Pełna lista obserwacji drużyny

LaczaNasPtaki.pl ♥ : Barbara Grzebulska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4737728 2020.08.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4737727 2020.08.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4737726 2020.08.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4724091 2020.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 13 4724092 2020.08.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4724090 2020.08.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4718881 2020.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4718880 2020.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4718877 2020.08.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4718874 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4718878 2020.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4718875 2020.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4718394 2020.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4718393 2020.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4718391 2020.08.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4718392 2020.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4718389 2020.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4718390 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 4718388 2020.08.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4718385 2020.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4718386 2020.08.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4718383 2020.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4718382 2020.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4718387 2020.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4718381 2020.08.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4718380 2020.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4718384 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4718379 2020.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4718378 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4718376 2020.08.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4718377 2020.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4718375 2020.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4718374 2020.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4718373 2020.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4716540 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4716539 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4716536 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4716538 2020.08.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 4716537 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4716534 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4716532 2020.08.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4716533 2020.08.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 4708068 2020.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4708067 2020.08.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4708063 2020.08.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4708065 2020.08.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4708062 2020.08.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4708061 2020.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4708064 2020.08.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4708060 2020.08.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4699508 2020.08.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4699507 2020.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4699506 2020.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4699505 2020.07.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4616844 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4616843 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4616842 2020.07.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4616841 2020.07.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4616840 2020.07.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4616839 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4616838 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4616837 2020.06.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4616836 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4616835 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4616832 2020.06.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4616833 2020.06.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4616834 2020.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4574072 2020.06.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4574073 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 38 4574071 2020.06.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4574070 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4565074 2020.06.24 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4616846 2020.06.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4616845 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4565073 2020.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4565075 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4544538 2020.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4544537 2020.06.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4544536 2020.06.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4540007 2020.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4540006 2020.06.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4540005 2020.06.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4540004 2020.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4540003 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4540002 2020.06.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4540000 2020.06.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4539999 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4539998 2020.06.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4539997 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4539996 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4539995 2020.06.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4539994 2020.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4539993 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4539992 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4539991 2020.06.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4539990 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4539989 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4539988 2020.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4539987 2020.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4539986 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4539985 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4519695 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4519692 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4519690 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4519691 2020.06.12 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4519689 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4519693 2020.06.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4519687 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4519688 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4517988 2020.06.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4507171 2020.06.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4507170 2020.06.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4507169 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4507168 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4507167 2020.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4507166 2020.06.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4507149 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4507148 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4507147 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4507146 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4507145 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507144 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4507143 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4507142 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4507141 2020.06.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4507140 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4507139 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507138 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4507137 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4507136 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4507135 2020.06.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4507134 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4507165 2020.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4507164 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507163 2020.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4507162 2020.06.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4507161 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4507160 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4507159 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507158 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4507156 2020.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4507157 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4507155 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507154 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4507153 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507152 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4507151 2020.06.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4507150 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4507133 2020.06.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4507132 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4507131 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4507130 2020.06.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4507129 2020.06.09 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4507128 2020.06.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4507127 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4507126 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4507124 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4507123 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4507125 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4507122 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507121 2020.06.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4507120 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4507119 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4507118 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4489854 2020.06.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4489852 2020.06.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4489853 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4489851 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4489849 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4489850 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4489848 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4489847 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4489846 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4489845 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4489844 2020.06.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4489843 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4489842 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4489841 2020.06.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4489838 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4489839 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4489837 2020.06.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4489836 2020.06.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4489835 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4489834 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4489833 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4489832 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4489831 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4489830 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4489829 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4489828 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4489827 2020.06.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4489826 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4489825 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4489824 2020.06.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4489823 2020.06.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4489822 2020.06.05 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4482603 2020.06.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4482602 2020.06.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4449954 2020.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4449952 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4449953 2020.05.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4435495 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4435494 2020.05.24 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4435497 2020.05.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4435496 2020.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4435493 2020.05.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4407491 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4406089 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4406091 2020.05.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4406088 2020.05.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4406090 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4406087 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4406086 2020.05.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4406085 2020.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4406084 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4406083 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4405137 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4405138 2020.05.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4405136 2020.05.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4405135 2020.05.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4405134 2020.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4405133 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4393307 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4379764 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4379763 2020.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4379765 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4379760 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4379761 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4379758 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4379757 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4379762 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4379756 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4379759 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4379755 2020.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4379753 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4379754 2020.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4379752 2020.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4379751 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4379750 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4374827 2020.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4374826 2020.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4374825 2020.05.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4374823 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4374824 2020.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4374822 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4374821 2020.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4374819 2020.05.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4374818 2020.05.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4374820 2020.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4374816 2020.05.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4374817 2020.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4344884 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4344883 2020.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4344882 2020.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4321477 2020.05.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4321475 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4321476 2020.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4310997 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4310996 2020.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4310995 2020.05.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4310994 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4310993 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4298825 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4298826 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4298823 2020.05.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4298824 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4298822 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4298821 2020.05.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4298819 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4298820 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4298818 2020.05.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4274249 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274250 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4273366 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4273365 2020.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4261258 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4261257 2020.04.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4261256 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4261255 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4233942 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4233943 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4233941 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4233944 2020.04.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4233940 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4233938 2020.04.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4233939 2020.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4233937 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4230545 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4230544 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4230316 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4230315 2020.04.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4230314 2020.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4230310 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4230312 2020.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4230313 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4230311 2020.04.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4230546 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4230547 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4224521 2020.04.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4224520 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4192788 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4192789 2020.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4156531 2020.04.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4156530 2020.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4156529 2020.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4156526 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4156527 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4156528 2020.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4156524 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4156525 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4156523 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4156520 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4156521 2020.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4156522 2020.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4156517 2020.04.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4156518 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4156519 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4156514 2020.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4156516 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4156515 2020.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4156513 2020.04.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4156509 2020.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4156511 2020.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4156510 2020.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4156508 2020.04.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4100066 2020.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4100067 2020.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4100064 2020.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4100062 2020.03.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4100063 2020.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4100065 2020.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4100061 2020.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4100059 2020.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4100058 2020.03.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4100056 2020.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4100057 2020.03.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4100060 2020.03.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4100054 2020.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4100055 2020.03.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4100053 2020.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4100052 2020.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4100051 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4100050 2020.03.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4061652 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4061358 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4061357 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4061356 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4061355 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 4061354 2020.03.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4059973 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4059976 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4059977 2020.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4059978 2020.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4059979 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4059980 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4059981 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4059982 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4059974 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4059975 2020.03.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4059983 2020.03.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4059984 2020.03.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4059985 2020.03.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3982270 2020.03.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3978165 2020.03.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3978166 2020.03.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3978167 2020.03.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 3949630 2020.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3949629 2020.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 3949627 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3949628 2020.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3949626 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3949625 2020.02.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3949624 2020.02.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3949623 2020.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3949622 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3949621 2020.02.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3949620 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3949359 2020.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3949358 2020.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3949357 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3949355 2020.02.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3949356 2020.02.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3949353 2020.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3949354 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3949352 2020.02.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3949351 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3949350 2020.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3937759 2020.02.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 3937758 2020.02.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3937256 2020.02.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3937255 2020.02.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3937254 2020.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3937253 2020.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 3937252 2020.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3937251 2020.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 3937250 2020.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3937249 2020.02.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3937248 2020.02.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3937247 2020.02.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 3937246 2020.02.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3925722 2020.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3925721 2020.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3925720 2020.02.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 3925719 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3925718 2020.02.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3925717 2020.02.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3925716 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 9 3925715 2020.02.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3925714 2020.02.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3915079 2020.02.11 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 3915080 2020.02.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3915081 2020.02.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3915082 2020.02.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3915083 2020.02.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3903452 2020.02.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 3903451 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3903450 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3903449 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3903448 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3903447 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3903446 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3903445 2020.02.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3902208 2020.02.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3902209 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3902210 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3902207 2020.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3902206 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3902205 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3902203 2020.02.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3902204 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3902054 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3902051 2020.02.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3902053 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3902052 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3902050 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3902049 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3902048 2020.02.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3902046 2020.02.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3902047 2020.02.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3902045 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3902044 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3901809 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3901808 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3901806 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3901807 2020.02.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3901805 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3901804 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3901803 2020.02.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3901801 2020.02.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 3901802 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3901800 2020.02.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3901799 2020.02.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3882530 2020.01.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3882528 2020.01.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3882529 2020.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3882518 2020.01.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3882517 2020.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3882515 2020.01.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3882513 2020.01.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3882512 2020.01.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 3882516 2020.01.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3882514 2020.01.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 3882522 2020.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3860492 2020.01.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3836446 2020.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3836447 2020.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3836445 2020.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 3836444 2020.01.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 60 3836443 2020.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 3793155 2020.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 3793154 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3793153 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 3793152 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 3793151 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3793148 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3793150 2020.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3793147 2020.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3793149 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3793145 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3793146 2020.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 3793144 2020.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3793142 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3793143 2020.01.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3781956 2020.01.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3781955 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3781954 2020.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3781953 2020.01.02 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3781951 2020.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3781952 2020.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3781950 2020.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3781949 2020.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3781948 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3781947 2020.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3781946 2020.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 46 3781945 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3781944 2020.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3781943 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3778599 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3776660 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3776659 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3773834 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 3773494 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3773492 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3773493 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3773490 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3773491 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3773404 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3773403 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3773402 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3773400 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3773398 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3773399 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 3773401 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3773397 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3772747 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3772746 2020.01.01 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 19 3772745 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3772742 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3772744 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3772743 2020.01.01 mapa