Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Andrzej Hudy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391741 2022.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6377518 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6377514 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6377488 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6377453 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6377431 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6377408 2022.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6362675 2022.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6357432 2022.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6357433 2022.01.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6357435 2022.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6357165 2022.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6353760 2022.01.07 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6353761 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6353762 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6353783 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6353785 2022.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6353788 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 6353859 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6353759 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6353758 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6353752 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6353753 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6353754 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6353755 2022.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6353756 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6353757 2022.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6337179 2022.01.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 6337180 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6337181 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6337182 2022.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6337183 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6337184 2022.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6337185 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6337186 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6337187 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6331233 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6328621 2022.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6328618 2022.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6325894 2022.01.02 mapa