Pełna lista obserwacji drużyny

Bastek : Sebastian Biernacki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7447921 2022.09.25 MP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7447920 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 7447918 2022.09.25 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7447919 2022.09.25 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7447916 2022.09.25 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7447917 2022.09.25 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7447915 2022.09.25 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 7447913 2022.09.25 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 7448583 2022.09.25 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 7447914 2022.09.25 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 7447912 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7447910 2022.09.25 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7447911 2022.09.25 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7447909 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7447908 2022.09.25 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7447906 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7447905 2022.09.25 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7447903 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7447901 2022.09.25 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7447904 2022.09.25 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7447902 2022.09.25 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7447907 2022.09.25 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7447899 2022.09.25 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7447900 2022.09.25 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7447896 2022.09.25 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7447898 2022.09.25 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7447897 2022.09.25 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7447895 2022.09.25 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7447894 2022.09.25 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7447893 2022.09.25 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7447892 2022.09.25 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 7448205 2022.09.25 MP mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 5 7449528 2022.09.25 MP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7403114 2022.09.11 MP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7403408 2022.09.11 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7360603 2022.08.28 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7360600 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7360602 2022.08.28 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7360598 2022.08.28 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7360599 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7360594 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7360595 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7360597 2022.08.28 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7360596 2022.08.28 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7360593 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7360592 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7360590 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7360591 2022.08.28 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7360589 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7360588 2022.08.28 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7360619 2022.08.28 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7360618 2022.08.28 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7360617 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7360620 2022.08.28 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7360616 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7360614 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7360613 2022.08.28 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7360615 2022.08.28 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7360611 2022.08.28 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7360612 2022.08.28 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7360610 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7360609 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7360608 2022.08.28 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7360606 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7360607 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7360605 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7360585 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7360584 2022.08.28 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7360583 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7360586 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7360587 2022.08.28 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7360581 2022.08.28 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7360582 2022.08.28 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7360580 2022.08.28 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7360579 2022.08.28 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7360578 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7360577 2022.08.28 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7360574 2022.08.28 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7360576 2022.08.28 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7360573 2022.08.28 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7360575 2022.08.28 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 11 7360572 2022.08.28 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7336400 2022.08.20 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7336401 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 7336402 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7336398 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 7336397 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7336396 2022.08.20 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7336399 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7336394 2022.08.20 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7336395 2022.08.20 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7336393 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7336388 2022.08.20 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 7336391 2022.08.20 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7336392 2022.08.20 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7336390 2022.08.20 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7336389 2022.08.20 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7336386 2022.08.20 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7336387 2022.08.20 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7336385 2022.08.20 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7336383 2022.08.20 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7336382 2022.08.20 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7336384 2022.08.20 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7336380 2022.08.20 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7336381 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7336378 2022.08.20 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7336379 2022.08.20 MP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7338373 2022.08.20 MP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7320176 2022.08.15 ŚL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7272929 2022.07.30 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7272928 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7272927 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7272926 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7272925 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7272924 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7272923 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7272922 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7272921 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7272961 2022.07.30 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7272958 2022.07.30 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7272957 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7272956 2022.07.30 MP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7272960 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7272959 2022.07.30 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 7272954 2022.07.30 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7272955 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7272953 2022.07.30 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7272952 2022.07.30 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7272951 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7272950 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 7272949 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7272948 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7272947 2022.07.30 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7272946 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7272945 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7272944 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7272943 2022.07.30 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 7272942 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7272941 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7272940 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7272939 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7272938 2022.07.30 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7272937 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7272936 2022.07.30 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7272935 2022.07.30 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7272934 2022.07.30 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 7272932 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7272933 2022.07.30 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 7272931 2022.07.30 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7272930 2022.07.30 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7272916 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7272920 2022.07.30 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7272915 2022.07.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7272914 2022.07.30 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7272918 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7272913 2022.07.30 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7272917 2022.07.30 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7272919 2022.07.30 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7272912 2022.07.30 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7272910 2022.07.30 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7272909 2022.07.30 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7272908 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7272911 2022.07.30 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7272907 2022.07.30 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7272906 2022.07.30 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7272905 2022.07.30 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7252967 2022.07.23 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7252966 2022.07.23 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7252965 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7252964 2022.07.23 MB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7252963 2022.07.23 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7252545 2022.07.23 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7252560 2022.07.23 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7252561 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7252559 2022.07.23 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7252558 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7252556 2022.07.23 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7252557 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7252555 2022.07.23 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7252554 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7252553 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7252552 2022.07.23 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7252550 2022.07.23 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7252551 2022.07.23 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7252549 2022.07.23 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7252548 2022.07.23 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7252547 2022.07.23 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7252546 2022.07.23 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7252544 2022.07.23 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7252542 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7252543 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7252541 2022.07.23 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 7252540 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7252538 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7252536 2022.07.23 MB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7252539 2022.07.23 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7252537 2022.07.23 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7252535 2022.07.23 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7252534 2022.07.23 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7252533 2022.07.23 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7252531 2022.07.23 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7252530 2022.07.23 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7252532 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7252529 2022.07.23 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7234567 2022.07.17 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7234566 2022.07.17 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7234563 2022.07.17 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7234564 2022.07.17 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7234565 2022.07.17 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7234562 2022.07.17 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7234582 2022.07.17 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7234583 2022.07.17 MB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7234581 2022.07.17 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7234580 2022.07.17 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7234579 2022.07.17 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7234577 2022.07.17 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7234578 2022.07.17 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7234575 2022.07.17 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7234576 2022.07.17 MB mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7234573 2022.07.17 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7234574 2022.07.17 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7234572 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7234571 2022.07.17 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7234569 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7234570 2022.07.17 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7234568 2022.07.17 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7234561 2022.07.17 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7234554 2022.07.17 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7234552 2022.07.17 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7234560 2022.07.17 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7234559 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7234558 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7234555 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7234556 2022.07.17 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7234551 2022.07.17 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7234557 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7234553 2022.07.17 PM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7234550 2022.07.17 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7234549 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7234548 2022.07.17 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7234546 2022.07.17 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7234547 2022.07.17 PM mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7222971 2022.07.13 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7222968 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7222969 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7222966 2022.07.13 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7222970 2022.07.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7222967 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7223032 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7223033 2022.07.13 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7223030 2022.07.13 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7223029 2022.07.13 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7223031 2022.07.13 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7223027 2022.07.13 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7223028 2022.07.13 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7223025 2022.07.13 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7223026 2022.07.13 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7223023 2022.07.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7223024 2022.07.13 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7223022 2022.07.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7223021 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7223020 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7223018 2022.07.13 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7223019 2022.07.13 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7222994 2022.07.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7222996 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7222995 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7222993 2022.07.13 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7222991 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7223034 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7222989 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7222987 2022.07.13 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7223001 2022.07.13 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7222986 2022.07.13 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7222985 2022.07.13 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7222982 2022.07.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7222997 2022.07.13 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7222981 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7222978 2022.07.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7222976 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7222992 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7222988 2022.07.13 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7222999 2022.07.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7222990 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7223014 2022.07.13 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7223000 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7222998 2022.07.13 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7222984 2022.07.13 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7222983 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 7222977 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7222975 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7222979 2022.07.13 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7222980 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7222974 2022.07.13 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7222973 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7222972 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7223017 2022.07.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7223015 2022.07.13 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7223012 2022.07.13 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7223035 2022.07.13 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7223013 2022.07.13 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7223010 2022.07.13 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7223011 2022.07.13 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7223008 2022.07.13 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7223009 2022.07.13 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7223016 2022.07.13 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7223007 2022.07.13 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7223006 2022.07.13 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7223005 2022.07.13 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7223004 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7223002 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7223003 2022.07.13 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7222964 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7222962 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7222965 2022.07.13 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7222963 2022.07.13 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7222960 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7222961 2022.07.13 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7222959 2022.07.13 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7222958 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7222956 2022.07.13 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7222957 2022.07.13 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7222955 2022.07.13 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7222954 2022.07.13 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7222952 2022.07.13 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7222951 2022.07.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7222953 2022.07.13 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7222950 2022.07.13 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7202174 2022.07.07 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7202206 2022.07.07 MZ mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7202205 2022.07.07 MZ mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7202203 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7202204 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7202202 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7202200 2022.07.07 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7202201 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 7202199 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7202197 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7202198 2022.07.07 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7202196 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7202195 2022.07.07 MZ mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7202194 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7202193 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7202192 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7202191 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7202181 2022.07.07 MZ mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7202187 2022.07.07 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7202180 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7202184 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7202179 2022.07.07 MZ mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7202182 2022.07.07 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7202176 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7202189 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7202178 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7202183 2022.07.07 LB mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7202185 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7202177 2022.07.07 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7202186 2022.07.07 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7202190 2022.07.07 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7202188 2022.07.07 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7202175 2022.07.07 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7202172 2022.07.07 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7202173 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7202169 2022.07.07 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7202167 2022.07.07 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7202165 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7202168 2022.07.07 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7202171 2022.07.07 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7202170 2022.07.07 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7202166 2022.07.07 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7202164 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7202163 2022.07.07 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7202159 2022.07.07 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7202161 2022.07.07 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7202160 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7202158 2022.07.07 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7202162 2022.07.07 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7202156 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7202155 2022.07.07 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7202153 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7202152 2022.07.07 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7202154 2022.07.07 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7202151 2022.07.07 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7202149 2022.07.07 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7202150 2022.07.07 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7202148 2022.07.07 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7202157 2022.07.07 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7202147 2022.07.07 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7202146 2022.07.07 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7202144 2022.07.07 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7202142 2022.07.07 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7202143 2022.07.07 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7202145 2022.07.07 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7193222 2022.07.04 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7193221 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7193220 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7193218 2022.07.04 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7193219 2022.07.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7193216 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7193214 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7193217 2022.07.04 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7193215 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7193212 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7193213 2022.07.04 MZ mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7193211 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7193210 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7193207 2022.07.04 MZ mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7193209 2022.07.04 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7193208 2022.07.04 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7193206 2022.07.04 MZ mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7193203 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7193205 2022.07.04 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7193204 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7193199 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7193202 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7193201 2022.07.04 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7193200 2022.07.04 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7193197 2022.07.04 MZ mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7193196 2022.07.04 MZ mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7193195 2022.07.04 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7193198 2022.07.04 MZ mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7193193 2022.07.04 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7193194 2022.07.04 MZ mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7193192 2022.07.04 MZ mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7193191 2022.07.04 MZ mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7120196 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7120195 2022.06.16 MP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7120190 2022.06.16 MP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7120189 2022.06.16 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7120191 2022.06.16 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7120192 2022.06.16 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7120188 2022.06.16 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7120194 2022.06.16 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7120187 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7120193 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7120186 2022.06.16 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7120185 2022.06.16 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7120212 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7120210 2022.06.16 MP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7120208 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7120209 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7120211 2022.06.16 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120205 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7120206 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7120199 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7120207 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7120201 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7120204 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7120200 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7120203 2022.06.16 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7120202 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7120197 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7120183 2022.06.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7120179 2022.06.16 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7120181 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7120182 2022.06.16 MP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7120178 2022.06.16 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7120176 2022.06.16 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7120180 2022.06.16 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7120177 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7120175 2022.06.16 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7120174 2022.06.16 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7120184 2022.06.16 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7120171 2022.06.16 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7120173 2022.06.16 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7120172 2022.06.16 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7120169 2022.06.16 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 7120170 2022.06.16 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7096771 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7096770 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7096768 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7096769 2022.06.11 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7096831 2022.06.11 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7096828 2022.06.11 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7096829 2022.06.11 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7096835 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7096824 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7096832 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7096823 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7096819 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7096821 2022.06.11 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7096818 2022.06.11 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7096816 2022.06.11 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7096815 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7096812 2022.06.11 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7096809 2022.06.11 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7096810 2022.06.11 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7096807 2022.06.11 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7096794 2022.06.11 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7096793 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7096800 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7096799 2022.06.11 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7096792 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 7096791 2022.06.11 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7096803 2022.06.11 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7096790 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7096789 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7096801 2022.06.11 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7096802 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7096797 2022.06.11 MP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7096787 2022.06.11 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7096798 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7096786 2022.06.11 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7096788 2022.06.11 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 7096784 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7096785 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7096783 2022.06.11 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7096796 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7096780 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7096777 2022.06.11 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7096779 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7096782 2022.06.11 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7096781 2022.06.11 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7096795 2022.06.11 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7096778 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7096774 2022.06.11 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7096775 2022.06.11 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7096773 2022.06.11 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7096776 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7096772 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7096833 2022.06.11 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7096834 2022.06.11 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7096830 2022.06.11 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7096826 2022.06.11 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7096825 2022.06.11 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7096827 2022.06.11 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 7096822 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7096820 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7096814 2022.06.11 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7096817 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7096813 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7096811 2022.06.11 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7096808 2022.06.11 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7096805 2022.06.11 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7096806 2022.06.11 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7096804 2022.06.11 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7062419 2022.06.04 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7062434 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7062427 2022.06.04 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7062435 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7062433 2022.06.04 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7062450 2022.06.04 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7062432 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7062424 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7062430 2022.06.04 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7062429 2022.06.04 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7062431 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7062422 2022.06.04 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7062426 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7062428 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7062425 2022.06.04 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7062423 2022.06.04 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7062420 2022.06.04 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7062421 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7062452 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7062448 2022.06.04 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7062451 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7062449 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7062447 2022.06.04 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7062444 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7062446 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7062441 2022.06.04 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7062445 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7062442 2022.06.04 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7062443 2022.06.04 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7062438 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7062439 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7062440 2022.06.04 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7062437 2022.06.04 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7062436 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7062414 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7062418 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7062409 2022.06.04 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7062415 2022.06.04 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7062413 2022.06.04 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7062417 2022.06.04 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7062408 2022.06.04 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7062406 2022.06.04 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7062416 2022.06.04 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7062407 2022.06.04 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7062412 2022.06.04 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7062410 2022.06.04 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7062411 2022.06.04 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7062404 2022.06.04 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7062405 2022.06.04 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7062403 2022.06.04 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6992640 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6992639 2022.05.21 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6992638 2022.05.21 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6992637 2022.05.21 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6992635 2022.05.21 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6992634 2022.05.21 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6992633 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6992636 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6992632 2022.05.21 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6992631 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6992629 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6992630 2022.05.21 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6992628 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6992626 2022.05.21 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6992627 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6992673 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6992671 2022.05.21 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6992672 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6992670 2022.05.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6992669 2022.05.21 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6992668 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6992667 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6992666 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6992663 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6992662 2022.05.21 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6992665 2022.05.21 MP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6992664 2022.05.21 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6992659 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6992661 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6992660 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6992658 2022.05.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6992704 2022.05.21 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6992705 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6992703 2022.05.21 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6992702 2022.05.21 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6992699 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6992700 2022.05.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6992701 2022.05.21 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6992697 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6992698 2022.05.21 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6992696 2022.05.21 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6992695 2022.05.21 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6992694 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6992692 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6992691 2022.05.21 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6992693 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6992690 2022.05.21 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6992688 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6992689 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6992686 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6992687 2022.05.21 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6992684 2022.05.21 MP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6992683 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6992685 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6992682 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6992681 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6992679 2022.05.21 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6992680 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6992678 2022.05.21 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6992677 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6992676 2022.05.21 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6992675 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6992674 2022.05.21 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6992623 2022.05.21 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6992624 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6992625 2022.05.21 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6992619 2022.05.21 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6992622 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6992617 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6992620 2022.05.21 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6992621 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6992618 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6992614 2022.05.21 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6992616 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6992613 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6992611 2022.05.21 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6992610 2022.05.21 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6992612 2022.05.21 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6992615 2022.05.21 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6992656 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6992653 2022.05.21 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6992654 2022.05.21 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6992652 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6992655 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6992651 2022.05.21 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6992649 2022.05.21 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6992650 2022.05.21 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6992646 2022.05.21 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6992648 2022.05.21 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6992647 2022.05.21 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6992643 2022.05.21 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6992644 2022.05.21 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6992645 2022.05.21 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6992641 2022.05.21 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6992642 2022.05.21 MP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6893851 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6893848 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6893847 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6893842 2022.05.08 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6893845 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6893844 2022.05.08 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6893846 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6893841 2022.05.08 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6893849 2022.05.08 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6893840 2022.05.08 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6893852 2022.05.08 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6893839 2022.05.08 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6893850 2022.05.08 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6893843 2022.05.08 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6893838 2022.05.08 MP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6856558 2022.05.03 MP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6856557 2022.05.03 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6856556 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6856555 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6856549 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 6856550 2022.05.03 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6856553 2022.05.03 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6856547 2022.05.03 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6856554 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6856545 2022.05.03 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6856544 2022.05.03 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6856543 2022.05.03 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6856542 2022.05.03 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6856541 2022.05.03 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6856540 2022.05.03 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6856539 2022.05.03 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6856538 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6856537 2022.05.03 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6856536 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6856535 2022.05.03 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6856574 2022.05.03 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6856573 2022.05.03 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6856572 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6856571 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6856570 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6856569 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6856568 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6856567 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6856566 2022.05.03 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6856565 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6856564 2022.05.03 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6856563 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6856561 2022.05.03 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6856562 2022.05.03 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6856560 2022.05.03 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6856559 2022.05.03 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6856520 2022.05.03 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6856522 2022.05.03 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6856521 2022.05.03 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6856518 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6856516 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6856515 2022.05.03 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6856519 2022.05.03 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6856517 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6856512 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6856514 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6856511 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6856510 2022.05.03 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6856513 2022.05.03 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6856509 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6856508 2022.05.03 MP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 6856507 2022.05.03 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6856534 2022.05.03 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6856533 2022.05.03 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6856532 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6856531 2022.05.03 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6856530 2022.05.03 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6856552 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6856551 2022.05.03 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6856529 2022.05.03 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6856548 2022.05.03 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 6856546 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6856528 2022.05.03 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6856527 2022.05.03 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6856526 2022.05.03 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6856525 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6856524 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6856523 2022.05.03 MP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6840701 2022.05.01 MP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6825764 2022.04.30 MP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6825762 2022.04.30 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6825763 2022.04.30 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6825765 2022.04.30 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6825761 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6825812 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6825811 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6825810 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6825813 2022.04.30 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6825808 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6825805 2022.04.30 MP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6825806 2022.04.30 MP mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6825802 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6825803 2022.04.30 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6825801 2022.04.30 MP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6825807 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6825809 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6825799 2022.04.30 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6825800 2022.04.30 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6825798 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6825804 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6825797 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6825795 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6825791 2022.04.30 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6825794 2022.04.30 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6825793 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6825796 2022.04.30 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6825790 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6825792 2022.04.30 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6825789 2022.04.30 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6825787 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6825786 2022.04.30 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6825788 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6825785 2022.04.30 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6825784 2022.04.30 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6825783 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6825782 2022.04.30 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6825781 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6825780 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6825779 2022.04.30 MP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6825777 2022.04.30 MP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 6825775 2022.04.30 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6825778 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6825774 2022.04.30 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6825776 2022.04.30 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6825772 2022.04.30 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6825773 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6825769 2022.04.30 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6825771 2022.04.30 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6825766 2022.04.30 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6825767 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6825768 2022.04.30 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6825757 2022.04.30 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6825759 2022.04.30 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6825758 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6825754 2022.04.30 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6825756 2022.04.30 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6825753 2022.04.30 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6825752 2022.04.30 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6825755 2022.04.30 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6825750 2022.04.30 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6825751 2022.04.30 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6825749 2022.04.30 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6825748 2022.04.30 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6825760 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6825747 2022.04.30 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6825746 2022.04.30 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6825745 2022.04.30 MP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6774741 2022.04.23 MP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6774742 2022.04.23 MP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6772982 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6772980 2022.04.23 ŚK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6772981 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6772979 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6772978 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6772977 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6772976 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6772974 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6772975 2022.04.23 ŚK mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 6772973 2022.04.23 ŚK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6777668 2022.04.23 MP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6740479 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6740482 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6740478 2022.04.18 MP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6740471 2022.04.18 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6740476 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6740474 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6740468 2022.04.18 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6740469 2022.04.18 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6740473 2022.04.18 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6740487 2022.04.18 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6740492 2022.04.18 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6740490 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6740488 2022.04.18 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6740491 2022.04.18 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6740489 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6740485 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6740484 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6740483 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6740481 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6740477 2022.04.18 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6740480 2022.04.18 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6740486 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6740475 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6740467 2022.04.18 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6740472 2022.04.18 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6740470 2022.04.18 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6740465 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6740464 2022.04.18 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6740459 2022.04.18 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6740460 2022.04.18 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6740461 2022.04.18 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6740466 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 6740463 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6740462 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6740457 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6740456 2022.04.18 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6740458 2022.04.18 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6740455 2022.04.18 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6740454 2022.04.18 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6740453 2022.04.18 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6740451 2022.04.18 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6740452 2022.04.18 MP mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6745297 2022.04.18 MP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6707869 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6707867 2022.04.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6707870 2022.04.13 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6707866 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6707885 2022.04.13 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6707884 2022.04.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6707886 2022.04.13 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6707883 2022.04.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6707882 2022.04.13 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6707881 2022.04.13 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6707880 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6707878 2022.04.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6707879 2022.04.13 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6707877 2022.04.13 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6707876 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6707873 2022.04.13 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6707875 2022.04.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6707874 2022.04.13 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6707872 2022.04.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6707871 2022.04.13 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6707847 2022.04.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6707846 2022.04.13 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6707843 2022.04.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6707845 2022.04.13 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6707844 2022.04.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6707842 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6707840 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6707841 2022.04.13 MP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6707839 2022.04.13 MP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6707838 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6707836 2022.04.13 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6707837 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6707834 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6707833 2022.04.13 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6707835 2022.04.13 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6707832 2022.04.13 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6707831 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6707828 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6707830 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6707827 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6707826 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6707829 2022.04.13 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6707825 2022.04.13 MP mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6707823 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6707822 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6707824 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6707821 2022.04.13 MP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6707820 2022.04.13 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6707819 2022.04.13 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6707817 2022.04.13 MP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6707818 2022.04.13 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6707816 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6707862 2022.04.13 MP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6707863 2022.04.13 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6707860 2022.04.13 MP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6707861 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6707859 2022.04.13 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6707856 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6707858 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6707855 2022.04.13 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6707857 2022.04.13 MP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6707854 2022.04.13 MP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6707853 2022.04.13 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6707852 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6707849 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6707848 2022.04.13 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6707850 2022.04.13 MP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6707851 2022.04.13 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6707813 2022.04.13 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6707814 2022.04.13 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6707815 2022.04.13 MP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6707809 2022.04.13 MP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6707810 2022.04.13 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6707812 2022.04.13 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6707807 2022.04.13 MP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6707811 2022.04.13 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6707808 2022.04.13 MP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6707806 2022.04.13 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6707805 2022.04.13 MP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6707804 2022.04.13 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6707802 2022.04.13 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6707801 2022.04.13 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6707803 2022.04.13 MP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6707800 2022.04.13 MP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6687996 2022.04.10 MP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6687995 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6687994 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6687993 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6687992 2022.04.10 MP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6687991 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6687990 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6685221 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6685220 2022.04.10 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6685219 2022.04.10 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6685222 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6685218 2022.04.10 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6685217 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6685216 2022.04.10 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6685215 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6685214 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6685213 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6685212 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6685211 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6685209 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6685210 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6685208 2022.04.10 MP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6685206 2022.04.10 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6685207 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6684199 2022.04.10 MP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6684200 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6684197 2022.04.10 MP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6684198 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6684194 2022.04.10 MP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6684195 2022.04.10 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6684196 2022.04.10 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6684193 2022.04.10 MP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6684184 2022.04.10 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6684192 2022.04.10 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6684182 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6684186 2022.04.10 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6684188 2022.04.10 MP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6684180 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6684178 2022.04.10 MP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6684189 2022.04.10 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6684175 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6684171 2022.04.10 MP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6684170 2022.04.10 MP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6684169 2022.04.10 MP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6684168 2022.04.10 MP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6684165 2022.04.10 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6684173 2022.04.10 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6684161 2022.04.10 MP mapa