Pełna lista obserwacji drużyny

Dąbrowski Team : Alicja Dąbrowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6391605 2022.01.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6391602 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6391603 2022.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6391604 2022.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6390247 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6390142 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6390143 2022.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6390141 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6390140 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6389979 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6389921 2022.01.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6389919 2022.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6389918 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6389916 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6389917 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6389920 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6389915 2022.01.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6389619 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6389444 2022.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6389380 2022.01.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6392294 2022.01.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6392293 2022.01.22 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6381607 2022.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6375652 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6375653 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6375650 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6375651 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6375647 2022.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6375648 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6375649 2022.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6375646 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6375645 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6375644 2022.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6375643 2022.01.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6372828 2022.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6372829 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6356354 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6352243 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6352244 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6352241 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6352240 2022.01.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6352242 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6352239 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6352238 2022.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6352237 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6352236 2022.01.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6341384 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6341383 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6336063 2022.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6336062 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6336055 2022.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6336056 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6336052 2022.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6336051 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6336053 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6336054 2022.01.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6336050 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6336049 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6336047 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6336048 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6336046 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6336045 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6335041 2022.01.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6335040 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6335039 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6335038 2022.01.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 6335037 2022.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6333972 2022.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6333918 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6336968 2022.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6336971 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6336970 2022.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6336969 2022.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6327044 2022.01.02 mapa