Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Oruba : Artur Oruba


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4938287 2020.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4938288 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4938289 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938290 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938291 2020.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4938292 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4938293 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4938294 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4938295 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4938296 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4938297 2020.11.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4938298 2020.11.21 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4938299 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4938301 2020.11.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4938303 2020.11.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4938304 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4938305 2020.11.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4938306 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938307 2020.11.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4938308 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4938309 2020.11.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4938310 2020.11.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4938311 2020.11.21 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4938312 2020.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4938313 2020.11.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4938314 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4938315 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4938316 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4939516 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4939517 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4939518 2020.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4939547 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4939567 2020.11.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4939568 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4939569 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4939624 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4939625 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939626 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4939674 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4939675 2020.11.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4941006 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4934426 2020.11.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4934427 2020.11.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4934428 2020.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4931236 2020.11.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927200 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4927201 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4927204 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927207 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927213 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4927226 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4927235 2020.11.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4927247 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4927248 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4927249 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4927250 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 21 4927251 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4927252 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4927253 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927254 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4927299 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4927302 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4927303 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927306 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4927307 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4927309 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4927312 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4927313 2020.11.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4927474 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4927475 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4927477 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4927478 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4927479 2020.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4927519 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4927616 2020.11.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4925786 2020.11.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4925788 2020.11.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925789 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4925790 2020.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4916417 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4916428 2020.11.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4914711 2020.11.10 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4914713 2020.11.10 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4914714 2020.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4914715 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4914717 2020.11.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4914876 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4914898 2020.11.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4914948 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4914949 2020.11.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4914950 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 4914951 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4915023 2020.11.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 4915032 2020.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4915034 2020.11.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4915035 2020.11.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4916173 2020.11.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4916175 2020.11.10 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4916213 2020.11.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4916240 2020.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4916262 2020.11.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4916263 2020.11.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 4905260 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4905262 2020.11.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4905271 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4905300 2020.11.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4905301 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 4905302 2020.11.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4905303 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4905304 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907726 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 4907803 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4907845 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4907846 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4907849 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4907866 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4901189 2020.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4901191 2020.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4901193 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4896828 2020.11.05 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4891946 2020.11.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 4892035 2020.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4892036 2020.11.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4892037 2020.11.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 180 4892143 2020.11.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4893771 2020.11.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4893773 2020.11.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4893781 2020.11.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 4 4893843 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4893975 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4893990 2020.11.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4894009 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894011 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4894016 2020.11.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4894020 2020.11.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4894026 2020.11.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 250 4894411 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894438 2020.11.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4894477 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4894496 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894497 2020.11.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4894498 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4894523 2020.11.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4889789 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4889794 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4889798 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4889799 2020.11.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4889803 2020.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4889808 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4889812 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4889813 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4889814 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4889816 2020.11.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 4881323 2020.10.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4881278 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4879796 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879798 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879800 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 4879801 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4879802 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 4879803 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4879804 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879805 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 4879806 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879807 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 4879808 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879809 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879810 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 4879818 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4879822 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879836 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879841 2020.10.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4879847 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4879848 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879849 2020.10.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4879850 2020.10.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4879891 2020.10.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 4879892 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879893 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879894 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879896 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4879903 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879904 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879906 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880045 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880046 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4880049 2020.10.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4880050 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4880051 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4880095 2020.10.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4880097 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880098 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4880099 2020.10.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4876133 2020.10.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4876131 2020.10.26 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4876129 2020.10.26 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4876128 2020.10.26 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4876130 2020.10.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4876127 2020.10.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4876125 2020.10.26 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4876123 2020.10.26 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4876124 2020.10.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 4876126 2020.10.26 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 25 4876121 2020.10.26 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4876122 2020.10.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4876134 2020.10.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4876135 2020.10.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4876136 2020.10.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4876145 2020.10.26 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4876167 2020.10.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4876168 2020.10.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4876169 2020.10.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4874126 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 4874131 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4874134 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 30 4874139 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4874141 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 4874148 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4874151 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4874155 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4874157 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 4874162 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4874166 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4874167 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 24 4874168 2020.10.25 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 4874169 2020.10.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4874170 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4874172 2020.10.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4874174 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874182 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4874190 2020.10.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4874195 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4874197 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874202 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874204 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4874206 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874212 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874214 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4874217 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874218 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 4874219 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4866811 2020.10.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 4866812 2020.10.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 4866813 2020.10.23 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4866814 2020.10.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 140 4866815 2020.10.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4866816 2020.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4866817 2020.10.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4866824 2020.10.23 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 4866825 2020.10.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4866826 2020.10.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 11 4866827 2020.10.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 4866828 2020.10.23 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 4866829 2020.10.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4866831 2020.10.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4866833 2020.10.23 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4870006 2020.10.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4865169 2020.10.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4865180 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4865172 2020.10.22 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4865170 2020.10.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 3 4865176 2020.10.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 7 4866851 2020.10.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4866867 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4866894 2020.10.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4866896 2020.10.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4866906 2020.10.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4866907 2020.10.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4866908 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4866909 2020.10.22 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4866852 2020.10.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4866854 2020.10.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4866855 2020.10.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4866856 2020.10.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4866857 2020.10.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4866858 2020.10.21 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 20 4866859 2020.10.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4866860 2020.10.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 4866861 2020.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4866862 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4866863 2020.10.21 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4858370 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4858333 2020.10.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4858334 2020.10.19 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 4858335 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4858336 2020.10.19 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4858337 2020.10.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4858338 2020.10.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4858339 2020.10.19 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4858340 2020.10.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 40 4858341 2020.10.19 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4858342 2020.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4858343 2020.10.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4858344 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4858345 2020.10.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4858359 2020.10.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4858365 2020.10.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4858369 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4851752 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 4851753 2020.10.17 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4851754 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4851755 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4851766 2020.10.17 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4848667 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 20 4848668 2020.10.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4848681 2020.10.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4848682 2020.10.16 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4848684 2020.10.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 6 4848685 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4848688 2020.10.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 100 4848689 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 10 4848690 2020.10.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 4848692 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4848715 2020.10.16 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 40 4848717 2020.10.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 4848718 2020.10.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4848722 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4847358 2020.10.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4847359 2020.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4847360 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 4847361 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 4 4847362 2020.10.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4847363 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus 1 4847364 2020.10.15 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 2 4847365 2020.10.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4844049 2020.10.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4844050 2020.10.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4844051 2020.10.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4844052 2020.10.13 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4829704 2020.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832532 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4832533 2020.10.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832534 2020.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4832334 2020.10.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4832335 2020.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4832341 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832345 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4832346 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4832352 2020.10.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4832353 2020.10.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4832354 2020.10.07 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4832356 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832357 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4832358 2020.10.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4832359 2020.10.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4832360 2020.10.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4823074 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4823079 2020.10.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 4823139 2020.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4823181 2020.10.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4823183 2020.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4823206 2020.10.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4823209 2020.10.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4823210 2020.10.05 mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 4823252 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4824965 2020.10.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4824981 2020.10.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4824997 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825006 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4825013 2020.10.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4825029 2020.10.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4825043 2020.10.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 600 4825467 2020.10.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825512 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4825514 2020.10.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4809559 2020.10.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4807784 2020.09.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4807756 2020.09.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4807783 2020.09.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4807774 2020.09.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4807776 2020.09.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4807777 2020.09.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4807775 2020.09.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4807779 2020.09.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4807778 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4807782 2020.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4807780 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4807781 2020.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4807773 2020.09.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4807787 2020.09.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4817264 2020.09.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4817265 2020.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4817266 2020.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4817267 2020.09.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4817269 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4817270 2020.09.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4817271 2020.09.30 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4806044 2020.09.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4806122 2020.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4812052 2020.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4812053 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4812054 2020.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4812056 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4812057 2020.09.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4804385 2020.09.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4804386 2020.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4811946 2020.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4811949 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4811951 2020.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4811957 2020.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4811958 2020.09.28 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4802285 2020.09.27 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4802286 2020.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4797780 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4797782 2020.09.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4797783 2020.09.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4797784 2020.09.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4797785 2020.09.25 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4793933 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4801719 2020.09.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4801744 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4801757 2020.09.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4800066 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4800087 2020.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4800090 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4800092 2020.09.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4800230 2020.09.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 4791564 2020.09.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4791565 2020.09.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 13 4791566 2020.09.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4791567 2020.09.21 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4791568 2020.09.21 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4791580 2020.09.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4791586 2020.09.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4791590 2020.09.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4791594 2020.09.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 41 4791604 2020.09.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4791607 2020.09.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4791611 2020.09.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4791616 2020.09.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4791619 2020.09.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4791623 2020.09.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4791624 2020.09.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4791629 2020.09.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4791631 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4791635 2020.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4791636 2020.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 4791640 2020.09.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4797891 2020.09.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4797892 2020.09.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4797893 2020.09.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4797894 2020.09.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 43 4797895 2020.09.21 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4797899 2020.09.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4797512 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4797521 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797525 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4797526 2020.09.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4797527 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797544 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4797549 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797558 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797559 2020.09.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4797620 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777284 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777285 2020.09.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4777289 2020.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4777291 2020.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4777293 2020.09.17 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 8 4773937 2020.09.15 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4775651 2020.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4775652 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4775655 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4775691 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4775693 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4775697 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4775703 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4775716 2020.09.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4775718 2020.09.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4775719 2020.09.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 4775720 2020.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4775721 2020.09.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 39 4775722 2020.09.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4775751 2020.09.14 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4775801 2020.09.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4775804 2020.09.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4785326 2020.09.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4785327 2020.09.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4783189 2020.09.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 4783192 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4783194 2020.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4783199 2020.09.12 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4762857 2020.09.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4762858 2020.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4782885 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4782904 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4785419 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4785420 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4785428 2020.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4785430 2020.09.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4785459 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4785460 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4785886 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4785887 2020.09.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4785897 2020.09.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4785913 2020.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4785914 2020.09.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4786426 2020.09.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4786559 2020.09.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4786584 2020.09.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4786616 2020.09.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4786620 2020.09.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4786773 2020.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4786774 2020.09.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750928 2020.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4745003 2020.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745004 2020.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4750801 2020.09.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4741725 2020.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4749480 2020.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4749507 2020.09.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4749530 2020.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4749551 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750643 2020.09.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4750701 2020.09.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4750702 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750708 2020.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4750709 2020.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4738592 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745311 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745312 2020.08.31 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4745313 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745314 2020.08.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4745315 2020.08.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4745316 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745317 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745318 2020.08.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4745319 2020.08.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4745320 2020.08.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 4745321 2020.08.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4745322 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4745323 2020.08.31 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4745324 2020.08.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4745325 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745326 2020.08.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4745327 2020.08.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745328 2020.08.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4745329 2020.08.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4736252 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4738637 2020.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4738651 2020.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 7 4738771 2020.08.28 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4725173 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4725174 2020.08.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4725175 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4725922 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4725944 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4725959 2020.08.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 180 4725979 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4725987 2020.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4726138 2020.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4726247 2020.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4726248 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726249 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726456 2020.08.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4726459 2020.08.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4726492 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4726520 2020.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4726532 2020.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726629 2020.08.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4726660 2020.08.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4721976 2020.08.25 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4721977 2020.08.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4721980 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 11 4721981 2020.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 450 4721983 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4721984 2020.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4721985 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4721986 2020.08.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4721987 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4721988 2020.08.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 16 4721995 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4725859 2020.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4725860 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4725866 2020.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4725885 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4725886 2020.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4725916 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4718938 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4707974 2020.08.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4707975 2020.08.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4705509 2020.08.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4705510 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4705511 2020.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4705538 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 80 4705545 2020.08.18 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4705749 2020.08.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4707959 2020.08.18 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4693126 2020.08.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4693127 2020.08.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4693152 2020.08.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4693156 2020.08.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 48 4693169 2020.08.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4693174 2020.08.13 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4693176 2020.08.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4693177 2020.08.13 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4693180 2020.08.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4693182 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4693184 2020.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4693185 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4693187 2020.08.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4693188 2020.08.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4694639 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4694640 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4694641 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4694642 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694643 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4694644 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694645 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4694650 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9 4694651 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4694652 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694654 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4694660 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694661 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4694662 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694663 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4694665 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4694707 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694709 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4694712 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4694713 2020.08.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4694714 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4694715 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4694716 2020.08.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4694717 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4694718 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694743 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4694744 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694748 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4694749 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4694753 2020.08.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4694754 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4694757 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4694758 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694759 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4694760 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4694761 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694762 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694766 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4694767 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4694780 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4694792 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4694800 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4694801 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4694802 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4694810 2020.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4694819 2020.08.13 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4688201 2020.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4688202 2020.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4688203 2020.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4688204 2020.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4688205 2020.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4688206 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4688217 2020.08.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4688218 2020.08.11 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4675886 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 24 4675897 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4675900 2020.08.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4675901 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4675902 2020.08.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4675903 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4675904 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4675913 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4675914 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4675917 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4675918 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4675919 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4675920 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4676025 2020.08.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4676026 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4676027 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4676028 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4676029 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4676030 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676031 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4676032 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4676033 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4676034 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4676035 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4676036 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676065 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4676081 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4660118 2020.07.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4660119 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4660120 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4660121 2020.07.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4660127 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4660130 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4660131 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4660132 2020.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4660133 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4660135 2020.07.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4660136 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4660137 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4660138 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4660139 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4660140 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4655855 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655856 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4655857 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4655860 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4655861 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4655862 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4655908 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4662141 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4649988 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4649989 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4649990 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4649991 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4649992 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4649993 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4649994 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4649995 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4649996 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4649997 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4650062 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4650063 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4650064 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4650065 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 4650066 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4650067 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650068 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4650069 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4650070 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650071 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4650072 2020.07.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4650073 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4650074 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4651404 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651419 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651437 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4651616 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4651625 2020.07.25 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 4646054 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 4646057 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4646076 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4646132 2020.07.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4646149 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4646151 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646158 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646165 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4650552 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4650554 2020.07.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4651008 2020.07.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4651009 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4627667 2020.07.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4627668 2020.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4627669 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4627670 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4627698 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4627763 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647285 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647287 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647291 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647296 2020.07.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4626278 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4626279 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4626280 2020.07.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4626282 2020.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4626285 2020.07.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4626287 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4626288 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4626291 2020.07.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4626293 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4626296 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4633222 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4633287 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4633300 2020.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4633322 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4633332 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4640988 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641001 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641013 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641014 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641015 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641081 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641093 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4641103 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4641220 2020.07.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4641222 2020.07.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4623083 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4623084 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4623085 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623086 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4623097 2020.07.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4630017 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630048 2020.07.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4615996 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4615997 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4615998 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4616000 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4616001 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4616002 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4616003 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616005 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616039 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616040 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616041 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4616044 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4616066 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616120 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4616121 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4616122 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616123 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4616124 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616159 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616359 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4616362 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616363 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616409 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4615734 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4615737 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615738 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615739 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615740 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4615741 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4615742 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615743 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615745 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4615751 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615756 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615757 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615758 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4615760 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4615761 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615762 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4615769 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4615770 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4615771 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615772 2020.07.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4615773 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615774 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615775 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4615786 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4615795 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615798 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615800 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615802 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4615806 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4607062 2020.07.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4608513 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4608516 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 4608517 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4608519 2020.07.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4608528 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4608529 2020.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4608531 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608532 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4608533 2020.07.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4608536 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4608538 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4608556 2020.07.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4608560 2020.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4608562 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4608583 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4608589 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608607 2020.07.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4606787 2020.07.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4606788 2020.07.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602619 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4602620 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4602621 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4602622 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4602623 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4602624 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4602625 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4602626 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4602627 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4602628 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4602629 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602665 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4602671 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4602688 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4602689 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4602690 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602691 2020.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4603981 2020.07.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4603982 2020.07.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4603983 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604392 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604393 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 66 4604394 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604395 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4604396 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604397 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604398 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604399 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604400 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604401 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604402 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4604403 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4604405 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4599897 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4599898 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4599899 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4599900 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4599901 2020.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4599902 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4599909 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4599925 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4599946 2020.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4599952 2020.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4599969 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4599971 2020.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4599975 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4599976 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599985 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4600004 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600013 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600038 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596922 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596924 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4598589 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4596106 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4596108 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4596111 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4596113 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4596114 2020.07.04 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4596117 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4596118 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4596123 2020.07.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4596125 2020.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4596920 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596921 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4601689 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601690 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601691 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601692 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4601693 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4601694 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4601695 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4601696 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4601713 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601714 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601715 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4601716 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601717 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4601718 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4601719 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601720 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4591496 2020.07.03 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4591498 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598307 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598323 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598324 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4598379 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598441 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4598446 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4598481 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600195 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4600668 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600670 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600671 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600672 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600762 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4600773 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4600777 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4600778 2020.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4600818 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600829 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600832 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600835 2020.07.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4582242 2020.06.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4582243 2020.06.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4584216 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585756 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585757 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585759 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585760 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585761 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4585809 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585810 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4585811 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585812 2020.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4578957 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4578958 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4578959 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4578960 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4578961 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4578962 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4578963 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4578964 2020.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4578965 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578966 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4578967 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4578968 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4578969 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4578970 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4578971 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4578972 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4578973 2020.06.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4578974 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578975 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4578976 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4578977 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4578978 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4578979 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4578980 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4578981 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4578982 2020.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4578983 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578984 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4578985 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4578986 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4578987 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4578988 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4578989 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4578990 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4578991 2020.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4578992 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4578993 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4578994 2020.06.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4578995 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4578996 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4578997 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4578998 2020.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4578999 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4579000 2020.06.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4579001 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4579002 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4579003 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4579004 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4579005 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4579006 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4579007 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4579008 2020.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4579009 2020.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4585698 2020.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573654 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573655 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573656 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573657 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573659 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4573660 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573661 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573663 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573664 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573667 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573670 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573672 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573673 2020.06.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4585395 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585396 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585582 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4585615 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585616 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584383 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584421 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582873 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582874 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582875 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4582876 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582881 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4582882 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4582883 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4582884 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4582885 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582950 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4583479 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4583484 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4583485 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4583486 2020.06.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4583512 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4583515 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4583516 2020.06.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4583519 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4583520 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4583549 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4583550 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4583557 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4583558 2020.06.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4586282 2020.06.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4564022 2020.06.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4575118 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4575126 2020.06.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4561912 2020.06.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4561913 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562005 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4562006 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562007 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562008 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562009 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4562011 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4562014 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4562016 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4562017 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562034 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562035 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4562036 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562038 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552790 2020.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4552791 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552792 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552793 2020.06.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4552794 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552796 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4552798 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4552800 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4552801 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4552803 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552805 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4552806 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4552807 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4552808 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4552812 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4552813 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4552814 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4552815 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4552816 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4552818 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4552819 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552820 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4552821 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552822 2020.06.20 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4547671 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4548364 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4548365 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4548366 2020.06.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4548367 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542409 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4542418 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542507 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542516 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542547 2020.06.16