DRUŻYNA

Drużyna: Torenvalk. Obserwator: Ewa Paprzycka

Liczba gatunków: 224

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 215 1171 76 76 0 11 28 37
2 137 1864 86 53 0 6 23 24
3 368 2389 117 91 0 12 38 41
4 688 3269 160 128 0 22 66 40
5 713 1291 184 145 1 28 67 49
6 409 1283 186 105 0 19 51 35
7 288 1806 194 99 3 14 44 38
8 203 728 200 75 1 16 34 24
9 359 2851 212 113 0 32 44 37
10 247 2163 218 80 2 15 31 32
11 197 3092 223 69 2 14 25 28
12 56 394 224 33 0 7 14 12
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Województwo Mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9253716 2023.12.09 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9253501 2023.12.09 ŚL
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9253491 2023.12.09 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9253489 2023.12.09 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9253490 2023.12.09 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9253488 2023.12.09 MP
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9253487 2023.12.09 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 9253485 2023.12.09 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9253486 2023.12.09 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9253483 2023.12.09 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 9253482 2023.12.09 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9253484 2023.12.09 ŚL
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9253481 2023.12.09 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9253479 2023.12.09 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9253478 2023.12.09 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9253480 2023.12.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9253477 2023.12.09 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 9253476 2023.12.09 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9253475 2023.12.09 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9253474 2023.12.09 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9253473 2023.12.09 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9253471 2023.12.09 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9253472 2023.12.09 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9255659 2023.12.09 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9246988 2023.12.05 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9246991 2023.12.05 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9237575 2023.12.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9237576 2023.12.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9237574 2023.12.03 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9237577 2023.12.03 ŚL
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9237572 2023.12.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9237573 2023.12.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9237570 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9237566 2023.12.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9237568 2023.12.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9237565 2023.12.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9237561 2023.12.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9237571 2023.12.03 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9237562 2023.12.03 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9237563 2023.12.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9237567 2023.12.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9237569 2023.12.03 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9237564 2023.12.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9237560 2023.12.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9237559 2023.12.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9237558 2023.12.03 ŚL
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9238691 2023.12.03 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9238712 2023.12.03 ŚL
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9238714 2023.12.03 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9232797 2023.12.02 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 9232796 2023.12.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9232785 2023.12.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 9232784 2023.12.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9232782 2023.12.02 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9232783 2023.12.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9232781 2023.12.02 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9227671 2023.11.30 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9217881 2023.11.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9217884 2023.11.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9217883 2023.11.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9217880 2023.11.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9217882 2023.11.26 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9217878 2023.11.26 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 9217875 2023.11.26 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 9217873 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9217876 2023.11.26 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9217874 2023.11.26 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 9217877 2023.11.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9217871 2023.11.26 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 9217872 2023.11.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 100 9217879 2023.11.26 ŚL
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9216274 2023.11.26 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9216277 2023.11.26 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 9216278 2023.11.26 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9216276 2023.11.26 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 9216275 2023.11.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9213364 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9213365 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9213366 2023.11.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 6 9213367 2023.11.25 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 9213360 2023.11.25 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9213321 2023.11.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9213320 2023.11.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9213322 2023.11.25 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9213316 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9213317 2023.11.25 ŚL
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 9213315 2023.11.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 9213323 2023.11.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9213318 2023.11.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9213319 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9213314 2023.11.25 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9212700 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9212682 2023.11.25 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9212683 2023.11.25 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9212698 2023.11.25 ŚL
pospolity kos, Turdus merula 1 9212697 2023.11.25 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9212699 2023.11.25 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9212696 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9212695 2023.11.25 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 45 9212694 2023.11.25 ŚL
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 9212688 2023.11.25 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9212690 2023.11.25 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9212689 2023.11.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 9212693 2023.11.25 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9212691 2023.11.25 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9212692 2023.11.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9212687 2023.11.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9212685 2023.11.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9212686 2023.11.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9212684 2023.11.25 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9204687 2023.11.20 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9198679 2023.11.19 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9198678 2023.11.19 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9198677 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9198676 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9198671 2023.11.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9198675 2023.11.19 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9198674 2023.11.19 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9198672 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9198670 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9198673 2023.11.19 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9198669 2023.11.19 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9197551 2023.11.19 ŚL
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9197550 2023.11.19 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9197549 2023.11.19 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9197547 2023.11.19 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9197545 2023.11.19 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9197546 2023.11.19 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9197544 2023.11.19 ŚL
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9197552 2023.11.19 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9197541 2023.11.19 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9197543 2023.11.19 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 9197548 2023.11.19 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9197539 2023.11.19 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 9197540 2023.11.19 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9197542 2023.11.19 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9194273 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9194275 2023.11.18 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 9194274 2023.11.18 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9194272 2023.11.18 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9194271 2023.11.18 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9194268 2023.11.18 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 9194267 2023.11.18 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9194265 2023.11.18 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9194270 2023.11.18 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9194264 2023.11.18 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9194269 2023.11.18 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 9194266 2023.11.18 ŚL
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9194262 2023.11.18 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 9194263 2023.11.18 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 9194261 2023.11.18 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9194260 2023.11.18 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9194259 2023.11.18 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 9194258 2023.11.18 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9194255 2023.11.18 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9194256 2023.11.18 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9192704 2023.11.17 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9194712 2023.11.16 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9180258 2023.11.12 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 14 9180255 2023.11.12 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9180256 2023.11.12 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 60 9180257 2023.11.12 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9180253 2023.11.12 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9180254 2023.11.12 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9180194 2023.11.12 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9180189 2023.11.12 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 9180191 2023.11.12 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 9180193 2023.11.12 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9180192 2023.11.12 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9180190 2023.11.12 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9180250 2023.11.12 ŚL
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9180195 2023.11.12 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9177247 2023.11.12 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9178767 2023.11.12 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9178766 2023.11.12 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 9177246 2023.11.12 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 9178765 2023.11.12 ŚL
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer 1 9177245 2023.11.12 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 9 9183336 2023.11.12 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9183338 2023.11.12 ŚL
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9183339 2023.11.12 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9175378 2023.11.11 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9174494 2023.11.11 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9175047 2023.11.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9175048 2023.11.11 ŚL
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9175478 2023.11.11 ŚL
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 9174503 2023.11.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9174493 2023.11.11 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9174495 2023.11.11 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9174504 2023.11.11 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 500 9175674 2023.11.11 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9174492 2023.11.11 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9174371 2023.11.11 ŚL
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 9174370 2023.11.11 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9174369 2023.11.11 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9170726 2023.11.10 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9170727 2023.11.10 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9169679 2023.11.09 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9161617 2023.11.07 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9161615 2023.11.07 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9161616 2023.11.07 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9162429 2023.11.06 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9162448 2023.11.06 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9158037 2023.11.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9158038 2023.11.05 ŚL
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9158036 2023.11.05 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9158034 2023.11.05 ŚL
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9158035 2023.11.05 ŚL
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 9158032 2023.11.05 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 13 9158033 2023.11.05 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9155240 2023.11.05 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9155241 2023.11.05 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9155243 2023.11.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9155239 2023.11.05 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9155242 2023.11.05 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9155238 2023.11.05 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 9155236 2023.11.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 7 9155237 2023.11.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9155234 2023.11.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9155235 2023.11.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9155232 2023.11.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9155233 2023.11.05 ŚL
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9154577 2023.11.05 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9154353 2023.11.05 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9149688 2023.11.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9149689 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9149684 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9149686 2023.11.04 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9149687 2023.11.04 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9149685 2023.11.04 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 9149683 2023.11.04 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9149682 2023.11.04 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9149679 2023.11.04 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9149681 2023.11.04 ŚL
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 1 9149680 2023.11.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9149677 2023.11.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9149676 2023.11.04 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9149678 2023.11.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9149675 2023.11.04 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9159408 2023.11.04 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9141215 2023.11.01 ŚL
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9141216 2023.11.01 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9141214 2023.11.01 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9141212 2023.11.01 ŚL
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 9140528 2023.11.01 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 12 9140527 2023.11.01 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140525 2023.11.01 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9140524 2023.11.01 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9140523 2023.11.01 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9140522 2023.11.01 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9140521 2023.11.01 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9140520 2023.11.01 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9140519 2023.11.01 ŚL
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9136921 2023.10.30 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9131006 2023.10.29 ŚL
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9131012 2023.10.29 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 3 9131003 2023.10.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9130997 2023.10.29 ŚL
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9131004 2023.10.29 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9131005 2023.10.29 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9131013 2023.10.29 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9131014 2023.10.29 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9130998 2023.10.29 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 9131002 2023.10.29 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9131000 2023.10.29 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9130993 2023.10.29 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9130991 2023.10.29 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9130992 2023.10.29 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9130994 2023.10.29 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9130999 2023.10.29 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9130996 2023.10.29 ŚL
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 9131001 2023.10.29 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9130995 2023.10.29 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9131016 2023.10.29 ŚL
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 9126489 2023.10.28 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9126488 2023.10.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9126487 2023.10.28 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9126049 2023.10.28 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9126048 2023.10.28 ŚL
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9125183 2023.10.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9125182 2023.10.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 200 9125181 2023.10.28 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 9125180 2023.10.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 9125179 2023.10.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9125178 2023.10.28 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9124596 2023.10.28 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9124595 2023.10.28 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9124594 2023.10.28 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9124591 2023.10.28 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 2 9124590 2023.10.28 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9124593 2023.10.28 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 9124592 2023.10.28 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9131028 2023.10.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9120766 2023.10.26 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9120767 2023.10.26 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9120768 2023.10.26 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9120765 2023.10.26 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 40 9120764 2023.10.26 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9120763 2023.10.26 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 9117983 2023.10.25 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9113440 2023.10.23 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9113437 2023.10.23 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9113439 2023.10.23 ŚL
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 9113438 2023.10.23 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9113436 2023.10.23 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9113435 2023.10.23 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9113434 2023.10.23 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9113441 2023.10.23 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9113432 2023.10.23 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9113433 2023.10.23 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9105750 2023.10.21 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9105749 2023.10.21 MP
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9105748 2023.10.21 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9104952 2023.10.21 ŚL
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9104950 2023.10.21 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9104951 2023.10.21 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9103173 2023.10.21 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9103172 2023.10.21 ŚL
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9103171 2023.10.21 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9086557 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 9086558 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9086555 2023.10.15 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9086556 2023.10.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9086560 2023.10.15 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 70 9086559 2023.10.15 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9085652 2023.10.15 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 9085650 2023.10.15 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9085651 2023.10.15 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9085649 2023.10.15 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 9085648 2023.10.15 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9085653 2023.10.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9085647 2023.10.15 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9084839 2023.10.15 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9084838 2023.10.15 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9084835 2023.10.15 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9084836 2023.10.15 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9084834 2023.10.15 ŚL
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084833 2023.10.15 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9084831 2023.10.15 ŚL
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 9084832 2023.10.15 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9084830 2023.10.15 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9084829 2023.10.15 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 9084828 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 47 9084827 2023.10.15 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 74 9084826 2023.10.15 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9084655 2023.10.15 ŚL
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9084436 2023.10.15 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9080113 2023.10.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9080061 2023.10.14 ŚL
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9080060 2023.10.14 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9080042 2023.10.14 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9080043 2023.10.14 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9078649 2023.10.14 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9078648 2023.10.14 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 25 9078647 2023.10.14 ŚL
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9078577 2023.10.14 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9078576 2023.10.14 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9069821 2023.10.11 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 9069819 2023.10.11 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9069820 2023.10.11 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9069818 2023.10.11 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 9069822 2023.10.11 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9054824 2023.10.08 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9054823 2023.10.08 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9054083 2023.10.08 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9054031 2023.10.08 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9051314 2023.10.07 MP
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9051315 2023.10.07 MP
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9051300 2023.10.07 MP
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9051047 2023.10.07 MP
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9051046 2023.10.07 MP
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9051045 2023.10.07 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9051044 2023.10.07 MP
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9051043 2023.10.07 MP
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9051042 2023.10.07 MP
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9051041 2023.10.07 MP
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9051040 2023.10.07 MP
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9051039 2023.10.07 MP
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9051038 2023.10.07 MP
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9051037 2023.10.07 MP
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9051036 2023.10.07 MP
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9051035 2023.10.07 MP
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9051034 2023.10.07 MP
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 9051033 2023.10.07 MP
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9048287 2023.10.06 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9048280 2023.10.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9048172 2023.10.06 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9048173 2023.10.06 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 9048171 2023.10.06 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9048174 2023.10.06 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9048169 2023.10.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9048168 2023.10.06 ŚL
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 9048170 2023.10.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 9048167 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9047841 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9047840 2023.10.06 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9047838 2023.10.06 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9047195 2023.10.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9047194 2023.10.06 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 9047193 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9047190 2023.10.06 ŚL
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9047070 2023.10.06 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 9047062 2023.10.06 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9047024 2023.10.06 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9047025 2023.10.06 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9047023 2023.10.06 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9047022 2023.10.06 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9047018 2023.10.06 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9047019 2023.10.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9047020 2023.10.06 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9047021 2023.10.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 128 9047017 2023.10.06 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 9 9047015 2023.10.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9047016 2023.10.06 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9044291 2023.10.05 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9044292 2023.10.05 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9044290 2023.10.05 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9044289 2023.10.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9044288 2023.10.05 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 5 9044287 2023.10.05 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9044286 2023.10.05 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9044165 2023.10.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9044164 2023.10.05 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9044163 2023.10.05 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9042205 2023.10.04 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9042206 2023.10.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9042204 2023.10.04 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9042202 2023.10.04 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9042207 2023.10.04 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9042208 2023.10.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9042203 2023.10.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9042201 2023.10.04 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9042180 2023.10.04 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9041333 2023.10.04 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9041332 2023.10.04 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9041331 2023.10.04 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9041329 2023.10.04 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9041330 2023.10.04 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 9041328 2023.10.04 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9041181 2023.10.04 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9041180 2023.10.04 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 9041179 2023.10.04 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9041178 2023.10.04 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9041073 2023.10.04 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9038837 2023.10.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9038834 2023.10.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9038838 2023.10.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9038836 2023.10.03 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9038835 2023.10.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9038833 2023.10.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9038125 2023.10.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9038124 2023.10.03 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9038126 2023.10.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9038123 2023.10.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9038122 2023.10.03 ŚL
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9038127 2023.10.03 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9038121 2023.10.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9038120 2023.10.03 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 9037776 2023.10.03 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9037765 2023.10.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9037766 2023.10.03 ŚL
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 9037767 2023.10.03 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 9037764 2023.10.03 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 9037763 2023.10.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9037762 2023.10.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9037761 2023.10.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9037759 2023.10.03 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9037760 2023.10.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9037758 2023.10.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9037757 2023.10.03 ŚL
pospolity żuraw, Grus grus 3 9030137 2023.10.01 MZ
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9030124 2023.10.01 MZ
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9030123 2023.10.01 MZ
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 9029665 2023.10.01 WM
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 9028969 2023.10.01 WM
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9028125 2023.10.01 WM
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9028207 2023.10.01 PM
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9028208 2023.10.01 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9028217 2023.10.01 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9028218 2023.10.01 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 9028219 2023.10.01 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9028209 2023.10.01 PM
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 9028205 2023.10.01 PM
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 9028211 2023.10.01 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9028210 2023.10.01 PM
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9028206 2023.10.01 PM
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 9028213 2023.10.01 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 9028215 2023.10.01 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9028212 2023.10.01 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9028214 2023.10.01 PM
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 25 9028216 2023.10.01 PM
pospolity żuraw, Grus grus 1 9026292 2023.10.01 PM
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9026289 2023.10.01 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9026288 2023.10.01 PM
pospolity kos, Turdus merula 1 9026287 2023.10.01 PM
pospolity sroka, Pica pica 1 9026294 2023.10.01 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9026291 2023.10.01 PM
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9026286 2023.10.01 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9026290 2023.10.01 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9026293 2023.10.01 PM
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9024998 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9025002 2023.09.30 PM
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 9025003 2023.09.30 PM
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9025000 2023.09.30 PM
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9025001 2023.09.30 PM
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9025005 2023.09.30 PM
pospolity kawka, Corvus monedula 30 9025004 2023.09.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9024999 2023.09.30 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9024996 2023.09.30 PM
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9024995 2023.09.30 PM
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9024997 2023.09.30 PM
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9023212 2023.09.30 PM
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9024994 2023.09.30 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9022536 2023.09.30 PM
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9022535 2023.09.30 PM
pospolity kruk, Corvus corax 1 9022537 2023.09.30 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9022534 2023.09.30 PM
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9022532 2023.09.30 PM
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9022533 2023.09.30 PM
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9020648 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9019928 2023.09.29 PM
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9019927 2023.09.29 PM
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9019925 2023.09.29 PM
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9019930 2023.09.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 30 9019926 2023.09.29 PM
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 9019923 2023.09.29 PM
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9019922 2023.09.29 PM
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 9019924 2023.09.29 PM
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 9019921 2023.09.29 MB
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9019881 2023.09.29 MB
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 10 9019920 2023.09.29 MB
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 9024993 2023.09.29 PM
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 9024992 2023.09.29 PM
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9019879 2023.09.29 MB
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9019878 2023.09.29 MB
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 9019876 2023.09.29 MB
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9019880 2023.09.29 MB
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9019877 2023.09.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 9019918 2023.09.29 MB
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 15 9019919 2023.09.29 MB
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9024991 2023.09.29 PM
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 9019936 2023.09.29 MB
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9019971 2023.09.29 MB
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9019973 2023.09.29 MB
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9019974 2023.09.29 MB
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9019970 2023.09.29 MB
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 40 9019972 2023.09.29 MB
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9019938 2023.09.29 MB
pospolity gęgawa, Anser anser 1 9019931 2023.09.29 MB
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 9019932 2023.09.29 MB
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9019978 2023.09.29 MB
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9019977 2023.09.29 MB
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9019935 2023.09.29 MB
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9019933 2023.09.29 MB
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 9019934 2023.09.29 MB
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9019937 2023.09.29 MB
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9019975 2023.09.29 MB
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9019976 2023.09.29 MB
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 9019979 2023.09.29 MB
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9018325 2023.09.29 PM
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9018229 2023.09.29 PM
pospolity bogatka, Parus major 1 9018228 2023.09.29 PM
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9018226 2023.09.29 PM
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9018227 2023.09.29 PM
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9018225 2023.09.29 PM
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9016964 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016959 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016609 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016547 2023.09.28 PM
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9016532 2023.09.28 PM
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9016487 2023.09.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015896 2023.09.28 KP
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9015489 2023.09.28 ŁD
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9012458 2023.09.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 9012457 2023.09.27 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9012455 2023.09.27 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9012456 2023.09.27 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9010012 2023.09.26 MP
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9010013 2023.09.26 MP
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9010014 2023.09.26 MP
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9009970 2023.09.26 MP
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 9009892 2023.09.26 MP
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9009891 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9009890 2023.09.26 MP
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9009648 2023.09.26 MP
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 9009647 2023.09.26 MP
pospolity kruk, Corvus corax 3 9009645 2023.09.26 MP
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9009646 2023.09.26 MP
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9009643 2023.09.26 MP
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 9009644 2023.09.26 MP
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9009202 2023.09.26 ŚK
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9009121 2023.09.26 ŚK
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 9009120 2023.09.26 ŚK
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 9008990 2023.09.26 ŚK
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 9008988 2023.09.26 ŚK
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9008989 2023.09.26 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9008985 2023.09.26 ŚK
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9008986 2023.09.26 ŚK
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 9008987 2023.09.26 ŚK
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 9008984 2023.09.26 ŚK
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 9008983 2023.09.26 ŚK
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 16 9008982 2023.09.26 ŚK
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 9008981 2023.09.26 ŚK
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 9008980 2023.09.26 ŚK
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 9008979 2023.09.26 ŚK
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 9008978 2023.09.26 ŚK
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 9008976 2023.09.26 ŚK
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 88 9008977 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 9008975 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 9008974 2023.09.26 ŚK
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9008736 2023.09.26 ŚK
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9008734 2023.09.26 ŚK
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9008735 2023.09.26 ŚK
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9008733 2023.09.26 ŚK
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9008730 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9008683 2023.09.26 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9008680 2023.09.26 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9008682 2023.09.26 ŚK
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 9008679 2023.09.26 ŚK
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 9008681 2023.09.26 ŚK
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9008678 2023.09.26 ŚK
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 9008677 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9008676 2023.09.26 ŚK
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9008674 2023.09.26 ŚK
pospolity łyska, Fulica atra 1 9008675 2023.09.26 ŚK
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9008673 2023.09.26 ŚK
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 9008672 2023.09.26 ŚK
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9006177 2023.09.25 ŚL
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9006178 2023.09.25 ŚL
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9006173 2023.09.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9005947 2023.09.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 9005949 2023.09.25 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9005946 2023.09.25 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 27 9005948 2023.09.25 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 53 9005945 2023.09.25 ŚL
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 9005559 2023.09.25 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9005558 2023.09.25 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9005557 2023.09.25 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9005556 2023.09.25 ŚL
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 9005555 2023.09.25 ŚL
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9005554 2023.09.25 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 9005553 2023.09.25 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 9005552 2023.09.25 ŚL
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 9005551 2023.09.25 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 9005560 2023.09.25 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9005550 2023.09.25 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9005312 2023.09.25 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9005311 2023.09.25 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 200 9005310 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 57 9005309 2023.09.25 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9005307 2023.09.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 9005308 2023.09.25 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9005242 2023.09.25 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9001107 2023.09.24 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9000895 2023.09.24 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 9000896 2023.09.24 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9000287 2023.09.24 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9000286 2023.09.24 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 9000285 2023.09.24 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9000283 2023.09.24 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9000284 2023.09.24 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8989388 2023.09.21 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8989389 2023.09.21 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8989386 2023.09.21 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8989387 2023.09.21 ŚL
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 8989336 2023.09.21 ŚL
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 8973943 2023.09.17 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8973947 2023.09.17 ŚL
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8973950 2023.09.17 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 10 8973948 2023.09.17 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 8973951 2023.09.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8973946 2023.09.17 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8973944 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8973891 2023.09.17 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8973890 2023.09.17 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8973889 2023.09.17 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8973892 2023.09.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8973953 2023.09.17 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 2 8973952 2023.09.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8973941 2023.09.17 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 8973940 2023.09.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8973939 2023.09.17 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8973942 2023.09.17 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8973895 2023.09.17 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8973936 2023.09.17 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8973919 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8973894 2023.09.17 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 8973893 2023.09.17 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8973938 2023.09.17 ŚL
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 8973949 2023.09.17 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8973937 2023.09.17 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 8971836 2023.09.17 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8969339 2023.09.16 ŚL
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8969338 2023.09.16 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8969340 2023.09.16 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8969337 2023.09.16 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8969336 2023.09.16 ŚL
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 8968387 2023.09.16 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8968388 2023.09.16 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 8968385 2023.09.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8968386 2023.09.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8968384 2023.09.16 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 8968383 2023.09.16 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8968382 2023.09.16 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8968380 2023.09.16 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8968381 2023.09.16 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8968379 2023.09.16 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 8968375 2023.09.16 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8968378 2023.09.16 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8968376 2023.09.16 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8968377 2023.09.16 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8968374 2023.09.16 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8968373 2023.09.16 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8956615 2023.09.11 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8957400 2023.09.11 ŚL
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8956613 2023.09.11 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8956562 2023.09.11 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8957380 2023.09.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8957378 2023.09.11 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8957379 2023.09.11 ŚL
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8955846 2023.09.11 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8954526 2023.09.11 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8952150 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8952131 2023.09.10 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8952129 2023.09.10 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8952132 2023.09.10 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 8952130 2023.09.10 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8950527 2023.09.10 ŚL
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8950522 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8950521 2023.09.10 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 5 8950268 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8950269 2023.09.10 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8950070 2023.09.10 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8950068 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8950066 2023.09.10 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8950067 2023.09.10 ŚL
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8950069 2023.09.10 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8949702 2023.09.10 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 8949670 2023.09.10 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8949660 2023.09.10 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8949652 2023.09.10 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8949651 2023.09.10 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8949648 2023.09.10 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 8949650 2023.09.10 ŚL
pospolity gęgawa, Anser anser 32 8949649 2023.09.10 ŚL
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8949632 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8949633 2023.09.10 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8949630 2023.09.10 ŚL
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 8949631 2023.09.10 ŚL
pospolity sroka, Pica pica 1 8948914 2023.09.10 ŚL
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 8948913 2023.09.10 ŚL
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8948912 2023.09.10 ŚL
pospolity bogatka, Parus major 1 8948908 2023.09.10 ŚL
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8948911 2023.09.10 ŚL
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8948909 2023.09.10 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8948907 2023.09.10 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8948910 2023.09.10 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8936623 2023.09.06 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8936624 2023.09.06 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8936622 2023.09.06 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8936621 2023.09.06 ŚL
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 8936620 2023.09.06 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8936618 2023.09.06 ŚL
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 8936619 2023.09.06 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8936617 2023.09.06 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8936616 2023.09.06 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8936615 2023.09.06 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8934124 2023.09.05 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8934122 2023.09.05 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8934137 2023.09.05 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8934121 2023.09.05 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8934120 2023.09.05 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8934119 2023.09.05 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8934123 2023.09.05 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8934116 2023.09.05 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8934115 2023.09.05 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8934117 2023.09.05 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8934118 2023.09.05 ŚL
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8932187 2023.09.05 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8926407 2023.09.03 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8926245 2023.09.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 52 8926244 2023.09.03 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8926246 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 6 8926247 2023.09.03 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8926243 2023.09.03 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8926242 2023.09.03 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8925989 2023.09.03 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8925818 2023.09.03 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8925671 2023.09.03 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8925662 2023.09.03 ŚL
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8925657 2023.09.03 ŚL
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8925653 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8925640 2023.09.03 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8925655 2023.09.03 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8925633 2023.09.03 ŚL
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 8925666 2023.09.03 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8925668 2023.09.03 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8925664 2023.09.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 3 8925716 2023.09.03 ŚL
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8925717 2023.09.03 ŚL
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8925718 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8925693 2023.09.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 8925695 2023.09.03 ŚL
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 8925694 2023.09.03 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8925677 2023.09.03 ŚL
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8925678 2023.09.03 ŚL
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8925682 2023.09.03 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8925692 2023.09.03 ŚL
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8925681 2023.09.03 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8925676 2023.09.03 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8925691 2023.09.03 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 8922019 2023.09.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 8919936 2023.09.02 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 8919931 2023.09.02 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8919933 2023.09.02 ŚL
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8919930 2023.09.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8919935 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8919929 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 8919928 2023.09.02 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8919932 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8919934 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8919927 2023.09.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919926 2023.09.02 ŚL
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8919240 2023.09.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8919241 2023.09.02 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8919238 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8919235 2023.09.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8919236 2023.09.02 ŚL
pospolity kruk, Corvus corax 1 8919239 2023.09.02 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8919234 2023.09.02 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8919233 2023.09.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8919237 2023.09.02 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8919229 2023.09.02 ŚL
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8919228 2023.09.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8919232 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8919227 2023.09.02 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8919231 2023.09.02 ŚL
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 8919230 2023.09.02 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 8919225 2023.09.02 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8919224 2023.09.02 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8919226 2023.09.02 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8918767 2023.09.02 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8918768 2023.09.02 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8918766 2023.09.02 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8918765 2023.09.02 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8918769 2023.09.02 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8918764 2023.09.02 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8918771 2023.09.02 ŚL
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8918763 2023.09.02 ŚL
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8918762 2023.09.02 ŚL
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8916719 2023.09.01 ŚL
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8916720 2023.09.01 ŚL
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8916716 2023.09.01 ŚL
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8916715 2023.09.01 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8916714 2023.09.01 ŚL
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8916717 2023.09.01 ŚL
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8916713 2023.09.01 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8916718 2023.09.01 ŚL
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8916712 2023.09.01 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8912789 2023.08.31 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8912787 2023.08.31 ŚL
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8912786 2023.08.31 ŚL
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8912788 2023.08.31 ŚL
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8909834 2023.08.30 ŚL
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 8909833 2023.08.30 ŚL
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8909829 2023.08.30 ŚL
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8909835 2023.08.30 ŚL
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 8909832 2023.08.30 ŚL
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 8909830 2023.08.30 ŚL
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8909831 2023.08.30 ŚL
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8909826 2023.08.30 ŚL
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8909828 2023.08.30 ŚL
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 8909825 2023.08.30 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8909827 2023.08.30 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8909824 2023.08.30 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 8899252 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8899251 2023.08.27 ŚL
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 8899253 2023.08.27 ŚL
pospolity czajka, Vanellus vanellus 22 8898892 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8898382 2023.08.27 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8898381 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8898380 2023.08.27 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 8898383 2023.08.27 ŚK
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8897945 2023.08.27 ŚK
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8897943 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 8897944 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897942 2023.08.27 ŚK
pospolity kruk, Corvus corax 3 8897724 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8897723 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8897722 2023.08.27 ŚK
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8897720 2023.08.27 ŚK
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8897718 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 8897717 2023.08.27 ŚK
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8897721 2023.08.27 ŚK
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 8897716 2023.08.27 ŚK
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 8897719 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897295 2023.08.27 ŚK
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8897294 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897280 2023.08.27 ŚK
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8897217 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8897216 2023.08.27 ŚK
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8897213 2023.08.27 ŚK
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8897212 2023.08.27 ŚK
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8894221 2023.08.26 ŚL
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 8894220 2023.08.26 ŚL
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 8894219 2023.08.26 ŚL
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8894217 2023.08.26 ŚL
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 8894218 2023.08.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8894216 2023.08.26 ŚL
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8894215 2023.08.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8894214 2023.08.26 ŚL
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8894213 2023.08.26 ŚL
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8894021 2023.08.26 ŚL
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8894020 2023.08.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 8894022 2023.08.26 ŚL
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8894019 2023.08.26 ŚL
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8893980 2023.08.26 ŚL
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8893981 2023.08.26 ŚL
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8893977 2023.08.26 ŚL
pospolity łyska, Fulica atra 1 8893979 2023.08.26 ŚL
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 8893978 2023.08.26 ŚL