Pełna lista obserwacji drużyny

Rybołów : Karol Łanocha


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4949134 2020.11.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947969 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947970 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4947971 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4947972 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947973 2020.11.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4947974 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4947975 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947976 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947977 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947978 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947979 2020.11.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4947980 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4947981 2020.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4947982 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947983 2020.11.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4947984 2020.11.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4947985 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4947986 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4947987 2020.11.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4947988 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947989 2020.11.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4947990 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947991 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4947992 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4947994 2020.11.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4947995 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4945301 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4945302 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4945303 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4945304 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4945305 2020.11.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4945306 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4945307 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4945308 2020.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4945309 2020.11.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4945310 2020.11.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4945311 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4945312 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4945313 2020.11.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4945314 2020.11.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4945315 2020.11.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4945316 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4945317 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4945318 2020.11.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4945319 2020.11.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4945320 2020.11.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4943837 2020.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4939788 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4939789 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4939790 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4939791 2020.11.22 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4939792 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4939793 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4939794 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4939795 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4939796 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4939797 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4939798 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4939799 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4939800 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4939801 2020.11.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4939802 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4939803 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4939804 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4939805 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4939806 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4939807 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4939808 2020.11.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4939810 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4939811 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4939812 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4939813 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4939814 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4939815 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4939816 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4939817 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4939818 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4939819 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4939820 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4939821 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4939822 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4939823 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4939824 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4939825 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4939826 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936469 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4936470 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936471 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4936472 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936473 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4936474 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936475 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936476 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4936477 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936478 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936479 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936480 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4936481 2020.11.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4936482 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936483 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4936484 2020.11.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4936485 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4936486 2020.11.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4936487 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936488 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4936489 2020.11.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4936490 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4936491 2020.11.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4933489 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933490 2020.11.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4933491 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933492 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4933493 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4933494 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4933495 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933496 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933497 2020.11.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4933498 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4933499 2020.11.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4933500 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933501 2020.11.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4933502 2020.11.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4933503 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933504 2020.11.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4933506 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933507 2020.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4933508 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4933509 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4933510 2020.11.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4933511 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4933512 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933513 2020.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4933514 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4933515 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4933516 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4933517 2020.11.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4933518 2020.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4933519 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4933520 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4933521 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933522 2020.11.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4932836 2020.11.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4932837 2020.11.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4932838 2020.11.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4932839 2020.11.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4929274 2020.11.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4929275 2020.11.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4929276 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4929277 2020.11.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929278 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4926539 2020.11.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4926541 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4923228 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4923230 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4923231 2020.11.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4923232 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4923233 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4923234 2020.11.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4923235 2020.11.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4923236 2020.11.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4923237 2020.11.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4923238 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4923239 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4923240 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4923241 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4923242 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4923243 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4923244 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4923245 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4923246 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4923247 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4923248 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4923249 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4923250 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4923251 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4923252 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4923253 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4923254 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4923255 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4923256 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4923257 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4923258 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4923260 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4920974 2020.11.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4920975 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4920976 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4920977 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4920978 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916743 2020.11.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4916744 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4916745 2020.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4916746 2020.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4916747 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4916748 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4916749 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4916750 2020.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4916751 2020.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4916752 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4916753 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4916754 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4916755 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4916756 2020.11.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4916757 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4916758 2020.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4916759 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4916760 2020.11.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4916761 2020.11.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4916762 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4915190 2020.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4915191 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4915192 2020.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4915193 2020.11.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4915194 2020.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4911247 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4911248 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4911249 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4911250 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4911251 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4911252 2020.11.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4911254 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4911255 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4911256 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911257 2020.11.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4911258 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4911259 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911260 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911261 2020.11.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4911262 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911263 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4911264 2020.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4911265 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911266 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4911267 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4911268 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911269 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4911270 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4911271 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4911272 2020.11.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4911273 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4911274 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4911275 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4911276 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4911277 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4911278 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4911279 2020.11.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4911280 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4911281 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4911282 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4911283 2020.11.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4911285 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4913036 2020.11.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4909237 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4909238 2020.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4909239 2020.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4909240 2020.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4909241 2020.11.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4909242 2020.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4902691 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4902692 2020.11.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4902693 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4902694 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4902695 2020.11.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4902696 2020.11.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4902697 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4902698 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4902699 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4902700 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4902701 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4902702 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4902703 2020.11.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4902704 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4902705 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4902706 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4902707 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4902708 2020.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4902709 2020.11.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4902710 2020.11.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4902711 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4902712 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4902713 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4902714 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4902715 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4902716 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4902717 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4902718 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4902719 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4909243 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4909244 2020.11.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4900260 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4900261 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4900262 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4900263 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4900264 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4900265 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4900266 2020.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4900267 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4900268 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4900269 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4900270 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4900271 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4900272 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4900273 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4900274 2020.11.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4900275 2020.11.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4900276 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4900277 2020.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4900278 2020.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4900279 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4900280 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4900281 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4897673 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4897674 2020.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4897675 2020.11.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4897676 2020.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4897677 2020.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4897678 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897679 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897680 2020.11.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4897681 2020.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4897682 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897683 2020.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4897684 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4897686 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897687 2020.11.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4897688 2020.11.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4897689 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4897690 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4897691 2020.11.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4897692 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4897693 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4897694 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4897695 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897696 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4897697 2020.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4897698 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897699 2020.11.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4897700 2020.11.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4897701 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897702 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4897703 2020.11.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4897704 2020.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4897706 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4897707 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4897708 2020.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4897709 2020.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4897710 2020.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4895426 2020.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4895427 2020.11.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4895428 2020.11.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4895429 2020.11.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4895430 2020.11.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4889940 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4889941 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889942 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4889943 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4889944 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4889945 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4889947 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4889948 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4889949 2020.11.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4889950 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4889951 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4889952 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4889953 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4889954 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4889955 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4889956 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889957 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889958 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4889959 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4889960 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889961 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889962 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4889963 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4889964 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4889965 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4889966 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4885539 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4885540 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4885541 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4885542 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4885543 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4885544 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4885545 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4885546 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4885547 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4885548 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4885549 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4885550 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4885551 2020.10.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4885552 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4885553 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4885554 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4885555 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4885556 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882407 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882408 2020.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4882409 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882410 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882411 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4882412 2020.10.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4882413 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4882414 2020.10.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4882415 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882416 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4882417 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882418 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4882419 2020.10.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4882420 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4882421 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4882422 2020.10.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4882423 2020.10.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4881401 2020.10.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4881402 2020.10.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4881404 2020.10.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4880041 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4880042 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4880043 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4880044 2020.10.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4876683 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4876684 2020.10.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4876681 2020.10.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4876682 2020.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4876675 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4876676 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4876677 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4868121 2020.10.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4868123 2020.10.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4868124 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4868125 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4868126 2020.10.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4868127 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4868128 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4868122 2020.10.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4862948 2020.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4862949 2020.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4862950 2020.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4862951 2020.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4862952 2020.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4862953 2020.10.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4862954 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862955 2020.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4862956 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862957 2020.10.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4862958 2020.10.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4862959 2020.10.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4862960 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862961 2020.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4862962 2020.10.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4862963 2020.10.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4862964 2020.10.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4862965 2020.10.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4862966 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4862967 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4862968 2020.10.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4862969 2020.10.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 4862970 2020.10.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4862971 2020.10.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4862972 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4862973 2020.10.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862974 2020.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4862975 2020.10.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4862976 2020.10.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4862977 2020.10.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4862978 2020.10.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4862979 2020.10.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4862980 2020.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4858838 2020.10.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4862260 2020.10.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4862261 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4862262 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4862263 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862264 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4862265 2020.10.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4862267 2020.10.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4862268 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4862269 2020.10.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4862270 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4854189 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4854190 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4854191 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4854192 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4854193 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4854194 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4854195 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4854196 2020.10.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4854197 2020.10.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4854198 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4854199 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4854200 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4854201 2020.10.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4854202 2020.10.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4854203 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4854205 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4854206 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4854207 2020.10.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4854208 2020.10.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4854209 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4850962 2020.10.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4850963 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4850965 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4850964 2020.10.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4850961 2020.10.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4832652 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4832653 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4832654 2020.10.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4832655 2020.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4832656 2020.10.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4829898 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4829899 2020.10.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4829900 2020.10.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4829901 2020.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4829902 2020.10.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4829903 2020.10.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4829904 2020.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4827535 2020.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4827536 2020.10.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4827537 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4827538 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4827539 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4825685 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4825686 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4825687 2020.10.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4825688 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4823059 2020.10.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4823060 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4823061 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4823062 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4823063 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4823064 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4823065 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4823066 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4823067 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4823068 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4823069 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4823070 2020.10.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4823071 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4814207 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4814208 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4814209 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4814210 2020.10.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4815977 2020.10.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4815978 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4815980 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4815981 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4815982 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4810442 2020.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4810443 2020.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4810444 2020.10.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4810445 2020.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4810446 2020.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4810447 2020.10.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4815979 2020.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4810448 2020.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4807846 2020.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4805455 2020.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4805456 2020.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4805457 2020.09.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 24 4785376 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4785377 2020.09.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4785378 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4785379 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4785380 2020.09.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4785381 2020.09.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4785383 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4785384 2020.09.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4785385 2020.09.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4785386 2020.09.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4785387 2020.09.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4785388 2020.09.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4785389 2020.09.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4785390 2020.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4732559 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4732560 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4732561 2020.08.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4732562 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4732563 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4732564 2020.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4732565 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4732566 2020.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4732567 2020.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4732568 2020.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4732569 2020.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4732570 2020.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4732571 2020.08.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4732572 2020.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4880478 2020.08.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4880476 2020.08.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4710410 2020.08.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4710411 2020.08.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4699886 2020.08.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4699887 2020.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4699888 2020.08.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4699889 2020.08.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4697810 2020.08.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4697811 2020.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4697812 2020.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4697814 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4697815 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4697816 2020.08.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4697817 2020.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4697818 2020.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 4694837 2020.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4694839 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4694840 2020.08.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4694841 2020.08.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4694842 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4694843 2020.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4694844 2020.08.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4694845 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4694846 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4697813 2020.08.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4694832 2020.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4694833 2020.08.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4694834 2020.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4694835 2020.08.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4694838 2020.08.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4690192 2020.08.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4690193 2020.08.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4690194 2020.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4690195 2020.08.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4690196 2020.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4690197 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4690198 2020.08.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4694836 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4684364 2020.08.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4684365 2020.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4684367 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4681363 2020.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4681364 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4681365 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4681366 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4681367 2020.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4681362 2020.08.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4676497 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4676498 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4676499 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4676500 2020.08.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4676501 2020.08.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4676503 2020.08.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4674384 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4674385 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4674386 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4674387 2020.08.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4674388 2020.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4674389 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4674390 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4674391 2020.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4674392 2020.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4668617 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4668618 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4668619 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4668620 2020.08.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4665825 2020.08.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4665826 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4665827 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4665828 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4665829 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665830 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4668621 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4662785 2020.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4662786 2020.07.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4662787 2020.07.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4662788 2020.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4662789 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4662790 2020.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4662791 2020.07.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4661416 2020.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4661417 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4661418 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661419 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4661420 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4661421 2020.07.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4661422 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4661423 2020.07.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4661424 2020.07.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4661425 2020.07.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4661426 2020.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4659354 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4659355 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4659356 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4659357 2020.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4659358 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4659359 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4659360 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4659361 2020.07.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4659362 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4659363 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4659364 2020.07.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4659365 2020.07.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4656835 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4656836 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4656837 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4656838 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4656839 2020.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4656840 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4656841 2020.07.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4656842 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4656843 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4656844 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4656845 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4656847 2020.07.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4656848 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4656849 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4654829 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4654830 2020.07.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4654831 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4654832 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4654833 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4654834 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4654835 2020.07.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4654836 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4654837 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4654838 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4654839 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4654841 2020.07.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4654842 2020.07.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4654825 2020.07.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4654826 2020.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4654828 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4650204 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4650205 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650206 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4650207 2020.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4650208 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4650209 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650210 2020.07.25 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4650211 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4650212 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4650213 2020.07.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4650214 2020.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4647867 2020.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4647868 2020.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4647869 2020.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4647870 2020.07.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4647871 2020.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4647872 2020.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4647873 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4647874 2020.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4647875 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4647876 2020.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4647877 2020.07.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4647878 2020.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4647879 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4647880 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4645698 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4645699 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4645700 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4645701 2020.07.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4645702 2020.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4645703 2020.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4645705 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4645706 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4645707 2020.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4645708 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4645709 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4645710 2020.07.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4645711 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645712 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4645713 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4645714 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4645716 2020.07.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4647881 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4643608 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643609 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643610 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4643611 2020.07.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4643612 2020.07.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4643613 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4643614 2020.07.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4643615 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4643616 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4643617 2020.07.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4643618 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4643619 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4643620 2020.07.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4643621 2020.07.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4643622 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4643623 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4643624 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4643625 2020.07.22 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4643626 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4643627 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4643628 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4643629 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4643630 2020.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4645715 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641429 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4641428 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641427 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4641426 2020.07.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4641425 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641424 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641423 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4641422 2020.07.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4641421 2020.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4641420 2020.07.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4641419 2020.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4641418 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641417 2020.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4641416 2020.07.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4641415 2020.07.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4641414 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4641413 2020.07.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4641412 2020.07.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4641411 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641539 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641540 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4641541 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4643607 2020.07.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4826550 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623471 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4623472 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4623473 2020.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4623474 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623475 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623476 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4623477 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4623478 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4623479 2020.07.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4623480 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4623481 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4623482 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4623483 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4623484 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623485 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623486 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4623487 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4623488 2020.07.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4623489 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4623490 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4623491 2020.07.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4623492 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4623493 2020.07.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4623494 2020.07.14 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4623495 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4623496 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4623497 2020.07.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4623498 2020.07.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4623499 2020.07.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4623500 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4623501 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4623502 2020.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4623503 2020.07.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4623504 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4623505 2020.07.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4623506 2020.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4623507 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4623508 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4623509 2020.07.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4623510 2020.07.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4620663 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620664 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4620665 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4620666 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620667 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4620668 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4620669 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4620670 2020.07.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4620671 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620672 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620673 2020.07.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4621250 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4621251 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4621252 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4621253 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4621254 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4621255 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4621256 2020.07.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4621257 2020.07.13 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4621258 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4621259 2020.07.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4621260 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4621261 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620630 2020.07.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4620631 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620632 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4620633 2020.07.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4620634 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4620635 2020.07.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4620636 2020.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4620637 2020.07.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4620638 2020.07.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4620639 2020.07.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4620640 2020.07.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4620641 2020.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4620642 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4620643 2020.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4620644 2020.07.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4620645 2020.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4620646 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4610503 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4610504 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4610505 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610506 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4610903 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4610904 2020.07.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4610905 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4610906 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4610907 2020.07.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4610908 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4610909 2020.07.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4610910 2020.07.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4610911 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4608485 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4608486 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4608487 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4608488 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4608489 2020.07.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4608490 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4608491 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4608492 2020.07.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4608493 2020.07.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4608494 2020.07.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4608495 2020.07.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4608496 2020.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4608497 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4608498 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4608499 2020.07.09 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 4608500 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4608501 2020.07.09 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4608502 2020.07.09 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 4606097 2020.07.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4606098 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4606099 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606100 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4606101 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4606102 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4606103 2020.07.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4606104 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4606105 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606106 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4606107 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4606108 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606109 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606110 2020.07.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4606111 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4606112 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606113 2020.07.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4606114 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606115 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 4606116 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4606117 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4606118 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606119 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4606120 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4606121 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606122 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606123 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606124 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4606125 2020.07.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4606126 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4606127 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4606128 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4606129 2020.07.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4606130 2020.07.08 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4606131 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4603473 2020.07.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4603474 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4603475 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603476 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4603477 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4603478 2020.07.07 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4603479 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603480 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4603481 2020.07.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4603482 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4603483 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603484 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4603485 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603486 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4603487 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603488 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603489 2020.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4603490 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4603491 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4603492 2020.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4603493 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4603494 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4603495 2020.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4603496 2020.07.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4603497 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603498 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603499 2020.07.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4603500 2020.07.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4603501 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4603502 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4603503 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4603504 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4603505 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603506 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4603507 2020.07.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4603508 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4603509 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4603511 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4603512 2020.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4603513 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4603514 2020.07.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4603515 2020.07.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4601238 2020.07.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4601239 2020.07.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4601240 2020.07.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4601241 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4601242 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4601243 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4601244 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601245 2020.07.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4601246 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4601247 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4601248 2020.07.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4601249 2020.07.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4601250 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4601251 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601252 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4601253 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4601254 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4601255 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4601256 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4601257 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601258 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4601260 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4601261 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4601262 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4601263 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4601264 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4601265 2020.07.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4601266 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4601267 2020.07.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4601268 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4601269 2020.07.06 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4601270 2020.07.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4601271 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4601272 2020.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4601273 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4601274 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4601275 2020.07.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4601276 2020.07.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 4598530 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4598531 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4598532 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4598533 2020.07.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4598534 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598535 2020.07.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4598536 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4598537 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4598538 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4598539 2020.07.05 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4598540 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598541 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598542 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4598543 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4598544 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4598545 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4598776 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598777 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4598778 2020.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4598779 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598780 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598781 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4598782 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598783 2020.07.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4598784 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598785 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4598786 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4598787 2020.07.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4598788 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598789 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598790 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4598792 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4598793 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598794 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4598795 2020.07.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4598796 2020.07.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4598797 2020.07.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4598798 2020.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4598799 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595245 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4595246 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4595247 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595248 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4595249 2020.07.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4595250 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4595251 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4595252 2020.07.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 4595253 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595254 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4595255 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4595256 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4595257 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4595258 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595259 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4595260 2020.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4595261 2020.07.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4595262 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595263 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4595264 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4595265 2020.07.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4595266 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4595267 2020.07.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4595268 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595269 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4595270 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4595271 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4586991 2020.07.01 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4586992 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4586993 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4586994 2020.07.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4586996 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4586997 2020.07.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4586998 2020.07.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4586999 2020.07.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4587000 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4587001 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4587002 2020.07.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4587003 2020.07.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4587004 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4587005 2020.07.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4587006 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587011 2020.07.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4587012 2020.07.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4587013 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587014 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4587015 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4587016 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4587017 2020.07.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4587018 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4587019 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4587021 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4587022 2020.07.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587023 2020.07.01 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4587024 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587026 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4587027 2020.07.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4587028 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4584423 2020.06.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4584424 2020.06.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4584425 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4584426 2020.06.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4584427 2020.06.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4584428 2020.06.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4584429 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4584430 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1