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5333988 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5297666 2021.03.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 5297665 2021.03.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 5297668 2021.03.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5297669 2021.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5297667 2021.03.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5297664 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5297662 2021.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5297663 2021.03.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5295751 2021.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5295753 2021.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5295752 2021.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5295750 2021.03.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5295749 2021.03.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5295748 2021.03.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5271583 2021.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5271581 2021.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5271582 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5265074 2021.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5265073 2021.03.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5265072 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5265071 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5265070 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5247986 2021.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5247919 2021.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5247918 2021.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5247917 2021.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5247916 2021.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5247915 2021.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5230541 2021.02.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5230540 2021.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5230539 2021.02.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5230536 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5230537 2021.02.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5230535 2021.02.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5230534 2021.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5230533 2021.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5230532 2021.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5230538 2021.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5230531 2021.02.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5199814 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5199796 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5199792 2021.02.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5199795 2021.02.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5199791 2021.02.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5199790 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5199789 2021.02.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5177626 2021.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5177627 2021.02.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5177624 2021.02.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5177625 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177621 2021.02.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5177622 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5177623 2021.02.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5177619 2021.02.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5177620 2021.02.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5151529 2021.02.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5151527 2021.02.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5151528 2021.02.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5151526 2021.02.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5151525 2021.02.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5151524 2021.02.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5151523 2021.02.04 mapa