Pełna lista obserwacji drużyny

Torenvalk : Ewa Paprzycka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6373074 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6373077 2022.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6373065 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6373096 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6373098 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6373101 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6373072 2022.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6373070 2022.01.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6373071 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6373063 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6373069 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6373079 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6373078 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6373073 2022.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6373075 2022.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6373095 2022.01.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6373103 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6379933 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6379924 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6379935 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6379934 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6379932 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6379931 2022.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6379929 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6379928 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 6379927 2022.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6379926 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6379925 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6366903 2022.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6366901 2022.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6366899 2022.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6366898 2022.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6366897 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6366896 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6366894 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6366867 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6366907 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6366908 2022.01.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6366904 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 6368049 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 27 6368033 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 6368026 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6367980 2022.01.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6367978 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6367972 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6367969 2022.01.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6366910 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6351668 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6351596 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6351662 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6351627 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6351658 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6351666 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6351607 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6351599 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6351623 2022.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6351618 2022.01.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6351601 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6351664 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6351660 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 6351655 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6351680 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6351675 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 6351678 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6351674 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6351672 2022.01.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 6351747 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6351732 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 28 6351731 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6351743 2022.01.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6351744 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6351760 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6351735 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6351736 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 6351737 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6351740 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351763 2022.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6351764 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6351766 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 20 6351768 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6351793 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6351953 2022.01.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6351941 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6351939 2022.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6351938 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6351932 2022.01.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6351930 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6351875 2022.01.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6351798 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6351795 2022.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6351790 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6351787 2022.01.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6351785 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6347732 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6347733 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6347788 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 6347789 2022.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6347731 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 6347785 2022.01.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6347709 2022.01.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 6347713 2022.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6347712 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6347711 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6347707 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6347701 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6347703 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6347704 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6347728 2022.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6347730 2022.01.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6347681 2022.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6347686 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6347694 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6347680 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 6347692 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6347684 2022.01.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6347689 2022.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6347691 2022.01.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6347687 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6347696 2022.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6347698 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6347724 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6347725 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 6347726 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6347727 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6347717 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6347722 2022.01.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6347719 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6338632 2022.01.07 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6338649 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6338639 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6338637 2022.01.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6338635 2022.01.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6338651 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6338638 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6334805 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 6334813 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6334812 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6334800 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6334802 2022.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6334810 2022.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6334809 2022.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 6334803 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6334808 2022.01.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6334830 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6334826 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6334829 2022.01.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 6334833 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6334827 2022.01.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6334823 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6334821 2022.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6334822 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6334840 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6334839 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6334837 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6323218 2022.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6323214 2022.01.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6323217 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6323221 2022.01.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6323219 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6323216 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 39 6323211 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6323106 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6323109 2022.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6323107 2022.01.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6323110 2022.01.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6323043 2022.01.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6322978 2022.01.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6323126 2022.01.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6323470 2022.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 37 6323457 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6323469 2022.01.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6323468 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6323440 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6323424 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6323365 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6323432 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6323431 2022.01.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6323471 2022.01.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6323158 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6323156 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6323157 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6323476 2022.01.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6313541 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6313540 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6313520 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313489 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6313487 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6313474 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6313473 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6313471 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6313470 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6313542 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6313620 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6313621 2022.01.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6313663 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6313662 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6313640 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6313638 2022.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6313629 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313628 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6313627 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313623 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 33 6313622 2022.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6313469 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6313467 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313422 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313421 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6313420 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6313419 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313418 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6313389 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6313343 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6313341 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313338 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6313423 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313439 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6313462 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313459 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6313458 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6313453 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6313450 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313449 2022.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6313442 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6313441 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313440 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6313336 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6313664 2022.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6317910 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6317661 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6317660 2022.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6317659 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317658 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6317656 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6317655 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6317654 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6317651 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6317649 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6317662 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6317663 2022.01.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6317683 2022.01.01 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 6317679 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6317677 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6317676 2022.01.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6317674 2022.01.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6317672 2022.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 6317669 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6317667 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6317665 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6317646 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6317644 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6313808 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6313807 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6313790 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6313786 2022.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6313785 2022.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6313750 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313749 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6313748 2022.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6313679 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313809 2022.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6315270 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6317641 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6317640 2022.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6317639 2022.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6317638 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6317637 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6317636 2022.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6317621 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6315291 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6315273 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6313674 2022.01.01 mapa