Pełna lista obserwacji drużyny

Izerskie Odloty : Arek Szypicyn


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7471599 2022.10.01 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7471598 2022.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7471596 2022.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7471597 2022.10.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7471600 2022.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7471595 2022.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7471592 2022.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7471594 2022.10.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7471593 2022.10.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7471583 2022.09.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7471584 2022.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7471585 2022.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7471586 2022.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7471589 2022.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7471590 2022.09.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7462769 2022.09.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7462762 2022.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7462764 2022.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7462755 2022.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7462761 2022.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7462758 2022.09.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7462752 2022.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7462760 2022.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7462750 2022.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7462813 2022.09.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7462821 2022.09.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7462791 2022.09.29 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7462805 2022.09.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7462816 2022.09.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7462822 2022.09.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7462786 2022.09.29 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7462784 2022.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7462783 2022.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7462807 2022.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7462818 2022.09.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7462806 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7462776 2022.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7462772 2022.09.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7462767 2022.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7462770 2022.09.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 7462800 2022.09.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7462823 2022.09.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7462820 2022.09.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7462795 2022.09.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7462808 2022.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7462812 2022.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 7462787 2022.09.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7462779 2022.09.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7462778 2022.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7462799 2022.09.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7462777 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7462796 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7462766 2022.09.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7462798 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7462759 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7462803 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7462811 2022.09.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 7462801 2022.09.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7462819 2022.09.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7462810 2022.09.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7462781 2022.09.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7462780 2022.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 7462775 2022.09.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7462774 2022.09.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7462768 2022.09.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7462763 2022.09.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7462765 2022.09.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7462757 2022.09.29 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7462756 2022.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7462754 2022.09.29 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7462753 2022.09.29 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7462751 2022.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7462792 2022.09.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7462814 2022.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7462809 2022.09.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7462817 2022.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7462815 2022.09.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 7462785 2022.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7462789 2022.09.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7462788 2022.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7462790 2022.09.29 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7462782 2022.09.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7462793 2022.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7462802 2022.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7462773 2022.09.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 7462794 2022.09.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7462771 2022.09.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 7462797 2022.09.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7462749 2022.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7462743 2022.09.29 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7462745 2022.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7462747 2022.09.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7462739 2022.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7462746 2022.09.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 7462738 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 7462744 2022.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7462748 2022.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 7462741 2022.09.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 7462736 2022.09.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7462737 2022.09.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7462742 2022.09.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7462735 2022.09.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7462740 2022.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7462734 2022.09.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7462804 2022.09.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7471587 2022.09.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7471588 2022.09.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7471591 2022.09.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7460681 2022.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7460680 2022.09.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7460679 2022.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7460678 2022.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7460676 2022.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 7460677 2022.09.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7460674 2022.09.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7460673 2022.09.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7460675 2022.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7460672 2022.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 40 7460669 2022.09.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7460670 2022.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7460667 2022.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7460671 2022.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7460668 2022.09.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7460665 2022.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7460666 2022.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 7460664 2022.09.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7460663 2022.09.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7460662 2022.09.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7460661 2022.09.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7460658 2022.09.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7460655 2022.09.27 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7460660 2022.09.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 35 7460653 2022.09.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7460652 2022.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7460651 2022.09.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7460654 2022.09.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7460657 2022.09.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7460656 2022.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7460650 2022.09.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7460659 2022.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7460649 2022.09.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7460647 2022.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7460646 2022.09.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7460648 2022.09.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7454731 2022.09.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7454730 2022.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7454729 2022.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7454726 2022.09.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7454728 2022.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 7454727 2022.09.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7454725 2022.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7454723 2022.09.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7454724 2022.09.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7454721 2022.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7454717 2022.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7454720 2022.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7454722 2022.09.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7454716 2022.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7454718 2022.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7454719 2022.09.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7454715 2022.09.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 7453667 2022.09.26 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 7454714 2022.09.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7436845 2022.09.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7436847 2022.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7436846 2022.09.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7436844 2022.09.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7436841 2022.09.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7436839 2022.09.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7436843 2022.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7436842 2022.09.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7436848 2022.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7436840 2022.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7436838 2022.09.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7436837 2022.09.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7432431 2022.09.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7432434 2022.09.20 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7432440 2022.09.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7432438 2022.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7432428 2022.09.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7432439 2022.09.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7432442 2022.09.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7432433 2022.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7432436 2022.09.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 7432437 2022.09.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7432432 2022.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7432429 2022.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 7432441 2022.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 7432435 2022.09.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7432425 2022.09.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 7432430 2022.09.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7432421 2022.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7432426 2022.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7432424 2022.09.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7432419 2022.09.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 7432427 2022.09.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7432415 2022.09.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7432417 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7432420 2022.09.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7432418 2022.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7432416 2022.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7432413 2022.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7432423 2022.09.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7432411 2022.09.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7432422 2022.09.20 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7432412 2022.09.20 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7432410 2022.09.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7432414 2022.09.20 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7432408 2022.09.20 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4000 7432409 2022.09.20 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7432407 2022.09.20 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 7432443 2022.09.20 PM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7436283 2022.09.20 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7428854 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7428855 2022.09.19 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7428853 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7428852 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 7428851 2022.09.19 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7428849 2022.09.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7428850 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7428848 2022.09.19 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7428868 2022.09.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7428866 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7428870 2022.09.19 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7428864 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7428863 2022.09.19 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7428887 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7428869 2022.09.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 7428861 2022.09.19 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7428865 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7428860 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7428867 2022.09.19 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7428862 2022.09.19 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 7428859 2022.09.19 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 7428858 2022.09.19 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7428856 2022.09.19 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 10 7428857 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 7428899 2022.09.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 110 7428896 2022.09.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 7428894 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7428904 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 41 7428897 2022.09.19 PM mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7428893 2022.09.19 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7428892 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7428890 2022.09.19 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 12 7428889 2022.09.19 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7428891 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7428888 2022.09.19 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7428885 2022.09.19 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7428903 2022.09.19 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7428886 2022.09.19 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7428884 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7428900 2022.09.19 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7428831 2022.09.19 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7428830 2022.09.19 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7428828 2022.09.19 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7428825 2022.09.19 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 7428826 2022.09.19 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7428824 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 7428827 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7428823 2022.09.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7428829 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7428822 2022.09.19 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7428819 2022.09.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7428821 2022.09.19 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7428818 2022.09.19 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7428817 2022.09.19 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7428820 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7428816 2022.09.19 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 7428842 2022.09.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7428847 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7428846 2022.09.19 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7428843 2022.09.19 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7428845 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7428844 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7428840 2022.09.19 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7428839 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 7428838 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 7428841 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 7428837 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 7428836 2022.09.19 PM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7428834 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7428833 2022.09.19 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7428835 2022.09.19 PM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7428832 2022.09.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 7428883 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7428895 2022.09.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7428882 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7428898 2022.09.19 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 20 7428881 2022.09.19 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7428902 2022.09.19 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7428879 2022.09.19 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7428880 2022.09.19 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 7428878 2022.09.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7428876 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7428877 2022.09.19 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7428875 2022.09.19 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7428901 2022.09.19 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7428874 2022.09.19 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7428873 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7428872 2022.09.19 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7428815 2022.09.19 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7428814 2022.09.19 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7428813 2022.09.19 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7428871 2022.09.19 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 7428812 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 7428811 2022.09.19 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7428810 2022.09.19 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7428807 2022.09.19 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7428806 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7428808 2022.09.19 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7428805 2022.09.19 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7428802 2022.09.19 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7428801 2022.09.19 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7428803 2022.09.19 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7428809 2022.09.19 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7428804 2022.09.19 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7426422 2022.09.18 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7426421 2022.09.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 7426420 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7426419 2022.09.18 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7426416 2022.09.18 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7426415 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7426413 2022.09.18 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7426411 2022.09.18 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7426414 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7426410 2022.09.18 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7426412 2022.09.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7426408 2022.09.18 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7426409 2022.09.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7426407 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7426404 2022.09.18 MB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7426406 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7426403 2022.09.18 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7426402 2022.09.18 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7426405 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7426401 2022.09.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7426425 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7426398 2022.09.18 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 7426396 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7426399 2022.09.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7426394 2022.09.18 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7426397 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7426400 2022.09.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7426392 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7426393 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7426390 2022.09.18 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7426395 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7426387 2022.09.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7426388 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7426385 2022.09.18 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7426386 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 7426389 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 7426391 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 7423563 2022.09.18 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 7423562 2022.09.18 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7423561 2022.09.18 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7423560 2022.09.18 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7423559 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7423558 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7423557 2022.09.18 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7423556 2022.09.18 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7423555 2022.09.18 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7423579 2022.09.18 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7423577 2022.09.18 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7423576 2022.09.18 PM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7423578 2022.09.18 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7423575 2022.09.18 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 7423573 2022.09.18 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7423574 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 7423572 2022.09.18 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7423571 2022.09.18 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7423570 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7423568 2022.09.18 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7423567 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 7423566 2022.09.18 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7423565 2022.09.18 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 7423564 2022.09.18 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7423552 2022.09.18 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7423554 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 7423553 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7423551 2022.09.18 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7423549 2022.09.18 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7423550 2022.09.18 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7423548 2022.09.18 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7423547 2022.09.18 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7423546 2022.09.18 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 25 7423545 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7423543 2022.09.18 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7423544 2022.09.18 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7423542 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7423541 2022.09.18 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7423540 2022.09.18 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7423539 2022.09.18 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7429116 2022.09.18 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 7429931 2022.09.18 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7422108 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7422107 2022.09.17 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7422104 2022.09.17 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7422106 2022.09.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7422103 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7422102 2022.09.17 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7422101 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7422105 2022.09.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 7422100 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7422095 2022.09.17 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7422096 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7422094 2022.09.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7422098 2022.09.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7422092 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7422097 2022.09.17 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7422093 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7420165 2022.09.17 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7420166 2022.09.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7420163 2022.09.17 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7420164 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7420180 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7420182 2022.09.17 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7420179 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7420176 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 7420177 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7420181 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7420174 2022.09.17 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7420178 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7420175 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7420172 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7420171 2022.09.17 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7420170 2022.09.17 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7420173 2022.09.17 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7420169 2022.09.17 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7420168 2022.09.17 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7420167 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7420159 2022.09.17 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7420160 2022.09.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7420158 2022.09.17 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7420161 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7420157 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7420156 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 7420155 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7420162 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7420154 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7420153 2022.09.17 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7420150 2022.09.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 7420151 2022.09.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7420152 2022.09.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7420149 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7420147 2022.09.17 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7420148 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7422109 2022.09.17 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7422110 2022.09.17 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7418836 2022.09.16 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7418834 2022.09.16 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7418833 2022.09.16 PM mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7418832 2022.09.16 MB mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7418831 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 7418830 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 80 7418829 2022.09.16 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7418828 2022.09.16 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 7418827 2022.09.16 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7418825 2022.09.16 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 7418824 2022.09.16 MB mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7418823 2022.09.16 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7418826 2022.09.16 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 7418821 2022.09.16 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 7418822 2022.09.16 MB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7418856 2022.09.16 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7418819 2022.09.16 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 23 7418820 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7418815 2022.09.16 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7418818 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 7418817 2022.09.16 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7418816 2022.09.16 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7418813 2022.09.16 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7418810 2022.09.16 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7418814 2022.09.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7418812 2022.09.16 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7418811 2022.09.16 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 7418809 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 7418808 2022.09.16 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7418807 2022.09.16 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7418806 2022.09.16 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 7418835 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 7418838 2022.09.16 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 9 7418839 2022.09.16 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 7418840 2022.09.16 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 10 7418841 2022.09.16 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7418842 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 7418843 2022.09.16 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 7418844 2022.09.16 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 7418845 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7418846 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7418847 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7418848 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7418849 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 4 7418850 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7418851 2022.09.16 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 7418852 2022.09.16 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 7418853 2022.09.16 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 53 7418854 2022.09.16 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7418855 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7422989 2022.09.16 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7445526 2022.09.16 MB mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7445580 2022.09.16 MB mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7445635 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7445666 2022.09.16 MB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7415872 2022.09.15 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7415871 2022.09.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7415870 2022.09.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7415873 2022.09.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7415869 2022.09.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7415867 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7415866 2022.09.15 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7415868 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7415888 2022.09.15 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7415889 2022.09.15 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 7415885 2022.09.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7415887 2022.09.15 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7415886 2022.09.15 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7415884 2022.09.15 MB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7415880 2022.09.15 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7415882 2022.09.15 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 7415883 2022.09.15 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7415879 2022.09.15 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7415881 2022.09.15 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7415878 2022.09.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7415877 2022.09.15 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7415876 2022.09.15 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 7415875 2022.09.15 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7415874 2022.09.15 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 7415864 2022.09.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7415865 2022.09.15 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7415863 2022.09.15 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7415859 2022.09.15 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7415860 2022.09.15 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7415857 2022.09.15 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7415858 2022.09.15 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7415855 2022.09.15 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7415856 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 8 7415853 2022.09.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7415854 2022.09.15 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7415852 2022.09.15 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7415851 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 7415850 2022.09.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7414070 2022.09.14 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7414069 2022.09.14 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7414063 2022.09.14 MB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7414055 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7414066 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7414060 2022.09.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7414051 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7414056 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7414049 2022.09.14 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 7414106 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7414103 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7414104 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 7414098 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7414101 2022.09.14 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 7414096 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7414090 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7414085 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7414091 2022.09.14 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7414088 2022.09.14 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7414087 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 7414077 2022.09.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 7414081 2022.09.14 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7414086 2022.09.14 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7414082 2022.09.14 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 7414079 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 7414062 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7414059 2022.09.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 7414057 2022.09.14 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7414061 2022.09.14 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7414058 2022.09.14 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 7414053 2022.09.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7414052 2022.09.14 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7414054 2022.09.14 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7414050 2022.09.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7414048 2022.09.14 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7414046 2022.09.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7414047 2022.09.14 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7414044 2022.09.14 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7414045 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 7414043 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 7414042 2022.09.14 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7414038 2022.09.14 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 7414040 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7414039 2022.09.14 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7414037 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7414041 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7414036 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7414035 2022.09.14 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7414034 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7414033 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7414031 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7414027 2022.09.14 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 7414030 2022.09.14 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7414028 2022.09.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7414026 2022.09.14 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7414032 2022.09.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7414029 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7414105 2022.09.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7414100 2022.09.14 PM mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7414102 2022.09.14 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7414107 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7414097 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7414099 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7414095 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7414094 2022.09.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7414092 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7414089 2022.09.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7414083 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7414093 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 7414078 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7414080 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7414076 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 7414084 2022.09.14 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7412134 2022.09.14 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7412130 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7412128 2022.09.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7412127 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7412135 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7412122 2022.09.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7412123 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7412129 2022.09.14 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7412126 2022.09.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7412125 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 7412124 2022.09.14 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7412121 2022.09.14 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7412119 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7412120 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7412118 2022.09.14 PM mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7412116 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7412117 2022.09.14 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7412133 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7412115 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7412114 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7412113 2022.09.14 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7412112 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 130 7412111 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7412109 2022.09.14 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7412110 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7412105 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7412107 2022.09.14 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7412106 2022.09.14 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7412108 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7412103 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7412104 2022.09.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7412102 2022.09.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7412101 2022.09.14 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7412100 2022.09.14 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 7412098 2022.09.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7412099 2022.09.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7412097 2022.09.14 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 7412095 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7414064 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7414065 2022.09.14 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7414067 2022.09.14 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7414068 2022.09.14 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7414071 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7414072 2022.09.14 PM mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7414073 2022.09.14 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 7414074 2022.09.14 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7414075 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7414108 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7415861 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7415862 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7422990 2022.09.14 PM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7437170 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 7437172 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7437174 2022.09.14 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7437178 2022.09.14 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7450598 2022.09.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7411365 2022.09.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7411363 2022.09.13 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7411362 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7411360 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7411361 2022.09.13 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7411359 2022.09.13 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7411358 2022.09.13 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7411393 2022.09.13 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7411391 2022.09.13 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7411392 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7411390 2022.09.13 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7411389 2022.09.13 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7411388 2022.09.13 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7411387 2022.09.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7411386 2022.09.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7411395 2022.09.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7411385 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7411384 2022.09.13 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7411396 2022.09.13 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7411383 2022.09.13 PM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7411382 2022.09.13 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7411380 2022.09.13 KP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 200 7411381 2022.09.13 KP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7411379 2022.09.13 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7411378 2022.09.13 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7411394 2022.09.13 KP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7411376 2022.09.13 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7411377 2022.09.13 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7411374 2022.09.13 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7411375 2022.09.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7411373 2022.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7411372 2022.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7411371 2022.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7411369 2022.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 7411368 2022.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7411370 2022.09.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7411366 2022.09.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7411367 2022.09.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 7411364 2022.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7411357 2022.09.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7411355 2022.09.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7411356 2022.09.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7411352 2022.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7411351 2022.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7411354 2022.09.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 7411353 2022.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7411349 2022.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 7411556 2022.09.13 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7411350 2022.09.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7411345 2022.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7411348 2022.09.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7411346 2022.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7411344 2022.09.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7411343 2022.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7411347 2022.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7411342 2022.09.12 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7402925 2022.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7402926 2022.09.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7402927 2022.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7402923 2022.09.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7402928 2022.09.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7402924 2022.09.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7391919 2022.09.06 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 3 7391915 2022.09.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7391920 2022.09.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7391914 2022.09.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7391916 2022.09.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7391918 2022.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7391917 2022.09.06 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7391912 2022.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7391913 2022.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7389393 2022.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7389394 2022.09.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7389389 2022.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7389395 2022.09.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7389387 2022.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7389391 2022.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7389388 2022.09.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7389386 2022.09.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7389392 2022.09.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 7389390 2022.09.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7387137 2022.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7387141 2022.09.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7387140 2022.09.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7387136 2022.09.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7387135 2022.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7387139 2022.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7387138 2022.09.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7387133 2022.09.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7387134 2022.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7387131 2022.09.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7387132 2022.09.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7387129 2022.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7387130 2022.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7387128 2022.09.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7380593 2022.09.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7380592 2022.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7380594 2022.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7380589 2022.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7380590 2022.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380591 2022.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7380587 2022.09.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7380588 2022.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7380586 2022.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7380564 2022.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 7380561 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7380565 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7380563 2022.09.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7380560 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7380566 2022.09.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7380569 2022.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7380567 2022.09.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7380559 2022.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7380557 2022.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7380568 2022.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7380558 2022.09.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7380556 2022.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7380555 2022.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7380554 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7380562 2022.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 7380610 2022.09.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7380607 2022.09.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7380608 2022.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7380606 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7380609 2022.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7380604 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7380605 2022.09.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7380603 2022.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7380602 2022.09.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7380600 2022.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7380601 2022.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 7380598 2022.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7380596 2022.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7380597 2022.09.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7380595 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7380599 2022.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7380585 2022.09.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7380584 2022.09.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7380583 2022.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 7380582 2022.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7380581 2022.09.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7380578 2022.09.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7380580 2022.09.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7380579 2022.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 7380575 2022.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7380577 2022.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7380574 2022.09.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7380576 2022.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7380572 2022.09.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7380570 2022.09.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7380573 2022.09.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7380571 2022.09.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7377983 2022.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7377982 2022.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7377979 2022.09.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7377980 2022.09.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7377981 2022.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7377978 2022.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 7377976 2022.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7377977 2022.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7377974 2022.09.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7377975 2022.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7377972 2022.09.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7377970 2022.09.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7377968 2022.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7377969 2022.09.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7377973 2022.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7377984 2022.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 7377971 2022.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7377967 2022.09.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7375280 2022.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7375278 2022.09.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7375279 2022.09.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7375277 2022.09.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7375275 2022.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7375283 2022.09.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7375274 2022.09.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7375276 2022.09.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7375272 2022.09.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7375273 2022.09.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7375271 2022.09.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7375270 2022.09.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7375269 2022.09.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7375268 2022.09.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7375267 2022.09.01 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7375282 2022.09.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7375266 2022.09.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7375265 2022.09.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 7375263 2022.09.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 150 7375264 2022.09.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7369722 2022.08.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7369730 2022.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7369731 2022.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7369732 2022.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7369729 2022.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7369726 2022.08.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7369727 2022.08.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7369728 2022.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7369720 2022.08.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7369724 2022.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7369723 2022.08.30 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7369725 2022.08.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7369734 2022.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7369721 2022.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7366405 2022.08.29 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7366404 2022.08.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 7366403 2022.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7366400 2022.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7366399 2022.08.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7366397 2022.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7366398 2022.08.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7366401 2022.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7366402 2022.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7366396 2022.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7366394 2022.08.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7366392 2022.08.29 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7366389 2022.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7366391 2022.08.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7366390 2022.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7366395 2022.08.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7366393 2022.08.29 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7363262 2022.08.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7363261 2022.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7363257 2022.08.28 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7363256 2022.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7363260 2022.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7363258 2022.08.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7363259 2022.08.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7363254 2022.08.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7363255 2022.08.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7363252 2022.08.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 11 7363253 2022.08.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7363250 2022.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7363248 2022.08.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7363249 2022.08.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7363251 2022.08.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7358758 2022.08.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7358757 2022.08.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7358756 2022.08.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7358755 2022.08.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7358752 2022.08.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7358753 2022.08.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7358754 2022.08.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7358751 2022.08.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7358749 2022.08.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7358750 2022.08.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7358747 2022.08.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 7358748 2022.08.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7358746 2022.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 250 7358744 2022.08.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7358745 2022.08.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7358743 2022.08.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7358742 2022.08.27 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7358741 2022.08.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7358740 2022.08.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7358739 2022.08.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7358736 2022.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7358738 2022.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7358737 2022.08.26 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7358735 2022.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7358759 2022.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7358732 2022.08.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7358734 2022.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7358733 2022.08.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7358729 2022.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7358731 2022.08.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7358728 2022.08.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7358730 2022.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7352905 2022.08.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7352904 2022.08.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7352901 2022.08.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7352902 2022.08.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7352903 2022.08.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7352900 2022.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7352899 2022.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7352897 2022.08.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7352896 2022.08.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7352895 2022.08.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7352898 2022.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7352891 2022.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7352894 2022.08.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7352890 2022.08.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7352892 2022.08.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7352893 2022.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7352888 2022.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7352889 2022.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7352887 2022.08.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7352886 2022.08.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7352885 2022.08.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 7352884 2022.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7352883 2022.08.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7350226 2022.08.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7350224 2022.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7350223 2022.08.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7350221 2022.08.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7350219 2022.08.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 7350218 2022.08.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7350216 2022.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7350217 2022.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7350215 2022.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7350213 2022.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7350214 2022.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7350212 2022.08.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7350237 2022.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 7350236 2022.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 7350235 2022.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7350234 2022.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7350233 2022.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 7350232 2022.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7350238 2022.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7350231 2022.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7350230 2022.08.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7350239 2022.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7350228 2022.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7350229 2022.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7350225 2022.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7350227 2022.08.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 7350220 2022.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7350222 2022.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7350209 2022.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7350211 2022.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7350360 2022.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7350357 2022.08.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 7350358 2022.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7350356 2022.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7350359 2022.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7350207 2022.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7350208 2022.08.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7350210 2022.08.24 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7350205 2022.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7350206 2022.08.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7350204 2022.08.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7350203 2022.08.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7350199 2022.08.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7350201 2022.08.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7350202 2022.08.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7350200 2022.08.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7350198 2022.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 7350196 2022.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7350197 2022.08.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7344240 2022.08.22 mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7344238 2022.08.22 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7344241 2022.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7344242 2022.08.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 7344239 2022.08.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7344243 2022.08.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7344236 2022.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7344237 2022.08.22 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7344235 2022.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7341861 2022.08.21 mapa
pospolity myszołów,