Pełna lista obserwacji drużyny

Karolina Lew : Karolina Lew


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4638071 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4638070 2020.06.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4538270 2020.06.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4538269 2020.06.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4512141 2020.06.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4512058 2020.06.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4512057 2020.06.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4512056 2020.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4336254 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4336253 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4336252 2020.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4275185 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4274977 2020.04.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4275085 2020.04.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4274979 2020.03.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3840850 2020.01.18 mapa