Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Guzik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7433533 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7433536 2022.08.31 PK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7433547 2022.08.31 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7433532 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7433530 2022.08.31 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7433524 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7433527 2022.08.31 PK mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7210561 2022.06.07 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7052010 2022.06.01 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7052008 2022.05.30 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7052011 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7035476 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7035469 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7035465 2022.05.25 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7035464 2022.05.25 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7035468 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7035467 2022.05.25 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7035463 2022.05.25 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6907807 2022.05.09 PK mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 6907808 2022.05.09 PK mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6904229 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6904232 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6904231 2022.05.09 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6904228 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 6904227 2022.05.09 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6904226 2022.05.09 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6904224 2022.05.09 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6904225 2022.05.09 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6904230 2022.05.08 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6890565 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6890564 2022.05.07 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6888317 2022.05.07 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6851804 2022.05.02 PK mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6851803 2022.05.02 PK mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6851801 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6851805 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6851802 2022.05.02 PK mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 6851799 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6851800 2022.05.02 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6851797 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6851798 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6851795 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6851796 2022.05.01 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6836955 2022.04.30 PK mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6836954 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6836956 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6836957 2022.04.30 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6836953 2022.04.30 PK mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6811865 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6810119 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6810118 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6810117 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6810120 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6808065 2022.04.28 PK mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6806342 2022.04.27 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6791222 2022.04.25 PK mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 6791220 2022.04.25 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6791221 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6791219 2022.04.24 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6791218 2022.04.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6779374 2022.04.23 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6779376 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6779375 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6779371 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6779373 2022.04.23 PK mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 6779370 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6779369 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6779372 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6779368 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6779367 2022.04.23 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6779364 2022.04.23 PK mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6779363 2022.04.23 PK mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6779365 2022.04.23 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6779366 2022.04.22 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6760504 2022.04.21 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6760506 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6760505 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6760502 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6760499 2022.04.21 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6760503 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6760498 2022.04.21 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6760501 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6760497 2022.04.21 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6760496 2022.04.21 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6760500 2022.04.21 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6760495 2022.04.21 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 6720612 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6720609 2022.04.15 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6720610 2022.04.13 PK mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6701680 2022.04.12 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6701679 2022.04.12 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6701678 2022.04.12 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6701681 2022.04.12 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 6695442 2022.04.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6695440 2022.04.11 PK mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6695438 2022.04.09 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6695439 2022.04.09 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6695437 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6695436 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6695433 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6695434 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6695435 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6695431 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6695430 2022.04.09 PK mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6695432 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6695429 2022.04.09 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6695427 2022.04.09 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6695428 2022.04.09 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6695426 2022.04.09 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6695424 2022.04.09 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6695441 2022.04.08 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6695425 2022.04.08 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6669533 2022.04.07 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6669532 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6669531 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6644524 2022.04.02 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6644523 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6644521 2022.04.02 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6644522 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6644519 2022.04.02 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6644520 2022.04.02 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6644518 2022.04.02 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6644540 2022.04.02 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6644538 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6644537 2022.04.02 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6644541 2022.04.02 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6644536 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6644535 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6644532 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6644533 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 6644534 2022.04.02 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6644531 2022.04.02 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 6644530 2022.04.02 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6644528 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6644529 2022.04.02 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6644526 2022.04.02 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6644527 2022.04.02 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6644525 2022.04.02 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6632576 2022.03.29 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6632575 2022.03.29 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6625914 2022.03.28 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6625915 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6625913 2022.03.27 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6613414 2022.03.26 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6613415 2022.03.26 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6611752 2022.03.26 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6611756 2022.03.26 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6611758 2022.03.26 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6611751 2022.03.26 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6611757 2022.03.26 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6611750 2022.03.26 PK mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6611755 2022.03.26 PK mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6611754 2022.03.26 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6611753 2022.03.26 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6613510 2022.03.24 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6613509 2022.03.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6608096 2022.03.21 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6565866 2022.03.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6565867 2022.03.17 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6554160 2022.03.14 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6554158 2022.03.14 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6554159 2022.03.14 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6554157 2022.03.14 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6554155 2022.03.14 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6554154 2022.03.14 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6554156 2022.03.14 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 6497211 2022.02.27 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6497208 2022.02.27 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6497209 2022.02.27 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6497206 2022.02.27 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6497205 2022.02.27 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6497207 2022.02.27 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6497204 2022.02.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6497203 2022.02.27 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6497201 2022.02.27 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6497210 2022.02.27 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6497202 2022.02.27 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6497200 2022.02.27 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6496133 2022.02.26 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6496134 2022.02.26 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6496135 2022.02.26 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 140 6496130 2022.02.26 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6496131 2022.02.26 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6496132 2022.02.26 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6496129 2022.02.26 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6496128 2022.02.26 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6496126 2022.02.26 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6496127 2022.02.26 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 20 6496125 2022.02.26 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6496123 2022.02.26 PK mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 6496122 2022.02.26 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6496124 2022.02.26 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6484545 2022.02.24 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 6484543 2022.02.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6484544 2022.02.24 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 6484541 2022.02.24 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6484539 2022.02.24 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6484538 2022.02.24 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6484542 2022.02.24 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 6484537 2022.02.24 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6484540 2022.02.24 PK mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6484536 2022.02.24 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6484535 2022.02.24 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6484534 2022.02.22 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 6484531 2022.02.22 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6484533 2022.02.22 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 6484532 2022.02.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6484530 2022.02.22 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6478551 2022.02.20 PK mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6469030 2022.02.18 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 6468779 2022.02.18 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6468778 2022.02.18 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6453274 2022.02.13 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6453273 2022.02.13 PK mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 6443478 2022.02.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6435686 2022.02.08 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6423665 2022.02.04 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6423664 2022.02.04 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6423663 2022.02.04 PK mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 6423662 2022.02.04 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6423660 2022.02.04 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6423661 2022.02.04 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6413514 2022.01.30 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6413515 2022.01.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6378629 2022.01.16 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6378628 2022.01.16 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6378627 2022.01.16 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6378625 2022.01.16 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6378626 2022.01.16 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6378624 2022.01.16 MP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6364838 2022.01.14 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6364839 2022.01.14 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6364842 2022.01.14 PK mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6364841 2022.01.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364840 2022.01.13 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6364848 2022.01.13 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6364849 2022.01.13 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6364850 2022.01.13 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6356377 2022.01.10 PK mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6355667 2022.01.10 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6355658 2022.01.10 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6355310 2022.01.10 PK mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6355309 2022.01.10 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6355668 2022.01.10 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6349508 2022.01.09 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349509 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6349506 2022.01.09 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349510 2022.01.09 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6349507 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6349504 2022.01.09 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349505 2022.01.09 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6349503 2022.01.09 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6345677 2022.01.08 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6345676 2022.01.08 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6345675 2022.01.08 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6345674 2022.01.08 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6345673 2022.01.08 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6345672 2022.01.08 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6345671 2022.01.08 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 6340350 2022.01.07 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6339453 2022.01.07 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6339454 2022.01.07 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6339452 2022.01.07 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6339451 2022.01.07 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6334539 2022.01.06 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6334541 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6334538 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334540 2022.01.06 PK mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6334537 2022.01.06 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 6334536 2022.01.06 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6334534 2022.01.06 PK mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6334531 2022.01.06 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6334535 2022.01.06 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6334533 2022.01.06 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6334530 2022.01.04 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6334528 2022.01.04 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6334529 2022.01.04 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6334532 2022.01.04 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6334527 2022.01.04 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6328441 2022.01.03 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328439 2022.01.03 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6328437 2022.01.03 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6328440 2022.01.03 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6328438 2022.01.03 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6328436 2022.01.03 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6328434 2022.01.03 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6328435 2022.01.03 PK mapa