Pełna lista obserwacji drużyny

Plectrophenax nivalis : Mikołaj Stasiak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7478160 2022.10.03 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 700 7435982 2022.09.22 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7425334 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425335 2022.09.17 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7425336 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 7425337 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7425338 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7425339 2022.09.17 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7425340 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 7425341 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7425342 2022.09.17 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7425343 2022.09.17 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7425344 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7425345 2022.09.17 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7425346 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 7425347 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7425348 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 7425349 2022.09.17 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7425350 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7425351 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 7425352 2022.09.17 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7425353 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7425354 2022.09.17 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7425355 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 7425356 2022.09.17 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7425357 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425358 2022.09.17 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7425359 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7425360 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7425361 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7425362 2022.09.17 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7425363 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7425364 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7425365 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7425367 2022.09.17 LB mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 26 7425368 2022.09.17 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7425369 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7425370 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425371 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7425372 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7425373 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7425374 2022.09.17 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7425375 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7425376 2022.09.17 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7425377 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7425378 2022.09.17 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7425379 2022.09.17 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7425380 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7425381 2022.09.17 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7425382 2022.09.17 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7425383 2022.09.17 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7425384 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7425385 2022.09.17 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7425386 2022.09.17 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7425387 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7425388 2022.09.17 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7425389 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 20 7425413 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7425414 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7426657 2022.09.17 LB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7426658 2022.09.17 LB mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 7371822 2022.08.31 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7374090 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7374091 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7374092 2022.08.27 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7374093 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7374094 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7374095 2022.08.27 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7374096 2022.08.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7374097 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7374098 2022.08.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7374099 2022.08.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7374100 2022.08.27 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7374101 2022.08.27 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 7374102 2022.08.27 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7374103 2022.08.27 LB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7374104 2022.08.27 LB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7374105 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7374106 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 7374107 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7374108 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7374109 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7374110 2022.08.27 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7374111 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 7374112 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7374113 2022.08.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7374114 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7374115 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7374116 2022.08.27 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7374117 2022.08.27 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7374118 2022.08.27 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7374119 2022.08.27 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7374120 2022.08.27 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7374121 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 7374122 2022.08.27 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7374123 2022.08.27 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7374124 2022.08.27 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7374125 2022.08.27 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7374126 2022.08.27 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7374127 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7374128 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7374129 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7374130 2022.08.27 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7374131 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7374132 2022.08.27 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7374133 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7374134 2022.08.27 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7374135 2022.08.27 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7374136 2022.08.27 LB mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7374137 2022.08.27 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7374138 2022.08.27 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7374139 2022.08.27 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7374140 2022.08.27 LB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7348450 2022.08.24 PK mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 4 7348740 2022.08.24 PK mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 7347586 2022.08.23 PK mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7347588 2022.08.23 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7331412 2022.08.18 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7331413 2022.08.18 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7331414 2022.08.18 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7331415 2022.08.18 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7331416 2022.08.18 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7331417 2022.08.18 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7331418 2022.08.18 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7331419 2022.08.18 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7331420 2022.08.18 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 7331421 2022.08.18 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7331422 2022.08.18 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7331423 2022.08.18 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7314913 2022.08.13 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7314914 2022.08.13 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7314915 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7314916 2022.08.13 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7314917 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7314918 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7314919 2022.08.13 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 7314920 2022.08.13 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7314921 2022.08.13 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7314922 2022.08.13 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7314923 2022.08.13 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7314924 2022.08.13 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7314925 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7314926 2022.08.13 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 7314927 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7314928 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 7314929 2022.08.13 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7314930 2022.08.13 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7314931 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7314932 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7314933 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7314934 2022.08.13 MB mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7314935 2022.08.13 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7314936 2022.08.13 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 7314937 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 7314938 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7314939 2022.08.13 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 7314940 2022.08.13 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7314941 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 7 7314942 2022.08.13 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 7314943 2022.08.13 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7314944 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 7314945 2022.08.13 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7314946 2022.08.13 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 7314947 2022.08.13 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7314948 2022.08.13 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7314949 2022.08.13 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7314950 2022.08.13 MB mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 4 7314951 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7314952 2022.08.13 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7314953 2022.08.13 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 7314954 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 7314955 2022.08.13 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 7314956 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7314957 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7314958 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7314959 2022.08.13 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7314960 2022.08.13 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 7314961 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 7314962 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7314963 2022.08.13 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 8 7314964 2022.08.13 MB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7314965 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 7314966 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7314967 2022.08.13 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 7314968 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7314969 2022.08.13 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 7314970 2022.08.13 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7314971 2022.08.13 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7314972 2022.08.13 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7314973 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7314974 2022.08.13 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7314975 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7314976 2022.08.13 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 7314977 2022.08.13 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7314978 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7314979 2022.08.13 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7314980 2022.08.13 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7314981 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 7314982 2022.08.13 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 7314983 2022.08.13 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7314984 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 7314985 2022.08.13 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7314986 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7314987 2022.08.13 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7333253 2022.08.13 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7310617 2022.08.12 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7310618 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 7310619 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 7310620 2022.08.12 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7310621 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7310622 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 7310623 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 7310624 2022.08.12 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 7310625 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7310626 2022.08.12 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7310627 2022.08.12 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7310628 2022.08.12 MB mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 7310629 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7310630 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7310631 2022.08.12 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 7310632 2022.08.12 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 7310633 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7310634 2022.08.12 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7310635 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 7310636 2022.08.12 MB mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 7310637 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 7310638 2022.08.12 MB mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 7310639 2022.08.12 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7310640 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 7310641 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7310642 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7310643 2022.08.12 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7310644 2022.08.12 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 40 7310645 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 7310646 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7310647 2022.08.12 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 7310648 2022.08.12 MB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7310649 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 7310650 2022.08.12 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7310651 2022.08.12 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 7310652 2022.08.12 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 7310653 2022.08.12 MB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7310654 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7310655 2022.08.12 MB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7310656 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7310657 2022.08.12 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7310658 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7310659 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 6 7310660 2022.08.12 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7310661 2022.08.12 MB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7310662 2022.08.12 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7310663 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7310664 2022.08.12 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 7310665 2022.08.12 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 7312149 2022.08.12 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 20 7312150 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7312151 2022.08.12 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7312152 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 7312153 2022.08.12 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 7312154 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 7312155 2022.08.12 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7312156 2022.08.12 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 7312157 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7312158 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7312159 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7312160 2022.08.12 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 7312161 2022.08.12 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7312162 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7312163 2022.08.12 MB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7312164 2022.08.12 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7312165 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7312166 2022.08.12 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 7312167 2022.08.12 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7312168 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7312169 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7312170 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7312171 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7312172 2022.08.12 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7312173 2022.08.12 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7312174 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7312175 2022.08.12 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7312176 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7312177 2022.08.12 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7312178 2022.08.12 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7312179 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7312180 2022.08.12 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7312181 2022.08.12 MB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7312182 2022.08.12 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7309453 2022.08.11 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 7309454 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 7309455 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7309456 2022.08.11 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7309457 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7309458 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 7309459 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 7309460 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 7309461 2022.08.11 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 7309462 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7309463 2022.08.11 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 7309464 2022.08.11 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 7309465 2022.08.11 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7309466 2022.08.11 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 7309467 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 20 7309468 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7309469 2022.08.11 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7309470 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7309471 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7309472 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 7309473 2022.08.11 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 7309474 2022.08.11 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 30 7309475 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 7309476 2022.08.11 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7309477 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7309478 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 7309479 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 7309480 2022.08.11 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 7309481 2022.08.11 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7309482 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 7309483 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7309484 2022.08.11 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 7309485 2022.08.11 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7309486 2022.08.11 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7309487 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7309488 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7309489 2022.08.11 MB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7309490 2022.08.11 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7309491 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7309492 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7309493 2022.08.11 MB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7309494 2022.08.11 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7309495 2022.08.11 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7309496 2022.08.11 MB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7309497 2022.08.11 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 7309498 2022.08.11 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 7307515 2022.08.10 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 7307516 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 7307517 2022.08.10 MB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7307518 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7307519 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7307520 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7307521 2022.08.10 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 7307522 2022.08.10 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 7307523 2022.08.10 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7307524 2022.08.10 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7307525 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 7307526 2022.08.10 MB mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7307527 2022.08.10 MB mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7307528 2022.08.10 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7307529 2022.08.10 MB mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7307530 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 7307532 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7307533 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7307534 2022.08.10 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 7307535 2022.08.10 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 50 7307536 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4000 7307537 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7307538 2022.08.10 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 7307539 2022.08.10 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 7307540 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 7307541 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7307542 2022.08.10 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 7307543 2022.08.10 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 7307544 2022.08.10 MB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7307545 2022.08.10 MB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7307546 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 7307547 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7307548 2022.08.10 MB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7307549 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7307550 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7307551 2022.08.10 MB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7307552 2022.08.10 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7307553 2022.08.10 MB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 7307554 2022.08.10 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 7307555 2022.08.10 MB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7307556 2022.08.10 MB mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 7307557 2022.08.10 MB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7288616 2022.08.05 PK mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7288619 2022.08.05 PK mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7284523 2022.08.03 LB mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 7260687 2022.07.25 LB mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7251608 2022.07.22 MZ mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 7251609 2022.07.22 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 7245127 2022.07.20 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7245128 2022.07.20 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7245129 2022.07.20 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7245130 2022.07.20 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 7245131 2022.07.20 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 7245132 2022.07.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7245133 2022.07.20 MZ mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7245134 2022.07.20 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7245135 2022.07.20 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 7245136 2022.07.20 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7245576 2022.07.20 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7245591 2022.07.20 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7218192 2022.07.11 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7218193 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7218194 2022.07.11 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7218195 2022.07.11 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7218196 2022.07.11 LB mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 7218197 2022.07.11 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7218198 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7218199 2022.07.11 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7218200 2022.07.11 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7218201 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7218202 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7218203 2022.07.11 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7218204 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7218205 2022.07.11 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7218206 2022.07.11 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218207 2022.07.11 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7218208 2022.07.11 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7218209 2022.07.11 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7218210 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 7218211 2022.07.11 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 7218212 2022.07.11 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7218213 2022.07.11 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7218214 2022.07.11 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7218215 2022.07.11 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7218216 2022.07.11 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 7218217 2022.07.11 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7218218 2022.07.11 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7218219 2022.07.11 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7218220 2022.07.11 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7217110 2022.07.10 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7217111 2022.07.10 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7217112 2022.07.10 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7217903 2022.07.10 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 7174081 2022.06.29 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7174082 2022.06.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7174083 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 7174084 2022.06.29 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7174085 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7174086 2022.06.29 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7174087 2022.06.29 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7174088 2022.06.29 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 7174089 2022.06.29 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 7174090 2022.06.29 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7174091 2022.06.29 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7169953 2022.06.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7169954 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7169955 2022.06.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7169956 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7169957 2022.06.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7169958 2022.06.27 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7169959 2022.06.27 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7169960 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7169961 2022.06.27 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7169962 2022.06.27 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7169963 2022.06.27 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7169964 2022.06.27 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7169965 2022.06.27 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7169966 2022.06.27 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7169967 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7169968 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7169969 2022.06.27 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7169970 2022.06.27 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7169971 2022.06.27 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7169972 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7169973 2022.06.27 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7169974 2022.06.27 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7169975 2022.06.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7169976 2022.06.27 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7169977 2022.06.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7169978 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7169979 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7169980 2022.06.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7169981 2022.06.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7169982 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7169983 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7169984 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7169985 2022.06.27 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7169986 2022.06.27 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 7169987 2022.06.27 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7169988 2022.06.27 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7169989 2022.06.27 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7169990 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7169991 2022.06.27 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7169992 2022.06.27 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7169993 2022.06.27 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7169913 2022.06.26 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7169914 2022.06.26 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7169915 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 7169916 2022.06.26 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 7169917 2022.06.26 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7169918 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7169919 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7169920 2022.06.26 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 24 7169921 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7169922 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 7169923 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7169924 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7169925 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7169926 2022.06.26 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 7169927 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7169928 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 7169929 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 40 7169930 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 7169931 2022.06.26 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7169932 2022.06.26 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 7169933 2022.06.26 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7169934 2022.06.26 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7169935 2022.06.26 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7169936 2022.06.26 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7169937 2022.06.26 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7169938 2022.06.26 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7169939 2022.06.26 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7169940 2022.06.26 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7169941 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7169942 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7169943 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 7169944 2022.06.26 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7169945 2022.06.26 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7169946 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7169947 2022.06.26 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7169948 2022.06.26 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 7169949 2022.06.26 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 7169950 2022.06.26 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7169951 2022.06.26 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7169952 2022.06.26 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7114067 2022.06.15 PM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7114068 2022.06.15 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7114069 2022.06.15 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7114070 2022.06.15 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7114124 2022.06.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7114127 2022.06.15 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 7114968 2022.06.15 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 7114969 2022.06.15 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 7114970 2022.06.15 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7114971 2022.06.15 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7114972 2022.06.15 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7114973 2022.06.15 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7114988 2022.06.15 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7115050 2022.06.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7115362 2022.06.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7115626 2022.06.15 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7111019 2022.06.14 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7110231 2022.06.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7110442 2022.06.14 PM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7110715 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 7110999 2022.06.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7111000 2022.06.14 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7111001 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7111002 2022.06.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7111003 2022.06.14 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 7111004 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7111439 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7111440 2022.06.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7111441 2022.06.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7111442 2022.06.14 PM mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7111443 2022.06.14 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7111444 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7111445 2022.06.14 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7111446 2022.06.14 PM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 7111447 2022.06.14 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7111448 2022.06.14 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7111449 2022.06.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7111818 2022.06.14 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7111819 2022.06.14 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7111851 2022.06.14 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7111852 2022.06.14 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7120531 2022.06.14 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 5 7120532 2022.06.14 PM mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 5 7120533 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7120536 2022.06.14 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7120537 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 500 7120538 2022.06.14 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7120539 2022.06.14 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7120540 2022.06.14 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 7120542 2022.06.14 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7120549 2022.06.14 PM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7120550 2022.06.14 PM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7120551 2022.06.14 PM mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 7120553 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7120554 2022.06.14 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7120555 2022.06.14 PM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7120556 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7122178 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7122179 2022.06.14 PM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 7107065 2022.06.13 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7107110 2022.06.13 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7108411 2022.06.13 KP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 7108412 2022.06.13 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7108413 2022.06.13 KP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7108588 2022.06.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7108623 2022.06.13 PM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7108702 2022.06.13 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7110230 2022.06.13 PM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7085223 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7085224 2022.06.08 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7085225 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7085226 2022.06.08 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 7085227 2022.06.08 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7085228 2022.06.08 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 7085229 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 7085230 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7085231 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7085232 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7085233 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 7085234 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7085235 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7085236 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 7085237 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7085238 2022.06.08 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7085239 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7085240 2022.06.08 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7085241 2022.06.08 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 7085242 2022.06.08 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 7085243 2022.06.08 LB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7085244 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7085245 2022.06.08 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7085246 2022.06.08 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7085247 2022.06.08 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7085248 2022.06.08 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 7085249 2022.06.08 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7085250 2022.06.08 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7085251 2022.06.08 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 7085252 2022.06.08 LB mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7085253 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7085254 2022.06.08 LB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7085255 2022.06.08 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 7085256 2022.06.08 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7085257 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7085258 2022.06.08 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7085259 2022.06.08 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 7059431 2022.06.03 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7059432 2022.06.03 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7059433 2022.06.03 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7059434 2022.06.03 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 7059435 2022.06.03 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7059436 2022.06.03 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 7059437 2022.06.03 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 7059438 2022.06.03 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 7059439 2022.06.03 LB mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7059440 2022.06.03 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7059441 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7059442 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 7059443 2022.06.03 LB mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7059444 2022.06.03 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7059445 2022.06.03 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7042983 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7042984 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 7042985 2022.05.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 7042986 2022.05.29 LB mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7042987 2022.05.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7042988 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7042989 2022.05.29 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7042990 2022.05.29 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7042991 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7042992 2022.05.29 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7042993 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7042994 2022.05.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7042995 2022.05.29 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7042996 2022.05.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7042997 2022.05.29 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 7042998 2022.05.29 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7042999 2022.05.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7043000 2022.05.29 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 7043001 2022.05.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 7043002 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7043003 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7043004 2022.05.29 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7043005 2022.05.29 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7043006 2022.05.29 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7043007 2022.05.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 7043008 2022.05.29 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7043009 2022.05.29 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7043010 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7043011 2022.05.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7043012 2022.05.29 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7043013 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7043014 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7043015 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 7043016 2022.05.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7043017 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 7043018 2022.05.29 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 7043019 2022.05.29 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7043020 2022.05.29 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7043021 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 7043022 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 20 7043023 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 15 7043024 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7043025 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7043026 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7043027 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 7043028 2022.05.29 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7043029 2022.05.29 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7043030 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 7043031 2022.05.29 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7043032 2022.05.29 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7043033 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7043034 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7043035 2022.05.29 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7043036 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7043037 2022.05.29 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7043038 2022.05.29 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7043039 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 7043040 2022.05.29 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 7043041 2022.05.29 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7043042 2022.05.29 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7043043 2022.05.29 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7043044 2022.05.29 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7043045 2022.05.29 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7043046 2022.05.29 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7043047 2022.05.29 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7043048 2022.05.29 LB mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7043049 2022.05.29 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7043050 2022.05.29 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7043051 2022.05.29 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7043052 2022.05.29 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7024201 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7024202 2022.05.27 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7024203 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7024204 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 7024205 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7024206 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7024207 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7024208 2022.05.27 LB mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7024209 2022.05.27 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7024210 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7024211 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7024212 2022.05.27 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 7024213 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 7024214 2022.05.27 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7024215 2022.05.27 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 7024216 2022.05.27 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7024217 2022.05.27 LB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 7024218 2022.05.27 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7024219 2022.05.27 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7024220 2022.05.27 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7024221 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7024222 2022.05.27 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 7024223 2022.05.27 LB mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7024224 2022.05.27 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7024225 2022.05.27 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7024226 2022.05.27 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7024227 2022.05.27 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7024228 2022.05.27 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 7024229 2022.05.27 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 7024230 2022.05.27 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7024231 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7024232 2022.05.27 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7024233 2022.05.27 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6999701 2022.05.22 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6999702 2022.05.22 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6999703 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6999704 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6999705 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6999706 2022.05.22 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6999707 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6999708 2022.05.22 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6999709 2022.05.22 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6999710 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6999711 2022.05.22 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6999712 2022.05.22 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6999713 2022.05.22 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6999714 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6999715 2022.05.22 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6999716 2022.05.22 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6999717 2022.05.22 LB mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 6999718 2022.05.22 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6999719 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6999720 2022.05.22 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6999721 2022.05.22 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6999722 2022.05.22 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6999723 2022.05.22 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6994453 2022.05.21 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6994454 2022.05.21 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6994455 2022.05.21 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6994456 2022.05.21 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6994457 2022.05.21 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6994458 2022.05.21 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6994459 2022.05.21 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 6994460 2022.05.21 LB mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6994461 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6994462 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6994463 2022.05.21 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6994464 2022.05.21 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6994465 2022.05.21 LB mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6994466 2022.05.21 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6994467 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 6994468 2022.05.21 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6994469 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6994470 2022.05.21 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6994471 2022.05.21 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6994472 2022.05.21 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6994473 2022.05.21 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6994474 2022.05.21 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 6994475 2022.05.21 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6994476 2022.05.21 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6994477 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6994478 2022.05.21 LB mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6994479 2022.05.21 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6994480 2022.05.21 LB mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6994481 2022.05.21 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 6994482 2022.05.21 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6994483 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6994484 2022.05.21 LB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6994485 2022.05.21 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6994486 2022.05.21 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6994487 2022.05.21 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6994488 2022.05.21 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6994489 2022.05.21 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6994490 2022.05.21 LB mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6994491 2022.05.21 LB mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6978550 2022.05.18 LB mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6978551 2022.05.18 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6978552 2022.05.18 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6978553 2022.05.18 LB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6978554 2022.05.18 LB mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6978555 2022.05.18 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6978556 2022.05.18 LB mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6978557 2022.05.18 LB mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6978558 2022.05.18 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6978559 2022.05.18 LB mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6978560 2022.05.18 LB mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6978561 2022.05.18 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6978562 2022.05.18 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6978574 2022.05.18 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6978575 2022.05.18 LB mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6978650 2022.05.18 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6947919 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6947920 2022.05.15 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6947921 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6947922 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6947923 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6947924 2022.05.15 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6947925 2022.05.15 LB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6947926 2022.05.15 LB mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6947927 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6947928 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6947929 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6947930 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6947931 2022.05.15 LB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6947932 2022.05.15 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6947933 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6947934 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6947935 2022.05.15 LB mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 6947936 2022.05.15 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6947937 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 6947938 2022.05.15 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6947939 2022.05.15 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6947940 2022.05.15 LB mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 6947941 2022.05.15 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6947942 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6947943 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6947944 2022.05.15 LB mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6947945 2022.05.15 LB mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6947946 2022.05.15 LB mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6947947 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6947948 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6947949 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6947950 2022.05.15 LB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6947951 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6947952 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 6947953 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6947954 2022.05.15 LB mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6947955 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 10 6947956 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6947957 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6947958 2022.05.15 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6947959 2022.05.15 LB mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6947960 2022.05.15 LB mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6947961 2022.05.15 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6947962 2022.05.15 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6947963 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6947964 2022.05.15 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6947965 2022.05.15 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6947966 2022.05.15 LB mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6947971 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6947972 2022.05.15 LB mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6947973 2022.05.15 LB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6947974 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6948311 2022.05.15 LB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 6938755 2022.05.14 MP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6922732 2022.05.12 LB mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6900259 2022.05.08 LB mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6868881 2022.05.03 LB mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6844120 2022.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6844064 2022.05.01 PL mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6844065 2022.05.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6844066 2022.05.01 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 6844067 2022.05.01 PL mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6844068 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 6844069 2022.05.01 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6844070 2022.05.01 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6844071 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6844072 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6844073 2022.05.01 PL mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6844074 2022.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 6844076 2022.05.01 PL mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6844077 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 6844078 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 6844079 2022.05.01 PL mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 6844080 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 100 6844081 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 6844083 2022.05.01 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6844084 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6844085 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6844086 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6844087 2022.05.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6844088 2022.05.01 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6844089 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6844090 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6844091 2022.05.01 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6844092 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6844093 2022.05.01 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6844094 2022.05.01 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6844095 2022.05.01 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6844096 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6844097 2022.05.01 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6844098 2022.05.01 PL mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6844099 2022.05.01 PL mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6844100 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6844101 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 6844102 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6844103 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6844104 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 400 6844105 2022.05.01 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 6844106 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6844107 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 6844108 2022.05.01 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6844109 2022.05.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6844110 2022.05.01 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6844112 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6844113 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6844114 2022.05.01 PL mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6844115 2022.05.01 LB mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6844116 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 6844117 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6844118 2022.05.01 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6844119 2022.05.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6844121 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 6844122 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 6844123 2022.05.01 LB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6844124 2022.05.01 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6844125 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6844126 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6844127 2022.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6844128 2022.05.01 LB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6844129 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 6844130 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 6844131 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6844132 2022.05.01 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6844133 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6844134 2022.05.01 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6844135 2022.05.01 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6844136 2022.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6844137 2022.05.01 LB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6844138 2022.05.01 LB mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6844139 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6844140 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6844141 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6844142 2022.05.01 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6844143 2022.05.01 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6844144 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6844145 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6844146 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6844147 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6844148 2022.05.01 LB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6844149 2022.05.01 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6844150 2022.05.01 LB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6844151 2022.05.01 LB mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6844300 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6844301 2022.05.01 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 6844302 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6844303 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6844304 2022.05.01 PL mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6844305 2022.05.01 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6844306 2022.05.01 PL mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6844307 2022.05.01 PL mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6844308 2022.05.01 PL mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6844309 2022.05.01 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6844310 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 6844311 2022.05.01 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6844312 2022.05.01 PL mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6844313 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 6844314 2022.05.01 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6844315 2022.05.01 PL mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6825106 2022.04.30 PL mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6825107 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6825108 2022.04.30 PL mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6825109 2022.04.30 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 6825110 2022.04.30 PL mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6825111 2022.04.30 PL mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6825112 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 6825113 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6825114 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6825115 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6825116 2022.04.30 PL mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 200 6825117 2022.04.30 PL mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 6825118 2022.04.30 PL mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6825119 2022.04.30 PL mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6825120 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6825121 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6825122 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6825123 2022.04.30 PL mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6825124 2022.04.30 PL mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6825125 2022.04.30 PL mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6825126 2022.04.30 PL mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6825127 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6825128 2022.04.30 PL mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6825129 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6825130 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6825131 2022.04.30 PL mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6825132 2022.04.30 PL mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 6825133 2022.04.30 PL mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6825134 2022.04.30 PL mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6825135 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 10 6825136 2022.04.30 PL mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5