Pełna lista obserwacji drużyny

#PtakiKępyPotockiej : Światopełk Smoczyński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7461493 2022.09.29 MB mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 7461491 2022.09.29 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7441922 2022.09.24 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7441923 2022.09.24 MB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7441924 2022.09.24 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7441925 2022.09.24 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7441926 2022.09.24 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 5 7441927 2022.09.24 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7441928 2022.09.24 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 7441929 2022.09.24 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7441930 2022.09.24 MB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7441920 2022.09.24 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7439770 2022.09.23 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7439772 2022.09.23 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7439777 2022.09.23 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7439771 2022.09.23 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7432257 2022.09.20 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 15 7432256 2022.09.20 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7432254 2022.09.20 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7429791 2022.09.19 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7417875 2022.09.16 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 70 7417876 2022.09.16 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 20 7417877 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7417878 2022.09.16 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7417879 2022.09.16 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 7417880 2022.09.16 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 50 7411329 2022.09.13 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7411319 2022.09.13 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7411326 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7411327 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 80 7411328 2022.09.13 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7411318 2022.09.13 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 30 7411330 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 30 7411332 2022.09.13 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7407481 2022.09.12 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 7407482 2022.09.12 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 100 7407483 2022.09.12 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 20 7407484 2022.09.12 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7407607 2022.09.12 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 50 7407480 2022.09.12 MB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7391779 2022.09.05 ŚK mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7031175 2022.05.29 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7007391 2022.05.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7007350 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7007349 2022.05.23 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6924424 2022.05.12 MZ mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 6912808 2022.05.10 MZ mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6912738 2022.05.10 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 50 6912786 2022.05.10 MZ mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6912789 2022.05.10 MZ mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6912800 2022.05.10 MZ mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6912802 2022.05.10 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6912805 2022.05.10 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6911880 2022.05.09 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6859560 2022.05.03 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 6858966 2022.05.02 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 6858963 2022.05.02 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 6858961 2022.05.02 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6858982 2022.05.01 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6804894 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6804883 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6804882 2022.04.27 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6804881 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6804880 2022.04.27 MZ mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 25 6804879 2022.04.27 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6858992 2022.04.27 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 10 6859005 2022.04.24 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6859062 2022.04.24 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6859061 2022.04.24 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 6859006 2022.04.24 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6859130 2022.04.22 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6859141 2022.04.22 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6859143 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 6859064 2022.04.22 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6859063 2022.04.22 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6859121 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 4 6859118 2022.04.22 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 15 6859101 2022.04.22 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6859075 2022.04.22 MZ mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6859073 2022.04.22 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6859094 2022.04.22 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 6859069 2022.04.22 MZ mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6749051 2022.04.19 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6749939 2022.04.19 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6712077 2022.04.13 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6712078 2022.04.13 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6712098 2022.04.13 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6712099 2022.04.13 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6712100 2022.04.13 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 6712102 2022.04.13 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6712103 2022.04.13 LB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6712053 2022.04.12 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6712055 2022.04.12 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6712056 2022.04.12 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6712057 2022.04.12 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6712058 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6712052 2022.04.12 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6712051 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6712050 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6712049 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6712048 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6712046 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 6712045 2022.04.12 LB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6712059 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6712060 2022.04.12 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6712061 2022.04.12 LB mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6712076 2022.04.12 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6712074 2022.04.12 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6712072 2022.04.12 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6712071 2022.04.12 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6712070 2022.04.12 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 6712069 2022.04.12 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6712068 2022.04.12 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6712067 2022.04.12 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 20 6712066 2022.04.12 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6712065 2022.04.12 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6712064 2022.04.12 LB mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6712063 2022.04.12 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6712062 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6712044 2022.04.12 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6712043 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 10 6712075 2022.04.12 LB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6702383 2022.04.12 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6712039 2022.04.12 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6712040 2022.04.12 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6712042 2022.04.12 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6633568 2022.03.30 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6627073 2022.03.28 MZ mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6603190 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6602517 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6602507 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6602508 2022.03.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6602512 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 6602514 2022.03.24 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6602505 2022.03.24 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6602516 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 50 6602518 2022.03.24 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6602532 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6602531 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6602530 2022.03.24 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6602522 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 6602520 2022.03.24 PL mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6595592 2022.03.23 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 6595594 2022.03.23 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 6595595 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6595596 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6595597 2022.03.23 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 10 6595593 2022.03.23 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 6595598 2022.03.23 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 20 6595599 2022.03.23 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6595605 2022.03.23 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6595604 2022.03.23 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 50 6595603 2022.03.23 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 6595602 2022.03.23 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 6595601 2022.03.23 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6595600 2022.03.23 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6423043 2022.02.04 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6423972 2022.02.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 6423974 2022.02.04 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6423975 2022.02.04 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6423976 2022.02.04 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 4 6423977 2022.02.04 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6424411 2022.02.04 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6421440 2022.02.03 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6421441 2022.02.03 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6421442 2022.02.03 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6421443 2022.02.03 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6421444 2022.02.03 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 6421446 2022.02.03 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6421447 2022.02.03 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 6421448 2022.02.03 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6419043 2022.02.02 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6419046 2022.02.02 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6419047 2022.02.02 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6419048 2022.02.02 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 6419049 2022.02.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6419050 2022.02.02 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 6419051 2022.02.02 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6418034 2022.02.01 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6418036 2022.02.01 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 6418037 2022.02.01 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6418038 2022.02.01 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 6418039 2022.02.01 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6418040 2022.02.01 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1000 6418041 2022.02.01 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6418057 2022.02.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6416365 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 6416364 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6416363 2022.01.31 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6416359 2022.01.31 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6416358 2022.01.31 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6416354 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 500 6416353 2022.01.31 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 6416350 2022.01.31 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6416348 2022.01.31 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6416388 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6416389 2022.01.31 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6416396 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6416395 2022.01.31 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 6416394 2022.01.31 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6416393 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6416392 2022.01.31 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 70 6416391 2022.01.31 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6416390 2022.01.31 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6416387 2022.01.31 PM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6408637 2022.01.29 MZ mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6416398 2022.01.20 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6383630 2022.01.19 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6383681 2022.01.19 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6383826 2022.01.19 LB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6383827 2022.01.19 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6383828 2022.01.19 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6383829 2022.01.19 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6366500 2022.01.15 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6366499 2022.01.15 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6366498 2022.01.15 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 20 6366497 2022.01.15 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6366494 2022.01.15 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6366493 2022.01.15 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 6366533 2022.01.15 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6366501 2022.01.15 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6366518 2022.01.15 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6366523 2022.01.15 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6366532 2022.01.15 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6366531 2022.01.15 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6366528 2022.01.15 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 6366526 2022.01.15 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6366525 2022.01.15 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6366524 2022.01.15 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6365003 2022.01.13 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 6365005 2022.01.13 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6365006 2022.01.13 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6365007 2022.01.13 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6365008 2022.01.13 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6365009 2022.01.13 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6365010 2022.01.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6365011 2022.01.13 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6365012 2022.01.13 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6365015 2022.01.11 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6365017 2022.01.09 MZ mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 6327593 2022.01.02 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 6327599 2022.01.02 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 70 6327598 2022.01.02 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6327594 2022.01.02 LB mapa