Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Oruba : Artur Oruba


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4675886 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 24 4675897 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4675900 2020.08.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4675901 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4675902 2020.08.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4675903 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4675904 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4675913 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4675914 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4675917 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4675918 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4675919 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4675920 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4676025 2020.08.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4676026 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4676027 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4676028 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4676029 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4676030 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676031 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4676032 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4676033 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4676034 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4676035 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4676036 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676065 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4676081 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4660118 2020.07.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4660119 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4660120 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4660121 2020.07.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4660127 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4660130 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4660131 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4660132 2020.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4660133 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4660135 2020.07.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4660136 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4660137 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4660138 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4660139 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4660140 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4655855 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4655856 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4655857 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4655860 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4655861 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4655862 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4655908 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4662141 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4649988 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4649989 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4649990 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4649991 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4649992 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4649993 2020.07.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4649994 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4649995 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4649996 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4649997 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4650062 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4650063 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4650064 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4650065 2020.07.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 4650066 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4650067 2020.07.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4650068 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4650069 2020.07.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4650070 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4650071 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4650072 2020.07.25 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4650073 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4650074 2020.07.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4651404 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4651419 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4651437 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4651616 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4651625 2020.07.25 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 4646054 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 4646057 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4646076 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4646132 2020.07.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4646149 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4646151 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646158 2020.07.23 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4646165 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4650552 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4650554 2020.07.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4651008 2020.07.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4651009 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4627667 2020.07.16 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4627668 2020.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4627669 2020.07.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4627670 2020.07.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4627698 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4627763 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647285 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647287 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4647291 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647296 2020.07.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4626278 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4626279 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4626280 2020.07.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4626282 2020.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4626285 2020.07.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4626287 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4626288 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4626291 2020.07.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4626293 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4626296 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4633222 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4633287 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4633300 2020.07.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4633322 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4633332 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4640988 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641001 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641013 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641014 2020.07.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641015 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4641081 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641093 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4641103 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4641220 2020.07.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4641222 2020.07.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4623083 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4623084 2020.07.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4623085 2020.07.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4623086 2020.07.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4623097 2020.07.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4630017 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4630048 2020.07.14 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4615996 2020.07.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4615997 2020.07.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4615998 2020.07.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4616000 2020.07.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4616001 2020.07.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4616002 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4616003 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616005 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616039 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616040 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616041 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4616044 2020.07.11 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4616066 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616120 2020.07.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4616121 2020.07.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4616122 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616123 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4616124 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4616159 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616359 2020.07.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4616362 2020.07.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4616363 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4616409 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4615734 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4615737 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615738 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615739 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615740 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4615741 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4615742 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615743 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615745 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4615751 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615756 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4615757 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615758 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4615760 2020.07.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4615761 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615762 2020.07.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4615769 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4615770 2020.07.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4615771 2020.07.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4615772 2020.07.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4615773 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615774 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4615775 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4615786 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4615795 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615798 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4615800 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4615802 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4615806 2020.07.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4607062 2020.07.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4608513 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4608516 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 4608517 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4608519 2020.07.09 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4608528 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4608529 2020.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4608531 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608532 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4608533 2020.07.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4608536 2020.07.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4608538 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4608556 2020.07.09 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4608560 2020.07.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4608562 2020.07.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4608583 2020.07.09 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4608589 2020.07.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4608607 2020.07.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4606787 2020.07.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4606788 2020.07.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602619 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4602620 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4602621 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4602622 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4602623 2020.07.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4602624 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4602625 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4602626 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4602627 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4602628 2020.07.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4602629 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602665 2020.07.07 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4602671 2020.07.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4602688 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4602689 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4602690 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4602691 2020.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4603981 2020.07.07 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4603982 2020.07.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4603983 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4604392 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604393 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 66 4604394 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604395 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4604396 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604397 2020.07.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604398 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604399 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4604400 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604401 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4604402 2020.07.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4604403 2020.07.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4604405 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4599897 2020.07.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4599898 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4599899 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4599900 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4599901 2020.07.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4599902 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4599909 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4599925 2020.07.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4599946 2020.07.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4599952 2020.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4599969 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4599971 2020.07.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4599975 2020.07.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4599976 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599985 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4600004 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600013 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4600038 2020.07.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4596922 2020.07.05 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596924 2020.07.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4598589 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4596106 2020.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4596108 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4596111 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4596113 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 100 4596114 2020.07.04 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 2 4596117 2020.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4596118 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4596123 2020.07.04 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 4 4596125 2020.07.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4596920 2020.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4596921 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4601689 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601690 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601691 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601692 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4601693 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4601694 2020.07.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4601695 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4601696 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4601713 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601714 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601715 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4601716 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601717 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4601718 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4601719 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4601720 2020.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4591496 2020.07.03 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4591498 2020.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4598307 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598323 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598324 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4598379 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4598441 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4598446 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4598481 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600195 2020.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4600668 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600670 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600671 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600672 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600762 2020.07.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4600773 2020.07.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4600777 2020.07.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4600778 2020.07.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4600818 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600829 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600832 2020.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4600835 2020.07.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4582242 2020.06.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4582243 2020.06.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4584216 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585756 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585757 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585759 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585760 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585761 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4585809 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585810 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4585811 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4585812 2020.06.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4578957 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4578958 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4578959 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4578960 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4578961 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4578962 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4578963 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4578964 2020.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4578965 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578966 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4578967 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4578968 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4578969 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4578970 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4578971 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4578972 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4578973 2020.06.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4578974 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4578975 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4578976 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4578977 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4578978 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4578979 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4578980 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4578981 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4578982 2020.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4578983 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4578984 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4578985 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4578986 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4578987 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4578988 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4578989 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4578990 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4578991 2020.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4578992 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4578993 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4578994 2020.06.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4578995 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4578996 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4578997 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4578998 2020.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4578999 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4579000 2020.06.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4579001 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4579002 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4579003 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4579004 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4579005 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4579006 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4579007 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4579008 2020.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4579009 2020.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4585698 2020.06.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573654 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573655 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573656 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573657 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573659 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4573660 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573661 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573663 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573664 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573667 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573670 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573672 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573673 2020.06.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4585395 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585396 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4585582 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4585615 2020.06.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4585616 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584383 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584421 2020.06.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582873 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582874 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582875 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4582876 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582881 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4582882 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4582883 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4582884 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4582885 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582950 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4583479 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4583484 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4583485 2020.06.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4583486 2020.06.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4583512 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4583515 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4583516 2020.06.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4583519 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4583520 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4583549 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4583550 2020.06.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4583557 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4583558 2020.06.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4586282 2020.06.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4564022 2020.06.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4575118 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4575126 2020.06.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4561912 2020.06.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4561913 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562005 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4562006 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562007 2020.06.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4562008 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562009 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4562011 2020.06.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4562014 2020.06.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 4562016 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4562017 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562034 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562035 2020.06.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4562036 2020.06.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4562038 2020.06.22 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4552790 2020.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4552791 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552792 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4552793 2020.06.20 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4552794 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4552796 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4552798 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4552800 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4552801 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4552803 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4552805 2020.06.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4552806 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4552807 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4552808 2020.06.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4552812 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4552813 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4552814 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 14 4552815 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4552816 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 7 4552818 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4552819 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4552820 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 4552821 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4552822 2020.06.20 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4547671 2020.06.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4548364 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4548365 2020.06.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4548366 2020.06.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4548367 2020.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4542409 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4542418 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542507 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542516 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542547 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542642 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542722 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4542861 2020.06.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4542925 2020.06.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4541912 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541919 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541920 2020.06.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4541921 2020.06.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4532145 2020.06.13 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4531027 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4531028 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4531029 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4531030 2020.06.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4531041 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4531042 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4531050 2020.06.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4531052 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4531056 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4531058 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4531072 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4512410 2020.06.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 60 4512411 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4530568 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530569 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530616 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4530632 2020.06.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4530667 2020.06.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4530672 2020.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 4497917 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4497921 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4497937 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4497939 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4497940 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4497942 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4497944 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4497945 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4497947 2020.06.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4497949 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4497952 2020.06.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4497955 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4497956 2020.06.07 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4497957 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4497999 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4498003 2020.06.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4498005 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4498007 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4498024 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4498025 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4498026 2020.06.07 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4498027 2020.06.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4498028 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4498029 2020.06.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4498066 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4498071 2020.06.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4498074 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4498079 2020.06.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4498116 2020.06.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4498124 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4498132 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4498135 2020.06.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4498137 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4498149 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4498151 2020.06.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4498153 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4498156 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4498157 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4493515 2020.06.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4493508 2020.06.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4482239 2020.06.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4482248 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4482249 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4482260 2020.06.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4482261 2020.06.04 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4470869 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4470870 2020.06.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4470871 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4470872 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4480641 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4480652 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4480663 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4480813 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4480819 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4480842 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4480866 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4480895 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4480950 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4481009 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4481043 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4481050 2020.05.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4482262 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484071 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4484072 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484093 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4484124 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484125 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4484134 2020.05.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4478328 2020.05.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4478329 2020.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4478330 2020.05.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4478331 2020.05.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 4478332 2020.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4478333 2020.05.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4478334 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4478335 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4478336 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4478337 2020.05.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4478338 2020.05.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4478339 2020.05.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4478340 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4478341 2020.05.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4478342 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4478343 2020.05.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4478344 2020.05.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4478345 2020.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4478346 2020.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4478347 2020.05.29 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4478348 2020.05.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4478349 2020.05.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 12 4478350 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4478351 2020.05.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4480135 2020.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4480136 2020.05.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4480137 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4480138 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4480139 2020.05.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4452891 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4452892 2020.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4452893 2020.05.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4452894 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4452895 2020.05.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4452896 2020.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4452898 2020.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4452899 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 150 4452900 2020.05.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4452902 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4472354 2020.05.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4472387 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472391 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472392 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4472393 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4472394 2020.05.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4472472 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4472473 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4472482 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4472484 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472608 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4472620 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4472635 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472679 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472730 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472731 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4472732 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472770 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472771 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472773 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4472778 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4472906 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4472907 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4472910 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472914 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4472971 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472991 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4473043 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4475930 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4475992 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4476014 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4476044 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4476091 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4476121 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4476170 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4476246 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4476283 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4476334 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4476343 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4476353 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4476428 2020.05.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4476429 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4477141 2020.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4477267 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4477268 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4477328 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4477329 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4477330 2020.05.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4477331 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4477339 2020.05.28 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4449088 2020.05.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4449095 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4464617 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4464654 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4465642 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4465650 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4467224 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4467236 2020.05.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4467237 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4467281 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4467428 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4467435 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4467442 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4467495 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467515 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467575 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467598 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467661 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4467662 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467681 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4467684 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4467695 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4467735 2020.05.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4467749 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468670 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468672 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4468725 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468774 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4468808 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4468892 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4468895 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4468943 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4468955 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4468958 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4469060 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4469088 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469100 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4469144 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469187 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4469210 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4469213 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469215 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469222 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469226 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469275 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469276 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469290 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4469303 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469309 2020.05.27 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4469317 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469322 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469326 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4469327 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471332 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4471387 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471398 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471443 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471453 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4471508 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4471517 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4471520 2020.05.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4471529 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471550 2020.05.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4471551 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4471567 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4471570 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4439938 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4439940 2020.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4439941 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 9 4439946 2020.05.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4438400 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4438401 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4438402 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4438403 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4425818 2020.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4425877 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4425878 2020.05.23 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4425879 2020.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4425880 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4425881 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4425882 2020.05.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4425883 2020.05.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4425884 2020.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4425885 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4425886 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4425887 2020.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4425888 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4425889 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4425890 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4425891 2020.05.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4425892 2020.05.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4425893 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4425955 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4425956 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4425957 2020.05.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4425958 2020.05.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4425959 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4425960 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4425961 2020.05.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4425962 2020.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4425963 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425964 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4425965 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4425966 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4425967 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4425968 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4415850 2020.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4415871 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4415873 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4415874 2020.05.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4415875 2020.05.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4415877 2020.05.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4415965 2020.05.20 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4415966 2020.05.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4415967 2020.05.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4415968 2020.05.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 17 4415242 2020.05.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4415244 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4415245 2020.05.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4415248 2020.05.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4415249 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4415250 2020.05.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4415253 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4415254 2020.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4415255 2020.05.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4415256 2020.05.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4415257 2020.05.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4415258 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4415262 2020.05.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4415264 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4415266 2020.05.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4415271 2020.05.19 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 2 4415357 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4415382 2020.05.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4415384 2020.05.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 12 4415517 2020.05.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4415518 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4415519 2020.05.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4415520 2020.05.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4415521 2020.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4415522 2020.05.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4415796 2020.05.19 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4416285 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4417487 2020.05.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4417488 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4417490 2020.05.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4417554 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4393028 2020.05.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4392830 2020.05.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4392831 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4392881 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4392944 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4392946 2020.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4392947 2020.05.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4392949 2020.05.16 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4392950 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4392953 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4392958 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4392961 2020.05.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4392964 2020.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4381117 2020.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4381118 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4381121 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381123 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4381124 2020.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4364547 2020.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4364548 2020.05.12 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4364549 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4364550 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4364551 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4364552 2020.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4364553 2020.05.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 4364554 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4364555 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4364556 2020.05.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4364557 2020.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4364558 2020.05.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4364559 2020.05.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4364560 2020.05.12 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 4364561 2020.05.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4364562 2020.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4364563 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4364700 2020.05.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4364702 2020.05.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4364704 2020.05.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4364707 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4355779 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4355780 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4355781 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4355782 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4355783 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4355784 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4355785 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4355786 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4355787 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4355788 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4355789 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4355790 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4355791 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4355792 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4355793 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4355794 2020.05.10 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4355795 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4355796 2020.05.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4355797 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4355798 2020.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4355799 2020.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4355800 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4355801 2020.05.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4355802 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4355803 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4355804 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4355805 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4355806 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4355807 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4355824 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4355826 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4355829 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4355832 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4355890 2020.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4346136 2020.05.09 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4346143 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 18 4346181 2020.05.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4346199 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4346202 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 4 4346206 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4346208 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 4346212 2020.05.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4346216 2020.05.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 12 4346219 2020.05.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4346222 2020.05.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4346225 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 4346227 2020.05.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4346230 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4346249 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4346254 2020.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4346256 2020.05.09 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4346262 2020.05.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 4346270 2020.05.09 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4346277 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4360357 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4360358 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4360385 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4360386 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4360400 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4360402 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4360415 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4360835 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4360941 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4361315 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4361318 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4361321 2020.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4361500 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4361504 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4361507 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4361509 2020.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4361510 2020.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4361520 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4361523 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4361526 2020.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4361598 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4361630 2020.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 4361661 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4361662 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4361663 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4361706 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362066 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362132 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362135 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4362148 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4362174 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4362176 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4362191 2020.05.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4362315 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4330517 2020.05.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4330518 2020.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4330524 2020.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4332284 2020.05.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4332285 2020.05.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4322194 2020.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4322195 2020.05.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4322197 2020.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4322198 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4322199 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4322200 2020.05.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4322306 2020.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4322307 2020.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4320564 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4320565 2020.05.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4320566 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4320567 2020.05.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4320568 2020.05.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4320569 2020.05.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 4320570 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4320574 2020.05.05 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4320626 2020.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 3 4320659 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4320663 2020.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4320665 2020.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4320667 2020.05.05 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4320672 2020.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4320676 2020.05.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4320680 2020.05.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4320683 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4320687 2020.05.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4320695 2020.05.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4320766 2020.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4310916 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4310917 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4310918 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4310919 2020.05.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4310920 2020.05.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4310922 2020.05.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4310945 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4310946 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4310947 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4310948 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4310949 2020.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4310950 2020.05.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4310951 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4311437 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4311438 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4311440 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4311441 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4311442 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4311473 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4311474 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4311524 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4311525 2020.05.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4312967 2020.05.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4312968 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4312970 2020.05.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4313074 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4313080 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4294574 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4294577 2020.05.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4294580 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4294583 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4294585 2020.05.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4294616 2020.05.02 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4294618 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4284590 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4284594 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4284745 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4284791 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4284887 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4284912 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4284934 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4284935 2020.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4284936 2020.05.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4285012 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4285014 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4285016 2020.05.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4285018 2020.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4285020 2020.05.01 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4285021 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4285055 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 4285056 2020.05.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4285057 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4285058 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 5 4285059 2020.05.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4285060 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4285061 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4285077 2020.05.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4285078 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4285079 2020.05.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 4285107 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4285109 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4285110 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4285115 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4285312 2020.05.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4285313 2020.05.01 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4285314 2020.05.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4285322 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4272810 2020.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4272811 2020.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4266850 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4266853 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4266999 2020.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4267001 2020.04.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4267002 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4267005 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4267006 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4267007 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4267204 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4267205 2020.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4267206 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4267207 2020.04.27 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4251018 2020.04.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4251026 2020.04.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4251381 2020.04.26 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4251387 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4230109 2020.04.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4218911 2020.04.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4229519 2020.04.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4229520 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4229703 2020.04.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4236185 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4236186 2020.04.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4236187 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4236209 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4236210 2020.04.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4218373 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4218374 2020.04.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4218385 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4218389 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4218433 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4218436 2020.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4218437 2020.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4218438 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4218445 2020.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4218468 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4218471 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4218473 2020.04.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4218491 2020.04.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4218998 2020.04.22 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4218999 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4219745 2020.04.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4219756 2020.04.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4219864 2020.04.22 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4240242 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 4194574 2020.04.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4194575 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 10 4194576 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 7 4194577 2020.04.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4194578 2020.04.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4194579 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4194580 2020.04.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4194581 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4194583 2020.04.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 4194584 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4194585 2020.04.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4194586 2020.04.19 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4194587 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4194588 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4194589 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4194590 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4194591 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 4194592 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4194593 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4194594 2020.04.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4194595 2020.04.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4194596 2020.04.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4194597 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4194598 2020.04.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4194599 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4194600 2020.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4194601 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4194602 2020.04.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4194603 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4194604 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4194605 2020.04.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4194606 2020.04.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4194607 2020.04.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4194608 2020.04.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 14 4194650 2020.04.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4194815 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4194816 2020.04.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4194817 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4194819 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4194820 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4194821 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4194822 2020.04.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4194823 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4194824 2020.04.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4194825 2020.04.19 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4194826 2020.04.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4194827 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4194828 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4194924 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17