Pełna lista obserwacji drużyny

Barbara Iliadis : Barbara Iliadis


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7472274 2022.10.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7472273 2022.10.01 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7472272 2022.10.01 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7472271 2022.10.01 MP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 7472275 2022.10.01 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7472323 2022.10.01 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7472322 2022.10.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7472307 2022.10.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 7472308 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7472309 2022.10.01 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7472304 2022.10.01 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 7472298 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 7472299 2022.10.01 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7472302 2022.10.01 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7472297 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7472300 2022.10.01 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7472296 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7472294 2022.10.01 MP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7472293 2022.10.01 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7472295 2022.10.01 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7472292 2022.10.01 MP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7472253 2022.10.01 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7472251 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 7472252 2022.10.01 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7472249 2022.10.01 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7472255 2022.10.01 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 29 7472250 2022.10.01 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 7472247 2022.10.01 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 7472248 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7472246 2022.10.01 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7472245 2022.10.01 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7472243 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7472240 2022.10.01 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7472242 2022.10.01 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7472241 2022.10.01 MP mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7472244 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7472350 2022.10.01 MP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 7472351 2022.10.01 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7472239 2022.09.28 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7459534 2022.09.28 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7459532 2022.09.28 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7459528 2022.09.28 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7459526 2022.09.28 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7459527 2022.09.28 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7459524 2022.09.28 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7459525 2022.09.28 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7459545 2022.09.28 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 7459543 2022.09.28 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7459544 2022.09.28 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7459542 2022.09.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7459541 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7459546 2022.09.27 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7459540 2022.09.27 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7459539 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7459538 2022.09.27 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 7459537 2022.09.27 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7459536 2022.09.27 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7459535 2022.09.27 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7459531 2022.09.27 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7459533 2022.09.27 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7459530 2022.09.27 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7459529 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7456124 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7456123 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7456125 2022.09.27 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7456119 2022.09.27 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7456122 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7456116 2022.09.27 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7456118 2022.09.27 MP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7456115 2022.09.27 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7456121 2022.09.27 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7456117 2022.09.27 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7456120 2022.09.27 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7456114 2022.09.27 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 9 7456111 2022.09.27 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7456113 2022.09.27 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7456110 2022.09.27 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 7456112 2022.09.27 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7454831 2022.09.26 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7454829 2022.09.26 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7454830 2022.09.26 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 7 7454824 2022.09.26 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 7454826 2022.09.26 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7454825 2022.09.26 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7454821 2022.09.26 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7454822 2022.09.26 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7454823 2022.09.26 MP mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica 1 7450855 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 7450860 2022.09.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7450859 2022.09.25 PM mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 7450857 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7450858 2022.09.25 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7450861 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 7450853 2022.09.25 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7450854 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 7450877 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7450878 2022.09.25 PM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7450874 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 14 7450876 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7450872 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7450875 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 7450867 2022.09.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7450873 2022.09.25 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7450869 2022.09.25 PM mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 7450870 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 7450864 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7450866 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7450865 2022.09.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7450868 2022.09.25 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7450863 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 17 7450862 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7448335 2022.09.25 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7448333 2022.09.25 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7448332 2022.09.25 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7448329 2022.09.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7448331 2022.09.25 PM mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 7448326 2022.09.25 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7448330 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7448328 2022.09.25 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7448327 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7448324 2022.09.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7448325 2022.09.25 PM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7448323 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7448321 2022.09.25 PM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7448320 2022.09.25 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7448319 2022.09.25 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7448316 2022.09.25 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7448322 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7448318 2022.09.25 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7448314 2022.09.25 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7448315 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7448312 2022.09.25 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7448313 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7448317 2022.09.25 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7448311 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 8 7448310 2022.09.25 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7448309 2022.09.25 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7448307 2022.09.25 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7448308 2022.09.25 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 7445716 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7445714 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7445715 2022.09.24 PM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7445712 2022.09.24 PM mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 7445710 2022.09.24 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7445713 2022.09.24 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7445711 2022.09.24 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7445708 2022.09.24 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7445709 2022.09.24 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7445705 2022.09.24 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7445706 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7445707 2022.09.24 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7445702 2022.09.24 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7445703 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7445701 2022.09.24 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7445700 2022.09.24 PM mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 7445704 2022.09.24 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 7445698 2022.09.24 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 7445697 2022.09.24 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 65 7445696 2022.09.24 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 7445699 2022.09.22 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7445694 2022.09.22 MP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7445691 2022.09.22 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 13 7445695 2022.09.22 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7445692 2022.09.22 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7445693 2022.09.22 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 7445689 2022.09.22 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 63 7445690 2022.09.22 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7434366 2022.09.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7434364 2022.09.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 7434365 2022.09.21 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7434361 2022.09.21 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 7434363 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7434360 2022.09.21 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7434362 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7434359 2022.09.21 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7434356 2022.09.21 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7434358 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7434350 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7434348 2022.09.21 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7434354 2022.09.21 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7434357 2022.09.21 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 7434349 2022.09.21 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7434355 2022.09.21 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7434352 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7434353 2022.09.21 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7434351 2022.09.21 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 7434345 2022.09.21 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7434346 2022.09.21 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7434347 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7434344 2022.09.21 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7434343 2022.09.21 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7434336 2022.09.21 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7434342 2022.09.21 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7434338 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7434332 2022.09.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7434340 2022.09.21 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7434337 2022.09.21 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7434339 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7434335 2022.09.21 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 7434334 2022.09.21 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7434341 2022.09.21 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7434330 2022.09.21 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 7434328 2022.09.21 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7434333 2022.09.21 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7434331 2022.09.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7434329 2022.09.21 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 7434327 2022.09.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425253 2022.09.18 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7425238 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7425236 2022.09.18 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7425237 2022.09.18 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7425239 2022.09.18 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7425235 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7425231 2022.09.18 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7425233 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7425232 2022.09.18 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7425234 2022.09.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7425230 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7425227 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7425229 2022.09.18 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7425228 2022.09.18 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7425226 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7425225 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7425223 2022.09.18 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7425224 2022.09.18 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7425221 2022.09.18 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7425222 2022.09.18 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7425220 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 7424375 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7424372 2022.09.18 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7424374 2022.09.18 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7424373 2022.09.18 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7424370 2022.09.18 MP mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7424371 2022.09.18 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7424368 2022.09.18 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 11 7424369 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7424365 2022.09.18 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7424366 2022.09.18 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7424367 2022.09.18 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7422827 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7422825 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7422826 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7422824 2022.09.17 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7422828 2022.09.17 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7422823 2022.09.17 ŚL mapa
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini 1 7422822 2022.09.17 ŚL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7418016 2022.09.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7418017 2022.09.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7418019 2022.09.16 MP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 7418011 2022.09.16 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7418013 2022.09.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7418018 2022.09.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7418012 2022.09.16 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7418010 2022.09.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7418015 2022.09.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7418014 2022.09.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7418009 2022.09.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7416871 2022.09.16 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7416870 2022.09.16 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7416869 2022.09.16 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7416868 2022.09.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7416867 2022.09.16 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7416865 2022.09.16 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7416866 2022.09.16 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7416864 2022.09.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7416863 2022.09.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7416861 2022.09.16 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7416862 2022.09.16 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7416860 2022.09.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7416859 2022.09.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7413449 2022.09.14 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7413450 2022.09.14 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7413448 2022.09.14 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7413447 2022.09.14 ŚL mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7413446 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7413445 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7413444 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7413443 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7413442 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7413441 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7413437 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 7413438 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7413439 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7413440 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7413432 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7413435 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7413434 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7413431 2022.09.14 ŚL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7413427 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7413430 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7413429 2022.09.14 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7413426 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7413428 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7413424 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7413425 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7413423 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7413422 2022.09.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7413421 2022.09.14 ŚL mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 7411631 2022.09.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7411632 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7411630 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7411627 2022.09.13 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7411625 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7411628 2022.09.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7411629 2022.09.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7411626 2022.09.13 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7411622 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7411621 2022.09.13 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7411620 2022.09.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7411623 2022.09.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7411619 2022.09.13 MP mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7411617 2022.09.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7411618 2022.09.13 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7411615 2022.09.13 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7411616 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7411611 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7411610 2022.09.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7411613 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7411609 2022.09.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7411608 2022.09.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7411614 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7411612 2022.09.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7411607 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7411633 2022.09.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7411605 2022.09.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7411606 2022.09.13 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7411604 2022.09.13 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7411603 2022.09.13 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7411602 2022.09.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7407770 2022.09.12 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7407645 2022.09.12 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7407646 2022.09.12 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7406478 2022.09.11 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7406479 2022.09.11 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7406480 2022.09.11 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7406475 2022.09.11 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7406477 2022.09.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7406476 2022.09.10 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7406473 2022.09.10 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7406472 2022.09.10 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7406471 2022.09.10 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7406474 2022.09.10 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7406470 2022.09.10 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7386672 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7386670 2022.09.04 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7386667 2022.09.04 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7386671 2022.09.04 MP mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 7 7386673 2022.09.04 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 7386668 2022.09.04 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7386666 2022.09.04 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7386665 2022.09.04 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7386664 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7386663 2022.09.04 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7386669 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7386662 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7386661 2022.09.04 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7386658 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7386655 2022.09.04 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7386657 2022.09.04 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7386659 2022.09.04 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7386654 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7386656 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7386653 2022.09.04 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 7386652 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7386651 2022.09.04 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7386649 2022.09.04 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 7386647 2022.09.04 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 7386645 2022.09.04 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7386646 2022.09.04 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7386650 2022.09.04 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7386644 2022.09.04 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7386648 2022.09.04 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7380353 2022.09.03 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7380351 2022.09.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380352 2022.09.03 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380794 2022.09.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7380349 2022.09.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7380350 2022.09.03 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7380348 2022.09.03 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7380347 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7380346 2022.09.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7380343 2022.09.03 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7380344 2022.09.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7380345 2022.09.03 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7380342 2022.09.03 MP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7380340 2022.09.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380337 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7380339 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7380338 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7380336 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7380335 2022.09.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7380333 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7380330 2022.09.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380334 2022.09.03 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7380329 2022.09.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7380332 2022.09.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7380327 2022.09.03 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380331 2022.09.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380328 2022.09.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7380326 2022.09.03 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7380325 2022.09.03 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7377530 2022.09.02 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7377529 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7377528 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 7377561 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 7377562 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7377560 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7377559 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7377563 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 7377558 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 7377557 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7377555 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7377556 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7377554 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 7377553 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7377552 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7377551 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7377550 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7377549 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7377548 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7377547 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7377546 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7377544 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7377542 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7377541 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7377543 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7377545 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7377539 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7377537 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 35 7377536 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7377534 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7377538 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7377531 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7377535 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7377532 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7377527 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 7377523 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7377525 2022.08.31 ŚK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7377521 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7377524 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7377520 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7377522 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7377526 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7377518 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 7377519 2022.08.31 ŚK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7377517 2022.08.31 ŚK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7377516 2022.08.31 LB mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 2 7377513 2022.08.29 LB mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 11 7377512 2022.08.29 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7356728 2022.08.26 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7356727 2022.08.26 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7356724 2022.08.26 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7356726 2022.08.26 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7356725 2022.08.26 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7356723 2022.08.26 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7356721 2022.08.26 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7356722 2022.08.26 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7353080 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7353078 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7353077 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7353076 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7353073 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7353075 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7353081 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7353071 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7353074 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7353072 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7353070 2022.08.25 ŚL mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7353069 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7353067 2022.08.25 ŚL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7353068 2022.08.25 ŚL mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 7353066 2022.08.25 ŚL mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7348098 2022.08.23 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7348100 2022.08.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7348097 2022.08.23 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7348096 2022.08.23 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7348099 2022.08.23 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 7348095 2022.08.23 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7348094 2022.08.23 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7348092 2022.08.23 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7348091 2022.08.23 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7348090 2022.08.23 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7348089 2022.08.23 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7348088 2022.08.23 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7348087 2022.08.23 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 7348086 2022.08.23 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7348084 2022.08.23 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7348085 2022.08.22 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7348080 2022.08.22 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7348082 2022.08.22 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7348081 2022.08.22 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7348083 2022.08.22 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7348078 2022.08.22 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7348079 2022.08.22 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7348077 2022.08.22 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7348076 2022.08.22 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7337630 2022.08.20 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7337629 2022.08.20 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7337628 2022.08.20 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7337627 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7337631 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7337624 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7337625 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7337623 2022.08.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7337626 2022.08.20 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7337622 2022.08.20 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 7337621 2022.08.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7337619 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7337620 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7337618 2022.08.19 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7337617 2022.08.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7337616 2022.08.19 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337615 2022.08.19 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337614 2022.08.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7337612 2022.08.19 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7337613 2022.08.19 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7337611 2022.08.19 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7334445 2022.08.19 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7334446 2022.08.19 PM mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 7334444 2022.08.19 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 7334447 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 7334443 2022.08.19 PM mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7334442 2022.08.19 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7334441 2022.08.19 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7334440 2022.08.19 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7334424 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 7 7334423 2022.08.19 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7334421 2022.08.19 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7334419 2022.08.19 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7334418 2022.08.19 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7334417 2022.08.19 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7334420 2022.08.18 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7334414 2022.08.18 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7334413 2022.08.18 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7334415 2022.08.18 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 16 7334416 2022.08.18 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7334412 2022.08.18 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 7334409 2022.08.18 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 26 7334411 2022.08.18 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 7334410 2022.08.18 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 6 7334422 2022.08.18 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7334439 2022.08.18 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7334438 2022.08.18 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7334437 2022.08.18 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7334449 2022.08.18 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7334434 2022.08.18 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7334436 2022.08.18 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7334433 2022.08.18 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7334431 2022.08.18 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7334435 2022.08.18 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7334429 2022.08.18 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7334427 2022.08.18 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7334426 2022.08.18 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7334430 2022.08.18 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7334432 2022.08.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7334428 2022.08.18 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 7334425 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7334404 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7334448 2022.08.18 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 3 7334403 2022.08.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7334405 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7334408 2022.08.18 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7334402 2022.08.18 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 7334406 2022.08.18 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7334401 2022.08.18 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7334407 2022.08.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7334400 2022.08.18 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7334397 2022.08.18 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7334399 2022.08.18 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7334395 2022.08.18 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7334396 2022.08.18 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7334394 2022.08.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7334398 2022.08.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7329933 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7329931 2022.08.17 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7329932 2022.08.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7329930 2022.08.17 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 7329929 2022.08.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7329928 2022.08.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7329927 2022.08.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7329926 2022.08.17 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 7329924 2022.08.17 PM mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7329923 2022.08.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7329921 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7329920 2022.08.17 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7329919 2022.08.17 PM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7329922 2022.08.17 PM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7329934 2022.08.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7329918 2022.08.17 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7329917 2022.08.17 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7329915 2022.08.17 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7329914 2022.08.17 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7329916 2022.08.17 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7329913 2022.08.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7329911 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7329910 2022.08.17 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 250 7329912 2022.08.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7329909 2022.08.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7329908 2022.08.17 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7328168 2022.08.17 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7328166 2022.08.17 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7328165 2022.08.17 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7328167 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7328170 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7328164 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7328161 2022.08.17 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7328160 2022.08.17 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7328159 2022.08.17 MZ mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 7328163 2022.08.17 MZ mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7328162 2022.08.17 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328157 2022.08.17 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7328158 2022.08.17 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7328156 2022.08.17 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328155 2022.08.17 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7328154 2022.08.17 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7328153 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7328152 2022.08.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328169 2022.08.17 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7328151 2022.08.17 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328150 2022.08.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328149 2022.08.17 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328146 2022.08.17 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7328148 2022.08.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7328144 2022.08.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7328147 2022.08.16 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7328141 2022.08.16 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7328145 2022.08.15 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7328142 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7328143 2022.08.15 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7328138 2022.08.15 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7328140 2022.08.15 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7328139 2022.08.15 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7328137 2022.08.15 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7328136 2022.08.15 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7328135 2022.08.15 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7328133 2022.08.15 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7328134 2022.08.15 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7318602 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7318601 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7318600 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7318599 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7318597 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7318596 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7318598 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 7318594 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7318595 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 7318593 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7318590 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7318592 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7318591 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7318589 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7318587 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7318588 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7318586 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7318585 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7318584 2022.08.14 ŚL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7318583 2022.08.14 ŚL mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7318581 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7318582 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7318580 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 350 7318579 2022.08.14 ŚL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7318578 2022.08.14 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7318576 2022.08.14 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7318577 2022.08.14 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7318574 2022.08.14 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 7 7318575 2022.08.13 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7318573 2022.08.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 13 7318571 2022.08.13 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7318570 2022.08.13 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7318572 2022.08.13 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7318567 2022.08.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7318569 2022.08.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7318568 2022.08.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7312465 2022.08.12 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7312466 2022.08.12 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7312464 2022.08.12 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7312461 2022.08.12 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7312462 2022.08.12 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7312460 2022.08.11 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7312463 2022.08.11 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7312459 2022.08.11 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7312457 2022.08.11 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7312456 2022.08.11 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7312458 2022.08.11 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7312455 2022.08.11 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7312454 2022.08.11 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7306595 2022.08.10 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7306593 2022.08.10 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7306594 2022.08.10 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7306591 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7306592 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7306590 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7306587 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7306589 2022.08.10 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7306588 2022.08.10 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7306596 2022.08.10 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7306584 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 7306585 2022.08.10 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7306586 2022.08.10 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7306582 2022.08.10 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7306583 2022.08.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7306580 2022.08.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7306581 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7306579 2022.08.10 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7306578 2022.08.10 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7306576 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7306577 2022.08.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7306575 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7306574 2022.08.10 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7306572 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7306573 2022.08.10 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7306571 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7306568 2022.08.10 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7306569 2022.08.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7306570 2022.08.10 MP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 7300841 2022.08.08 MZ mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7292778 2022.08.06 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7292761 2022.08.06 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7287102 2022.08.04 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7287103 2022.08.04 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7287101 2022.08.04 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7287100 2022.08.04 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7287099 2022.08.04 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7287097 2022.08.04 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7287093 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7287095 2022.08.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7287094 2022.08.04 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7287096 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7287090 2022.08.04 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7287089 2022.08.04 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7287091 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7287092 2022.08.04 MZ mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7287085 2022.08.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7287088 2022.08.04 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7287084 2022.08.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7287083 2022.08.04 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7287086 2022.08.04 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7287082 2022.08.04 MZ mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7285740 2022.08.04 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7285741 2022.08.04 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 7285739 2022.08.03 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7285742 2022.08.03 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7285738 2022.08.03 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7285733 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7285732 2022.08.03 PL mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7285731 2022.08.03 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7285729 2022.08.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7285736 2022.08.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7285730 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7285734 2022.08.03 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7285728 2022.08.03 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7285737 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7285727 2022.08.03 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7285735 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 7285725 2022.08.03 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7285726 2022.08.03 PL mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7285724 2022.08.03 PL mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7282933 2022.08.02 PL mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 7282934 2022.08.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7282931 2022.08.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282930 2022.08.02 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7282976 2022.08.02 PL mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7282972 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7282975 2022.08.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7282971 2022.08.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282968 2022.08.02 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7282970 2022.08.02 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7282965 2022.08.02 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7282966 2022.08.02 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7282962 2022.08.02 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7282964 2022.08.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7282963 2022.08.02 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7282961 2022.08.02 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 26 7282941 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7282942 2022.08.02 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282944 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7282939 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7282938 2022.08.02 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7282940 2022.08.02 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7282936 2022.08.02 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7282935 2022.08.02 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7282937 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7282929 2022.08.02 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7282932 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7282927 2022.08.02 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7282928 2022.08.02 PL mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7282926 2022.08.02 PL mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7282924 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7282923 2022.08.01 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7282922 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 7282921 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7282917 2022.08.01 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7282916 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7282920 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7282919 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 7282918 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7282915 2022.08.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7282914 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7282912 2022.08.01 MZ mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 7282911 2022.08.01 MZ mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7282913 2022.08.01 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7282910 2022.08.01 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7282909 2022.07.31 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282960 2022.07.31 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282959 2022.07.31 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7282958 2022.07.31 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7282957 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7282955 2022.07.31 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7282956 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 7282954 2022.07.31 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7282951 2022.07.31 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7282950 2022.07.31 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7282952 2022.07.31 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7282953 2022.07.31 MZ mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7282948 2022.07.31 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7282949 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7282947 2022.07.31 ŚK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7282945 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282946 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7282905 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7282906 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7282904 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282903 2022.07.31 ŚK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282907 2022.07.31 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7282902 2022.07.31 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282901 2022.07.31 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7282900 2022.07.31 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7282899 2022.07.31 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7282898 2022.07.31 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282897 2022.07.31 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7282895 2022.07.31 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7282892 2022.07.31 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7282896 2022.07.31 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7282894 2022.07.31 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7282893 2022.07.31 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7275331 2022.07.30 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7275332 2022.07.30 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7275330 2022.07.30 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7275333 2022.07.30 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7275329 2022.07.30 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7275328 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7275327 2022.07.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7275326 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7272721 2022.07.29 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7272718 2022.07.29 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7272715 2022.07.29 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7272714 2022.07.29 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7272712 2022.07.29 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 7272710 2022.07.29 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7272711 2022.07.29 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7272709 2022.07.29 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7272705 2022.07.29 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7272706 2022.07.29 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7272708 2022.07.29 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7272703 2022.07.29 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7272707 2022.07.29 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7272699 2022.07.29 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272702 2022.07.29 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7272698 2022.07.29 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7272704 2022.07.29 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7272701 2022.07.29 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7272700 2022.07.29 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7272696 2022.07.29 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7272695 2022.07.29 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7272697 2022.07.29 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7272693 2022.07.29 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7272694 2022.07.29 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7266745 2022.07.27 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 7266746 2022.07.27 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7266743 2022.07.27 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7266742 2022.07.27 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 7266741 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 7266740 2022.07.27 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 7266739 2022.07.27 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 7266738 2022.07.27 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7266737 2022.07.27 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7266736 2022.07.27 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7266733 2022.07.27 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7266734 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7266732 2022.07.27 MP mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 7266731 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7266730 2022.07.27 MP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 3 7266735 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7266728 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7266727 2022.07.27 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7266729 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7266744 2022.07.27 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7266726 2022.07.27 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7266725 2022.07.27 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 7266724 2022.07.27 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7266723 2022.07.27 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7266721 2022.07.27 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 7266722 2022.07.27 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7265200 2022.07.26 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7265203 2022.07.26 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7265201 2022.07.26 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7265199 2022.07.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 7265198 2022.07.26 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7265202 2022.07.26 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7265196 2022.07.26 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7265195 2022.07.26 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7265197 2022.07.26 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7265194 2022.07.26 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7265193 2022.07.26 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7265192 2022.07.26 MP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7265191 2022.07.26 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7259468 2022.07.25 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7259467 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7259466 2022.07.24 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7259464 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7259463 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7259465 2022.07.24 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7259499 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7259492 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7259491 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7259500 2022.07.24 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7259484 2022.07.24 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7259488 2022.07.24 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7259487 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7259483 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 7259479 2022.07.24 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7259482 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7259475 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7259471 2022.07.24 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7259470 2022.07.24 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 7259472 2022.07.24 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7259469 2022.07.24 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7259518 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7259516 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 23 7259515 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7259517 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7259513 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7259514 2022.07.24 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 7259510 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7259512 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7259511 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7259509 2022.07.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 36 7259507 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7259508 2022.07.24 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7259506 2022.07.24 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7259504 2022.07.24 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7259505 2022.07.24 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7259503 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7259496 2022.07.24 MP mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 7261492 2022.07.24 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7259497 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7259501 2022.07.23 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7259495 2022.07.23 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7259493 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7259490 2022.07.23 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7259498 2022.07.23 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7259486 2022.07.23 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7259485 2022.07.23 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7259489 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7259481 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7259480 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7259477 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7259478 2022.07.23 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7259473 2022.07.23 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7259474 2022.07.23 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7250851 2022.07.22 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7250849 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7250850 2022.07.22 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7250847 2022.07.22 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7250848 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 7250846 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 7250845 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7250842 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7250841 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 7250843 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7250840 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7250844 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7250838 2022.07.22 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7250837 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7250835 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7250839 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7250836 2022.07.22 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7250833 2022.07.22 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7250832 2022.07.22 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7250834 2022.07.22 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 7250831 2022.07.22 MP mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 7250830 2022.07.22 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7247590 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 7247568 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7247564 2022.07.20 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 7247565 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7247563 2022.07.20 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7247588 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 7247589 2022.07.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7247587 2022.07.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7247586 2022.07.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7247584 2022.07.20 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7247585 2022.07.20 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7247583 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 7247582 2022.07.20 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7247581 2022.07.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7247577 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7247579 2022.07.20 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 7247578 2022.07.20 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 46 7247576 2022.07.20 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7247575 2022.07.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7247574 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7247567 2022.07.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7247570 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7247562 2022.07.20 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7247566 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7247561 2022.07.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7247560 2022.07.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7247558 2022.07.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7247559 2022.07.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 7247557 2022.07.20 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7247556 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7247555 2022.07.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 7247554 2022.07.20 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7247553 2022.07.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7247552 2022.07.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7247551 2022.07.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7247550 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7247548 2022.07.20 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7247549 2022.07.20 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7247546 2022.07.20 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7247547 2022.07.20 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7247544 2022.07.20 WP