Pełna lista obserwacji drużyny

Iga Linka : Iga Linka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7472616 2022.10.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 7472617 2022.10.02 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7472618 2022.10.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7472619 2022.10.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7472620 2022.10.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7472621 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7472623 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7477745 2022.10.02 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7477746 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7477747 2022.10.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7477748 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7477749 2022.10.02 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7477750 2022.10.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7477751 2022.10.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7477752 2022.10.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7477754 2022.10.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7477755 2022.10.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7477756 2022.10.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7469294 2022.10.01 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7469295 2022.10.01 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 7469296 2022.10.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 609 7469297 2022.10.01 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 47 7469298 2022.10.01 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7469299 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7469300 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7469301 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7469302 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7469303 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7469304 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 7469305 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 7469306 2022.10.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 536 7469307 2022.10.01 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7469308 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7469309 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7469310 2022.10.01 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 7469312 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 7469313 2022.10.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7469314 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7469315 2022.10.01 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7469316 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7469317 2022.10.01 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7469318 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7469319 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7469320 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7469321 2022.10.01 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7469322 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7469325 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 7469326 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7469327 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 7469328 2022.10.01 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7469329 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7469330 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7469331 2022.10.01 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7469332 2022.10.01 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7469333 2022.10.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7469334 2022.10.01 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7469335 2022.10.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7469336 2022.10.01 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7469339 2022.10.01 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7470670 2022.10.01 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7472099 2022.10.01 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7472384 2022.10.01 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7472385 2022.10.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 7472386 2022.10.01 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7472387 2022.10.01 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7472388 2022.10.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7472389 2022.10.01 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7472390 2022.10.01 WP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 7472392 2022.10.01 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7472393 2022.10.01 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7464616 2022.09.30 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7464618 2022.09.30 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7465966 2022.09.30 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 7465967 2022.09.30 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7465968 2022.09.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7465969 2022.09.30 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7465970 2022.09.30 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7465971 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7465973 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7465974 2022.09.30 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7465975 2022.09.30 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7465976 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7465977 2022.09.30 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7465978 2022.09.30 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7466447 2022.09.30 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7466448 2022.09.30 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7461582 2022.09.29 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7461709 2022.09.29 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7463499 2022.09.29 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7458370 2022.09.28 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7458371 2022.09.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7458372 2022.09.28 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7458374 2022.09.28 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7458375 2022.09.28 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7458376 2022.09.28 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7458451 2022.09.28 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7458452 2022.09.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7458453 2022.09.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7458454 2022.09.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7458466 2022.09.28 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7458467 2022.09.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7458468 2022.09.28 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7458470 2022.09.28 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7458471 2022.09.28 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7458472 2022.09.28 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7458473 2022.09.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7455522 2022.09.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7455547 2022.09.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7457032 2022.09.27 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7457990 2022.09.27 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7453192 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7455511 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 7455512 2022.09.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7455513 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7455514 2022.09.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7455515 2022.09.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7455516 2022.09.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7455517 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7455518 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7455520 2022.09.26 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7455521 2022.09.26 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7446397 2022.09.25 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7446872 2022.09.25 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7446873 2022.09.25 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7446874 2022.09.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7446875 2022.09.25 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7446876 2022.09.25 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7446877 2022.09.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7446878 2022.09.25 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7446879 2022.09.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7450829 2022.09.25 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7450851 2022.09.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7450856 2022.09.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7450879 2022.09.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7450880 2022.09.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7450883 2022.09.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7442360 2022.09.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7442361 2022.09.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7442362 2022.09.24 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 7442363 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7442365 2022.09.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7442366 2022.09.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7445481 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 7445482 2022.09.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7445483 2022.09.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7445484 2022.09.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7445486 2022.09.24 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7445488 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 7445489 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 7445490 2022.09.24 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7445491 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7445492 2022.09.24 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7445493 2022.09.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7445494 2022.09.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7437544 2022.09.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7437549 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7437551 2022.09.23 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7437552 2022.09.23 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7439828 2022.09.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7436109 2022.09.22 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7436270 2022.09.22 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7432925 2022.09.21 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7433746 2022.09.21 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7433747 2022.09.21 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7433748 2022.09.21 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7433749 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7433750 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7433751 2022.09.21 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7433752 2022.09.21 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7433753 2022.09.21 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7433754 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7433755 2022.09.21 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7433756 2022.09.21 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7433757 2022.09.21 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7430295 2022.09.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7430296 2022.09.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7430297 2022.09.20 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7430298 2022.09.20 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7431524 2022.09.20 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7428960 2022.09.19 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7428961 2022.09.19 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7423881 2022.09.18 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7425764 2022.09.18 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7425766 2022.09.18 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7426239 2022.09.18 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 7420712 2022.09.17 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 295 7420713 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 13 7420714 2022.09.17 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 7420715 2022.09.17 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 37 7420716 2022.09.17 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 58 7420717 2022.09.17 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7420718 2022.09.17 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7420719 2022.09.17 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7420720 2022.09.17 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7420721 2022.09.17 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7420723 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7420724 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7420725 2022.09.17 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7420726 2022.09.17 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 7420727 2022.09.17 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7420728 2022.09.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7420729 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 7420730 2022.09.17 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7420733 2022.09.17 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7420734 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 7420735 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7420736 2022.09.17 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7420737 2022.09.17 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7420738 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7420739 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7420740 2022.09.17 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7420741 2022.09.17 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7420742 2022.09.17 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7422442 2022.09.17 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7422451 2022.09.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7422452 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7422455 2022.09.17 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7422456 2022.09.17 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7418373 2022.09.16 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7418374 2022.09.16 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7418375 2022.09.16 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7418376 2022.09.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7414385 2022.09.15 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7414386 2022.09.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7414387 2022.09.15 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7415342 2022.09.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7415343 2022.09.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7415344 2022.09.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7415345 2022.09.15 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7415645 2022.09.15 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7415647 2022.09.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7415648 2022.09.15 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7415649 2022.09.15 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7415651 2022.09.15 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7412007 2022.09.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7412009 2022.09.14 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7412010 2022.09.14 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7412012 2022.09.14 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7412013 2022.09.14 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7412014 2022.09.14 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7412086 2022.09.14 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7412087 2022.09.14 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7412088 2022.09.14 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7408713 2022.09.13 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7408714 2022.09.13 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7408715 2022.09.13 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7408716 2022.09.13 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7409179 2022.09.13 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7409180 2022.09.13 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7410175 2022.09.13 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7410176 2022.09.13 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7410177 2022.09.13 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7410404 2022.09.13 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7406440 2022.09.12 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7406441 2022.09.12 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7406442 2022.09.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7406443 2022.09.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7406445 2022.09.12 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7406446 2022.09.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7406447 2022.09.12 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7406448 2022.09.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7406627 2022.09.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7408722 2022.09.12 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7408723 2022.09.12 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7408724 2022.09.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7408725 2022.09.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7408726 2022.09.12 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7408727 2022.09.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7408728 2022.09.12 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7408729 2022.09.12 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7408730 2022.09.12 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7404356 2022.09.11 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7404357 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7406424 2022.09.11 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7406425 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7406426 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7406427 2022.09.11 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7406451 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7406452 2022.09.11 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7406453 2022.09.11 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7406454 2022.09.11 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7406455 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7406456 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7406457 2022.09.11 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7406458 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 7406459 2022.09.11 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7406460 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7406461 2022.09.11 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7406462 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7406463 2022.09.11 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7406464 2022.09.11 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7406465 2022.09.11 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7406466 2022.09.11 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7406467 2022.09.11 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7406469 2022.09.11 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7399943 2022.09.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7400331 2022.09.10 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7400332 2022.09.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7400333 2022.09.10 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7400334 2022.09.10 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7400335 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7400336 2022.09.10 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7400337 2022.09.10 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7400338 2022.09.10 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7400339 2022.09.10 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7400340 2022.09.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7400341 2022.09.10 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7400343 2022.09.10 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7401833 2022.09.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7401834 2022.09.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7401835 2022.09.10 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7401836 2022.09.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7401837 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7401838 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7401839 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7401840 2022.09.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7401841 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7397099 2022.09.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7397100 2022.09.09 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7397103 2022.09.09 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7397104 2022.09.09 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7397105 2022.09.09 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7397106 2022.09.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7397154 2022.09.09 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7397156 2022.09.09 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7392148 2022.09.07 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7392149 2022.09.07 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7392210 2022.09.07 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7392211 2022.09.07 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7392212 2022.09.07 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7392213 2022.09.07 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7389780 2022.09.06 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7389781 2022.09.06 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7389782 2022.09.06 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7389783 2022.09.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7389997 2022.09.06 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7390848 2022.09.06 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7387085 2022.09.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7387101 2022.09.05 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7387102 2022.09.05 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7387103 2022.09.05 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7387367 2022.09.04 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7387368 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7387369 2022.09.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7387370 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7387384 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7387385 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7387387 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7387388 2022.09.04 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7387847 2022.09.04 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7387848 2022.09.04 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7387849 2022.09.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7387850 2022.09.04 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7387851 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7387852 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7387853 2022.09.04 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7387854 2022.09.04 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7387855 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7387856 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7387857 2022.09.04 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7387858 2022.09.04 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7387859 2022.09.04 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7387860 2022.09.04 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7387862 2022.09.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7387863 2022.09.04 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7379132 2022.09.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7379133 2022.09.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7379134 2022.09.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7379135 2022.09.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7379136 2022.09.03 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 124 7379137 2022.09.03 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7379138 2022.09.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7379139 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 39 7379140 2022.09.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7379141 2022.09.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 79 7379142 2022.09.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 91 7379143 2022.09.03 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 119 7379144 2022.09.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7379145 2022.09.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7379146 2022.09.03 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7379147 2022.09.03 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7379148 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7379149 2022.09.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 7379150 2022.09.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7379151 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7379152 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7379153 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7379154 2022.09.03 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7379155 2022.09.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7379156 2022.09.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7387116 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7387117 2022.09.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7387122 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 7387124 2022.09.03 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7387125 2022.09.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7387126 2022.09.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7387127 2022.09.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7375666 2022.09.02 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7375667 2022.09.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7375668 2022.09.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7375669 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7377307 2022.09.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7377309 2022.09.02 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 7377311 2022.09.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7373498 2022.09.01 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7373731 2022.09.01 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7373732 2022.09.01 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7370280 2022.08.31 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7371935 2022.08.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7371936 2022.08.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 7373460 2022.08.31 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7373461 2022.08.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7373462 2022.08.31 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 11 7373463 2022.08.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7373464 2022.08.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7373465 2022.08.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7373466 2022.08.31 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7373467 2022.08.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7373468 2022.08.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7373469 2022.08.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7373470 2022.08.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7373472 2022.08.31 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7373473 2022.08.31 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7373474 2022.08.31 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7373478 2022.08.31 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7373479 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7373480 2022.08.31 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7373481 2022.08.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7373482 2022.08.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 7373483 2022.08.31 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7373484 2022.08.31 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7373485 2022.08.31 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7373487 2022.08.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7373488 2022.08.31 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7373489 2022.08.31 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7373490 2022.08.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7373491 2022.08.31 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7373492 2022.08.31 WP mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7373631 2022.08.31 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7367536 2022.08.30 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7367537 2022.08.30 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7367538 2022.08.30 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7367804 2022.08.30 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7367828 2022.08.30 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7367829 2022.08.30 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7367930 2022.08.30 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7367931 2022.08.30 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7367932 2022.08.30 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7367948 2022.08.30 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7364668 2022.08.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 7364669 2022.08.29 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7364670 2022.08.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7364671 2022.08.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7364673 2022.08.29 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7364674 2022.08.29 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7364675 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7364676 2022.08.29 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 7364679 2022.08.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 7364681 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7364684 2022.08.29 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7364685 2022.08.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7364686 2022.08.29 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7364688 2022.08.29 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7364689 2022.08.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7364946 2022.08.29 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7364947 2022.08.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7364948 2022.08.29 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7364949 2022.08.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7364950 2022.08.29 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7365046 2022.08.29 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7365048 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7365049 2022.08.29 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7365050 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7365059 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7365060 2022.08.29 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7365061 2022.08.29 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 7365077 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7365085 2022.08.29 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7365086 2022.08.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7365087 2022.08.29 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7365089 2022.08.29 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7361298 2022.08.28 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7362561 2022.08.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7363284 2022.08.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 7363285 2022.08.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7363286 2022.08.28 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7363288 2022.08.28 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7363289 2022.08.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7357184 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7357185 2022.08.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7357186 2022.08.27 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7357187 2022.08.27 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7357188 2022.08.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7357189 2022.08.27 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7357190 2022.08.27 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7357191 2022.08.27 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7357192 2022.08.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7357193 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7357194 2022.08.27 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7357195 2022.08.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7357196 2022.08.27 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7357201 2022.08.27 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7357202 2022.08.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7357211 2022.08.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7357228 2022.08.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7354561 2022.08.26 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7354562 2022.08.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7354563 2022.08.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7354564 2022.08.26 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7357132 2022.08.26 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7357133 2022.08.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7357134 2022.08.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7357135 2022.08.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7357136 2022.08.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7357139 2022.08.26 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7357140 2022.08.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7357141 2022.08.26 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7357142 2022.08.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7352282 2022.08.25 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7352304 2022.08.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7352305 2022.08.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7352338 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7352364 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7352365 2022.08.25 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7350325 2022.08.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7350326 2022.08.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 7350327 2022.08.24 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 7350328 2022.08.24 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7350329 2022.08.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7350330 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7350331 2022.08.24 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7350333 2022.08.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7350334 2022.08.24 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7350339 2022.08.24 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7347128 2022.08.23 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7347151 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7347152 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7347156 2022.08.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7347164 2022.08.23 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7347165 2022.08.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7347166 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7347167 2022.08.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7347168 2022.08.23 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7347169 2022.08.23 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7347170 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7347171 2022.08.23 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7347172 2022.08.23 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7343079 2022.08.22 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7344886 2022.08.22 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7344887 2022.08.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7344888 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7344889 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7344890 2022.08.22 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7344891 2022.08.22 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7341460 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7341461 2022.08.21 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7341462 2022.08.21 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7336129 2022.08.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7337791 2022.08.20 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7334039 2022.08.19 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7334040 2022.08.19 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7334041 2022.08.19 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7334042 2022.08.19 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7334043 2022.08.19 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7334044 2022.08.19 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7334045 2022.08.19 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7334046 2022.08.19 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7334047 2022.08.19 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7334048 2022.08.19 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7334049 2022.08.19 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7334050 2022.08.19 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7334051 2022.08.19 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7334052 2022.08.19 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7334778 2022.08.19 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7334779 2022.08.19 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7334781 2022.08.19 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7334782 2022.08.19 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7330531 2022.08.18 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7330532 2022.08.18 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7330533 2022.08.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7330538 2022.08.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7330540 2022.08.18 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7330544 2022.08.18 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 7330546 2022.08.18 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 7330549 2022.08.18 WP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7330551 2022.08.18 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7334053 2022.08.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7334054 2022.08.18 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7334057 2022.08.18 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7334058 2022.08.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7334059 2022.08.18 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7334060 2022.08.18 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7334061 2022.08.18 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7334062 2022.08.18 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7334063 2022.08.18 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7328509 2022.08.17 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7328510 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7328511 2022.08.17 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 6 7328512 2022.08.17 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7328513 2022.08.17 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7328514 2022.08.17 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7328515 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7328516 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7328517 2022.08.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7328518 2022.08.17 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 7328519 2022.08.17 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7328520 2022.08.17 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7328522 2022.08.17 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7328523 2022.08.17 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7328524 2022.08.17 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7328525 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7328526 2022.08.17 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7328527 2022.08.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7329185 2022.08.17 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7324760 2022.08.16 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 7328493 2022.08.16 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7328494 2022.08.16 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7328495 2022.08.16 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7328496 2022.08.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7328497 2022.08.16 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7328498 2022.08.16 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7328537 2022.08.16 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7328538 2022.08.16 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7328539 2022.08.16 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7328540 2022.08.16 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7328555 2022.08.16 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7321374 2022.08.15 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7321375 2022.08.15 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7321376 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 7321378 2022.08.15 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7321379 2022.08.15 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7321380 2022.08.15 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7321381 2022.08.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7321382 2022.08.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7321383 2022.08.15 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7321384 2022.08.15 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7321385 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7321386 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 7321387 2022.08.15 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7321388 2022.08.15 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7321389 2022.08.15 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7321391 2022.08.15 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7323602 2022.08.15 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7290356 2022.08.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7291063 2022.08.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7291064 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7291065 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7291066 2022.08.06 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7291067 2022.08.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7291068 2022.08.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7291069 2022.08.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7291071 2022.08.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7291072 2022.08.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7291073 2022.08.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7291074 2022.08.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7291075 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7291076 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 7291077 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 7291078 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7291079 2022.08.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7291080 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7291081 2022.08.06 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7291082 2022.08.06 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7291083 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7291084 2022.08.06 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 7291085 2022.08.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7291086 2022.08.06 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7291087 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7291088 2022.08.06 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7291089 2022.08.06 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7291090 2022.08.06 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7291091 2022.08.06 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7291203 2022.08.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7291204 2022.08.06 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7291207 2022.08.06 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7291214 2022.08.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7291220 2022.08.06 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7291240 2022.08.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7291263 2022.08.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7291266 2022.08.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7291268 2022.08.06 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7288245 2022.08.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7288246 2022.08.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 7288247 2022.08.05 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7288487 2022.08.05 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7288488 2022.08.05 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7288489 2022.08.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7289670 2022.08.05 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7289671 2022.08.05 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7289672 2022.08.05 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7289673 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7289674 2022.08.05 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7289675 2022.08.05 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 7289676 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7289751 2022.08.05 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7289752 2022.08.05 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7288253 2022.08.04 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7288254 2022.08.04 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7288256 2022.08.04 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7288257 2022.08.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7288258 2022.08.04 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 7288259 2022.08.04 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7288261 2022.08.04 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7288262 2022.08.04 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7288264 2022.08.04 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7288266 2022.08.04 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7283833 2022.08.03 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7283834 2022.08.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7283835 2022.08.03 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7283836 2022.08.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7283837 2022.08.03 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7283838 2022.08.03 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 7283839 2022.08.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7283840 2022.08.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7283841 2022.08.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7283842 2022.08.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7283844 2022.08.03 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7283845 2022.08.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7283846 2022.08.03 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7283847 2022.08.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7283848 2022.08.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7283849 2022.08.03 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7283850 2022.08.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7281310 2022.08.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7281311 2022.08.02 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7281312 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7281313 2022.08.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7281314 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7281315 2022.08.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7281316 2022.08.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7281317 2022.08.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7281318 2022.08.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7281319 2022.08.02 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7281320 2022.08.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 7281322 2022.08.02 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7281323 2022.08.02 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7281324 2022.08.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7281325 2022.08.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7281326 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7281327 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7281328 2022.08.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7281329 2022.08.02 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7281330 2022.08.02 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7281331 2022.08.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7281579 2022.08.02 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7282185 2022.08.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7282186 2022.08.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7282188 2022.08.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7282189 2022.08.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7282190 2022.08.02 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7278175 2022.08.01 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7278458 2022.08.01 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7278459 2022.08.01 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7275296 2022.07.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7275325 2022.07.31 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7275458 2022.07.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7275459 2022.07.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7275460 2022.07.31 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7275461 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7275462 2022.07.31 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7275463 2022.07.31 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7275464 2022.07.31 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7275465 2022.07.31 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7275466 2022.07.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7275467 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7275468 2022.07.31 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 7275469 2022.07.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7275471 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7275472 2022.07.31 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7275473 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7275474 2022.07.31 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7275475 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7275476 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7275477 2022.07.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7275478 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 7275479 2022.07.31 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7275480 2022.07.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7275481 2022.07.31 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7278428 2022.07.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7278429 2022.07.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7278430 2022.07.31 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7278431 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7278432 2022.07.31 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7278434 2022.07.31 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 7278435 2022.07.31 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7278436 2022.07.31 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7278437 2022.07.31 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7278438 2022.07.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7278439 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7278441 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7278442 2022.07.31 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7278443 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7278444 2022.07.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7278450 2022.07.31 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7278453 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7278454 2022.07.31 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7278455 2022.07.31 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7278456 2022.07.31 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7281580 2022.07.31 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7274664 2022.07.30 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7270444 2022.07.29 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7270640 2022.07.29 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7270904 2022.07.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7270905 2022.07.29 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7271612 2022.07.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7271613 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7271614 2022.07.29 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7271615 2022.07.29 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7271616 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7271617 2022.07.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7271618 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7271619 2022.07.29 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7271620 2022.07.29 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7271621 2022.07.29 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7271624 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7271626 2022.07.29 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7271627 2022.07.29 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7271628 2022.07.29 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7271629 2022.07.29 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7267838 2022.07.28 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7268794 2022.07.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7268796 2022.07.28 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7268797 2022.07.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7268799 2022.07.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7267839 2022.07.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7267840 2022.07.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 7267841 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7267842 2022.07.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7267843 2022.07.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7267844 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7267845 2022.07.27 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7267846 2022.07.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7267847 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7267848 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7267850 2022.07.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7267851 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7267852 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7267853 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 7267854 2022.07.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7267855 2022.07.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7267856 2022.07.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7267857 2022.07.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7267876 2022.07.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7267877 2022.07.27 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7267878 2022.07.27 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7267879 2022.07.27 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7267880 2022.07.27 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7267881 2022.07.27 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7267882 2022.07.27 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7267883 2022.07.27 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7273093 2022.07.27 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7263881 2022.07.26 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7263882 2022.07.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7263883 2022.07.26 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7263884 2022.07.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7263891 2022.07.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7264256 2022.07.26 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7264257 2022.07.26 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7264258 2022.07.26 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 7260976 2022.07.25 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7260977 2022.07.25 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7260978 2022.07.25 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 7260979 2022.07.25 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7260980 2022.07.25 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7260981 2022.07.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7260982 2022.07.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7260983 2022.07.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7260984 2022.07.25 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7260985 2022.07.25 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7260986 2022.07.25 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7260987 2022.07.25 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7262978 2022.07.25 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7262979 2022.07.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7262980 2022.07.25 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7262982 2022.07.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7262983 2022.07.25 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7262984 2022.07.25 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7262985 2022.07.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7262986 2022.07.25 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7262987 2022.07.25 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7262988 2022.07.25 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7256680 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7256695 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7256712 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7256713 2022.07.24 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7256714 2022.07.24 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7256716 2022.07.24 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7256745 2022.07.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7256746 2022.07.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7256747 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 7256748 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7256749 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7256750 2022.07.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7256751 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7256752 2022.07.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7260989 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7260991 2022.07.24 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7260993 2022.07.24 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7260994 2022.07.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7260995 2022.07.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7260996 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7260997 2022.07.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7260998 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7260999 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7261000 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7261004 2022.07.24 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7261005 2022.07.24 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7261006 2022.07.24 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7261007 2022.07.24 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7261008 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 7261009 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7261010 2022.07.24 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7261011 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7261012 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7261013 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7261014 2022.07.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7261015 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7261016 2022.07.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 7261017 2022.07.24 WP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7261018 2022.07.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7254546 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7254547 2022.07.23 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7254548 2022.07.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7254549 2022.07.23 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7254550 2022.07.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7254551 2022.07.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7254552 2022.07.23 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7254553 2022.07.23 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7254554 2022.07.23 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7254555 2022.07.23 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7254556 2022.07.23 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7254557 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7254558 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7254560 2022.07.23 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7254561 2022.07.23 WP mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7254562 2022.07.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7250340 2022.07.22 KP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7250710 2022.07.22 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7250711 2022.07.22 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7250712 2022.07.22 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7250713 2022.07.22 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7250714 2022.07.22 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7250715 2022.07.22 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7250716 2022.07.22 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7250717 2022.07.22 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7250718 2022.07.22 MB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7250719 2022.07.22 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7250720 2022.07.22 MB mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7250733 2022.07.22 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7250734 2022.07.22 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7250735 2022.07.22 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7247695 2022.07.21 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7247696 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 7247697 2022.07.21 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 7248971 2022.07.21 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7248972 2022.07.21 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7250456 2022.07.21 PM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7250457 2022.07.21 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7250458 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7250459 2022.07.21 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7250460 2022.07.21 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7250461 2022.07.21 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7250462 2022.07.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7250463 2022.07.21 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7250464 2022.07.21 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7250465 2022.07.21 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7250466 2022.07.21 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7250467 2022.07.21 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7250468 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7250469 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7250470 2022.07.21 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7250647 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7250648 2022.07.21 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7250649 2022.07.21 PM mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7250650 2022.07.21 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7250651 2022.07.21 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7250652 2022.07.21 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7250653 2022.07.21 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7250654 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7250655 2022.07.21 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7250656 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7250669 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7250670 2022.07.21 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7250671 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7250672 2022.07.21 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7250673 2022.07.21 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 7250674 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 67 7250675 2022.07.21 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7250676 2022.07.21 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7250677 2022.07.21 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7250678 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7250679 2022.07.21 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7250681 2022.07.21 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7250682 2022.07.21 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7250683 2022.07.21 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7250684 2022.07.21 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7250685 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7250686 2022.07.21 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7250687 2022.07.21 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 7250694 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7250695 2022.07.21 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7250696 2022.07.21 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7250697 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 300 7250698 2022.07.21 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7250699 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7250700 2022.07.21 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7250701 2022.07.21 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus