Pełna lista obserwacji drużyny

Knieia : Bartłomiej Stankiewicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6875537 2022.05.05 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6795303 2022.04.26 ŁD mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6793185 2022.04.25 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6787114 2022.04.24 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6787113 2022.04.24 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6787112 2022.04.24 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6787111 2022.04.24 ŁD mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6787109 2022.04.24 ŁD mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6787110 2022.04.24 ŁD mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6671129 2022.04.07 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6671130 2022.04.07 ŁD mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6646299 2022.04.02 ŁD mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6646300 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6644245 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6644243 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6644241 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6644242 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6644246 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6644244 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6644239 2022.04.02 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6644240 2022.04.02 ŁD mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6644238 2022.04.02 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6625417 2022.03.28 ŁD mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6619079 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6619082 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6619081 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6619080 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6619076 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6619077 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6619075 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6619078 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6619074 2022.03.27 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6619072 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6619071 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6619073 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6619070 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6619069 2022.03.27 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6606775 2022.03.25 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6606777 2022.03.25 ŁD mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6606776 2022.03.25 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6606772 2022.03.25 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 6606771 2022.03.25 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6606773 2022.03.25 ŁD mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6597528 2022.03.23 MP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6597414 2022.03.23 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6596954 2022.03.23 MP mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 6596955 2022.03.23 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6596957 2022.03.23 MP mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6596956 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6596254 2022.03.23 MP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6596255 2022.03.23 MP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6596248 2022.03.23 MP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6596234 2022.03.23 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6596256 2022.03.23 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6596247 2022.03.23 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6596252 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6596241 2022.03.23 MP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6596240 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6596237 2022.03.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6596236 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6596245 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6596232 2022.03.23 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6596228 2022.03.23 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6596229 2022.03.23 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6596239 2022.03.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6595560 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6595559 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6595558 2022.03.23 MP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6595557 2022.03.23 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6595555 2022.03.23 MP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6595554 2022.03.23 MP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6595552 2022.03.23 MP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 6595553 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6595550 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6595556 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6595551 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6595548 2022.03.23 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6595549 2022.03.23 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6595547 2022.03.23 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6595546 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6595545 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6595544 2022.03.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6595539 2022.03.23 MP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6595541 2022.03.23 MP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6595543 2022.03.23 MP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6595540 2022.03.23 MP mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6595536 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6595537 2022.03.23 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6595535 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6595534 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6595542 2022.03.23 MP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6595538 2022.03.23 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6595533 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6595531 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6595532 2022.03.23 MP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6593431 2022.03.22 MP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6593430 2022.03.22 MP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6593424 2022.03.22 MP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6593422 2022.03.22 MP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6593429 2022.03.22 MP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6593426 2022.03.22 MP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6593425 2022.03.22 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6593427 2022.03.22 MP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6593420 2022.03.22 MP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6593423 2022.03.22 MP mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6593418 2022.03.22 MP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6593417 2022.03.22 MP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6593421 2022.03.22 MP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6593419 2022.03.22 MP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6586717 2022.03.21 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6566546 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6565020 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6565019 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 6565022 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6565017 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6565018 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6565015 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6565013 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6565014 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6565016 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6565011 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6565012 2022.03.17 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6565009 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6565010 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6565008 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6565006 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6565004 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6565005 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6565003 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 6565000 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6565023 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6565001 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6564999 2022.03.17 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6565002 2022.03.17 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6557845 2022.03.15 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6527548 2022.03.07 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6527551 2022.03.07 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6527550 2022.03.07 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6527549 2022.03.07 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6527547 2022.03.07 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 6527546 2022.03.07 ŁD mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6514892 2022.03.04 ŁD mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6514891 2022.03.04 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6506770 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6506768 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6506771 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6506767 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 6506766 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6506772 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6506775 2022.03.01 ŁD mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6506774 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6506773 2022.03.01 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6499606 2022.02.27 ŁD mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6499605 2022.02.27 ŁD mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6488017 2022.02.25 MZ mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 7 6486600 2022.02.24 MZ mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 70 6486599 2022.02.24 MZ mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 70 6486598 2022.02.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6486602 2022.02.24 MZ mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6486601 2022.02.24 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6488664 2022.02.24 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6473823 2022.02.20 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6473821 2022.02.20 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6473822 2022.02.20 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6473820 2022.02.20 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6466245 2022.02.17 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6466243 2022.02.17 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6466244 2022.02.17 ŁD mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6466007 2022.02.17 ŁD mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6451335 2022.02.12 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6451337 2022.02.12 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 10 6451340 2022.02.12 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 6452338 2022.02.11 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6440612 2022.02.10 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6440610 2022.02.10 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6440611 2022.02.10 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6440609 2022.02.10 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6440608 2022.02.10 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6440607 2022.02.10 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6440603 2022.02.10 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 6440606 2022.02.10 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6440604 2022.02.10 KP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6439742 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6439741 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6439740 2022.02.10 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 700 6439743 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6439744 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6439739 2022.02.10 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6416664 2022.02.01 ŁD mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 6416665 2022.02.01 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6399913 2022.01.24 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6389367 2022.01.22 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6389368 2022.01.22 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6389366 2022.01.22 ŁD mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6389365 2022.01.22 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 12 6389363 2022.01.22 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6389362 2022.01.22 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6389361 2022.01.22 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6389360 2022.01.22 ŁD mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6389364 2022.01.22 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6386194 2022.01.20 ŁD mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6383154 2022.01.19 ŁD mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6372726 2022.01.16 ŁD mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6372724 2022.01.16 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372725 2022.01.16 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6372723 2022.01.16 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372722 2022.01.16 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6372721 2022.01.16 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6367574 2022.01.15 ŁD mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6365960 2022.01.15 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6365958 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6365959 2022.01.15 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6362765 2022.01.13 ŁD mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 6362706 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6362707 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6362705 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362441 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6362444 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6362445 2022.01.13 ŁD mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6362440 2022.01.13 ŁD mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 6362443 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6362442 2022.01.13 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6361096 2022.01.12 ŁD mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6361097 2022.01.12 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6361098 2022.01.12 ŁD mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6356952 2022.01.10 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6356950 2022.01.10 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6356949 2022.01.10 ŁD mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6356951 2022.01.10 ŁD mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6353898 2022.01.09 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6349242 2022.01.09 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6349241 2022.01.09 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6349240 2022.01.09 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6347408 2022.01.08 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6365206 2022.01.07 PM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6365205 2022.01.07 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6342578 2022.01.07 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6342577 2022.01.07 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6336842 2022.01.06 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6336843 2022.01.06 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6336840 2022.01.06 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6336841 2022.01.06 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6336839 2022.01.06 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6336837 2022.01.06 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6336838 2022.01.06 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6333632 2022.01.06 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6333633 2022.01.06 KP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6333631 2022.01.06 KP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6333630 2022.01.06 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6333629 2022.01.06 KP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6333628 2022.01.06 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6333627 2022.01.06 KP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333626 2022.01.06 ŁD mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6322486 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322485 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322484 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322483 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6320397 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320395 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320393 2022.01.02 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318540 2022.01.01 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318539 2022.01.01 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6318538 2022.01.01 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318537 2022.01.01 ŁD mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6318536 2022.01.01 ŁD mapa