Pełna lista obserwacji drużyny

PRRTeam : Błażej Nowak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4686314 2020.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4686362 2020.08.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4686361 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686355 2020.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4686353 2020.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4686351 2020.08.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4686348 2020.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4686346 2020.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4686347 2020.08.10 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4686340 2020.08.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4686339 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4686334 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4686332 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4686327 2020.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4686328 2020.08.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4686324 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4686323 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4686345 2020.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4686342 2020.08.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4686337 2020.08.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4686336 2020.08.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 9 4686331 2020.08.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 8 4686330 2020.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4686326 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 4686325 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 20 4686322 2020.08.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4686321 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 120 4686320 2020.08.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4686318 2020.08.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4686319 2020.08.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 4686317 2020.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4686315 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4686316 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4686360 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4686363 2020.08.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4686359 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686358 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4686357 2020.08.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4686356 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4686354 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4686352 2020.08.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4686350 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4686349 2020.08.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4686343 2020.08.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4686341 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4686338 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4686335 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4686333 2020.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 4686329 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4686313 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4686312 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4686311 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4686310 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4686309 2020.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4686307 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4686308 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686306 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 4686305 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4686302 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4686303 2020.08.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4686304 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4686299 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4686301 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4686298 2020.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4686300 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686290 2020.08.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4686291 2020.08.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4686297 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4686289 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4686293 2020.08.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4686288 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686292 2020.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4686296 2020.08.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 4686287 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4686286 2020.08.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4686295 2020.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4686285 2020.08.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4686284 2020.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4686283 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4686282 2020.08.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4686281 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4684442 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4684441 2020.08.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4684440 2020.08.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4684439 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4684438 2020.08.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4684436 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4684437 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4684435 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4684434 2020.08.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4684432 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4684433 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4684453 2020.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4684457 2020.08.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4684458 2020.08.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4684454 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4684452 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4684450 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4684455 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4684449 2020.08.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4684451 2020.08.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4684448 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4684456 2020.08.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4684447 2020.08.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4684446 2020.08.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4684445 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4684444 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4684443 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4684430 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4684429 2020.08.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4684431 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4684428 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4684427 2020.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4684425 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4684426 2020.08.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4684423 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4684422 2020.08.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4684424 2020.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4684421 2020.08.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4684420 2020.08.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4684419 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4684418 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 35 4684416 2020.08.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4684417 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4658336 2020.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4658337 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4658335 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4658334 2020.07.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4658333 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4658331 2020.07.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4658332 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4658330 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4658329 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4658328 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4658327 2020.07.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4658326 2020.07.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4658325 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4658324 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4658323 2020.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4658321 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 8 4658322 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4658320 2020.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4658319 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4658318 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4658317 2020.07.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4658316 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4658315 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4658314 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4658313 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4657437 2020.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4657436 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4657435 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4657434 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4657432 2020.07.28 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 4 4657431 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4657464 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4657465 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4657461 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4657460 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4657466 2020.07.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4657458 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4657455 2020.07.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4657456 2020.07.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4657453 2020.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4657450 2020.07.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4657448 2020.07.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 4657446 2020.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4657445 2020.07.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4657443 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4657440 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4657439 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4657463 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4657468 2020.07.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4657462 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4657467 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4657459 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4657457 2020.07.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4657469 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4657454 2020.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4657452 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4657451 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4657449 2020.07.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4657447 2020.07.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4657444 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4657442 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4657441 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4657438 2020.07.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4657424 2020.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4657425 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4657429 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4657423 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4657430 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4657422 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4657421 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4657428 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4657420 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4657417 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 4657419 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4657416 2020.07.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4657415 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4657426 2020.07.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4657418 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4657410 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4657427 2020.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 95 4657413 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4657414 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 4657412 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4657411 2020.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 4657409 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4657407 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4657408 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4657406 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4657404 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4657405 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4657403 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4657402 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4657400 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4657399 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4657401 2020.07.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4657398 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 4657397 2020.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4657396 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4657395 2020.07.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4657394 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4657392 2020.07.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4657393 2020.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4657391 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4657390 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4657388 2020.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4657387 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4657386 2020.07.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 280 4657385 2020.07.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4657389 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4657384 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4657383 2020.07.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4654590 2020.07.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4654589 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4654588 2020.07.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4654587 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 32 4654586 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4654585 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4654584 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 4654583 2020.07.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4654582 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4654581 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4654580 2020.07.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4654579 2020.07.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4654578 2020.07.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4654577 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4654576 2020.07.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4654575 2020.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4654574 2020.07.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4654573 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4654572 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4654571 2020.07.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4654570 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4654569 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4654568 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4654567 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4654566 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4654565 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4654564 2020.07.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4654563 2020.07.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4654561 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4654562 2020.07.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4654560 2020.07.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4654559 2020.07.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4654558 2020.07.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4654557 2020.07.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4654556 2020.07.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4654555 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4654554 2020.07.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4654553 2020.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4654552 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4654551 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4654550 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 4654549 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 4654548 2020.07.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4654546 2020.07.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4654545 2020.07.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4654547 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4654544 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4654543 2020.07.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4654542 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4654541 2020.07.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4654540 2020.07.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 252 4654539 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4654537 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4654538 2020.07.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4654536 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4654534 2020.07.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4654535 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4654533 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4654532 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4654531 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4654530 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4654529 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4654528 2020.07.27 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4650567 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650566 2020.07.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4650565 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4650564 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650583 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4650582 2020.07.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4650581 2020.07.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4650580 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650579 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4650578 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 42 4650577 2020.07.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4650576 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650574 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4650573 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650575 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4650571 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 4650572 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 77 4650570 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4650569 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4650568 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649224 2020.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4649222 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4649215 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4649214 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4649213 2020.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4649212 2020.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4649211 2020.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4649210 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 4649216 2020.07.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4649217 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4649218 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 4649219 2020.07.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4649220 2020.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649221 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4649223 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4649225 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4649226 2020.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4645235 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4645234 2020.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4645233 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645236 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4645232 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4645237 2020.07.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 4645231 2020.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4645230 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 19 4645229 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4645227 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 37 4645226 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4645225 2020.07.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4645228 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4645223 2020.07.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4645222 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4645221 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4645220 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 9 4645219 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4645218 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4645217 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4645215 2020.07.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4645216 2020.07.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4645214 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645213 2020.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4645212 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4645209 2020.07.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4645211 2020.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 360 4641306 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641304 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4641303 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4641301 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4641302 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641305 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4641300 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4641298 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4641299 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 37 4641297 2020.07.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 4639867 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4639868 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4639866 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4639864 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4639865 2020.07.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4639863 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 22 4639862 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4639860 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4639869 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4639859 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4639858 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4639857 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4639856 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4639854 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4639855 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4639853 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4639852 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 11 4639851 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4639850 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4639848 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4639847 2020.07.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4639846 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4639845 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4639840 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639839 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4639841 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4639837 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 88 4639838 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4639836 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4639844 2020.07.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4639835 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4639834 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639833 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 140 4639831 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4639832 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4639829 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4639828 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4639843 2020.07.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4639830 2020.07.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4633931 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4633863 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4633862 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4633861 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4633859 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4633860 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4633858 2020.07.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4633853 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4633851 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4633854 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4633855 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4633852 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4633856 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4633850 2020.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4633849 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4633848 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4633847 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4633846 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4633845 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4633844 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 152 4633843 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4633841 2020.07.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4633837 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4633839 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4633838 2020.07.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4633842 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4633836 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4633840 2020.07.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4633833 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4633832 2020.07.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4633834 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4633835 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4633831 2020.07.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4633829 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4633830 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4633828 2020.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4633827 2020.07.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4633824 2020.07.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4633823 2020.07.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 4633826 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4633825 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4633820 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4633821 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4633819 2020.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4633822 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4633817 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4633818 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4633816 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4633813 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4633812 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4633815 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4633814 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4633811 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4630124 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630125 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4630122 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630123 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4630139 2020.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4630140 2020.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4630137 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4630141 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4630134 2020.07.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4630136 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4630138 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4630133 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4630135 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630131 2020.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 4630130 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4630132 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 420 4630129 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 4630128 2020.07.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4630126 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630127 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4630121 2020.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4630120 2020.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4630118 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630119 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4630115 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 68 4630117 2020.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4630114 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4630112 2020.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4630113 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4630110 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4630111 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4630108 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630109 2020.07.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4630107 2020.07.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4630106 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4630104 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4630105 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4630102 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4630103 2020.07.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4630100 2020.07.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4630099 2020.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4630098 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4630101 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4630094 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4630096 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4630091 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4630092 2020.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 7 4630095 2020.07.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4630097 2020.07.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4630093 2020.07.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 4630090 2020.07.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4621026 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4621024 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 140 4621025 2020.07.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4621050 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 4621058 2020.07.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4621047 2020.07.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4621055 2020.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4621041 2020.07.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4621053 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4621049 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4621048 2020.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4621042 2020.07.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4621038 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4621036 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4621033 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4621030 2020.07.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4621027 2020.07.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4621031 2020.07.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4621032 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 4621088 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4621086 2020.07.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4621083 2020.07.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4621087 2020.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4621084 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4621081 2020.07.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4621078 2020.07.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4621074 2020.07.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4621070 2020.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4621072 2020.07.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4621075 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4621065 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4621064 2020.07.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4621066 2020.07.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4621061 2020.07.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4621060 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4621089 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4621090 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4621085 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621080 2020.07.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4621082 2020.07.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4621079 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4621076 2020.07.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4621071 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4621077 2020.07.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 60 4621067 2020.07.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 77 4621073 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4621069 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4621063 2020.07.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 207 4621068 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4621062 2020.07.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4621059 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621052 2020.07.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4621043 2020.07.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4621057 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4621039 2020.07.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4621045 2020.07.13 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4621056 2020.07.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4621054 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4621051 2020.07.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4621040 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4621046 2020.07.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4621044 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4621035 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4621034 2020.07.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4621037 2020.07.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4621028 2020.07.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4615433 2020.07.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4615434 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4610637 2020.07.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4610636 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4610701 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4610699 2020.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610697 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4610698 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610696 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4610700 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4610695 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610692 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4610693 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4610690 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4610694 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4610687 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4610685 2020.07.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4610684 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4610682 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 6 4610683 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4610680 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4610691 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4610676 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4610673 2020.07.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 4610668 2020.07.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4610669 2020.07.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4610671 2020.07.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4610681 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4610677 2020.07.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4610663 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4610660 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 4610656 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4610652 2020.07.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4610650 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4610649 2020.07.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4610644 2020.07.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4610678 2020.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 130 4610675 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4610689 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610664 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610679 2020.07.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4610662 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4610658 2020.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4610654 2020.07.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4610653 2020.07.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610647 2020.07.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4610646 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610643 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4610667 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4610686 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4610688 2020.07.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4610670 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4610674 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4610665 2020.07.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4610666 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610661 2020.07.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4610659 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4610657 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 4610651 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610648 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610645 2020.07.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4610641 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 31 4610640 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4610629 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610627 2020.07.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4610626 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610623 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4610625 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4610624 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4610622 2020.07.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4610628 2020.07.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610630 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610631 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4610632 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610633 2020.07.07 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4610634 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4610638 2020.07.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4610639 2020.07.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4610621 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610620 2020.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4610615 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610614 2020.07.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4610617 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4610613 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4610612 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4610611 2020.07.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4610616 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4610609 2020.07.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4610618 2020.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4610610 2020.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4610619 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610607 2020.07.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610606 2020.07.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4610608 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4598628 2020.07.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4598629 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4598626 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4598627 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4598624 2020.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4598622 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4598621 2020.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4598623 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598618 2020.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4598619 2020.07.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4598620 2020.07.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4598617 2020.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598616 2020.07.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4598625 2020.07.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4598615 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4598614 2020.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4589753 2020.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4589751 2020.07.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4589748 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4589755 2020.07.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4589739 2020.07.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4589743 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4589740 2020.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4589742 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4589729 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4589721 2020.07.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4589725 2020.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4589723 2020.07.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4589716 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4589747 2020.07.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4589737 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4589738 2020.07.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4589749 2020.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4589745 2020.07.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4589728 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4589754 2020.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 41 4589746 2020.07.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4589730 2020.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4589719 2020.07.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4589733 2020.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4589752 2020.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4589720 2020.07.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4589722 2020.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4589714 2020.07.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4589715 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4589732 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4589735 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4589734 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4589726 2020.07.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4589731 2020.07.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4589741 2020.07.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4589744 2020.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4589727 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4589724 2020.07.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4589736 2020.07.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4589718 2020.07.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4589717 2020.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 210 4589713 2020.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4589712 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4589710 2020.07.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 4589711 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4589707 2020.07.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4589708 2020.07.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4589706 2020.07.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4589705 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4589704 2020.07.02 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4589703 2020.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4589702 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4589701 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4589699 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4589697 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4589696 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4589698 2020.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4589695 2020.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4589694 2020.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4584716 2020.07.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4584715 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4584717 2020.07.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4584714 2020.07.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4584713 2020.07.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4584711 2020.07.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4584709 2020.07.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4584710 2020.07.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4584708 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4584704 2020.06.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4584706 2020.06.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584703 2020.06.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4584707 2020.06.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4584705 2020.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4582310 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4582313 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4582312 2020.06.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4582308 2020.06.29 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4582309 2020.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4582307 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4582306 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4582305 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4582304 2020.06.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 117 4571946 2020.06.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4571944 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4571945 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571943 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4571942 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4571939 2020.06.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4571936 2020.06.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4571938 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4571930 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4571927 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4571923 2020.06.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4571925 2020.06.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4571929 2020.06.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4571919 2020.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4571914 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4571913 2020.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4571909 2020.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4571905 2020.06.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4571901 2020.06.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4571904 2020.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4571894 2020.06.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4571962 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4571961 2020.06.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4571958 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4571959 2020.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4571956 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4000 4571955 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4571957 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4571960 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4571952 2020.06.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4571954 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4571951 2020.06.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4571950 2020.06.26 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4571953 2020.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 4571949 2020.06.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4571948 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4571947 2020.06.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4571937 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4571933 2020.06.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4571941 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4571940 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4571935 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4571924 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4571921 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4571920 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4571917 2020.06.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4571915 2020.06.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4571906 2020.06.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4571903 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4571902 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4571899 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571898 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4571897 2020.06.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4571893 2020.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4571891 2020.06.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4571892 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 4571890 2020.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4571887 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4571889 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4571884 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571886 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4571885 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4571883 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4571879 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4571882 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4571880 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571881 2020.06.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4571877 2020.06.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4571878 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4571934 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4571932 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4571931 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571928 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4571926 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4571922 2020.06.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4571918 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4571911 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4571916 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571910 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4571912 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4571908 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4571907 2020.06.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4571900 2020.06.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4571896 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4571895 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4571874 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4571873 2020.06.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4571871 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4571870 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4571872 2020.06.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4571869 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4571867 2020.06.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4571868 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4571866 2020.06.26 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4571875 2020.06.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4571865 2020.06.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 10 4571864 2020.06.26 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4571863 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4571861 2020.06.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4571862 2020.06.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4571860 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4569280 2020.06.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4569279 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4569281 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4569277 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4569278 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569313 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4569310 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569309 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4569312 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569308 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569302 2020.06.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4569311 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569306 2020.06.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4569305 2020.06.25 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4569303 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4569304 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4569307 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4569301 2020.06.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4569299 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569298 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569300 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569346 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4569344 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4569343 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4569345 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569341 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569340 2020.06.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4569338 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4569327 2020.06.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4569334 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4569330 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569339 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569325 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569322 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4569326 2020.06.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4569319 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4569331 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569342 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569335 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569337 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569336 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4569332 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569328 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569333 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4569324 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569321 2020.06.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4569323 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569320 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4569318 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4569329 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4569315 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4569316 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569317 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569296 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569295 2020.06.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4569293 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4569294 2020.06.25 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4569292 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569297 2020.06.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4569291 2020.06.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4569290 2020.06.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4569289 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569288 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569286 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569287 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4569285 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4569283 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4569284 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4569282 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4569276 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569274 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569275 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569272 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4569271 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4569270 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4569273 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4569269 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4569268 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4569265 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569267 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569266 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4569263 2020.06.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4569262 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4569264 2020.06.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4569261 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4569259 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4569260 2020.06.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4569256 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4569258 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4569255 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4569253 2020.06.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4569257 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4569254 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4569251 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4569250 2020.06.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4569252 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4569248 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4569249 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 17 4569246 2020.06.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4569245 2020.06.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4569247 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4566991 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566990 2020.06.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4566989 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566987 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566988 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4566985 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4566984 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566986 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4566983 2020.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4566982 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4566981 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4566980 2020.06.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4566948 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566966 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4566945 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566944 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566965 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4566974 2020.06.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4566939 2020.06.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4566964 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4566957 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4566933 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566928 2020.06.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4566930 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566924 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566919 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4566918 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566920 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566954 2020.06.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4566952 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4566949 2020.06.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4566947 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4566946 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566968 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566975 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566971 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4566963 2020.06.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4566937 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566972 2020.06.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4566931 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566932 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566955 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566921 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566925 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566953 2020.06.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4566979 2020.06.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4566970 2020.06.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4566950 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4566977 2020.06.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4566943 2020.06.24 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4566942 2020.06.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4566941 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4566940 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4566936 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4566934 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566935 2020.06.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4566960 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4566959 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4566926 2020.06.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4566923 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566951 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566969 2020.06.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4566978 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4566967 2020.06.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4566976 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4566973 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566938 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566962 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4566961 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566956 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4566958 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4566929 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4566922 2020.06.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4566927 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4566917 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4566916 2020.06.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4566914 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4566913 2020.06.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4566915 2020.06.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4566912 2020.06.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4566911 2020.06.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4566909 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4566910 2020.06.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4566908 2020.06.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4566907 2020.06.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4566906 2020.06.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4566904 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4566905 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566903 2020.06.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4566902 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4566901 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4566900 2020.06.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4563892 2020.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4563891 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563890 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563907 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563906 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4563908 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4563905 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563903 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563904 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563902 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4563901 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4563899 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4563900 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4563898 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4563897 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4563895 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563896 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563894 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4563893 2020.06.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4563924 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4563923 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4563922 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563921 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563920 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563919 2020.06.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4563918 2020.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4563917 2020.06.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4563916 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4563914 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4563913 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4563915 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4563912 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4563911 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563910 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4563909 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4563857 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4563861 2020.06.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4563858 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4563853 2020.06.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4563852 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4563856 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4563848 2020.06.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4563851 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563850 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4563849 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563846 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563847 2020.06.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4563845 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4563844 2020.06.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4563843 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4563842 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563885 2020.06.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4563880 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563888 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563878 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4563887 2020.06.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4563875 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563883 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563872 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563871 2020.06.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4563886 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4563865 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4563866 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563860 2020.06.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4563863 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4563855 2020.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4563889 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4563881 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4563879 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4563877 2020.06.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4563876 2020.06.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4563874 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4563884 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4563873 2020.06.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4563870 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4563869 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1