Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Hubert Kamecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6373499 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6373495 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6373497 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6373498 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6373492 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373494 2022.01.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6373493 2022.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6373496 2022.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6373491 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6373489 2022.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6373488 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6373490 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6373486 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 6373487 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6366892 2022.01.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6366891 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6366890 2022.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6366889 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6366888 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6366886 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6366887 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366885 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6366884 2022.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6366881 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 6366875 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366883 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6366879 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6366878 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6366882 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6366877 2022.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6366876 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 6366880 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6366874 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6366873 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6366872 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6366871 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366868 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 24 6366870 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 45 6366869 2022.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6349579 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6349578 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6349577 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349575 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6349576 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349594 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 6349593 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349590 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349595 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6349592 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6349591 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6349589 2022.01.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6349587 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 6349588 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6349586 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6349583 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6349584 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349585 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6349582 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349580 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6349581 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 6349572 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6349571 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6349573 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6349568 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6349569 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349570 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349567 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349566 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6349565 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6349564 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6349563 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6349562 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6349560 2022.01.09 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6349558 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349561 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349559 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6349557 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 6349556 2022.01.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6349555 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6349553 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6349554 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6349552 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6349550 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6349551 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6349547 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6349546 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6349549 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6349548 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6349545 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6349544 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6349543 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6349542 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6345869 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6345859 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6345861 2022.01.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6345865 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6345838 2022.01.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6345834 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6345836 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345832 2022.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6345840 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6345857 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6345856 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6345855 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6345854 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6345853 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6345844 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6345842 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6345845 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345849 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6345850 2022.01.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6345848 2022.01.08 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6346111 2022.01.08 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6346095 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6345999 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6346119 2022.01.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6346092 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6345902 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6346011 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6346123 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6346012 2022.01.08 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6346086 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6345873 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6346029 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6346053 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6346083 2022.01.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6346068 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6346030 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 6346032 2022.01.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6346079 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6345879 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6345875 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6345878 2022.01.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 64 6346069 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6339320 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6339309 2022.01.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6339308 2022.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 6338447 2022.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6338448 2022.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6338446 2022.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6338251 2022.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6338250 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6338249 2022.01.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6338248 2022.01.07 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6338247 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula 1 6337966 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6337968 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6337969 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6337967 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6337965 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6337970 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6333505 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6333503 2022.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6333502 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6333500 2022.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6333501 2022.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333494 2022.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6333497 2022.01.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6333499 2022.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6333496 2022.01.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6333498 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6333493 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6333492 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333495 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6333491 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6333490 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6333489 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6333488 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333487 2022.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6333486 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6333484 2022.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6333485 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6329009 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6329007 2022.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6329008 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6329006 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6329004 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6329005 2022.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6329001 2022.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6329003 2022.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6328999 2022.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6329000 2022.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6329002 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6328998 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6328996 2022.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6328997 2022.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6327283 2022.01.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6327281 2022.01.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6327282 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6327279 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6327280 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6327277 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6327278 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6325429 2022.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6325430 2022.01.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6325431 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6325432 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6325433 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6325434 2022.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6325435 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6325436 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6325437 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6325438 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6325439 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6325440 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6325441 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6325428 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6325443 2022.01.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6325596 2022.01.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6327291 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6325442 2022.01.02 mapa