Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Hubert Kamecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 7469124 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7469126 2022.10.01 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7469165 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 7469144 2022.10.01 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7469146 2022.10.01 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7469136 2022.10.01 PK mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 7469160 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7469133 2022.10.01 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 7469161 2022.10.01 PK mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7469118 2022.10.01 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7469117 2022.10.01 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 7469122 2022.10.01 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 7469140 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7469114 2022.10.01 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7469162 2022.10.01 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7469135 2022.10.01 PK mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 7469138 2022.10.01 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7469116 2022.10.01 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7469154 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7469127 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7469132 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 7469150 2022.10.01 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7469155 2022.10.01 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7469163 2022.10.01 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7469151 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7469145 2022.10.01 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 7469159 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7469147 2022.10.01 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7469112 2022.10.01 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7469120 2022.10.01 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7469129 2022.10.01 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7469152 2022.10.01 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7469105 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7469142 2022.10.01 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7469158 2022.10.01 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7469113 2022.10.01 PK mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 7443428 2022.09.24 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7443426 2022.09.24 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7443429 2022.09.24 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7443427 2022.09.24 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 7443432 2022.09.24 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 7443434 2022.09.24 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7443425 2022.09.24 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7438730 2022.09.23 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7438728 2022.09.23 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7438729 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7438727 2022.09.23 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7438725 2022.09.23 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 7438726 2022.09.23 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7438724 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7438723 2022.09.23 PK mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 7438722 2022.09.23 PK mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 7438721 2022.09.23 PK mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 7424193 2022.09.18 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7424194 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7424195 2022.09.17 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7424192 2022.09.17 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7424188 2022.09.17 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7424191 2022.09.17 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7424189 2022.09.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7424190 2022.09.17 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7424187 2022.09.17 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7424186 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7424185 2022.09.17 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7424182 2022.09.17 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7424184 2022.09.17 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 7424181 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7424183 2022.09.17 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7424180 2022.09.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7371038 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7371036 2022.08.31 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7371035 2022.08.31 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7371037 2022.08.31 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 7371031 2022.08.31 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7371032 2022.08.31 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7371033 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7371030 2022.08.31 PK mapa
pospolity żuraw, Grus grus 52 7371029 2022.08.31 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 7371027 2022.08.31 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7371026 2022.08.31 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 7371025 2022.08.31 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7371010 2022.08.31 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7371009 2022.08.31 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7371008 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7371006 2022.08.31 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7371007 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7371005 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7371004 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7371001 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7371002 2022.08.31 PK mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7371000 2022.08.31 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7371003 2022.08.31 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7370998 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 7370997 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7370995 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7370996 2022.08.31 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7370999 2022.08.31 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7371034 2022.08.31 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7371028 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 7371023 2022.08.31 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7371024 2022.08.31 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7371022 2022.08.31 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7371021 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7371020 2022.08.31 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7371018 2022.08.31 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7371019 2022.08.31 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7371016 2022.08.31 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7371017 2022.08.31 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7371015 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7371014 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7371011 2022.08.31 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7371012 2022.08.31 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7371013 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7371039 2022.08.31 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7370994 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7370993 2022.08.31 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7370992 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7370989 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 7370988 2022.08.31 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 7370991 2022.08.31 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 7370986 2022.08.31 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7370985 2022.08.31 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7370987 2022.08.31 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7370990 2022.08.31 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7370984 2022.08.31 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7370982 2022.08.31 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7370981 2022.08.31 PK mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 7370980 2022.08.31 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7370983 2022.08.31 PK mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7338477 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7338469 2022.08.20 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7338471 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7338468 2022.08.20 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7338465 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7338463 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7338462 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7338474 2022.08.20 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 7338461 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7338459 2022.08.20 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7338460 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 7338458 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7338457 2022.08.20 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7338484 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7338485 2022.08.20 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7338483 2022.08.20 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7338482 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7338480 2022.08.20 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7338478 2022.08.20 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 7338479 2022.08.20 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7338481 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7338476 2022.08.20 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7338472 2022.08.20 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7338473 2022.08.20 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7338475 2022.08.20 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7338467 2022.08.20 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7338464 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7338466 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7338470 2022.08.20 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7335325 2022.08.20 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7335201 2022.08.19 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7335203 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7335199 2022.08.19 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 6 7335200 2022.08.19 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 7335202 2022.08.19 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 7335198 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7335205 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 7335204 2022.08.19 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7335197 2022.08.19 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 25 7335196 2022.08.19 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 7335194 2022.08.19 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7335195 2022.08.19 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7335193 2022.08.19 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7335192 2022.08.19 MB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7335191 2022.08.19 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7335190 2022.08.19 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7326823 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7326821 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7326822 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7326820 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7326819 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7326818 2022.08.16 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7326817 2022.08.16 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7326829 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7326814 2022.08.16 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7326815 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7326816 2022.08.16 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 7326813 2022.08.16 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7326812 2022.08.16 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7326811 2022.08.16 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 7326809 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 7326808 2022.08.16 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7326807 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7326806 2022.08.16 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 7326803 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 7326804 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7326810 2022.08.16 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7326805 2022.08.16 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7326801 2022.08.16 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7326802 2022.08.16 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7326800 2022.08.16 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7326796 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7326799 2022.08.16 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 7326797 2022.08.16 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7326798 2022.08.16 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 7322174 2022.08.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7322175 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7322191 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7322189 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7322186 2022.08.15 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7322190 2022.08.15 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7322188 2022.08.15 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7322187 2022.08.15 PM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7322185 2022.08.15 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7322184 2022.08.15 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 7322183 2022.08.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7322182 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7322181 2022.08.15 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7322180 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7322177 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7322179 2022.08.15 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7322178 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7322176 2022.08.15 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7322172 2022.08.15 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7322173 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7322171 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7322169 2022.08.15 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7322170 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7322168 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7322166 2022.08.15 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7322167 2022.08.15 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7322165 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 7322164 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7322163 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 7322162 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7322161 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7322160 2022.08.15 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7322192 2022.08.15 PM mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7322159 2022.08.15 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7315019 2022.08.14 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2500 7315067 2022.08.13 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 7315043 2022.08.13 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 3 7315054 2022.08.13 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 40 7315055 2022.08.13 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7315076 2022.08.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 40 7315060 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 7315059 2022.08.13 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7315050 2022.08.13 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 7315047 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 7315062 2022.08.13 PM mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 7315072 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2000 7315057 2022.08.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 7315038 2022.08.13 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7315020 2022.08.13 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7315017 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7315045 2022.08.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 20 7315044 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7315049 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7315068 2022.08.13 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 7315075 2022.08.13 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7315016 2022.08.13 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7315018 2022.08.13 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7315014 2022.08.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7315012 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 7315010 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7315011 2022.08.13 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7315015 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 7315009 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 7315008 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 7315007 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7315006 2022.08.13 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7315003 2022.08.13 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7315005 2022.08.13 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7315004 2022.08.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7315064 2022.08.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7315077 2022.08.13 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 7308951 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 7308948 2022.08.11 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7308950 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7308966 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7308974 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7308949 2022.08.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 7308946 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7308944 2022.08.11 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7308945 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7308943 2022.08.11 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 7308941 2022.08.11 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 7308942 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7308940 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7308939 2022.08.11 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7308937 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 7308936 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7308938 2022.08.11 PM mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7308935 2022.08.11 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 7308978 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 7308979 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7308960 2022.08.11 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 7308962 2022.08.11 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 40 7308977 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 300 7308976 2022.08.11 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7308967 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2000 7308975 2022.08.11 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7308959 2022.08.11 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 7308973 2022.08.11 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7308972 2022.08.11 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 7308961 2022.08.11 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7308965 2022.08.11 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7308980 2022.08.11 PM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7308676 2022.08.11 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7308958 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7308971 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 7309239 2022.08.11 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7308957 2022.08.11 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7309238 2022.08.11 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 7309237 2022.08.11 PM mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7303551 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7304734 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7304735 2022.08.09 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7303547 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7303550 2022.08.09 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7303548 2022.08.09 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7303546 2022.08.09 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 7304715 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 7304713 2022.08.09 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 7304722 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 7304714 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7304721 2022.08.09 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 7304719 2022.08.09 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 7304717 2022.08.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 7304716 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2000 7304725 2022.08.09 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 7304727 2022.08.09 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7304718 2022.08.09 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 9 7304726 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7304724 2022.08.09 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 7304723 2022.08.09 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7304720 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 15 7304733 2022.08.09 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7303549 2022.08.09 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7303545 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 7303544 2022.08.09 PM mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7304729 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7304731 2022.08.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7304730 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7304732 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7303542 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7303543 2022.08.09 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7303541 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7303540 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7303539 2022.08.09 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7303537 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7303538 2022.08.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7303536 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7303535 2022.08.09 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7303534 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7303532 2022.08.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7303533 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7303531 2022.08.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7303530 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7303527 2022.08.09 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7303528 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7303526 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7303525 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 7303552 2022.08.09 PM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7303523 2022.08.09 PM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7303522 2022.08.09 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7303524 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3000 7304736 2022.08.09 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7303518 2022.08.09 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7303519 2022.08.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7303521 2022.08.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7303520 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7303516 2022.08.09 PM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7303514 2022.08.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7303517 2022.08.09 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7303515 2022.08.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7291058 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7291057 2022.08.06 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7291062 2022.08.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7291056 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7291054 2022.08.06 PM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 7291055 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7291053 2022.08.06 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7291052 2022.08.06 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7291051 2022.08.06 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7291050 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7291049 2022.08.06 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7291048 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7291047 2022.08.06 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7291046 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7291044 2022.08.06 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7291045 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7291043 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7291042 2022.08.06 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7291041 2022.08.06 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7291040 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7291039 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7291038 2022.08.06 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7291037 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7291036 2022.08.06 PM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7291059 2022.08.05 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7291060 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7291061 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7291115 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7291130 2022.08.05 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7291131 2022.08.05 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7291147 2022.08.05 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7291148 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7291149 2022.08.05 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7291150 2022.08.05 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7291151 2022.08.05 PM mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7287738 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7287740 2022.08.04 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7287739 2022.08.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7287737 2022.08.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7287736 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7287734 2022.08.04 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7287733 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7287732 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7287735 2022.08.04 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7287731 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7287730 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7287728 2022.08.04 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7287729 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7287726 2022.08.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7287727 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7287725 2022.08.04 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7287723 2022.08.04 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7287724 2022.08.04 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7287720 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7287722 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7287721 2022.08.04 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7287719 2022.08.04 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 7287718 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 7287717 2022.08.04 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 7287741 2022.08.04 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7287715 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7287713 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7287714 2022.08.04 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7287716 2022.08.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7287712 2022.08.04 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7287710 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7287711 2022.08.04 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7287709 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7287708 2022.08.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7287705 2022.08.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7287707 2022.08.04 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7287706 2022.08.04 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7280258 2022.08.01 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7280259 2022.08.01 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7280260 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7280257 2022.08.01 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7280252 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7280251 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7280256 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7280253 2022.08.01 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7280254 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7280255 2022.08.01 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7280250 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7280247 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7280248 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7280249 2022.08.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7280244 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7280246 2022.08.01 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 7280245 2022.08.01 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7280243 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7280242 2022.08.01 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7280240 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7280241 2022.08.01 PM mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7280238 2022.08.01 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 4 7280237 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7280236 2022.08.01 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 7280235 2022.08.01 PM mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7280239 2022.08.01 PM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7277686 2022.07.31 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7277685 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7277687 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7277684 2022.07.31 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7277683 2022.07.31 PM mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7277682 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7277680 2022.07.31 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 7277681 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7277678 2022.07.31 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7277677 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7277679 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7277676 2022.07.31 PM mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 7277675 2022.07.31 PM mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7277672 2022.07.31 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7277674 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7277670 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7277669 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 7277671 2022.07.31 PM mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 7277668 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7277667 2022.07.31 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7277673 2022.07.31 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7277664 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7277663 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 7277665 2022.07.31 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7277666 2022.07.31 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7277660 2022.07.31 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7277662 2022.07.31 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7277661 2022.07.31 PM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7269202 2022.07.28 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7269200 2022.07.28 PK mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7269199 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7269201 2022.07.28 PK mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7269198 2022.07.28 PK mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7269197 2022.07.28 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7269196 2022.07.28 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7269195 2022.07.28 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7269189 2022.07.28 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7269192 2022.07.28 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7269190 2022.07.28 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7269193 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7269194 2022.07.28 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7269188 2022.07.28 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7269191 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7269187 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7269186 2022.07.28 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7269185 2022.07.28 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7269184 2022.07.28 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7269183 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7269182 2022.07.28 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7269181 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7269180 2022.07.28 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7265829 2022.07.26 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7265826 2022.07.26 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7265827 2022.07.26 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7265825 2022.07.26 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7265828 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7265824 2022.07.26 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7266083 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7265821 2022.07.26 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7265822 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7265818 2022.07.26 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7265823 2022.07.26 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7265817 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7265819 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7265816 2022.07.26 PK mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7265820 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7265815 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7265814 2022.07.26 PK mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 7265811 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 7265810 2022.07.26 PK mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7265813 2022.07.25 PK mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7265812 2022.07.25 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7265805 2022.07.25 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7265804 2022.07.25 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7265806 2022.07.25 PK mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 5 7265807 2022.07.25 PK mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 7265802 2022.07.25 PK mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7265801 2022.07.25 PK mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7265800 2022.07.25 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7265803 2022.07.25 PK mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7265809 2022.07.25 PK mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7265799 2022.07.25 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7265798 2022.07.25 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7265795 2022.07.25 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7265796 2022.07.25 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 7265794 2022.07.25 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7265797 2022.07.25 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7265808 2022.07.25 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7234917 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7234914 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7234916 2022.07.17 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7234913 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7234911 2022.07.17 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7234912 2022.07.17 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7234915 2022.07.17 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7234895 2022.07.17 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7234893 2022.07.17 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7234910 2022.07.17 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 7234894 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7234909 2022.07.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7234904 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7234903 2022.07.17 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7234892 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7234901 2022.07.17 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 7234900 2022.07.17 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 7234888 2022.07.17 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 7234898 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7234887 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7234906 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7234896 2022.07.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7234891 2022.07.17 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7234889 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7234907 2022.07.17 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7234899 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7234908 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7234897 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7234902 2022.07.17 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7234886 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7234882 2022.07.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7234881 2022.07.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7234890 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7234883 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7234879 2022.07.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7234905 2022.07.17 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7234876 2022.07.17 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7234873 2022.07.17 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7234875 2022.07.17 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 7234874 2022.07.17 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7234871 2022.07.17 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7234872 2022.07.17 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 7234878 2022.07.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7234869 2022.07.17 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7234867 2022.07.17 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7234870 2022.07.17 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7234868 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7234866 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7234863 2022.07.17 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7234865 2022.07.17 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 7232568 2022.07.16 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7232563 2022.07.16 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7232572 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7232566 2022.07.16 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7232569 2022.07.16 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7232567 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7232564 2022.07.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7232571 2022.07.16 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7232570 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7232561 2022.07.16 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7232562 2022.07.16 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7232587 2022.07.16 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7232584 2022.07.16 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7232586 2022.07.16 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7232585 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7232583 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7232581 2022.07.16 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7232580 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7232579 2022.07.16 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7232578 2022.07.16 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7232576 2022.07.16 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7232575 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 7232582 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7232574 2022.07.16 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7232573 2022.07.16 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7203093 2022.07.07 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7203092 2022.07.07 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7203090 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 7203091 2022.07.07 PM mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7203088 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7203087 2022.07.07 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7203086 2022.07.07 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7203089 2022.07.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7203085 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7203083 2022.07.07 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7203082 2022.07.07 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7203081 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7203080 2022.07.07 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7203079 2022.07.07 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7203084 2022.07.07 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7203078 2022.07.07 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7200735 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 7200729 2022.07.06 PM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7200732 2022.07.06 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7200730 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7200731 2022.07.06 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7200733 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 7200728 2022.07.06 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7200726 2022.07.06 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7200727 2022.07.06 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7200725 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7200724 2022.07.06 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7200723 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7200720 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7200722 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7200721 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7200719 2022.07.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7200718 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7200717 2022.07.06 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7200715 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7200712 2022.07.06 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7200714 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7200710 2022.07.06 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7200713 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7200709 2022.07.06 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7200711 2022.07.06 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7200734 2022.07.06 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 7200708 2022.07.06 PM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 7194220 2022.07.04 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7194221 2022.07.04 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7194219 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7194217 2022.07.04 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7194218 2022.07.04 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7194214 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7194223 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7194211 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 7194213 2022.07.04 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7194224 2022.07.04 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7194215 2022.07.04 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 7194210 2022.07.04 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7194209 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7194212 2022.07.04 PM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7194208 2022.07.04 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7194207 2022.07.04 PM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7194206 2022.07.04 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7194222 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7194205 2022.07.04 PM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7194204 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7194203 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7194200 2022.07.04 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7194201 2022.07.04 PM mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7194197 2022.07.04 PM mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7194196 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7194199 2022.07.04 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7194195 2022.07.04 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7194194 2022.07.04 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7194188 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7194193 2022.07.04 PM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7194187 2022.07.04 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7194186 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 7194192 2022.07.04 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7194190 2022.07.04 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7194191 2022.07.04 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7194189 2022.07.04 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7182912 2022.07.02 KP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7182913 2022.07.02 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7182911 2022.07.02 KP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7182914 2022.07.02 KP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 7182910 2022.07.02 KP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7143419 2022.06.21 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7143414 2022.06.21 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7143418 2022.06.21 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 7143416 2022.06.21 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7143417 2022.06.21 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7143415 2022.06.21 PK mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7143413 2022.06.21 PK mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7133234 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7133235 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7133232 2022.06.18 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7133231 2022.06.18 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7133233 2022.06.18 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7133237 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7133230 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7133236 2022.06.18 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7133229 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7133211 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7133207 2022.06.18 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7133200 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 7133203 2022.06.18 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 7133198 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7133195 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7133197 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 7133196 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7133199 2022.06.18 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7133214 2022.06.18 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7133227 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7133213 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7133215 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7133212 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7133209 2022.06.18 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7133193 2022.06.18 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7133194 2022.06.18 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7133201 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 18 7133210 2022.06.18 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7133202 2022.06.18 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7133204 2022.06.18 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7133205 2022.06.18 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7133206 2022.06.18 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7133208 2022.06.18 PK mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7097591 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7097604 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7097600 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7097588 2022.06.11 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7097585 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7097582 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7097589 2022.06.11 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7097590 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7097594 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7097587 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7097586 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7097584 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7097583 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7097593 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7097606 2022.06.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7097597 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7097592 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7097599 2022.06.11 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7097607 2022.06.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7097596 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7097608 2022.06.11 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7097605 2022.06.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7097598 2022.06.11 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7097603 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7097740 2022.06.11 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7097738 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7097765 2022.06.11 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7097727 2022.06.11 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7097729 2022.06.11 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7097728 2022.06.11 PK mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7097611 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7097726 2022.06.11 PK mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7097613 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7097612 2022.06.11 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7097759 2022.06.11 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7097672 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7097766 2022.06.11 PK mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7097772 2022.06.11 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7097761 2022.06.11 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7097730 2022.06.11 PK mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7097602 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7097646 2022.06.11 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7097601 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7097739 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7097750 2022.06.11 PK mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7097676 2022.06.11 PK mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7097749 2022.06.11 PK mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7097760 2022.06.11 PK mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 7097610 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7097767 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7097770 2022.06.11 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7097769 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7097747 2022.06.11 PK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7097751 2022.06.11 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7097746 2022.06.11 PK mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7097745 2022.06.11 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7097768 2022.06.11 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7097748 2022.06.11 PK mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7097752 2022.06.11 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 7097744 2022.06.11 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7097735 2022.06.11 PK mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 7097734 2022.06.11 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7097771 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7097671 2022.06.11 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7097758 2022.06.11 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7097757 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7097753 2022.06.11 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7097762 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7097764 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7097743 2022.06.11 PK mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7097732 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7097741 2022.06.11 PK mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7097675 2022.06.11 PK mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7097763 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7097742 2022.06.11 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7097736 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7097673 2022.06.11 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7097674 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7097756 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7097754 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7097755 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7097737 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7097666 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7097663 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7097733 2022.06.11 PK mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 7097731 2022.06.11 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7097662 2022.06.11 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7097665 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7097664 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7097667 2022.06.11 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7068489 2022.06.05 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7068490 2022.06.05 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7068488 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7068491 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7068487 2022.06.05 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7068485 2022.06.05 PK mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7068484 2022.06.05 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7068486 2022.06.05 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7068482 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7068479 2022.06.05 PK mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7068480 2022.06.05 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7068481 2022.06.05 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7068478 2022.06.05 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7068475 2022.06.05 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7068477 2022.06.05 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7068476 2022.06.05 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7068473 2022.06.05 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7068474 2022.06.05 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7068472 2022.06.05 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7061257 2022.06.04 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7061255 2022.06.04 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7061256 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7061254 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7061252 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7061251 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061253 2022.06.04 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7061250 2022.06.04 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7061249 2022.06.04 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7061247 2022.06.04 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7061248 2022.06.04 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7061246 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7061244 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7061245 2022.06.04 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7061243 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7061242 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7061241 2022.06.04 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7061240 2022.06.04 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7061239 2022.06.04 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7061236 2022.06.04 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7061231 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7061235 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7061228 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7061229 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7061237 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7061230 2022.06.04 PK mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7061232 2022.06.04 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7061233 2022.06.04 PK mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7061226 2022.06.04 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7061225 2022.06.04 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7061227 2022.06.04 PK mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7061223 2022.06.04 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7061222 2022.06.04 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7061224 2022.06.04 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7033572 2022.05.29 PK mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7033575 2022.05.29 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7033574 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7033571 2022.05.29 PK mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7033573 2022.05.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7033569 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7033565 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7033568 2022.05.29 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7033567 2022.05.29 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7033566 2022.05.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7033570 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7033564 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7033562 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7033563 2022.05.29 PK mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7033561 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7033559 2022.05.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7033560 2022.05.29 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7033558 2022.05.29 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7033557 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7033554 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7033555 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7033556 2022.05.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7033552 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7033550 2022.05.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7033551 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7033553 2022.05.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7033549 2022.05.29 PK mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7033548 2022.05.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7033547 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 7033546 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7033545 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7033607 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7033605 2022.05.29 PK mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7033604 2022.05.29 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7033601 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7033600 2022.05.29 PK mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7033598 2022.05.29 PK mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 7033599 2022.05.29 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7033596 2022.05.29 PK mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7033597 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7033606 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7033595 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7033594 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7033602 2022.05.29 PK mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 7033603 2022.05.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7033593 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7033592 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7033591 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7033590 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7033589 2022.05.29 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7033587 2022.05.29 PK mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7033588 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7033585 2022.05.29 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7033586 2022.05.29 PK mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 7033582 2022.05.29 PK mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7033584 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7033583 2022.05.29 PK mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7033580 2022.05.29 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7033581 2022.05.29 PK mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 7033579 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7033578 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7033577 2022.05.29 PK mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7033576 2022.05.29 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7033544 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7033543 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7033542 2022.05.29 PK mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7033541 2022.05.29 PK mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7033540 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7033537 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7033538 2022.05.29 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7033539 2022.05.29 PK mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7033536 2022.05.29 PK mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7033535 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7033534 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7033533 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7033531 2022.05.29 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7033532 2022.05.29 PK mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7033529 2022.05.29 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6950494 2022.05.15 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6950493 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 6950491 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6950492 2022.05.15 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6950490 2022.05.15 PK mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6950489 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6950485 2022.05.15 PK mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6950488 2022.05.15 PK mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6950486 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6950483 2022.05.15 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6950487 2022.05.15 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6950484 2022.05.15 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6950482 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6950481 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6950479 2022.05.15 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6950480 2022.05.15 PK mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6950478 2022.05.15 PK mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 6948652 2022.05.14 PK mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 6948654 2022.05.14 PK mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6948655 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6948657 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6948690 2022.05.14 PK mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6948692 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6948694 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6949152 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6949154 2022.05.14 PK mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6949155 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6949157 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6949162 2022.05.14 PK mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6949164 2022.05.14 PK mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6949170 2022.05.14 PK mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6949173 2022.05.14 PK mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6949176 2022.05.14 PK mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6949179 2022.05.14 PK mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6949181 2022.05.14 PK mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6949514 2022.05.14 PK