Pełna lista obserwacji drużyny

Knieia : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6372726 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6372724 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372725 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6372723 2022.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6372722 2022.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6372721 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6367574 2022.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6365960 2022.01.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6365958 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 6365959 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6362765 2022.01.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 6362706 2022.01.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 110 6362707 2022.01.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6362705 2022.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6362441 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6362444 2022.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6362445 2022.01.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 6362440 2022.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 6362443 2022.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6362442 2022.01.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6361096 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6361097 2022.01.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 6361098 2022.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6356952 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6356950 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6356949 2022.01.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6356951 2022.01.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6353898 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6349242 2022.01.09 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6349241 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6349240 2022.01.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 6347408 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6365206 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6365205 2022.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6342577 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6342578 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6336842 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6336843 2022.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6336840 2022.01.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6336841 2022.01.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6336839 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6336837 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6336838 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6333632 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6333633 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6333631 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6333630 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6333629 2022.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6333628 2022.01.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6333627 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333626 2022.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6322486 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6322485 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6322484 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6322483 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6320397 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6320395 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6320393 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 6318536 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318540 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6318539 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6318538 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318537 2022.01.01 mapa