Pełna lista obserwacji drużyny

lelek : Antoni Karolak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 5881444 2021.07.09 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 135 5881449 2021.07.05 PM mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5868398 2021.07.04 PM mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 3 5868401 2021.07.04 PM mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5881452 2021.06.29 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5844099 2021.06.26 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5844100 2021.06.26 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5844101 2021.06.26 KP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5844102 2021.06.26 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5844103 2021.06.26 KP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 5844106 2021.06.26 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5844110 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5844111 2021.06.26 KP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5844113 2021.06.26 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5844114 2021.06.26 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5844115 2021.06.26 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5844117 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5844118 2021.06.26 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5844119 2021.06.26 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5844120 2021.06.26 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5844121 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5844122 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5844123 2021.06.26 KP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5844124 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5844125 2021.06.26 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5844126 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5844127 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 5844128 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 15 5844129 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5844130 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5844131 2021.06.26 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5844132 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5844133 2021.06.26 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5844134 2021.06.26 KP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5844135 2021.06.26 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5844136 2021.06.26 KP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5844137 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5844138 2021.06.26 KP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 5 5844139 2021.06.26 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5829146 2021.06.20 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5829148 2021.06.20 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5829149 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5829151 2021.06.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5829158 2021.06.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5829159 2021.06.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5829174 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5829176 2021.06.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5829179 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5829181 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5829182 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5829183 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5829184 2021.06.20 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5829185 2021.06.20 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5829186 2021.06.20 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5829187 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5829188 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5829189 2021.06.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5829198 2021.06.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5829199 2021.06.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5829213 2021.06.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5829214 2021.06.20 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5829215 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5829216 2021.06.20 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5798885 2021.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5798886 2021.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5798888 2021.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5798889 2021.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5797514 2021.06.11 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5797842 2021.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5797843 2021.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5797844 2021.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5797845 2021.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5797846 2021.06.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5797847 2021.06.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5797848 2021.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5797850 2021.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5797851 2021.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5797852 2021.06.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5797853 2021.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5797854 2021.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5797855 2021.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5797856 2021.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5797857 2021.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5797858 2021.06.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5797859 2021.06.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5797860 2021.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5797861 2021.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5797862 2021.06.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 30 5797863 2021.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5797864 2021.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5797865 2021.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5797866 2021.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5797867 2021.06.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5797868 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5797869 2021.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5797870 2021.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5781044 2021.06.06 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5781045 2021.06.06 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 5781046 2021.06.06 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 10 5768043 2021.06.05 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5768044 2021.06.05 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5768045 2021.06.05 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5768046 2021.06.05 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5768047 2021.06.05 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5768056 2021.06.05 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5768058 2021.06.05 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5750867 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5750868 2021.06.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 5750869 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5750870 2021.06.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5750871 2021.06.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5750872 2021.06.03 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5750873 2021.06.03 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 15 5750874 2021.06.03 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5750876 2021.06.03 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5750877 2021.06.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5750878 2021.06.03 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5750879 2021.06.03 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 15 5750880 2021.06.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5750881 2021.06.03 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5750882 2021.06.03 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5750883 2021.06.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5750884 2021.06.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5750885 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5750886 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5750887 2021.06.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5750888 2021.06.03 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5750889 2021.06.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5750890 2021.06.03 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5750891 2021.06.03 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5750892 2021.06.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5750893 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5753861 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5753928 2021.06.03 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5753932 2021.06.01 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5644934 2021.05.14 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5632160 2021.05.12 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5632161 2021.05.12 WP mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5632162 2021.05.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5632163 2021.05.12 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5632164 2021.05.12 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5632165 2021.05.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5632166 2021.05.12 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5632167 2021.05.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5632168 2021.05.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5632169 2021.05.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5632170 2021.05.12 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5632171 2021.05.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5632172 2021.05.12 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5632173 2021.05.12 WP mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5632174 2021.05.12 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5632175 2021.05.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5632176 2021.05.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5632177 2021.05.12 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5632178 2021.05.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5592584 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5592585 2021.05.08 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5592586 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5592587 2021.05.08 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5592588 2021.05.08 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5592589 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5592590 2021.05.08 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5592591 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5592592 2021.05.08 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5592593 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 5592594 2021.05.08 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5592595 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5592596 2021.05.08 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5592597 2021.05.08 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5592598 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 5592599 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5592600 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5592601 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5592602 2021.05.08 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5592603 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5592604 2021.05.08 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5592605 2021.05.08 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5592606 2021.05.08 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5592607 2021.05.08 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5592608 2021.05.08 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5592609 2021.05.08 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5592610 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5592611 2021.05.08 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5592612 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5592613 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 5592614 2021.05.08 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5592615 2021.05.08 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5592616 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5592617 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5592618 2021.05.08 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5592619 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 5592620 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5592621 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 5592622 2021.05.08 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 14 5592623 2021.05.08 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5592624 2021.05.08 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5592625 2021.05.08 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5587074 2021.05.07 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5587115 2021.05.07 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5587116 2021.05.07 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5587118 2021.05.07 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5587119 2021.05.07 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5587120 2021.05.07 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5587121 2021.05.07 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5587122 2021.05.07 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5587123 2021.05.07 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5587124 2021.05.07 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5587132 2021.05.07 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5587133 2021.05.07 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5587158 2021.05.07 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5587159 2021.05.07 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5583011 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5583012 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 5583015 2021.05.06 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5583016 2021.05.06 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5583017 2021.05.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5583018 2021.05.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5583019 2021.05.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5583098 2021.05.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5583099 2021.05.06 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5583100 2021.05.06 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5583110 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5583128 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5583129 2021.05.06 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5558778 2021.05.03 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5571252 2021.05.03 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5571253 2021.05.03 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5571255 2021.05.03 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5571256 2021.05.03 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5571258 2021.05.03 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 5571260 2021.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 5571261 2021.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 25 5571262 2021.05.03 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 5571263 2021.05.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 5571365 2021.05.03 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5557573 2021.05.02 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5557574 2021.05.02 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5557576 2021.05.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5557577 2021.05.02 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5558784 2021.05.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5547849 2021.05.01 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5547850 2021.05.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5547869 2021.05.01 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5547870 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5547872 2021.05.01 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5547927 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5547928 2021.05.01 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5547929 2021.05.01 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5547930 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5547938 2021.05.01 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5547940 2021.05.01 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 5547942 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5547946 2021.05.01 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 20 5547948 2021.05.01 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5547950 2021.05.01 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5547951 2021.05.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5547955 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5547957 2021.05.01 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5547959 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5547962 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5547963 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5547973 2021.05.01 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5547994 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5548000 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5548001 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5548002 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5548006 2021.05.01 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5548018 2021.05.01 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5548600 2021.05.01 PM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5579606 2021.05.01 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5541659 2021.04.30 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 5541660 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5541661 2021.04.30 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5541662 2021.04.30 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5541664 2021.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 5541665 2021.04.30 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5541666 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5541667 2021.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 7 5541668 2021.04.30 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5541669 2021.04.30 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5541670 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5541671 2021.04.30 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5541672 2021.04.30 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5541673 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5541674 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5541675 2021.04.30 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5541676 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 5541677 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 5541678 2021.04.30 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5541679 2021.04.30 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5541680 2021.04.30 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5541681 2021.04.30 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5541682 2021.04.30 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 5541683 2021.04.30 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5541684 2021.04.30 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5541685 2021.04.30 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5532426 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5532429 2021.04.29 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5532431 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5532433 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5532435 2021.04.29 PM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 7 5532436 2021.04.29 PM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5532443 2021.04.29 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5532444 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5533957 2021.04.29 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5533958 2021.04.29 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5533959 2021.04.29 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5533960 2021.04.29 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5533961 2021.04.29 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5533962 2021.04.29 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5533963 2021.04.29 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5533964 2021.04.29 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 208 5533965 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 149 5533966 2021.04.29 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9 5533967 2021.04.29 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5533968 2021.04.29 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5533969 2021.04.29 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 21 5533970 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5533971 2021.04.29 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 8 5533972 2021.04.29 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 5533973 2021.04.29 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5533974 2021.04.29 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5533975 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5533976 2021.04.29 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 3 5533977 2021.04.29 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5533978 2021.04.29 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 44 5534198 2021.04.29 PM mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5534393 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5534458 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5534459 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5534462 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5534463 2021.04.29 PM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5534464 2021.04.29 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5530908 2021.04.28 PM mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 3 5530909 2021.04.28 PM mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5530910 2021.04.28 PM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 5530911 2021.04.28 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5530912 2021.04.28 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5530913 2021.04.28 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 6 5530914 2021.04.28 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 5530915 2021.04.28 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 170 5530917 2021.04.28 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5530918 2021.04.28 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5530919 2021.04.28 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 5530920 2021.04.28 PM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 150 5530921 2021.04.28 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 5530922 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 120 5530923 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5530924 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5530925 2021.04.28 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5530926 2021.04.28 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5530927 2021.04.28 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5530928 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5530929 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5530930 2021.04.28 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5530931 2021.04.28 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5530932 2021.04.28 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5530933 2021.04.28 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5530934 2021.04.28 PM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5530935 2021.04.28 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5530936 2021.04.28 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5530937 2021.04.28 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5530939 2021.04.28 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5530940 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5530941 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5530942 2021.04.28 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5530943 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5530944 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 5530945 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 50 5530946 2021.04.28 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5530947 2021.04.28 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5530948 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5530949 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5530950 2021.04.28 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5530951 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 5530952 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 5 5530953 2021.04.28 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5530954 2021.04.28 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 87 5581843 2021.04.28 PM mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5524736 2021.04.27 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5524737 2021.04.27 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5524738 2021.04.27 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5524739 2021.04.27 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5524740 2021.04.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5524741 2021.04.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5524742 2021.04.27 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5524743 2021.04.27 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5524768 2021.04.27 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5519563 2021.04.26 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5519567 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5519568 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5519569 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5519572 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5519581 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5519599 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5519600 2021.04.26 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5519601 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5519603 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5519604 2021.04.26 KP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5519605 2021.04.26 KP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5519606 2021.04.26 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5519607 2021.04.26 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5519608 2021.04.26 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5519609 2021.04.26 KP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5519610 2021.04.26 KP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5519611 2021.04.26 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5519612 2021.04.26 KP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5519613 2021.04.26 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5514988 2021.04.25 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5514989 2021.04.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5515002 2021.04.25 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 5515004 2021.04.25 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5515007 2021.04.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5515009 2021.04.25 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5498059 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5498063 2021.04.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5498069 2021.04.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5498070 2021.04.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5498071 2021.04.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5498821 2021.04.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5498822 2021.04.24 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5498823 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5498824 2021.04.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5498825 2021.04.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5498826 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5498827 2021.04.24 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5498828 2021.04.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5498829 2021.04.24 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5498830 2021.04.24 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5498831 2021.04.24 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5498832 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5498833 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5501819 2021.04.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5501820 2021.04.24 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5501821 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5501822 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5501823 2021.04.24 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5501824 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 5501825 2021.04.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5501826 2021.04.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5501827 2021.04.24 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5501828 2021.04.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5501838 2021.04.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5501839 2021.04.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5501840 2021.04.24 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5501869 2021.04.24 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5485644 2021.04.21 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5485646 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5485647 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5485651 2021.04.21 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5485653 2021.04.21 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5485655 2021.04.21 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5485656 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 5485658 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5485664 2021.04.21 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5485666 2021.04.21 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5485668 2021.04.21 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5485670 2021.04.21 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5485674 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5485680 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5485682 2021.04.21 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5485693 2021.04.21 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5485696 2021.04.21 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5485699 2021.04.21 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5485708 2021.04.21 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5485710 2021.04.21 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5485712 2021.04.21 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5485713 2021.04.21 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5471832 2021.04.19 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 15 5471840 2021.04.19 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5471841 2021.04.19 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5471842 2021.04.19 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5471843 2021.04.19 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5471844 2021.04.19 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5471845 2021.04.19 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5471846 2021.04.19 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5471854 2021.04.19 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5471855 2021.04.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5471856 2021.04.19 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5471857 2021.04.19 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5471858 2021.04.19 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5477301 2021.04.19 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 5477302 2021.04.19 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5477303 2021.04.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5477304 2021.04.19 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5477305 2021.04.19 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5477311 2021.04.19 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5477312 2021.04.19 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5477313 2021.04.19 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5477314 2021.04.19 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5477315 2021.04.19 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5477316 2021.04.19 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5477317 2021.04.19 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5477318 2021.04.19 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 5464135 2021.04.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5464144 2021.04.18 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5464157 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5464159 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5464160 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5464161 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5464163 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5464164 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5464165 2021.04.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5464209 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5464210 2021.04.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5464212 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5464213 2021.04.18 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 5464214 2021.04.18 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5464215 2021.04.18 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5464218 2021.04.18 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464233 2021.04.18 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5464234 2021.04.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5464237 2021.04.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464239 2021.04.18 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5464240 2021.04.18 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5464241 2021.04.18 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5464242 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5464245 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5464255 2021.04.18 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5464256 2021.04.18 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5464257 2021.04.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5464258 2021.04.18 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5464260 2021.04.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5464296 2021.04.18 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5464455 2021.04.18 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5452071 2021.04.16 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5449975 2021.04.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 5449976 2021.04.15 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5449977 2021.04.15 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5449978 2021.04.15 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5449979 2021.04.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5449980 2021.04.15 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5449981 2021.04.15 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 5446130 2021.04.14 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5436717 2021.04.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5436718 2021.04.12 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5428515 2021.04.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5428518 2021.04.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5428520 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5428530 2021.04.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5428753 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5428843 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5428853 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5428903 2021.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5428905 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5428906 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5428907 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5428910 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5428950 2021.04.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5428951 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5428952 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5428953 2021.04.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5429002 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5429008 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5429030 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5429056 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5429058 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5429060 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5429062 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 5429063 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5429064 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5429066 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5429070 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5429075 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5429157 2021.04.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5429180 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5429185 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5429199 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5429202 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5429205 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5429262 2021.04.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5429265 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5429266 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5429267 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5429271 2021.04.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5429293 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5429294 2021.04.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5429296 2021.04.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5429298 2021.04.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5429299 2021.04.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5429316 2021.04.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 5417765 2021.04.10 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5417768 2021.04.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5417769 2021.04.10 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5417774 2021.04.10 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5417971 2021.04.10 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5417976 2021.04.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5417977 2021.04.10 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417979 2021.04.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5417980 2021.04.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5417981 2021.04.10 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5417982 2021.04.10 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5417988 2021.04.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5417989 2021.04.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5417991 2021.04.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5417992 2021.04.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5417993 2021.04.10 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5417994 2021.04.10 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5418781 2021.04.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5411808 2021.04.09 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5411811 2021.04.09 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5411813 2021.04.09 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5411814 2021.04.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5411815 2021.04.09 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5411816 2021.04.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5411817 2021.04.09 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5411818 2021.04.09 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5411825 2021.04.09 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5411836 2021.04.09 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5411837 2021.04.09 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5411838 2021.04.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5411839 2021.04.09 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 5411856 2021.04.09 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5411869 2021.04.09 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5411870 2021.04.09 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5399372 2021.04.06 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5400526 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5400527 2021.04.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5400528 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 5400529 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5400530 2021.04.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5400531 2021.04.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5400532 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 5400533 2021.04.06 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5400534 2021.04.06 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5400535 2021.04.06 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5400536 2021.04.06 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5400537 2021.04.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5400538 2021.04.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5400539 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5400540 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5400541 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5400542 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5400543 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5400544 2021.04.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5400545 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5400546 2021.04.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5400693 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5400694 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5400695 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5400696 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5400697 2021.04.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5400698 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5400699 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5400700 2021.04.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5400701 2021.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5400702 2021.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5400703 2021.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5400704 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5400705 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5400706 2021.04.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5400707 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5400708 2021.04.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5400709 2021.04.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5400710 2021.04.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5400711 2021.04.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5400712 2021.04.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5400713 2021.04.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5400795 2021.04.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5400796 2021.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5400798 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5400799 2021.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5400800 2021.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5400801 2021.04.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5400802 2021.04.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5400803 2021.04.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5400804 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5400805 2021.04.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5400806 2021.04.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5400807 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5400808 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5400809 2021.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5400810 2021.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5400811 2021.04.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5400812 2021.04.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5400813 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5400814 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5400815 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5400816 2021.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5400817 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5400818 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5400819 2021.04.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5400820 2021.04.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5400821 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5400898 2021.04.06 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5390888 2021.04.04 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 5390905 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5390920 2021.04.04 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5390921 2021.04.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5390922 2021.04.04 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 7 5390923 2021.04.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5390924 2021.04.04 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5390946 2021.04.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5390947 2021.04.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5390948 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5390970 2021.04.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5390971 2021.04.04 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5390973 2021.04.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5390976 2021.04.04 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5390993 2021.04.04 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5390994 2021.04.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5391001 2021.04.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5391002 2021.04.04 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 5391031 2021.04.04 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5382344 2021.04.03 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 90 5382346 2021.04.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5382349 2021.04.03 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5382351 2021.04.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5382369 2021.04.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5382370 2021.04.03 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 11 5382371 2021.04.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 5382374 2021.04.03 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5382378 2021.04.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5382379 2021.04.03 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5375633 2021.04.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5375636 2021.04.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5375637 2021.04.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 5375638 2021.04.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5375639 2021.04.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5377781 2021.04.02 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 5377789 2021.04.02 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 5377792 2021.04.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5377794 2021.04.02 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5377810 2021.04.02 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5377819 2021.04.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5377823 2021.04.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5377857 2021.04.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5377948 2021.04.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5370359 2021.04.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5370361 2021.04.01 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5363086 2021.03.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5364658 2021.03.31 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 5364659 2021.03.31 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5364660 2021.03.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5364661 2021.03.31 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5364662 2021.03.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5364663 2021.03.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5364664 2021.03.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5364665 2021.03.31 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5364676 2021.03.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5364677 2021.03.31 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5364678 2021.03.31 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5364679 2021.03.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5364680 2021.03.31 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5365373 2021.03.31 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5365374 2021.03.31 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5365375 2021.03.31 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5365376 2021.03.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5365377 2021.03.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5365378 2021.03.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5365379 2021.03.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5365380 2021.03.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5365381 2021.03.31 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5365382 2021.03.31 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5365383 2021.03.31 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5361291 2021.03.30 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5361293 2021.03.30 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5361294 2021.03.30 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5361295 2021.03.30 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5361296 2021.03.30 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5361297 2021.03.30 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5361299 2021.03.30 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5361302 2021.03.30 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5361304 2021.03.30 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5361306 2021.03.30 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5361307 2021.03.30 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5361308 2021.03.30 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5361309 2021.03.30 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5361310 2021.03.30 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5361316 2021.03.30 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5361317 2021.03.30 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5361319 2021.03.30 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5346758 2021.03.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5346759 2021.03.28 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5346760 2021.03.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5344422 2021.03.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5344423 2021.03.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5344435 2021.03.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5344436 2021.03.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5344437 2021.03.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5344439 2021.03.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5344441 2021.03.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5337855 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5337857 2021.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5337858 2021.03.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5337860 2021.03.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5337861 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5337862 2021.03.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5337863 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5337864 2021.03.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5337865 2021.03.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5337866 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5337876 2021.03.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5337877 2021.03.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5337914 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5337998 2021.03.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5338024 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5338025 2021.03.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5338028 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5338031 2021.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5338037 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5338038 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5338039 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5338041 2021.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5338077 2021.03.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5338079 2021.03.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5338080 2021.03.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5338081 2021.03.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5338082 2021.03.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5338083 2021.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5338084 2021.03.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5338086 2021.03.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5338087 2021.03.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 5338088 2021.03.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5338089 2021.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5338090 2021.03.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5338091 2021.03.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 120 5328471 2021.03.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5328474 2021.03.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5328477 2021.03.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5328481 2021.03.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5328482 2021.03.24 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5328483 2021.03.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5328484 2021.03.24 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5328485 2021.03.24 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5328486 2021.03.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1700 5312031 2021.03.20 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5312032 2021.03.20 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5312033 2021.03.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5312034 2021.03.20 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5312035 2021.03.20 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5312036 2021.03.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5312037 2021.03.20 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5312038 2021.03.20 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5312039 2021.03.20 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5312040 2021.03.20 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5312041 2021.03.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5312042 2021.03.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5312043 2021.03.20 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5312044 2021.03.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5312045 2021.03.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5312069 2021.03.20 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5237881 2021.03.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5227310 2021.02.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2000 5227311 2021.02.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5227312 2021.02.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5227313 2021.02.27 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5227314 2021.02.27 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5227315 2021.02.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 5227316 2021.02.27 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5227317 2021.02.27 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5227318 2021.02.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 5227319 2021.02.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5227320 2021.02.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5227321 2021.02.27 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5227322 2021.02.27 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5227324 2021.02.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5227325 2021.02.27 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 5227328 2021.02.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5227353 2021.02.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5227354 2021.02.27 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5227355 2021.02.27 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5224248 2021.02.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5224249 2021.02.26 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 5224250 2021.02.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5224251 2021.02.26 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5224287 2021.02.26 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5224290 2021.02.26 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5224291 2021.02.26 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 5224293 2021.02.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5224295 2021.02.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5224298 2021.02.26 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 5221989 2021.02.25 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5221991 2021.02.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5221997 2021.02.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5222004 2021.02.25 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5222006 2021.02.25 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5222007 2021.02.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5222008 2021.02.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5222013 2021.02.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5222015 2021.02.25 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 5222019 2021.02.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5222021 2021.02.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 5222026 2021.02.25 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5222028 2021.02.25 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5222048 2021.02.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5222060 2021.02.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5222063 2021.02.25 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5222064 2021.02.25 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 5217640 2021.02.24 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5217641 2021.02.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5217642 2021.02.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5207824 2021.02.22 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5207828 2021.02.22 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 5207829 2021.02.22 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5203914 2021.02.21 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5203915 2021.02.21 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5203916 2021.02.21 WP mapa
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa 1 5203917 2021.02.21 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5203918 2021.02.21 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5203919 2021.02.21 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5203920 2021.02.21 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5203921 2021.02.21 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5203922 2021.02.21 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 5203923 2021.02.21 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5203924 2021.02.21 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5203926 2021.02.21 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5203927 2021.02.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5203928 2021.02.21 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5203931 2021.02.21 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5199329 2021.02.20 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5199330 2021.02.20 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5199331 2021.02.20 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5199332 2021.02.20 ZP mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5199333 2021.02.20 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5199334 2021.02.20 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5199336 2021.02.20 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 5199338 2021.02.20 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 6 5199339 2021.02.20 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 3 5199342 2021.02.20 ZP mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 4 5199343 2021.02.20 ZP mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 5199345 2021.02.20 ZP mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5429954 2021.02.20 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5190644 2021.02.18 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5190645 2021.02.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 5190646 2021.02.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5190647 2021.02.18 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5190648 2021.02.18 WP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5183258 2021.02.15 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5183259 2021.02.15 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5183260 2021.02.15 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5183261 2021.02.15 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5183262 2021.02.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5183263 2021.02.15 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5183264 2021.02.15 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5183265 2021.02.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5183266 2021.02.15 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5183268 2021.02.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5173914 2021.02.13 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 500 5173915 2021.02.13 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5173917 2021.02.13 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 5173920 2021.02.13 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5173921 2021.02.13 WP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5173940 2021.02.13 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5173944 2021.02.13 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5173956 2021.02.13 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5173959 2021.02.13 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5173980 2021.02.13 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5171112 2021.02.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5171216 2021.02.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5171217 2021.02.12 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5171218 2021.02.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 16 5171221 2021.02.12 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5171232 2021.02.12 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 5171646 2021.02.12 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5171647 2021.02.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5171648 2021.02.12 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5171649 2021.02.12 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5171650 2021.02.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5171651 2021.02.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5171668 2021.02.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5171669 2021.02.12 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5171671 2021.02.12 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 7 5171672 2021.02.12 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 5171688 2021.02.12 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5171690 2021.02.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 70 5171693 2021.02.12 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5171772 2021.02.12 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5170966 2021.02.11 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5170967 2021.02.11 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5170968 2021.02.11 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5170969 2021.02.11 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5170970 2021.02.11 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 5170971 2021.02.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5170972 2021.02.11 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5170974 2021.02.11 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5170975 2021.02.11 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5170976 2021.02.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5170977 2021.02.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5170978 2021.02.11 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5170979 2021.02.11 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 5170980 2021.02.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5167749 2021.02.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5167751 2021.02.10 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5167752 2021.02.10 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5167753 2021.02.10 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5167759 2021.02.10 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5167760 2021.02.10 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 7 5167775 2021.02.10 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5164211 2021.02.08 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5164212 2021.02.08 WP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5164224 2021.02.08 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5164225 2021.02.08 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5160147 2021.02.07 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5160148 2021.02.07 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5160150 2021.02.07 WP mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5160151 2021.02.07 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5161478 2021.02.07 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5161480 2021.02.07 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5161481 2021.02.07 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 5161482 2021.02.07 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5161484 2021.02.07 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5161485 2021.02.07 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 5161487 2021.02.07 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5161488 2021.02.07 WP mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5161490 2021.02.07 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5161492 2021.02.07 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5161495 2021.02.07 WP mapa