Pełna lista obserwacji drużyny

Iga Ślosarczyk : Ślosarczyk Iga


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 6367528 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6367525 2022.01.15 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6367522 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6367521 2022.01.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6367520 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6362350 2022.01.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6350251 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6351179 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6351568 2022.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6351661 2022.01.09 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 6351999 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6353174 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 6353395 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6350080 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6350039 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349915 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6334140 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6334155 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334156 2022.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6334174 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6334175 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6334176 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6334177 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6334178 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334179 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6334180 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6334182 2022.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6334183 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6334077 2022.01.06 mapa