DRUŻYNA

Drużyna: Podkarpacka Grupa OTOP HUK. Obserwator: Hubert Kamecki

Liczba gatunków: 214

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 233 2519 72 72 0 7 27 38
2 79 412 78 46 0 1 15 30
3 288 763 101 85 0 10 29 46
4 637 2353 155 140 0 26 64 50
5 395 905 189 137 2 28 58 49
6 89 108 196 36 2 6 10 18
7 215 316 209 95 0 23 37 35
9 104 1188 214 72 0 10 25 37
8 0 0 214 0 0 0 0 0
10
11
12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9023543 2023.09.30 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9023537 2023.09.30 PK
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9023525 2023.09.30 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9023512 2023.09.30 PK
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9023511 2023.09.30 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 9023510 2023.09.30 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9023534 2023.09.30 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9023521 2023.09.30 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9023529 2023.09.30 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9023488 2023.09.30 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9023541 2023.09.30 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9023539 2023.09.30 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 9023518 2023.09.30 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9023516 2023.09.30 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 9023533 2023.09.30 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9023503 2023.09.30 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9023523 2023.09.30 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9023514 2023.09.30 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 9023515 2023.09.30 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 9023489 2023.09.30 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9023501 2023.09.30 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 9023517 2023.09.30 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 9023519 2023.09.30 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 9023500 2023.09.30 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9023520 2023.09.30 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9023506 2023.09.30 PK
pospolity łyska, Fulica atra 20 9023513 2023.09.30 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 9023530 2023.09.30 PK
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9023524 2023.09.30 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 9023490 2023.09.30 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9023492 2023.09.30 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9023507 2023.09.30 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9023528 2023.09.30 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9023546 2023.09.30 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9023536 2023.09.30 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 9023505 2023.09.30 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 9023549 2023.09.30 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 9023540 2023.09.30 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9023532 2023.09.30 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9023545 2023.09.30 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9023542 2023.09.30 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9023531 2023.09.30 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9023509 2023.09.30 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9023508 2023.09.30 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9023544 2023.09.30 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9023547 2023.09.30 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 9023548 2023.09.30 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 9023522 2023.09.30 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9023526 2023.09.30 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 9023527 2023.09.30 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9023504 2023.09.30 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 9023535 2023.09.30 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8968941 2023.09.16 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8968940 2023.09.16 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8968939 2023.09.16 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8968936 2023.09.16 PK
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 8968931 2023.09.16 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8968934 2023.09.16 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8968935 2023.09.16 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8968933 2023.09.16 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8968932 2023.09.16 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8968930 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8968928 2023.09.16 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8968929 2023.09.16 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8968937 2023.09.16 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8968927 2023.09.16 PK
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 8968925 2023.09.16 PK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8968926 2023.09.16 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8968924 2023.09.16 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8968923 2023.09.16 PK
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 8968922 2023.09.16 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8968921 2023.09.16 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8968919 2023.09.16 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8968916 2023.09.16 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8968920 2023.09.16 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8968918 2023.09.16 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8968913 2023.09.16 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8968915 2023.09.16 PK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8968910 2023.09.16 PK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8968914 2023.09.16 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8968917 2023.09.16 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8968912 2023.09.16 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8968908 2023.09.16 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8968909 2023.09.16 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8968911 2023.09.16 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8968907 2023.09.16 PK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8968906 2023.09.16 PK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8968902 2023.09.16 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8968904 2023.09.16 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8968905 2023.09.16 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8968903 2023.09.16 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8968901 2023.09.16 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8968900 2023.09.16 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8968899 2023.09.16 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8968898 2023.09.16 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8968895 2023.09.16 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8968896 2023.09.16 PK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8968891 2023.09.16 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8968893 2023.09.16 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8968894 2023.09.16 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8968897 2023.09.16 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8968892 2023.09.16 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8968890 2023.09.16 PK
pospolity żuraw, Grus grus 500 8967240 2023.09.15 PK
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8800172 2023.07.26 PK
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 8800173 2023.07.26 PK
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8800174 2023.07.26 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8800175 2023.07.26 PK
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8800176 2023.07.26 PK
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8800177 2023.07.26 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8800178 2023.07.26 PK
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8800179 2023.07.26 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8800180 2023.07.26 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8800181 2023.07.26 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8800182 2023.07.26 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8800183 2023.07.26 PK
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8800184 2023.07.26 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8800185 2023.07.26 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8800186 2023.07.26 PK
pospolity kruk, Corvus corax 2 8800187 2023.07.26 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8800188 2023.07.26 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8800189 2023.07.26 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8800190 2023.07.26 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8800191 2023.07.26 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8800192 2023.07.26 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8800193 2023.07.26 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8800194 2023.07.26 PK
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8800195 2023.07.26 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8800196 2023.07.26 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8800197 2023.07.26 PK
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8800198 2023.07.26 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8800199 2023.07.26 PK
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8800200 2023.07.26 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8800201 2023.07.26 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8770643 2023.07.18 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8770642 2023.07.18 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8770641 2023.07.18 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8770659 2023.07.18 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8770657 2023.07.18 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8770656 2023.07.18 MB
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8770655 2023.07.18 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8770653 2023.07.18 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8770654 2023.07.18 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8770658 2023.07.18 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8770652 2023.07.18 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8770650 2023.07.18 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8770651 2023.07.18 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8770649 2023.07.18 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8770647 2023.07.18 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8770646 2023.07.18 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8770645 2023.07.18 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8770648 2023.07.18 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8770644 2023.07.18 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8770640 2023.07.18 MB
pospolity żuraw, Grus grus 2 8770638 2023.07.18 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8770639 2023.07.18 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8770637 2023.07.18 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8770636 2023.07.18 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8770635 2023.07.18 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8770634 2023.07.18 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8770633 2023.07.18 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8770632 2023.07.18 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8770631 2023.07.18 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8770629 2023.07.18 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8770628 2023.07.18 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8770630 2023.07.18 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8770626 2023.07.18 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8770627 2023.07.18 PM
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 8770625 2023.07.18 PM
rzadki uszatka, Asio otus 1 8767491 2023.07.17 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8767327 2023.07.16 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8767326 2023.07.16 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8767325 2023.07.16 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8767324 2023.07.16 PM
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8767323 2023.07.16 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 8767321 2023.07.16 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8767322 2023.07.16 PM
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8767319 2023.07.16 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8767318 2023.07.16 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8767320 2023.07.16 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8767316 2023.07.16 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8767317 2023.07.16 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8767314 2023.07.16 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8767315 2023.07.16 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8767312 2023.07.16 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8767313 2023.07.16 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8767310 2023.07.16 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8767311 2023.07.16 PM
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 8767309 2023.07.16 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8751356 2023.07.12 PM
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8751359 2023.07.12 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8751355 2023.07.12 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8751354 2023.07.12 PM
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8751404 2023.07.12 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8751387 2023.07.12 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8751386 2023.07.12 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8751383 2023.07.12 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8751402 2023.07.12 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8751379 2023.07.12 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8751380 2023.07.12 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8751376 2023.07.12 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8751373 2023.07.12 PM
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8751371 2023.07.12 PM
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8751367 2023.07.12 PM
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8751364 2023.07.12 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8751362 2023.07.12 PM
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8751363 2023.07.12 PM
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8751358 2023.07.12 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8751357 2023.07.12 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8751397 2023.07.12 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 8751398 2023.07.12 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8751393 2023.07.12 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8751388 2023.07.12 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8751385 2023.07.12 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8751382 2023.07.12 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8751381 2023.07.12 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8751384 2023.07.12 PM
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 8751395 2023.07.12 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8751378 2023.07.12 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8751375 2023.07.12 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8751372 2023.07.12 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 8751365 2023.07.12 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 8751366 2023.07.12 PM
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 8751361 2023.07.12 PM
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8751360 2023.07.12 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8751345 2023.07.10 PM
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8751347 2023.07.10 PM
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8751344 2023.07.10 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8751348 2023.07.10 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8751346 2023.07.10 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8751349 2023.07.10 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8751352 2023.07.10 PM
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8751341 2023.07.10 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8751343 2023.07.10 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8751342 2023.07.10 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8751353 2023.07.10 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8751351 2023.07.10 PM
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8751338 2023.07.10 PM
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8751339 2023.07.10 PM
pospolity kruk, Corvus corax 3 8751350 2023.07.10 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 8751340 2023.07.10 PM
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8751401 2023.07.10 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8751400 2023.07.10 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8751405 2023.07.10 PM
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8751399 2023.07.10 PM
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8751396 2023.07.10 PM
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 8751392 2023.07.10 PM
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8751394 2023.07.10 PM
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8751391 2023.07.10 PM
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8751390 2023.07.10 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8751389 2023.07.10 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 8751403 2023.07.10 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8751368 2023.07.10 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8751369 2023.07.10 PM
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8751370 2023.07.10 PM
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8744511 2023.07.09 PM
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8744512 2023.07.09 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 8744508 2023.07.09 PM
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 8744510 2023.07.09 PM
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8744509 2023.07.09 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8744507 2023.07.09 PM
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8744506 2023.07.09 PM
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8744504 2023.07.09 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8744505 2023.07.09 PM
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8744503 2023.07.09 PM
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8744502 2023.07.09 PM
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8744501 2023.07.09 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8744500 2023.07.09 PM
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8744498 2023.07.09 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8744499 2023.07.09 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8744497 2023.07.09 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8744496 2023.07.09 PM
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8744494 2023.07.09 PM
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8744495 2023.07.09 PM
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8744493 2023.07.09 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8744492 2023.07.09 PM
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8744491 2023.07.09 PM
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8744490 2023.07.09 PM
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8744489 2023.07.09 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 8744488 2023.07.09 PM
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8739275 2023.07.09 MB
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8739276 2023.07.09 MB
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8739273 2023.07.09 MB
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8739272 2023.07.09 MB
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 8739271 2023.07.09 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 8739270 2023.07.09 MB
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8739268 2023.07.09 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8739269 2023.07.09 MB
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8739265 2023.07.09 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 8739267 2023.07.09 MB
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8739263 2023.07.09 MB
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8739266 2023.07.09 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8739264 2023.07.09 MB
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8739261 2023.07.09 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 8739260 2023.07.09 MB
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8739259 2023.07.09 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8739262 2023.07.09 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8739257 2023.07.09 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8739277 2023.07.09 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8739256 2023.07.09 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8739258 2023.07.09 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8739254 2023.07.09 MB
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8739255 2023.07.09 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8739253 2023.07.09 MB
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8739249 2023.07.06 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8739250 2023.07.06 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8739248 2023.07.06 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8739247 2023.07.06 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8739246 2023.07.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8739244 2023.07.06 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8739243 2023.07.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8739245 2023.07.06 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8739242 2023.07.06 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8739240 2023.07.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8739241 2023.07.06 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8739239 2023.07.06 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8739238 2023.07.06 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8739237 2023.07.06 PK
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8739236 2023.07.06 PK
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 8629536 2023.06.11 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8629499 2023.06.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8629498 2023.06.11 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 8629497 2023.06.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8629496 2023.06.11 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8629495 2023.06.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629494 2023.06.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8629493 2023.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629492 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8629491 2023.06.11 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8629489 2023.06.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8629490 2023.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629488 2023.06.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8629473 2023.06.11 MP
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 8629483 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8629485 2023.06.11 MP
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8629476 2023.06.11 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8629484 2023.06.11 MP
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8629480 2023.06.11 MP
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8629477 2023.06.11 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8629471 2023.06.11 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8629481 2023.06.11 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8629479 2023.06.11 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8629475 2023.06.11 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8629482 2023.06.11 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8629474 2023.06.11 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8629478 2023.06.11 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8629472 2023.06.11 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8629487 2023.06.11 MP
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria 1 8624977 2023.06.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8624864 2023.06.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8624863 2023.06.10 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8624866 2023.06.10 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8624867 2023.06.10 MP
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 8624858 2023.06.10 MP
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 1 8624862 2023.06.10 MP
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8624965 2023.06.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8624964 2023.06.10 MP
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8624959 2023.06.10 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8624968 2023.06.10 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8624872 2023.06.10 MP
pospolity bogatka, Parus major 1 8624870 2023.06.10 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8624871 2023.06.10 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8624958 2023.06.10 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8624869 2023.06.10 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8624950 2023.06.10 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8624955 2023.06.10 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8624951 2023.06.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8624970 2023.06.10 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8624949 2023.06.10 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8624954 2023.06.10 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8624953 2023.06.10 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8624960 2023.06.10 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8624952 2023.06.10 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8624873 2023.06.10 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8624963 2023.06.10 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8624962 2023.06.10 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8602112 2023.06.06 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8602111 2023.06.06 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8602110 2023.06.06 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8602109 2023.06.06 MP
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8602106 2023.06.06 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8602108 2023.06.06 MP
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8602105 2023.06.06 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8602104 2023.06.06 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8602107 2023.06.06 MP
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8597976 2023.06.05 MP
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8597975 2023.06.05 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8597974 2023.06.05 MP
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8597973 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597971 2023.06.05 MP
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8597972 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597970 2023.06.05 MP
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8597969 2023.06.05 MP
pospolity kos, Turdus merula 1 8597964 2023.06.05 MP
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8597959 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597967 2023.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597966 2023.06.05 MP
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8597963 2023.06.05 MP
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8597968 2023.06.05 MP
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8597957 2023.06.05 MP
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8597956 2023.06.05 MP
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8597962 2023.06.05 MP
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 8597960 2023.06.05 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8597961 2023.06.05 MP
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8597958 2023.06.05 MP
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8597954 2023.06.05 MP
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8597955 2023.06.05 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8597965 2023.06.05 MP
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549114 2023.05.28 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8549115 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 8549113 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8549111 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549112 2023.05.28 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8549110 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8549109 2023.05.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8549107 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8549108 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8549106 2023.05.28 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 9 8549104 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 8549105 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8549101 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549100 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549102 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8549099 2023.05.28 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8549083 2023.05.28 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 3 8549081 2023.05.28 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8549080 2023.05.28 PK
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8549078 2023.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8549082 2023.05.28 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8549075 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8549077 2023.05.28 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8549074 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8549073 2023.05.28 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8549071 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8549072 2023.05.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8549079 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8549076 2023.05.28 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8549070 2023.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8549069 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8549068 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549051 2023.05.28 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8549050 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549049 2023.05.28 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8549048 2023.05.28 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8549047 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549046 2023.05.28 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8549044 2023.05.28 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8549042 2023.05.28 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8549045 2023.05.28 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8549043 2023.05.28 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8549041 2023.05.28 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8549040 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549039 2023.05.28 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8549037 2023.05.28 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8549036 2023.05.28 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8549038 2023.05.28 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8549097 2023.05.28 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 8549096 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8549098 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549103 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8549095 2023.05.28 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8549094 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8549093 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8549092 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549091 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8549090 2023.05.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8549089 2023.05.28 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8549088 2023.05.28 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549087 2023.05.28 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8549086 2023.05.28 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8549085 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549084 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8549066 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549067 2023.05.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8549065 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549064 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8549063 2023.05.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8549062 2023.05.28 PK
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 8549060 2023.05.28 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8549061 2023.05.28 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8549058 2023.05.28 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8549059 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549056 2023.05.28 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8549057 2023.05.28 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8549055 2023.05.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8549053 2023.05.28 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8549052 2023.05.28 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8549054 2023.05.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8549035 2023.05.28 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8549034 2023.05.28 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8549033 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 8549031 2023.05.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8549032 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8549030 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8549028 2023.05.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8549029 2023.05.28 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8549025 2023.05.28 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8549027 2023.05.28 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8549023 2023.05.28 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 8549026 2023.05.28 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8549024 2023.05.28 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8549022 2023.05.28 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8549020 2023.05.28 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8549021 2023.05.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8549017 2023.05.28 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8549018 2023.05.28 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8549016 2023.05.28 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8549013 2023.05.28 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8549014 2023.05.28 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549015 2023.05.28 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8549012 2023.05.28 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8549009 2023.05.28 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8549010 2023.05.28 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8549011 2023.05.28 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8549160 2023.05.28 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8549008 2023.05.28 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8549005 2023.05.28 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8549006 2023.05.28 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8549007 2023.05.28 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8549004 2023.05.28 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 8539102 2023.05.27 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8539103 2023.05.27 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8539101 2023.05.27 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8539100 2023.05.27 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8539098 2023.05.27 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8539099 2023.05.27 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8539094 2023.05.27 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8539096 2023.05.27 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8539097 2023.05.27 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8539095 2023.05.27 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8539090 2023.05.27 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8539089 2023.05.27 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8539093 2023.05.27 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8539091 2023.05.27 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8539092 2023.05.27 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8539088 2023.05.27 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8539084 2023.05.27 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8539086 2023.05.27 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 5 8539083 2023.05.27 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8539087 2023.05.27 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 8539082 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8539085 2023.05.27 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8539081 2023.05.27 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8539080 2023.05.27 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 2 8539078 2023.05.27 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8539079 2023.05.27 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8529734 2023.05.25 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8529735 2023.05.25 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8529730 2023.05.25 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8529732 2023.05.25 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8529728 2023.05.25 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8529731 2023.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8529733 2023.05.25 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8529727 2023.05.25 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8529729 2023.05.25 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8529726 2023.05.25 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8529725 2023.05.25 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8529723 2023.05.25 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8529722 2023.05.25 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8529724 2023.05.25 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8529721 2023.05.25 PK
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8529720 2023.05.25 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8529262 2023.05.25 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8529263 2023.05.25 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8529257 2023.05.25 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8529259 2023.05.25 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8529261 2023.05.25 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8529258 2023.05.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8529254 2023.05.25 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8529260 2023.05.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8529255 2023.05.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8529253 2023.05.25 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8529256 2023.05.25 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8487436 2023.05.19 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8487437 2023.05.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8487438 2023.05.19 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8487377 2023.05.19 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8487374 2023.05.19 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8487380 2023.05.19 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8487373 2023.05.19 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8487371 2023.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8487375 2023.05.19 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8487378 2023.05.19 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8487379 2023.05.19 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8487376 2023.05.19 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8487372 2023.05.19 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8464861 2023.05.15 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8464860 2023.05.15 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8464862 2023.05.15 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 5 8464863 2023.05.15 PK
pospolity kos, Turdus merula 2 8464857 2023.05.15 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8464853 2023.05.15 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8464859 2023.05.15 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8464855 2023.05.15 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8464856 2023.05.15 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8464854 2023.05.15 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8464852 2023.05.15 PK
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8464858 2023.05.15 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8464851 2023.05.15 PK
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8452079 2023.05.14 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 8452078 2023.05.14 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 4 8462916 2023.05.13 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 8462915 2023.05.13 PK
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 8462607 2023.05.13 PK
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8462609 2023.05.13 PK
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8462611 2023.05.13 PK
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8462613 2023.05.13 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8462617 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8462618 2023.05.13 PK
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8462621 2023.05.13 PK
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8462627 2023.05.13 PK
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8462635 2023.05.13 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8462636 2023.05.13 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8462638 2023.05.13 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8462641 2023.05.13 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8462645 2023.05.13 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8462648 2023.05.13 PK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8462649 2023.05.13 PK
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8462650 2023.05.13 PK
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8462651 2023.05.13 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8462668 2023.05.13 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8462671 2023.05.13 PK
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8462673 2023.05.13 PK
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 8462743 2023.05.13 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8462745 2023.05.13 PK
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8462778 2023.05.13 PK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8462780 2023.05.13 PK
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8462783 2023.05.13 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8462786 2023.05.13 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8462792 2023.05.13 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8462798 2023.05.13 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8462800 2023.05.13 PK
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8462803 2023.05.13 PK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8462810 2023.05.13 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8462815 2023.05.13 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8462817 2023.05.13 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8462820 2023.05.13 PK
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8462822 2023.05.13 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8462877 2023.05.13 PK
rzadki derkacz, Crex crex 1 8462880 2023.05.13 PK
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8462883 2023.05.13 PK
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8462885 2023.05.13 PK
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8462893 2023.05.13 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8462899 2023.05.13 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8462908 2023.05.13 PK
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8462911 2023.05.13 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8462925 2023.05.13 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8462927 2023.05.13 PK
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 8462929 2023.05.13 PK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8462933 2023.05.13 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8462935 2023.05.13 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8462938 2023.05.13 PK
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8462940 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8462942 2023.05.13 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8462945 2023.05.13 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8462948 2023.05.13 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8462950 2023.05.13 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8462952 2023.05.13 PK
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8462956 2023.05.13 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8462958 2023.05.13 PK
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8462963 2023.05.13 PK
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8462966 2023.05.13 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8463017 2023.05.13 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8463021 2023.05.13 PK
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8463024 2023.05.13 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8463032 2023.05.13 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8463053 2023.05.13 PK
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 8463058 2023.05.13 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8463062 2023.05.13 PK
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8463069 2023.05.13 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8463072 2023.05.13 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8463077 2023.05.13 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8463082 2023.05.13 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8463083 2023.05.13 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8463087 2023.05.13 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8463095 2023.05.13 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8463117 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8463123 2023.05.13 PK
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8463126 2023.05.13 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8463131 2023.05.13 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8463135 2023.05.13 PK
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8463137 2023.05.13 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8463139 2023.05.13 PK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8463141 2023.05.13 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8463149 2023.05.13 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8463151 2023.05.13 PK
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 8463154 2023.05.13 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8463158 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8463160 2023.05.13 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8463163 2023.05.13 PK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8463165 2023.05.13 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8463168 2023.05.13 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8463171 2023.05.13 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8463174 2023.05.13 PK
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 8463209 2023.05.13 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8463231 2023.05.13 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8463235 2023.05.13 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 8463236 2023.05.13 PK
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8463245 2023.05.13 PK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8463250 2023.05.13 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8463252 2023.05.13 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8463256 2023.05.13 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8463263 2023.05.13 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8463269 2023.05.13 PK
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 8463271 2023.05.13 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8463277 2023.05.13 PK
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8463280 2023.05.13 PK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8463282 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8463285 2023.05.13 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8463312 2023.05.13 PK
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8463313 2023.05.13 PK
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 8463314 2023.05.13 PK
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8463319 2023.05.13 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8463322 2023.05.13 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8463325 2023.05.13 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8463327 2023.05.13 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8463332 2023.05.13 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8463344 2023.05.13 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8463431 2023.05.13 PK
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8463462 2023.05.13 PK
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8463467 2023.05.13 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8463468 2023.05.13 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8463469 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8463475 2023.05.13 PK
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8463479 2023.05.13 PK
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8463480 2023.05.13 PK
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8463484 2023.05.13 PK
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8468516 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 8470802 2023.05.13 PK
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 3 8470803 2023.05.13 PK
rzadki żołna, Merops apiaster 5 8473008 2023.05.13 PK
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8632919 2023.05.13 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8418535 2023.05.10 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8418536 2023.05.10 PK
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8418537 2023.05.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8418533 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8418534 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8418532 2023.05.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8418530 2023.05.10 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8418538 2023.05.10 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8418531 2023.05.10 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8418528 2023.05.10 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8418529 2023.05.10 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8418527 2023.05.10 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8418526 2023.05.10 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8418525 2023.05.10 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 8418522 2023.05.10 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8418523 2023.05.10 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8418524 2023.05.10 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8418520 2023.05.10 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8418521 2023.05.10 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8418519 2023.05.10 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8418518 2023.05.10 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8418517 2023.05.10 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8418514 2023.05.10 PK
pospolity kos, Turdus merula 3 8418515 2023.05.10 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8418516 2023.05.10 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8418513 2023.05.10 PK
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8418512 2023.05.10 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8406286 2023.05.08 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8406284 2023.05.08 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8406285 2023.05.08 PK
pospolity kawka, Corvus monedula 1 8406283 2023.05.08 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8406281 2023.05.08 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8406282 2023.05.08 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8406279 2023.05.08 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8406278 2023.05.08 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8406280 2023.05.08 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8406277 2023.05.08 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8406276 2023.05.08 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8397920 2023.05.07 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8397922 2023.05.07 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8397921 2023.05.07 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8397910 2023.05.07 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8397913 2023.05.07 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8397908 2023.05.07 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8397911 2023.05.07 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397909 2023.05.07 PK
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8397907 2023.05.07 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8397929 2023.05.07 PK
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8397928 2023.05.07 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8397927 2023.05.07 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8397926 2023.05.07 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8397924 2023.05.07 PK
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8397925 2023.05.07 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8397930 2023.05.07 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8397919 2023.05.07 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8397914 2023.05.07 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397923 2023.05.07 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8397917 2023.05.07 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8397916 2023.05.07 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8397915 2023.05.07 PK
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8397931 2023.05.07 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8397918 2023.05.07 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8397912 2023.05.07 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8391400 2023.05.06 PK
pospolity bogatka, Parus major 1 8391401 2023.05.06 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8391399 2023.05.06 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8391398 2023.05.06 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 8391397 2023.05.06 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8391396 2023.05.06 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8391395 2023.05.06 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 8391394 2023.05.06 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8311179 2023.04.28 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8311178 2023.04.28 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8311177 2023.04.28 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8311176 2023.04.28 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8311175 2023.04.28 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8311174 2023.04.28 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8311173 2023.04.28 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311172 2023.04.28 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8298287 2023.04.25 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 8298290 2023.04.25 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8298288 2023.04.25 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8298285 2023.04.25 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8298286 2023.04.25 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8298284 2023.04.25 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8298283 2023.04.25 PK
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8298282 2023.04.25 PK
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8280472 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8280060 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8280043 2023.04.23 PK
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8280032 2023.04.23 PK
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8280061 2023.04.23 PK
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 8280025 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8280036 2023.04.23 PK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8280038 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 9 8280098 2023.04.23 PK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 8280013 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 8280027 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8280100 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8280394 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8280138 2023.04.23 PK
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8280411 2023.04.23 PK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8280102 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8280041 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8280443 2023.04.23 PK
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8280396 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8280413 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8280398 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8280409 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8280445 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8280003 2023.04.23 PK
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8280410 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8280104 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8280005 2023.04.23 PK
pospolity kruk, Corvus corax 1 8280415 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 8280040 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8280423 2023.04.23 PK
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8280071 2023.04.23 PK
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8280039 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 8280072 2023.04.23 PK
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8280390 2023.04.23 PK
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 13 8280067 2023.04.23 PK
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8280391 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8280062 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8280096 2023.04.23 PK
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8280393 2023.04.23 PK
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8280065 2023.04.23 PK
pospolity kos, Turdus merula 1 8280076 2023.04.23 PK
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 8280093 2023.04.23 PK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8280064 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8280140 2023.04.23 PK
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8280332 2023.04.23 PK
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 8280024 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8280073 2023.04.23 PK
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 8280021 2023.04.23 PK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 8280016 2023.04.23 PK
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8280163 2023.04.23 PK
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8280074 2023.04.23 PK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8280029 2023.04.23 PK
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8280022 2023.04.23 PK
pospolity łyska, Fulica atra 1 8280034 2023.04.23 PK
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 8280014 2023.04.23 PK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8280020 2023.04.23 PK
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8280028 2023.04.23 PK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8280018 2023.04.23 PK
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8280400 2023.04.23 PK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8280006 2023.04.23 PK
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 8280011 2023.04.23 PK
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8280307 2023.04.23 PK
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8280012 2023.04.23 PK
pospolity gęgawa, Anser anser 1 8280008 2023.04.23 PK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 8280015 2023.04.23 PK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 8280059 2023.04.23 PK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8280023 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8280404 2023.04.23 PK
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8280405 2023.04.23 PK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8280057 2023.04.23 PK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8280035 2023.04.23 PK
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8280402 2023.04.23 PK
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 8280444 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8276018 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8275967 2023.04.23 PK
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8275969 2023.04.23 PK
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 8275966 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8275964 2023.04.23 PK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8275968 2023.04.23 PK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8275965 2023.04.23 PK
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8275963 2023.04.23 PK
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8275962 2023.04.23 PK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8275960 2023.04.23 PK
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8275959 2023.04.23 PK
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8275961 2023.04.23 PK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8275958 2023.04.23 PK
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8275957 2023.04.23 PK
pospolity sroka, Pica pica 1 8275956 2023.04.23 PK
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 8275955 2023.04.23 PK
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8276003 2023.04.23 PK
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8275953 2023.04.23 PK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8275954 2023.04.23 PK
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8275952 2023.04.23 PK
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8275951 2023.04.23 PK
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8275950 2023.04.23 PK
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 8275947 2023.04.23 PK
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8275949 2023.04.23 PK
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8275946 2023.04.23 PK
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8275948 2023.04.23 PK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8275943 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8275944 2023.04.23 PK
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8275945 2023.04.23 PK
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 8274932 2023.04.23 PK
rzadki zielonka, Zapornia parva 1