Pełna lista obserwacji drużyny

Iga Linka : Iga Linka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6379604 2022.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6378942 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6378985 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379258 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6379602 2022.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6379603 2022.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6371858 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6371860 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6371947 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372351 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6372344 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372352 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372371 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6372484 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366718 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 6366719 2022.01.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6368552 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6368554 2022.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6368561 2022.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6368553 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6363706 2022.01.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6364914 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 6364915 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6364916 2022.01.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6364918 2022.01.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6364919 2022.01.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6364920 2022.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 6362990 2022.01.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6362989 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362988 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6362987 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6362975 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6362206 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362205 2022.01.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6362203 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362991 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6362992 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6362993 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 6363187 2022.01.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6363186 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6363185 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6363184 2022.01.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6362998 2022.01.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6362997 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362996 2022.01.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6362995 2022.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6359549 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6359548 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6359547 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6360528 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6360802 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6360822 2022.01.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6361026 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6361024 2022.01.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6360984 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357445 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6357446 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6357752 2022.01.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6358152 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6358900 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6358901 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6358903 2022.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 6358905 2022.01.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6358906 2022.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6355540 2022.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6356703 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6356098 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6356099 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 6356076 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6356097 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6356096 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6351266 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 6356079 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6356078 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6356077 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6356075 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6356074 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 19 6356073 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6356072 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6356071 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6356070 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6356069 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6356067 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6356080 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6356081 2022.01.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6356082 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6356095 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 642 6356094 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 47 6356093 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 51 6356092 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6356091 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 6356090 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 176 6356089 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6356088 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6356087 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 6356086 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6356085 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 6356084 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6356083 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6348100 2022.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 6348101 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6340603 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 6338337 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6338338 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6340602 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6340604 2022.01.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6340605 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6340606 2022.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6340607 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6340608 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6340609 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6336714 2022.01.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6331262 2022.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 6329981 2022.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6329982 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6327453 2022.01.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6321608 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6321606 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6321605 2022.01.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6321580 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6321702 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6321604 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321723 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6321713 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6321712 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6321711 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6321710 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6321709 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6321708 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6321707 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313957 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313958 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313989 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6313990 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6313991 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6314058 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6316201 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6313955 2022.01.01 mapa