Pełna lista obserwacji drużyny

Kaczka Dziwaczka : Monika Januchowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7307973 2022.08.11 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 7307972 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7307971 2022.08.10 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7304806 2022.08.10 PL mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 7285942 2022.08.03 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7278229 2022.08.01 PL mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7278230 2022.07.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7226240 2022.07.14 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7179859 2022.07.01 LB mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7106658 2022.06.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7090495 2022.06.09 PL mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7090492 2022.06.09 PL mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7090466 2022.06.09 PL mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7090378 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7089738 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7089737 2022.06.09 WM mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7089736 2022.06.09 WM mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7084423 2022.06.08 ZP mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7078758 2022.06.06 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7078759 2022.06.06 PM mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata 1 7078903 2022.06.06 PM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7070568 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7069860 2022.06.05 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 7069857 2022.06.05 PM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7069662 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7068183 2022.06.05 PM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7053624 2022.06.02 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7053615 2022.06.02 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7041551 2022.05.30 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7041550 2022.05.30 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7041529 2022.05.30 WP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7014040 2022.05.25 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7014038 2022.05.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6998507 2022.05.22 KP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6988520 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6988431 2022.05.20 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6988111 2022.05.20 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6988112 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6988002 2022.05.20 MB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6987267 2022.05.20 ZP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6986297 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6986161 2022.05.20 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6986160 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6986152 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6983794 2022.05.19 KP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6981820 2022.05.19 MZ mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6980005 2022.05.19 PL mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6971538 2022.05.17 WP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6928145 2022.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6887154 2022.05.07 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6887127 2022.05.07 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6886614 2022.05.07 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6886339 2022.05.07 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6886336 2022.05.07 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6886335 2022.05.07 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6886334 2022.05.07 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6878107 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6877680 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6876972 2022.05.06 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6876950 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6876945 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6876939 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6876906 2022.05.06 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6872195 2022.05.05 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6872194 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6872193 2022.05.05 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6871647 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6871644 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6871643 2022.05.05 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6871645 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6871587 2022.05.05 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6871573 2022.05.05 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6871446 2022.05.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6871447 2022.05.05 PM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6871444 2022.05.05 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6871445 2022.05.05 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6871443 2022.05.05 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6866729 2022.05.04 KP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6822482 2022.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6773700 2022.04.23 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6773699 2022.04.23 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6773698 2022.04.23 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6773697 2022.04.23 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6773066 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6773065 2022.04.23 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6772552 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6772551 2022.04.23 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6767217 2022.04.22 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6767106 2022.04.22 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6766978 2022.04.22 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6766495 2022.04.22 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6766492 2022.04.22 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6766485 2022.04.22 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6766364 2022.04.22 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6766363 2022.04.22 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6766219 2022.04.22 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6766083 2022.04.22 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6765703 2022.04.22 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6765704 2022.04.22 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6762319 2022.04.21 PM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6760558 2022.04.21 PM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6757348 2022.04.20 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6754512 2022.04.20 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6750922 2022.04.19 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6750921 2022.04.19 PL mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6748672 2022.04.19 PL mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6712101 2022.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6677338 2022.04.09 PL mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6677339 2022.04.08 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6671193 2022.04.07 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6671192 2022.04.07 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 6671190 2022.04.07 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 6671191 2022.04.07 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6671189 2022.04.07 LB mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6684593 2022.04.05 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6659735 2022.04.04 PL mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6659734 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6659733 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6659732 2022.04.03 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6641600 2022.03.31 PL mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6641599 2022.03.31 PL mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6633558 2022.03.30 PL mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6633556 2022.03.30 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6633557 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6633555 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6606487 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6606325 2022.03.25 PL mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6606326 2022.03.25 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6606327 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6606323 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6606321 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6606322 2022.03.25 PL mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6606324 2022.03.25 PL mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6603819 2022.03.24 PL mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6603811 2022.03.24 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6603808 2022.03.22 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6603806 2022.03.22 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6591024 2022.03.22 KP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6587937 2022.03.21 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6559270 2022.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6552168 2022.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6541391 2022.03.12 KP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6541390 2022.03.12 KP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6536432 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6536399 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6536400 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6535428 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6535386 2022.03.10 PL mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 6535385 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6535384 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6535382 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6535383 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6000 6535333 2022.03.10 PL mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 60 6535332 2022.03.10 PL mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6535174 2022.03.10 PL mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6535175 2022.03.10 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6535176 2022.03.10 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6535144 2022.03.10 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6535143 2022.03.10 PL mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6535141 2022.03.10 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6535142 2022.03.10 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6536402 2022.03.09 LB mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 6535354 2022.03.09 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6536438 2022.03.07 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6536436 2022.03.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6536439 2022.03.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6536440 2022.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6536437 2022.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6424652 2022.02.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6424651 2022.02.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6424654 2022.02.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 6 6424653 2022.02.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6424650 2022.02.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6418094 2022.02.01 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6418093 2022.02.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6386474 2022.01.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6386475 2022.01.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6363715 2022.01.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6362345 2022.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 35 6349135 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6338295 2022.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6332165 2022.01.05 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6332145 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6332144 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6332142 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 6332143 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 6332107 2022.01.05 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6332076 2022.01.05 KP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 4 6332055 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6332038 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6332040 2022.01.05 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6332039 2022.01.05 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6331992 2022.01.05 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6331991 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6331990 2022.01.05 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6331988 2022.01.05 KP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6331989 2022.01.05 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6331580 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6331579 2022.01.05 KP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6331520 2022.01.05 KP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 52 6331519 2022.01.05 KP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 6331504 2022.01.05 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6331505 2022.01.05 KP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 6331502 2022.01.05 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6331456 2022.01.05 KP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6331455 2022.01.05 KP mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 6330119 2022.01.04 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6330118 2022.01.04 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 200 6329991 2022.01.04 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6329992 2022.01.04 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328927 2022.01.04 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6328926 2022.01.04 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328925 2022.01.04 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6328644 2022.01.04 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6328645 2022.01.04 PL mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6328619 2022.01.04 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6328620 2022.01.04 PL mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6322441 2022.01.02 PL mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6322439 2022.01.02 PL mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 6322456 2022.01.02 PL mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6322461 2022.01.02 PL mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6322525 2022.01.02 PL mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6322605 2022.01.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 150 6322614 2022.01.01 PL mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6322649 2022.01.01 PL mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6319512 2022.01.01 PL mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6319529 2022.01.01 PL mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6319528 2022.01.01 PL mapa