Pełna lista obserwacji drużyny

Rybołów : Karol Łanocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4684364 2020.08.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4684365 2020.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4684367 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4681363 2020.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4681364 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4681365 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4681366 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4681367 2020.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4681362 2020.08.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4676497 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4676498 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4676499 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4676500 2020.08.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4676501 2020.08.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4676503 2020.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4674384 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4674385 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4674386 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4674387 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4674388 2020.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4674389 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4674390 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4674391 2020.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4674392 2020.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4668617 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4668618 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4668619 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4668620 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4665825 2020.08.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4665826 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4665827 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4665828 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4665829 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665830 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4668621 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4662785 2020.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4662786 2020.07.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4662787 2020.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4662788 2020.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4662789 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4662790 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4662791 2020.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4661416 2020.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4661417 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4661418 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661419 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4661420 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4661421 2020.07.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4661422 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661423 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4661424 2020.07.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4661425 2020.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4661426 2020.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4659354 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4659355 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4659356 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4659357 2020.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4659358 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4659359 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4659360 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4659361 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4659362 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4659363 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4659364 2020.07.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4659365 2020.07.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4656835 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4656836 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4656837 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4656838 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4656839 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4656840 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4656841 2020.07.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4656842 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4656843 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4656844 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4656845 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656847 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4656848 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4656849 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4654829 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4654830 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4654831 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4654832 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4654833 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4654834 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4654835 2020.07.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4654836 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4654837 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4654838 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4654839 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4654841 2020.07.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4654842 2020.07.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4654825 2020.07.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4654826 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4654828 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650204 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4650205 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650206 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4650207 2020.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4650208 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4650209 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650210 2020.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4650211 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4650212 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650213 2020.07.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4650214 2020.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4647867 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4647868 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4647869 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4647870 2020.07.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4647871 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4647872 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4647873 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647874 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4647875 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4647876 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4647877 2020.07.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4647878 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4647879 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4647880 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4645698 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4645699 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4645700 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4645701 2020.07.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4645702 2020.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4645703 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4645705 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4645706 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4645707 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4645708 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4645709 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4645710 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4645711 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645712 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4645713 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4645714 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4645716 2020.07.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4647881 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4643608 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643609 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643610 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4643611 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4643612 2020.07.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4643613 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4643614 2020.07.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4643615 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4643616 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4643617 2020.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4643618 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4643619 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4643620 2020.07.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4643621 2020.07.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4643622 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4643623 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4643624 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4643625 2020.07.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4643626 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4643627 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4643628 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4643629 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4643630 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4645715 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641429 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4641428 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641427 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4641426 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4641425 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641424 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641423 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4641422 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4641421 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4641420 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641419 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4641418 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641417 2020.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4641416 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4641415 2020.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641414 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4641413 2020.07.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4641412 2020.07.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4641411 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641539 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641540 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4641541 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4643607 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623471 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4623472 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623473 2020.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4623474 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623475 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623476 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4623477 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4623478 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4623479 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4623480 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4623481 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4623482 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4623483 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4623484 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623485 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623486 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4623487 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4623488 2020.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4623489 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4623490 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4623491 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4623492 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4623493 2020.07.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4623494 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4623495 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4623496 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4623497 2020.07.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4623498 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4623499 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4623500 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4623501 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4623502 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4623503 2020.07.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4623504 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623505 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4623506 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4623507 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4623508 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4623509 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4623510 2020.07.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4620663 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620664 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4620665 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4620666 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620667 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4620668 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4620669 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4620670 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4620671 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620672 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620673 2020.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4621250 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4621251 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4621252 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4621253 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4621254 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4621255 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621256 2020.07.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4621257 2020.07.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4621258 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4621259 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4621260 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4621261 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620630 2020.07.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4620631 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620632 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4620633 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4620634 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4620635 2020.07.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4620636 2020.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4620637 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4620638 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620639 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620640 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4620641 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4620642 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4620643 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4620644 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4620645 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4620646 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4610503 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4610504 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4610505 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610506 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610903 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4610904 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4610905 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4610906 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4610907 2020.07.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4610908 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610909 2020.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4610910 2020.07.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4610911 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4608485 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4608486 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4608487 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4608488 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4608489 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4608490 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4608491 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4608492 2020.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4608493 2020.07.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4608494 2020.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4608495 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4608496 2020.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4608497 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4608498 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4608499 2020.07.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4608500 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4608501 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4608502 2020.07.09 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 4606097 2020.07.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4606098 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4606099 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606100 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4606101 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4606102 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4606103 2020.07.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4606104 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4606105 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606106 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4606107 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4606108 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606109 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606110 2020.07.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4606111 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4606112 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606113 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4606114 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606115 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4606116 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4606117 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4606118 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606119 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4606120 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4606121 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606122 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606123 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606124 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4606125 2020.07.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4606126 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4606127 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606128 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606129 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4606130 2020.07.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4606131 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4603473 2020.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4603474 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4603475 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603476 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4603477 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4603478 2020.07.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4603479 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603480 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4603481 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4603482 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4603483 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603484 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4603485 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603486 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4603487 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603488 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603489 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4603490 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4603491 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4603492 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4603493 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4603494 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4603495 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4603496 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4603497 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603498 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603499 2020.07.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4603500 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4603501 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4603502 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4603503 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603504 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4603505 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603506 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4603507 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4603508 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4603509 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4603511 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4603512 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4603513 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4603514 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4603515 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4601238 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4601239 2020.07.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4601240 2020.07.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4601241 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4601242 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4601243 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4601244 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601245 2020.07.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4601246 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4601247 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4601248 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4601249 2020.07.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4601250 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4601251 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601252 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4601253 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4601254 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4601255 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4601256 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4601257 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601258 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4601260 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4601261 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601262 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4601263 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4601264 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4601265 2020.07.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4601266 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4601267 2020.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4601268 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4601269 2020.07.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4601270 2020.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4601271 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4601272 2020.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4601273 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4601274 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4601275 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4601276 2020.07.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4598530 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4598531 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4598532 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4598533 2020.07.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4598534 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598535 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4598536 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4598537 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4598538 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4598539 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4598540 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598541 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598542 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4598543 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4598544 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4598545 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4598776 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598777 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4598778 2020.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4598779 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598780 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598781 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4598782 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598783 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4598784 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598785 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4598786 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4598787 2020.07.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4598788 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598789 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598790 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598792 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4598793 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598794 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4598795 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4598796 2020.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4598797 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598798 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4598799 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595245 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4595246 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4595247 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595248 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4595249 2020.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4595250 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4595251 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4595252 2020.07.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4595253 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595254 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4595255 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4595256 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4595257 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4595258 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595259 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4595260 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4595261 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4595262 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595263 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4595264 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4595265 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4595266 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4595267 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4595268 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595269 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595270 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4595271 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4586991 2020.07.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4586992 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4586993 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4586994 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4586996 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4586997 2020.07.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4586998 2020.07.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4586999 2020.07.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4587000 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4587001 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4587002 2020.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4587003 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4587004 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4587005 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4587006 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587011 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4587012 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4587013 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587014 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4587015 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4587016 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4587017 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4587018 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4587019 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4587021 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4587022 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587023 2020.07.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4587024 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587026 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4587027 2020.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4587028 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4584423 2020.06.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4584424 2020.06.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4584425 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4584426 2020.06.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4584427 2020.06.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4584428 2020.06.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4584429 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4584430 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4584431 2020.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4584432 2020.06.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4584433 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4584434 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4584435 2020.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4584436 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4584437 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4584444 2020.06.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4584445 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4584446 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4584447 2020.06.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4584448 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4584450 2020.06.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4584451 2020.06.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4584452 2020.06.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4584453 2020.06.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4584454 2020.06.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4584455 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4584456 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4584457 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4584458 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4584459 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4586956 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4586957 2020.06.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4586958 2020.06.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4586960 2020.06.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4584438 2020.06.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4584439 2020.06.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4584440 2020.06.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4584441 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4584442 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4584443 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4575534 2020.06.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4575535 2020.06.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4575536 2020.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4575537 2020.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4575538 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4575539 2020.06.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4575540 2020.06.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4575541 2020.06.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4575542 2020.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4575543 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4575544 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4575545 2020.06.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4575546 2020.06.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4575547 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4575548 2020.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4575549 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4575554 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4575555 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4575556 2020.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4575557 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4575558 2020.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4575559 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575560 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4571320 2020.06.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4571321 2020.06.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4571322 2020.06.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4571323 2020.06.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4571324 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4571325 2020.06.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4571326 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4571327 2020.06.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4571328 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4571329 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4571330 2020.06.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4571331 2020.06.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4571332 2020.06.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 4 4571333 2020.06.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4571334 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4571335 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4571337 2020.06.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4571339 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4571341 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4571343 2020.06.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4571344 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4571345 2020.06.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4571346 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4571347 2020.06.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4571348 2020.06.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4571349 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4571350 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4571351 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4571353 2020.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4572086 2020.06.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4572088 2020.06.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4575563 2020.06.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4568942 2020.06.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4568943 2020.06.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4568944 2020.06.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4568945 2020.06.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4568946 2020.06.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4568947 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4568948 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4568949 2020.06.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4568950 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4568951 2020.06.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4568952 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4568953 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4568954 2020.06.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4568955 2020.06.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4568956 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4568957 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4568964 2020.06.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4568966 2020.06.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4568967 2020.06.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4568968 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4568969 2020.06.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4568970 2020.06.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4568971 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4566430 2020.06.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4566432 2020.06.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4566433 2020.06.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4566434 2020.06.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4566435 2020.06.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4566436 2020.06.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4566437 2020.06.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4566438 2020.06.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4566439 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4566440 2020.06.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4566441 2020.06.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4566442 2020.06.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4566443 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4566444 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4566445 2020.06.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4566449 2020.06.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4566450 2020.06.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4566451 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4566452 2020.06.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4566453 2020.06.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4566454 2020.06.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4566455 2020.06.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4566456 2020.06.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4566457 2020.06.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4566458 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4566459 2020.06.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4566460 2020.06.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4566461 2020.06.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4566464 2020.06.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4566466 2020.06.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4566467 2020.06.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4566468 2020.06.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4566469 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4563523 2020.06.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4563524 2020.06.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4563525 2020.06.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4563527 2020.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4563528 2020.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4563529 2020.06.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4563530 2020.06.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4563531 2020.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4563532 2020.06.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4563533 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4563534 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4563535 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4563536 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4563537 2020.06.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4563538 2020.06.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4563540 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4563541 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4563542 2020.06.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4563543 2020.06.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4563544 2020.06.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4563545 2020.06.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4563547 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4563548 2020.06.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4563549 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4563550 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4563551 2020.06.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4563552 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4563553 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4566463 2020.06.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4566482 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4538530 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4538531 2020.06.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4538532 2020.06.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4538533 2020.06.15 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4538534 2020.06.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4538535 2020.06.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4538536 2020.06.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4538537 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4538538 2020.06.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4538539 2020.06.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4538540 2020.06.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4538541 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4538542 2020.06.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4538543 2020.06.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4538544 2020.06.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4538545 2020.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4538546 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4538547 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4538548 2020.06.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4538549 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4538550 2020.06.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4538551 2020.06.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4538552 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4538553 2020.06.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4538554 2020.06.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4538555 2020.06.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4534716 2020.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4534717 2020.06.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4534718 2020.06.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4534719 2020.06.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4534720 2020.06.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4534721 2020.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4534722 2020.06.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4534723 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4534724 2020.06.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4534725 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4534726 2020.06.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4534727 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4534728 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4534729 2020.06.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4534730 2020.06.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4534731 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4534732 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4534733 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4534734 2020.06.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4534735 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4534737 2020.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4534738 2020.06.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4534739 2020.06.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4534740 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4534741 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4534742 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4534743 2020.06.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4534744 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4534745 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4534746 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4534747 2020.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4534748 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4534749 2020.06.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4534750 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4534751 2020.06.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4528578 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4528579 2020.06.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4528580 2020.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4528581 2020.06.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4528582 2020.06.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4528583 2020.06.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4528584 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4528585 2020.06.13 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4528586 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4528587 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4528588 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4528589 2020.06.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4528590 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4528591 2020.06.13 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4528592 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4528593 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4528594 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4528595 2020.06.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4528596 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4528597 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4528601 2020.06.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4528602 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4528603 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4528604 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4528605 2020.06.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4528606 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4528607 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4528608 2020.06.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4528609 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4528610 2020.06.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4528611 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4528612 2020.06.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4528613 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4523280 2020.06.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4523281 2020.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4523282 2020.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4523283 2020.06.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4523284 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4523285 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4523286 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4523287 2020.06.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4523288 2020.06.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4523289 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4523290 2020.06.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4523291 2020.06.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4523292 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4523293 2020.06.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4523294 2020.06.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4523295 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4523299 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4523300 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4523301 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4523302 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4523303 2020.06.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4523304 2020.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4523305 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4523306 2020.06.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4523307 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4523308 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4523309 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4523310 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4523313 2020.06.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4523315 2020.06.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4523316 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4523317 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4523318 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4523319 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4523320 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523321 2020.06.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4523322 2020.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4523323 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4523324 2020.06.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4523325 2020.06.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4523326 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4523327 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4523328 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4523329 2020.06.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4523330 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4523331 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4523332 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523333 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4523334 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4523536 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4517411 2020.06.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4517412 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4517413 2020.06.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4517414 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4517415 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4517416 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4517417 2020.06.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4517418 2020.06.11 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4517419 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4517420 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4517421 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4517422 2020.06.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4517423 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4517424 2020.06.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4517425 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4517426 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4517428 2020.06.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4517429 2020.06.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4517430 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4517431 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4517433 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4517434 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4517435 2020.06.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4517436 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4517437 2020.06.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4517438 2020.06.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4517439 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4517440 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4517441 2020.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4517442 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4517443 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4517444 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4517445 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4517446 2020.06.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4517447 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4517448 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4517449 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4517450 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4517451 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4517452 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4517453 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4517454 2020.06.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4517455 2020.06.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4517457 2020.06.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4518119 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4511692 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4511693 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4511694 2020.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4511696 2020.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4511695 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4511697 2020.06.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4500860 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4500861 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4500862 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4500863 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4500864 2020.06.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4500865 2020.06.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4500866 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4500867 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4500868 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4500869 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4500870 2020.06.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4500871 2020.06.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4500872 2020.06.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4500873 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4500874 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4500875 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500876 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4500877 2020.06.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4500878 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4500879 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4500880 2020.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4500881 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4500882 2020.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4500883 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4500884 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4500885 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4500886 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4500887 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4500888 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4500889 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4500890 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4490754 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4490755 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4490756 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4490757 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4490758 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4490759 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4490760 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4490761 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4490762 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4490763 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4490764 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4490765 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4490766 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4490767 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4490768 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4490769 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4490770 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4490771 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4490772 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4490773 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4490774 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4490775 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4490776 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4490777 2020.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4490778 2020.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4490779 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4490780 2020.06.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4490781 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4490782 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4492532 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4492533 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4492534 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4492535 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4492536 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4492537 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4492538 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4492539 2020.06.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4492540 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4492541 2020.06.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4492542 2020.06.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4492543 2020.06.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4492544 2020.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4492545 2020.06.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4492546 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4492547 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4492548 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4492549 2020.06.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4492550 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4492551 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4492552 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4492553 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4492554 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4492555 2020.06.06 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4492558 2020.06.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4492559 2020.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4492560 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4492561 2020.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4492562 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4492563 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4492564 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4492565 2020.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4492566 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4492567 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4492568 2020.06.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4492569 2020.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4492570 2020.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4492571 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4496027 2020.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4496028 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4496029 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4496030 2020.06.06 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4500452 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4500456 2020.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4486453 2020.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4486454 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486455 2020.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4486456 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4486457 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4486458 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4486459 2020.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4486460 2020.06.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4486461 2020.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4486462 2020.06.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4486463 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4486464 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4486465 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4486466 2020.06.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4486467 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4486468 2020.06.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4486469 2020.06.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4486470 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4486471 2020.06.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4484223 2020.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4484224 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4484225 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4484226 2020.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4484227 2020.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4484228 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4484229 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4484230 2020.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4484231 2020.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4484232 2020.06.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4484233 2020.06.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4484234 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4484235 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4484236 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4484237 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4484238 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4484240 2020.06.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4484241 2020.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4484242 2020.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4484243 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4484244 2020.06.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4484245 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4484246 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4484247 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4484248 2020.06.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4484249 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4484250 2020.06.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4484251 2020.06.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4484252 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4484253 2020.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4484254 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4484255 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4484256 2020.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4484257 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4484258 2020.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4484259 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4484260 2020.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4484261 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4484262 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4484263 2020.06.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4484264 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4480527 2020.06.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4480528 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4480529 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4480530 2020.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4480531 2020.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4480532 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4480533 2020.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4480534 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4480535 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4480536 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4480537 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4480538 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4480539 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4480540 2020.06.03 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4480541 2020.06.03 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4480542 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4480543 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4480544 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4480545 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4480546 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4480547 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4480548 2020.06.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4480549 2020.06.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4480550 2020.06.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4480551 2020.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4480552 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4480553 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4480554 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4480555 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4480556 2020.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4480557 2020.06.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4480558 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4480559 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4480560 2020.06.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4480561 2020.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4480562 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4480563 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4480564 2020.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4480565 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4480566 2020.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4480567 2020.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4480568 2020.06.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4480569 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4480570 2020.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4480571 2020.06.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4480572 2020.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4480573 2020.06.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4480574 2020.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4476221 2020.06.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4476222 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4476223 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4476224 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4476225 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4476226 2020.06.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4476227 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4476228 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4476229 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4476230 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4476231 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4476232 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4476233 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4471900 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471901 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4471902 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4471903 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4471904 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4471905 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4471906 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4471907 2020.06.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4471908 2020.06.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4471909 2020.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4471910 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4471911 2020.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4471912 2020.06.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4471913 2020.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4471914 2020.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4471915 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471916 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4471917 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4471918 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4471919 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4471920 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4471921 2020.06.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4471922 2020.06.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4471923 2020.06.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4471924 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4471925 2020.06.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4471926 2020.06.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4471927 2020.06.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4471928 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4471929 2020.06.01 mapa