Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Guzik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378629 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6378628 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6378627 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378625 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6378626 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6378624 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6364842 2022.01.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6364839 2022.01.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6364841 2022.01.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6364838 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364840 2022.01.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6364848 2022.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6364850 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6364849 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6356377 2022.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6355667 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6355658 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6355310 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6355309 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6355668 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6349508 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349509 2022.01.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6349506 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349510 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6349507 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6349504 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349505 2022.01.09 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6349503 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6345677 2022.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6345676 2022.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6345675 2022.01.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6345674 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6345673 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6345672 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6345671 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 6340350 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6339453 2022.01.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6339454 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6339452 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6339451 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6334539 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6334541 2022.01.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6334538 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334540 2022.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6334537 2022.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6334536 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6334534 2022.01.06 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6334531 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334535 2022.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6334533 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6334530 2022.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6334528 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6334529 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6334532 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6334527 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328441 2022.01.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328439 2022.01.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6328437 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6328440 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6328438 2022.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328436 2022.01.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6328434 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6328435 2022.01.03 mapa