Pełna lista obserwacji drużyny

photopietrewicz : Michał Pietrewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4922398 2020.11.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4922399 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4922400 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4922397 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4922396 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4902125 2020.11.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 4902124 2020.11.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4902123 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4902013 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4902012 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4902011 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4902010 2020.11.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4902009 2020.11.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4849951 2020.10.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4849952 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4849949 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4849950 2020.10.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4778421 2020.09.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4778420 2020.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4778419 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4778417 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4778418 2020.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4778416 2020.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4778415 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 800 4778414 2020.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4773829 2020.09.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4773828 2020.09.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4773827 2020.09.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4773826 2020.09.15 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4773823 2020.09.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4773824 2020.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4773825 2020.09.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 16 4769318 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4767301 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4767300 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4767299 2020.09.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4764183 2020.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4764180 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4764182 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4764181 2020.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4764179 2020.09.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4764177 2020.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4764178 2020.09.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4764176 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4764174 2020.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4764171 2020.09.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 40 4764172 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4764173 2020.09.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 30 4764169 2020.09.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 30 4764170 2020.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4764168 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4764167 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4764166 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4764165 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4764164 2020.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 4764163 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4764162 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4764161 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4763643 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4763644 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4760098 2020.09.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4760096 2020.09.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4760099 2020.09.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4760097 2020.09.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 4758419 2020.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4758375 2020.09.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4758374 2020.09.09 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4758373 2020.09.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4758221 2020.09.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4758222 2020.09.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4758220 2020.09.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4757941 2020.09.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4757942 2020.09.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4757940 2020.09.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4757939 2020.09.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4757296 2020.09.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4756039 2020.09.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4756037 2020.09.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4756038 2020.09.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4756036 2020.09.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4756034 2020.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4756035 2020.09.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4756033 2020.09.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4756032 2020.09.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4756031 2020.09.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4756030 2020.09.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4753918 2020.09.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4753919 2020.09.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4753537 2020.09.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4753536 2020.09.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4753519 2020.09.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4751248 2020.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4751250 2020.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4751249 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4748290 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4748291 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4748289 2020.09.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4747970 2020.09.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4695939 2020.08.15 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4695938 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4695940 2020.08.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4695937 2020.08.15 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4695936 2020.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4697052 2020.08.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4695909 2020.08.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4695908 2020.08.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4695907 2020.08.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 4695906 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4695905 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4695903 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4695910 2020.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4695911 2020.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4695912 2020.08.15 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4695913 2020.08.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4695914 2020.08.15 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4695898 2020.08.15 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 10 4695899 2020.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 4695900 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4695901 2020.08.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 15 4695904 2020.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4695917 2020.08.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4695916 2020.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4697100 2020.08.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 4695412 2020.08.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4695411 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4695915 2020.08.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4695902 2020.08.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4679628 2020.08.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4679530 2020.08.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4679531 2020.08.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4679529 2020.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4679528 2020.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4679527 2020.08.08 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4679526 2020.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 4679524 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4679525 2020.08.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4679522 2020.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4679521 2020.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4679520 2020.08.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4664657 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4664656 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4663902 2020.08.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4663901 2020.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4660166 2020.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4660165 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4660162 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4660163 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4660164 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4660129 2020.07.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4660128 2020.07.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4657747 2020.07.29 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4657735 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4657736 2020.07.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4657734 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4657733 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4657732 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 4657730 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4657731 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4657729 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4657578 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4657548 2020.07.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4657547 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4657546 2020.07.29 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 4657545 2020.07.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4606337 2020.07.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4606336 2020.07.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4606335 2020.07.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4606334 2020.07.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4606333 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4606332 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4606303 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4606301 2020.07.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4606302 2020.07.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4606300 2020.07.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4606299 2020.07.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4606298 2020.07.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4606297 2020.07.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4606296 2020.07.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4606294 2020.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4606295 2020.07.09 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 5 4606292 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4606293 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4556351 2020.06.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4556350 2020.06.21 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4556352 2020.06.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4556349 2020.06.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4556348 2020.06.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4556032 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4556037 2020.06.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4556036 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4556035 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4556034 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4556033 2020.06.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4556031 2020.06.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4556038 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 58 4556039 2020.06.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 6 4556040 2020.06.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4556047 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4556046 2020.06.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4556045 2020.06.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 4556044 2020.06.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4556043 2020.06.21 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4556042 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4556041 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4548966 2020.06.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4548965 2020.06.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4548963 2020.06.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4548964 2020.06.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4548961 2020.06.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 4548959 2020.06.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 5 4548962 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 4548960 2020.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4530405 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4530404 2020.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4530403 2020.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4530332 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4530330 2020.06.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4530331 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4530329 2020.06.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4530328 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4530161 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4530162 2020.06.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4530159 2020.06.14 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4530158 2020.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4530157 2020.06.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4530160 2020.06.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4530156 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4495350 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4495348 2020.06.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4495349 2020.06.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4494805 2020.06.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4494804 2020.06.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4494803 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4494806 2020.06.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4494802 2020.06.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4494801 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4494800 2020.06.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4494797 2020.06.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4494799 2020.06.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 4494796 2020.06.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4494798 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4494795 2020.06.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4494794 2020.06.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4494793 2020.06.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4494792 2020.06.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4494791 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4491716 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4491715 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4491717 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4491714 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4491713 2020.06.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4491718 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4491719 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4459618 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4459616 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4459617 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4459611 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4459613 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4459612 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4459615 2020.05.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4459614 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4459610 2020.05.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4459609 2020.05.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 4423696 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4423694 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 4423695 2020.05.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 4423693 2020.05.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4423691 2020.05.23 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4423692 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 10 4423690 2020.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 10 4423689 2020.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4423688 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4391847 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4391338 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4391336 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4391335 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4391334 2020.05.17 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4391333 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4391337 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4391121 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4391120 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4391117 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4391118 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4391116 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391115 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4391114 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4391113 2020.05.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4391112 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4391111 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4391110 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4391109 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 6 4386950 2020.05.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4386949 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4386948 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4385548 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4385547 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4385549 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4385550 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4385546 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4382576 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4382574 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4382575 2020.05.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4382573 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4382543 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4382542 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382540 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4382541 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4382539 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4347717 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4347716 2020.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4347715 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4347714 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4347242 2020.05.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4347240 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4347239 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4347241 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 6 4347237 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4347238 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4347236 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4340557 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4340556 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4338451 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4338253 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4338251 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 5 4338250 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4338252 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 20 4338249 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4338247 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4338246 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 5 4338248 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4338245 2020.05.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4338244 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4294820 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4294821 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4294817 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4294816 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4294819 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4294818 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4294813 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4294815 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4294814 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4294812 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4294811 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4292988 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4292986 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4292987 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4292985 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4292983 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4292984 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4292981 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4292982 2020.05.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4261260 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 88 4261259 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4261253 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4261252 2020.04.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 15 4261251 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 50 4261250 2020.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4261249 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4261248 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4261247 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4261246 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4261245 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4261244 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4261243 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4263391 2020.04.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4265367 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4265368 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4235636 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4235637 2020.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4235635 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4235634 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 4235378 2020.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4235377 2020.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4235375 2020.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4235376 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4235374 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4235373 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4235372 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4235371 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4235370 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4235369 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4235135 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4235059 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4235060 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 38 4235057 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 4235058 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 4235056 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4235055 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4234823 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4234822 2020.04.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4234807 2020.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4234806 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 4234805 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4234804 2020.04.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4234803 2020.04.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4234802 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4234801 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4230434 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4230435 2020.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4230436 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4230433 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4225965 2020.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 4225966 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4225964 2020.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4218372 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4223292 2020.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4223291 2020.04.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4218212 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4218061 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4218062 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4218060 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4218059 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 4218058 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4218057 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4198185 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 4198184 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4198183 2020.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4197487 2020.04.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4197486 2020.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4197485 2020.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4197484 2020.04.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4197456 2020.04.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4197453 2020.04.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4197454 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4197401 2020.04.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4197402 2020.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4197399 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4197398 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4197400 2020.04.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4197396 2020.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4197397 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4197395 2020.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4197394 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4197393 2020.04.20 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 10 4059444 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 30 4059443 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4054069 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4053942 2020.03.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 4053940 2020.03.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4053941 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4053831 2020.03.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 4053803 2020.03.21 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 20 4053802 2020.03.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 10 4053458 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4053333 2020.03.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4053331 2020.03.21 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 4053332 2020.03.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4053330 2020.03.21 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4053328 2020.03.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4053327 2020.03.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 14 4053329 2020.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 4053326 2020.03.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4053325 2020.03.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4021171 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4020941 2020.03.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 4014955 2020.03.14 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 4014949 2020.03.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4014948 2020.03.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4014947 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4014936 2020.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4014935 2020.03.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 3995376 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 3995375 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3995374 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 3995373 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 3979952 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3978732 2020.03.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3978453 2020.03.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3978452 2020.03.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 3977788 2020.03.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3977778 2020.03.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3977776 2020.03.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3977775 2020.03.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3977779 2020.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3977774 2020.03.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3977773 2020.03.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3977772 2020.03.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3977771 2020.03.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3977770 2020.03.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 3977769 2020.03.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3977768 2020.03.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 3969520 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3969521 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3969519 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 3969518 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3966648 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3966633 2020.02.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3965814 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 3965681 2020.02.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 3901924 2020.02.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 3901922 2020.02.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3901923 2020.02.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 3901921 2020.02.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 3901615 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3901614 2020.02.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3901613 2020.02.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3888429 2020.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3888428 2020.02.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3888427 2020.02.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 3888430 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 3877088 2020.01.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3867072 2020.01.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3845306 2020.01.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3845307 2020.01.19 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3845305 2020.01.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 3845304 2020.01.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3845266 2020.01.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3845265 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3845264 2020.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3841557 2020.01.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3834828 2020.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 20 3834827 2020.01.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3792261 2020.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3792260 2020.01.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 20 3791853 2020.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 20 3791852 2020.01.05 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3791638 2020.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3784208 2020.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3784110 2020.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 20 3784108 2020.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 5 3784109 2020.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3781408 2020.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3781396 2020.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 3781206 2020.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 3780572 2020.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3780389 2020.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 3780304 2020.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 3780302 2020.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 3780301 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3780303 2020.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 3780039 2020.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 3779700 2020.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 3779609 2020.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3779608 2020.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3779607 2020.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3779507 2020.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3779506 2020.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3779505 2020.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3779504 2020.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3779475 2020.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 3779473 2020.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3773701 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3773693 2020.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3773692 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3773691 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3773650 2020.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3773649 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3773598 2020.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3773599 2020.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3773554 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3773488 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3773426 2020.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3773425 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3773328 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3773327 2020.01.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3773319 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3773318 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3773317 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3773316 2020.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3773315 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3773208 2020.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 3773060 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3773059 2020.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 3773039 2020.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3772991 2020.01.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3772949 2020.01.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3772914 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3772899 2020.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 3772898 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3772887 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3772871 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3772872 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 3772870 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3772865 2020.01.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 3772863 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3772864 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 3772866 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3772855 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3772732 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3772731 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3772730 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3772729 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3772728 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3772727 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3772726 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3772725 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3772571 2020.01.01 mapa