Pełna lista obserwacji drużyny

Fotogenialnie : Monika Plata


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6379807 2022.01.17 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6331191 2022.01.05 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6331192 2022.01.05 MP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6331194 2022.01.05 MP mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6331195 2022.01.05 MP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6331196 2022.01.05 MP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6331208 2022.01.05 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328558 2022.01.04 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6328557 2022.01.04 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6328534 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6328533 2022.01.04 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6328532 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6328527 2022.01.04 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6328525 2022.01.04 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6328502 2022.01.04 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6328569 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6329573 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6330100 2022.01.04 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6330822 2022.01.04 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6330603 2022.01.04 MP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6330600 2022.01.04 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6330279 2022.01.04 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6330129 2022.01.04 MP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6330114 2022.01.04 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6330111 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6330103 2022.01.04 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6328501 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6328556 2022.01.04 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6330824 2022.01.04 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6326395 2022.01.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6326390 2022.01.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6326387 2022.01.03 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6326308 2022.01.03 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6326300 2022.01.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6328199 2022.01.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326052 2022.01.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6326051 2022.01.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6326050 2022.01.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6326020 2022.01.03 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6326442 2022.01.03 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6326751 2022.01.03 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6326812 2022.01.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328200 2022.01.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6328198 2022.01.03 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6328197 2022.01.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6328013 2022.01.03 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6328012 2022.01.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6327955 2022.01.03 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6327367 2022.01.03 MP mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 6327999 2022.01.03 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327151 2022.01.03 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6327024 2022.01.03 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6325478 2022.01.02 MP mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6325484 2022.01.02 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6325509 2022.01.02 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6325515 2022.01.02 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6325539 2022.01.02 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6325381 2022.01.02 MP mapa