Pełna lista obserwacji drużyny

Mariusz Janowski : Mariusz Janowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4932834 2020.11.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4932833 2020.11.19 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 4928855 2020.11.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4928856 2020.11.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 4928854 2020.11.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4928853 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4928851 2020.11.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4928848 2020.11.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4928852 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 4928849 2020.11.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4928847 2020.11.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 9 4928845 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4928846 2020.11.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4928843 2020.11.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4928844 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4928842 2020.11.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4921949 2020.11.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 4910327 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 4910326 2020.11.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4894697 2020.11.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4894698 2020.11.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4894696 2020.11.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 4894304 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 4894306 2020.10.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4894305 2020.10.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4894303 2020.10.30 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 4881497 2020.10.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4881499 2020.10.29 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 4881498 2020.10.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4881496 2020.10.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4881500 2020.10.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4881495 2020.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4875124 2020.10.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4875122 2020.10.26 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4875123 2020.10.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4875121 2020.10.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4875125 2020.10.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4875120 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4875119 2020.10.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4875118 2020.10.24 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4875116 2020.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4875117 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 4875115 2020.10.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4848310 2020.10.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4840803 2020.10.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4840804 2020.10.09 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4824469 2020.10.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4824468 2020.10.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4824467 2020.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4824466 2020.10.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4824465 2020.09.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4824464 2020.09.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4799444 2020.09.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4799443 2020.09.18 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4799440 2020.09.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4799439 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4799437 2020.09.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4799435 2020.09.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4799431 2020.09.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4799429 2020.09.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4799427 2020.09.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4799426 2020.09.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4799423 2020.09.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4799419 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4799421 2020.09.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4799417 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799416 2020.09.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4799447 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799445 2020.09.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4799446 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799442 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4799441 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4799438 2020.09.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4799436 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799433 2020.09.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4799432 2020.09.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4799430 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4799428 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799425 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4799424 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 4799422 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4799420 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4799418 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799415 2020.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 4799414 2020.09.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4799413 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4799412 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4799411 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4799410 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4799409 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4799408 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4799407 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4799405 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4799406 2020.09.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4799403 2020.09.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4799401 2020.09.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4799402 2020.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4799400 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4749628 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4749632 2020.09.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4749626 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4749624 2020.09.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 8 4749623 2020.09.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 6 4749621 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 25 4749629 2020.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4749625 2020.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4749627 2020.09.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 38 4749631 2020.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4749620 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4749622 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4749617 2020.09.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4749616 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4749615 2020.09.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4749619 2020.09.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4749614 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4749613 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4749611 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4749612 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 29 4749610 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4749661 2020.09.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 32 4749662 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4749657 2020.09.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4749651 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4749653 2020.09.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4749663 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4749643 2020.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 16 4749645 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4749644 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4749639 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4749638 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4749637 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4749635 2020.09.05 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4749634 2020.09.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4749633 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4749630 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4749659 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4749660 2020.09.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4749658 2020.09.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4749655 2020.09.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4749652 2020.09.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4749656 2020.09.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4749654 2020.09.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4749650 2020.09.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4749649 2020.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4749648 2020.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4749642 2020.09.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4749646 2020.09.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4749647 2020.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 4749641 2020.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4749640 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4749636 2020.09.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4749600 2020.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4749604 2020.09.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 84 4749605 2020.09.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4749594 2020.09.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4749602 2020.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4749608 2020.09.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4749592 2020.09.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4749595 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4749589 2020.09.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4749587 2020.09.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4749591 2020.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4749585 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4749584 2020.09.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4749586 2020.09.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4749578 2020.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4749582 2020.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4749609 2020.09.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4749607 2020.09.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4749601 2020.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4749603 2020.09.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4749598 2020.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4749606 2020.09.05 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4749596 2020.09.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4749599 2020.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4749593 2020.09.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4749597 2020.09.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4749588 2020.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4749590 2020.09.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4749579 2020.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4749583 2020.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4749580 2020.09.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4749581 2020.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 4749577 2020.09.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4749576 2020.09.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4749574 2020.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4749572 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4749575 2020.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4749573 2020.09.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4749571 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4749567 2020.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4749569 2020.09.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4749570 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4749568 2020.09.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4749564 2020.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4749562 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4749565 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4749566 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4749563 2020.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4744274 2020.09.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4744273 2020.09.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4744272 2020.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4744271 2020.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4744270 2020.09.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4744269 2020.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4744267 2020.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4744266 2020.09.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4744268 2020.09.02 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4744265 2020.09.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4744260 2020.09.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4744259 2020.09.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4744264 2020.08.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4744262 2020.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4744258 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4744257 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4744263 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4744261 2020.08.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4744255 2020.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 4744254 2020.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4744256 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4744253 2020.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4744252 2020.08.20 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4744250 2020.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4744251 2020.08.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4744249 2020.08.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4700079 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4700080 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 24 4700077 2020.08.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4700078 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4700073 2020.08.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4700075 2020.08.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4700074 2020.08.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4700076 2020.08.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4680374 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4680376 2020.08.07 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4680375 2020.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4676164 2020.08.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4676165 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4676163 2020.08.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4676161 2020.08.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4676162 2020.08.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4676160 2020.08.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4676158 2020.08.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4676157 2020.08.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4676159 2020.08.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4676156 2020.08.06 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4676155 2020.08.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4676154 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4676153 2020.08.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4676152 2020.08.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4676151 2020.08.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4676150 2020.08.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4676147 2020.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4676145 2020.08.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4676144 2020.08.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4676143 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4676141 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4676142 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4676139 2020.08.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4676140 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4676137 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4676136 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4676135 2020.08.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4676133 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4676132 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 4676131 2020.08.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4676130 2020.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4676128 2020.08.02 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4676129 2020.07.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4676127 2020.07.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4676126 2020.07.27 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4676125 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4640318 2020.07.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4640316 2020.07.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4640315 2020.07.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4640314 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4640320 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4640312 2020.07.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4640311 2020.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4640313 2020.07.16 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4640319 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4640310 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4640309 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4640317 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4640308 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4640304 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4640307 2020.07.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4640303 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4640305 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 57 4640306 2020.07.14 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4640301 2020.07.14 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4640302 2020.07.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4640299 2020.07.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4640300 2020.07.14 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4640298 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 80 4640297 2020.07.13 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4640296 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4640294 2020.07.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4640295 2020.07.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4640292 2020.07.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4640293 2020.07.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4619533 2020.07.13 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4619535 2020.07.12 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4619534 2020.07.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 4619530 2020.07.12 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 7 4619528 2020.07.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4619529 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4619527 2020.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4619526 2020.06.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4619525 2020.06.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4619524 2020.06.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4619523 2020.06.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4548844 2020.06.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4537621 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4537622 2020.06.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4537623 2020.06.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4537620 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4537618 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4537615 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4537616 2020.05.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4400120 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4400117 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4400118 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4400130 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4400129 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4400128 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4400127 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4400125 2020.05.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4400126 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4400123 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4400122 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4400124 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4400121 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4400119 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4400116 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4400115 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4400114 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4400110 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4400108 2020.05.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4400111 2020.05.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4400106 2020.05.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4400107 2020.05.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4400105 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4400109 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4400103 2020.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4400102 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4400104 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4400100 2020.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4400099 2020.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4400101 2020.05.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4400096 2020.05.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4400098 2020.05.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4400097 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4400095 2020.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4400094 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4400092 2020.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4400093 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4400091 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4400090 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4400089 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4400087 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4400088 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4400085 2020.05.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4400084 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4400083 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4400082 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4400081 2020.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4400080 2020.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4400086 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4400162 2020.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4400161 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4400160 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4400158 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4400157 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4400159 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4400155 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4400156 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4400154 2020.05.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4400153 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4400152 2020.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4400150 2020.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4400148 2020.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4400149 2020.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4400151 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4400147 2020.05.02 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4400146 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4400133 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4400135 2020.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 28 4400134 2020.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4400132 2020.04.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4400131 2020.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4400145 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4400144 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4400143 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4400142 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4400141 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4400140 2020.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4400139 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4400138 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4400137 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4400136 2020.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4400079 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4400078 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4400077 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4400076 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4400075 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4400074 2020.04.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4400073 2020.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4400072 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4400071 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4400070 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4400069 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4400068 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4400067 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4400066 2020.04.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4400065 2020.04.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4400064 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4260703 2020.04.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4260702 2020.04.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4260701 2020.04.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4260700 2020.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4260699 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4260698 2020.04.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4260697 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4260696 2020.04.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4260695 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4260694 2020.04.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4260693 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4260692 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4254863 2020.04.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4228951 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4228922 2020.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4228924 2020.04.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4228923 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4226234 2020.04.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4226235 2020.04.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4226034 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4226033 2020.04.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4224562 2020.04.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4204373 2020.04.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4204359 2020.04.20 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4204357 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4204358 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4204355 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4204356 2020.04.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4204372 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4204374 2020.04.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4197326 2020.04.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4197324 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 11 4196360 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4196359 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196358 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196357 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196356 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4196355 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196354 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4196353 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4196352 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196351 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4196350 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4196349 2020.04.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4196348 2020.04.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4196347 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4196361 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4196346 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196345 2020.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4196344 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4196343 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4196342 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4196341 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4196340 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4196339 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4196338 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4196337 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4196336 2020.04.19 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4196335 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4196334 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 4196333 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4196332 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 16 4196377 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4196376 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4196375 2020.04.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4196374 2020.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4196373 2020.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4196372 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4196371 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4196370 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 4196369 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4196368 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4196367 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 4196366 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4196365 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4196364 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4196363 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 4196362 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 4196331 2020.04.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4196330 2020.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 4196329 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4196328 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4196327 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 4196326 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4196325 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 45 4196324 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 4196323 2020.04.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4196322 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 4196321 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4196320 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4196319 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 36 4196318 2020.04.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4196317 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4196316 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4196315 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4196314 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4196313 2020.04.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4196312 2020.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4196311 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4196310 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4196309 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4196308 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4196307 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 18 4196306 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4196305 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4196304 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4196303 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4196302 2020.04.19 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4196301 2020.04.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4196300 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4196299 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4196298 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4196297 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4196296 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4196295 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4196294 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4196293 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4196292 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4196291 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4196290 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4196289 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4196288 2020.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4196287 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4196286 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4196285 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4196284 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4188104 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4188103 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4188102 2020.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4188106 2020.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4188113 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4188115 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4188122 2020.04.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4188101 2020.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4188126 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4188100 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4188099 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4188098 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4188125 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4188123 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4188097 2020.04.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4188096 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4188095 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4188094 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4188124 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4188105 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4188107 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4188108 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4188109 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4188110 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4188111 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4188112 2020.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4188114 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4188116 2020.04.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4188117 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4188118 2020.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4188119 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4188120 2020.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4188121 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4188127 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4178526 2020.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4178527 2020.04.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4178525 2020.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4178543 2020.04.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4178542 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4178541 2020.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4178540 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4178539 2020.04.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4178538 2020.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4178537 2020.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4178536 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4178535 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4178534 2020.04.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4178533 2020.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4178532 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4178531 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4178530 2020.04.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4178529 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4178528 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4178524 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4178523 2020.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4178522 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4178521 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4178520 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4178519 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4178518 2020.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4178517 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4178516 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4178515 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4178514 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4178513 2020.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4178512 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4178511 2020.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4178510 2020.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4178509 2020.04.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4173651 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4173646 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4173650 2020.04.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4173649 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4173648 2020.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4173645 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4173644 2020.04.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4173643 2020.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4173642 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4173641 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4173640 2020.04.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4173647 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4173639 2020.04.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4173638 2020.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4173637 2020.04.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4173636 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4173635 2020.04.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4173634 2020.04.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4173633 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4173632 2020.04.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4173631 2020.04.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4173630 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4173629 2020.04.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4173628 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4173627 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4173626 2020.04.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4173625 2020.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4173624 2020.04.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4173623 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4173622 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4173621 2020.04.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4173620 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4173619 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4173618 2020.04.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4173617 2020.04.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4173616 2020.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4173615 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4173614 2020.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4173613 2020.04.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4173612 2020.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4171235 2020.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 80 4171234 2020.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4171233 2020.04.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4171232 2020.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4171231 2020.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4171230 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4171229 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4171228 2020.04.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4171227 2020.04.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4171226 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4171225 2020.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4171224 2020.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4171223 2020.04.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4171222 2020.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4171221 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4171220 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4171219 2020.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4171218 2020.04.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4171217 2020.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4171216 2020.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4171215 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4171214 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4171213 2020.04.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4171212 2020.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4171211 2020.04.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4171210 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4171209 2020.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4171208 2020.04.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4171207 2020.04.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4171206 2020.04.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4171205 2020.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4171204 2020.04.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4171203 2020.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 60 4171186 2020.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4171185 2020.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4171184 2020.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4171183 2020.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4171182 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 109 4171181 2020.04.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4171180 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4171179 2020.04.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4171178 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4171177 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4171176 2020.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4171175 2020.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4171174 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4171173 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4171172 2020.04.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4171171 2020.04.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4171202 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4171201 2020.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4171200 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4171199 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4171198 2020.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4171197 2020.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4171196 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4171195 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4171194 2020.04.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4171193 2020.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4171192 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4171191 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 4171190 2020.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4171189 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4171188 2020.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4171187 2020.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4171170 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4171169 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4171168 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4171167 2020.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4171166 2020.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4171165 2020.04.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4171164 2020.04.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4171163 2020.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4171162 2020.04.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4171161 2020.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4171160 2020.04.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4171159 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4171158 2020.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4171157 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4171156 2020.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4171155 2020.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4165831 2020.04.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4165834 2020.04.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4165833 2020.04.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4165832 2020.04.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4145285 2020.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4145282 2020.04.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4145283 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4145284 2020.04.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4145280 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4145279 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4145281 2020.04.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4145278 2020.04.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4145277 2020.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4140367 2020.04.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4140366 2020.04.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4140365 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4140364 2020.04.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4140363 2020.04.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4140378 2020.04.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4140377 2020.04.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4140376 2020.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4140375 2020.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 17 4140374 2020.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 60 4140373 2020.04.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 22 4140372 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4140371 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140369 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4140368 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4140362 2020.04.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4140361 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 180 4140360 2020.04.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4140359 2020.04.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4140358 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4140370 2020.04.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4140357 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4140356 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140355 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4140354 2020.04.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4140353 2020.04.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4140352 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4140351 2020.04.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4140350 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4140349 2020.04.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4140348 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4140347 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4140394 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4140393 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4140392 2020.04.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4140391 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4140390 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4140389 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 21 4140388 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4140387 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4140386 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4140385 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4140384 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4140383 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4140382 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4140381 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4140380 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4140379 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140346 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4140345 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140344 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140343 2020.04.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4140342 2020.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4140341 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4140340 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4140339 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4140338 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4140337 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4140336 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4140335 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4140334 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4140333 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4140332 2020.04.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 4140331 2020.04.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4121841 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4121850 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4121830 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4121836 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4121840 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4121847 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4121848 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4121849 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4122033 2020.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4122036 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4122037 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4121829 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4121828 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4121827 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4121826 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4121825 2020.04.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4121824 2020.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4121823 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4121822 2020.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4121842 2020.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4121821 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4121820 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4121844 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4121843 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121846 2020.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4121839 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4121835 2020.04.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4121837 2020.04.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4121845 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4121838 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4122035 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4121831 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4121832 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4121833 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4121834 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121851 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4122032 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4122034 2020.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4115275 2020.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4115276 2020.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4113732 2020.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4113736 2020.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4113737 2020.04.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4113738 2020.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4113739 2020.04.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4113742 2020.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4113743 2020.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4113745 2020.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4113746 2020.04.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4113747 2020.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4113729 2020.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 4113728 2020.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4113727 2020.04.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4113730 2020.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4113731 2020.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4113733 2020.04.03 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4113734 2020.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4113735 2020.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4113740 2020.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4113741 2020.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4113744 2020.04.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4113726 2020.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4113725 2020.04.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4113724 2020.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4113723 2020.04.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4113722 2020.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4113721 2020.04.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4113720 2020.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4113719 2020.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4113718 2020.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4113717 2020.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4113716 2020.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4113715 2020.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4113714 2020.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4113713 2020.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4113712 2020.04.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4110757 2020.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4110756 2020.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4110755 2020.04.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4110754 2020.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4110753 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4110752 2020.04.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4110751 2020.04.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4110750 2020.04.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 150 4110749 2020.04.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4110748 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4110747 2020.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4110746 2020.04.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4110745 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4110744 2020.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4110743 2020.04.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4110742 2020.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4110741 2020.04.02 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4110740 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4109028 2020.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 59 4109027 2020.03.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4109026 2020.03.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4109024 2020.03.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4109025 2020.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4109022 2020.03.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4109023 2020.03.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4109020 2020.03.26 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4109021 2020.03.26 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 22 3845837 2020.01.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3837043 2020.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3837044 2020.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3837082 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3837178 2020.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3837179 2020.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3837180 2020.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3837181 2020.01.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3837182 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3837183 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3837184 2020.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3837185 2020.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3837186 2020.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3837187 2020.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3837188 2020.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3837189 2020.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3837190 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3837191 2020.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3837192 2020.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3837193 2020.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 10 3837194 2020.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3837195 2020.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3837196 2020.01.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3837197 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3837198 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3837199 2020.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3837200 2020.01.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3837201 2020.01.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3837202 2020.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3837203 2020.01.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3837204 2020.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 3796831 2020.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 3796840 2020.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 3796844 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3796845 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 3796846 2020.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3796847 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 3796872 2020.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3796941 2020.01.05 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3796875 2020.01.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3796876 2020.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3796877 2020.01.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3796878 2020.01.04 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3782656 2020.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3782657 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3782772 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3782773 2020.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3782774 2020.01.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 3782775 2020.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3782776 2020.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 3782777 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3782778 2020.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 3782779 2020.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 3782780 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3782781 2020.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3782782 2020.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3782783 2020.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3782784 2020.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3782785 2020.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3782786 2020.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3782787 2020.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3782788 2020.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3782789 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 3782790 2020.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3782791 2020.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 14 3782850 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3782855 2020.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 3782862 2020.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 3782864 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3782865 2020.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 22 3782877 2020.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 3782882 2020.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 3782887 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 3782893 2020.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 3782902 2020.01.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3782931 2020.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3782993 2020.01.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3783005 2020.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3783078 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3783083 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3783086 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3783087 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3783089 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3783091 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3783098 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3783102 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3783112 2020.01.01 mapa