Pełna lista obserwacji drużyny

Aves : Leszek Smyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7212172 2022.07.10 PM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7212237 2022.07.10 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7212238 2022.07.10 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7212239 2022.07.10 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7212240 2022.07.10 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 7212241 2022.07.10 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7212242 2022.07.10 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 16 7212243 2022.07.10 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7212244 2022.07.10 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 7212245 2022.07.10 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7212176 2022.07.09 PM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7212223 2022.07.09 PM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 7212229 2022.07.09 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7212230 2022.07.09 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7205465 2022.07.08 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7205466 2022.07.08 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7205467 2022.07.08 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7205468 2022.07.08 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7205469 2022.07.08 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7205470 2022.07.08 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7205471 2022.07.08 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7205472 2022.07.08 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7205473 2022.07.08 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7205474 2022.07.08 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 7201604 2022.07.07 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7201605 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 5 7201606 2022.07.07 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7201608 2022.07.07 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 7201609 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 7201610 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7201611 2022.07.07 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7201612 2022.07.07 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7201613 2022.07.07 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7201614 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 130 7201615 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7201616 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7201617 2022.07.07 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 7176554 2022.06.30 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7176555 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7176556 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 7176557 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7176565 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7176566 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 130 7176589 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 7176590 2022.06.30 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7176591 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 7176592 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 7 7176593 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7176594 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7176595 2022.06.30 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7176596 2022.06.30 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7176597 2022.06.30 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7176598 2022.06.30 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7176599 2022.06.30 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7176600 2022.06.30 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7176601 2022.06.30 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7176602 2022.06.30 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7176603 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7176604 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7176605 2022.06.30 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7176606 2022.06.30 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 26 7176424 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7176425 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 7176426 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7176427 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7176428 2022.06.29 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7176429 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7176430 2022.06.29 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7176431 2022.06.29 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7176433 2022.06.29 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7176434 2022.06.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 7176435 2022.06.29 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7176436 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7176437 2022.06.29 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7176438 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7176439 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7176440 2022.06.29 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7176450 2022.06.29 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7176451 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7176452 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7176453 2022.06.29 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7176454 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7176455 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7176456 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7176457 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7176458 2022.06.29 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 7176459 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 9 7176460 2022.06.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7176461 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7176462 2022.06.29 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7176493 2022.06.29 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7176494 2022.06.29 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7176495 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7176496 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7176497 2022.06.29 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 7176545 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7176546 2022.06.29 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 7176547 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 7176548 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7176549 2022.06.29 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7176550 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7176551 2022.06.29 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7176552 2022.06.29 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7176553 2022.06.29 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7152675 2022.06.24 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7152676 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7152677 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 7152678 2022.06.24 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7152720 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7152721 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7152722 2022.06.24 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7152723 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7152724 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7152725 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7152726 2022.06.24 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7152727 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7152728 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7152729 2022.06.24 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7152730 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7152731 2022.06.24 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7152732 2022.06.24 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7152733 2022.06.24 ZP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 7152734 2022.06.24 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 7150052 2022.06.23 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 7146744 2022.06.22 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7146745 2022.06.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 7146746 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7146747 2022.06.22 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7146748 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7146749 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7146750 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7146751 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7146752 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7146753 2022.06.22 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7146754 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7146755 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7146756 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 7146757 2022.06.22 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 7146758 2022.06.22 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7143578 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7143579 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7143580 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 3 7143581 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 7143582 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7143583 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7143584 2022.06.21 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7143585 2022.06.21 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7143586 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7143587 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 7143588 2022.06.21 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7143591 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 3 7143592 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7143593 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7143594 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 7143595 2022.06.21 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 7143596 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 5 7143597 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7143598 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7143599 2022.06.21 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7143600 2022.06.21 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7143601 2022.06.21 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 7143602 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 7143603 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 7143604 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7143605 2022.06.21 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7143606 2022.06.21 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7143607 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7143608 2022.06.21 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7143609 2022.06.21 ZP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7143610 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7143611 2022.06.21 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7143612 2022.06.21 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7143613 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7143614 2022.06.21 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7143615 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7143616 2022.06.21 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7143617 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7143618 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7143619 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 7143620 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7143621 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7143622 2022.06.21 ZP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 7143623 2022.06.21 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7143624 2022.06.21 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7140930 2022.06.20 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7140927 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7140928 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7140929 2022.06.20 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 7140845 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7140853 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7140852 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7140850 2022.06.20 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7140848 2022.06.20 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7140846 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 7140924 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 7140926 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7140925 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7140909 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7140920 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7140903 2022.06.20 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7140894 2022.06.20 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 7140907 2022.06.20 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7140891 2022.06.20 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7140892 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7140908 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7140895 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7140919 2022.06.20 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7140923 2022.06.20 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7140914 2022.06.20 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7140918 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7140912 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7140897 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7140893 2022.06.20 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7140854 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7140913 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7140901 2022.06.20 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7140889 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 7140896 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7140867 2022.06.20 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7140887 2022.06.20 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7140886 2022.06.20 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7140855 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7140906 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7140916 2022.06.20 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7140917 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7140904 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7140921 2022.06.20 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7140890 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7140910 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7140899 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7140898 2022.06.20 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 7140902 2022.06.20 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7140847 2022.06.20 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 7140849 2022.06.20 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7140911 2022.06.20 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7140915 2022.06.20 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7136029 2022.06.19 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7136030 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7136031 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7136032 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7136033 2022.06.19 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7136035 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7136036 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 7136038 2022.06.19 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 7136039 2022.06.19 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7136040 2022.06.19 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7135963 2022.06.18 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7135964 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7135965 2022.06.18 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 7135966 2022.06.18 ZP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 7135967 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7135968 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 7135969 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 7135970 2022.06.18 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 7135971 2022.06.18 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7135972 2022.06.18 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7135973 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7135974 2022.06.18 ZP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7135975 2022.06.18 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7135976 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7135977 2022.06.18 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7135978 2022.06.18 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 7135979 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7135980 2022.06.18 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 7135981 2022.06.18 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7135982 2022.06.18 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7135984 2022.06.18 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7135985 2022.06.18 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 7135986 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7135987 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7135988 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7135989 2022.06.18 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7135990 2022.06.18 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7135991 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7135992 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7135993 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 7135994 2022.06.18 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7135995 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7135997 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7135998 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7136000 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7136001 2022.06.18 ZP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7136002 2022.06.18 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7136003 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7136004 2022.06.18 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7136005 2022.06.18 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 7136006 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7136007 2022.06.18 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 7136008 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7136009 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7136010 2022.06.18 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 7136011 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7136012 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 7136013 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 7136014 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7136015 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7136016 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7136017 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7136019 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7136020 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7136021 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7136022 2022.06.18 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7136023 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7136025 2022.06.18 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7136027 2022.06.18 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7136028 2022.06.18 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7131531 2022.06.16 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7131534 2022.06.16 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7131535 2022.06.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7131537 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7131539 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7131541 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7131542 2022.06.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 62 7131544 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7131547 2022.06.16 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7131548 2022.06.16 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 7131549 2022.06.16 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7131550 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7131551 2022.06.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 7131552 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7131553 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7131554 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7131557 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 7131558 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 7131559 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 7131560 2022.06.16 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 7131561 2022.06.16 ZP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7131562 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7131563 2022.06.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7131564 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7131565 2022.06.16 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7131566 2022.06.16 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7131567 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7131568 2022.06.16 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 7131570 2022.06.16 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7131576 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 7131577 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7131578 2022.06.16 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 7131579 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 7131580 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7131581 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7131582 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7131583 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7131584 2022.06.16 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7131585 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7131586 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7131587 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7131589 2022.06.16 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7108261 2022.06.13 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 7108266 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 7108267 2022.06.13 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7108269 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7108270 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7108271 2022.06.13 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7108272 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7108273 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 7108274 2022.06.13 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7108275 2022.06.13 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7108276 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7108277 2022.06.13 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7108278 2022.06.13 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7108279 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7108280 2022.06.13 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7108281 2022.06.13 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7108282 2022.06.13 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7098193 2022.06.10 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 7098194 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7098195 2022.06.10 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7098196 2022.06.10 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7098197 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7098198 2022.06.10 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7098199 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 7098200 2022.06.10 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7098270 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 7098271 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 7098272 2022.06.10 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7098273 2022.06.10 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7098288 2022.06.10 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 7098289 2022.06.10 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7098290 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 7098291 2022.06.10 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7098292 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 7098293 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7098294 2022.06.10 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7098295 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7098375 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7098376 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7098377 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7098378 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7098392 2022.06.10 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7098393 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 7098394 2022.06.10 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7098395 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7098396 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 7098397 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7098398 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 7098399 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7098400 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7098401 2022.06.10 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7098402 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7098403 2022.06.10 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7098404 2022.06.10 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7098405 2022.06.10 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7098406 2022.06.10 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 7053909 2022.06.02 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7053910 2022.06.02 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7053911 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7053912 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7053913 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7053914 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7053915 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 7053916 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7053962 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7053963 2022.06.02 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7053964 2022.06.02 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 7053965 2022.06.02 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7053966 2022.06.02 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 7053970 2022.06.02 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 7053973 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 7054050 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7054051 2022.06.02 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7054052 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 7054053 2022.06.02 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7054054 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7054055 2022.06.02 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7054056 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7054057 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7054058 2022.06.02 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7054059 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 7054081 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7054082 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7054083 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7054084 2022.06.02 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7054085 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7054086 2022.06.02 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7054087 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7054088 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 7054089 2022.06.02 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 7054119 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 7054120 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 7054121 2022.06.02 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 7054122 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7054123 2022.06.02 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7054124 2022.06.02 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7054125 2022.06.02 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 38 7054137 2022.06.02 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 7050671 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7050672 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7050673 2022.06.01 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7050674 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7050675 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7050678 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7050679 2022.06.01 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7050680 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7050681 2022.06.01 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7050682 2022.06.01 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7050683 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 7050684 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 7050685 2022.06.01 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 7050686 2022.06.01 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7050692 2022.06.01 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7050693 2022.06.01 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 32 7050694 2022.06.01 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7050695 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7050696 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 7050697 2022.06.01 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7050698 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 7050699 2022.06.01 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7050700 2022.06.01 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7046398 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7046399 2022.05.31 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7046400 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 7046401 2022.05.31 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7046402 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7046403 2022.05.31 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7046404 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7046408 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7046409 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 7046410 2022.05.31 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7046411 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7046422 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 7046439 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7046468 2022.05.31 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 7046481 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7046482 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 7046483 2022.05.31 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7046484 2022.05.31 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7046485 2022.05.31 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 7046486 2022.05.31 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7046487 2022.05.31 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7046488 2022.05.31 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6998634 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6998635 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6998636 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6998637 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6998638 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6998639 2022.05.22 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6998641 2022.05.22 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6998642 2022.05.22 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6998643 2022.05.22 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6998644 2022.05.22 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6998645 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6998646 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 6998647 2022.05.22 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6998648 2022.05.22 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6998667 2022.05.22 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6998668 2022.05.22 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6988833 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6988837 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6988850 2022.05.20 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6988851 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6988852 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6988853 2022.05.20 ZP mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6988864 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6988865 2022.05.20 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6988866 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 6988880 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6988881 2022.05.20 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6988887 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6988888 2022.05.20 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6988889 2022.05.20 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6988890 2022.05.20 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6988893 2022.05.20 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6982158 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6982159 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6982160 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6982161 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6982162 2022.05.19 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 6982163 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6982164 2022.05.19 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6982165 2022.05.19 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6982166 2022.05.19 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6982167 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6982168 2022.05.19 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6982169 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6982173 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6982174 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6982175 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6982176 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6982177 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6982196 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6982197 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6982198 2022.05.19 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6982199 2022.05.19 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6982200 2022.05.19 ZP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6982201 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6982202 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6982203 2022.05.19 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6982204 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6982243 2022.05.19 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6982244 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6982246 2022.05.19 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6982247 2022.05.19 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6982248 2022.05.19 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6982249 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6982250 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 6982251 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6982252 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6982253 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6982254 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6982255 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6982256 2022.05.19 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6982257 2022.05.19 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6982258 2022.05.19 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6982259 2022.05.19 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 6976685 2022.05.18 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 6976686 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6976687 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6976688 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6976689 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6976690 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6976691 2022.05.18 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6976692 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6976693 2022.05.18 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 6976694 2022.05.18 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6976695 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6976696 2022.05.18 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6976697 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6976698 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6976699 2022.05.18 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6976700 2022.05.18 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 6976701 2022.05.18 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6976702 2022.05.18 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6976703 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6976704 2022.05.18 ZP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6976705 2022.05.18 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6976706 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6976707 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6976708 2022.05.18 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6976709 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6976710 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6976711 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 80 6976740 2022.05.18 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 6976741 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6976742 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6976743 2022.05.18 ZP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 6976744 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 250 6976745 2022.05.18 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 6976746 2022.05.18 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6976747 2022.05.18 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6971190 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6971191 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6971192 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6971217 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6971218 2022.05.17 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6971219 2022.05.17 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6971220 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6971221 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6971223 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6971224 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6971225 2022.05.17 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6971226 2022.05.17 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 6971227 2022.05.17 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6971228 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6971229 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6971230 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6971231 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6971232 2022.05.17 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6971233 2022.05.17 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6963964 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6963977 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 6963978 2022.05.16 ZP mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6963979 2022.05.16 ZP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6963980 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6963981 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6963982 2022.05.16 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 6964072 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6964073 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 6964074 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 6964075 2022.05.16 ZP mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6964076 2022.05.16 ZP mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6964077 2022.05.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6964078 2022.05.16 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6964079 2022.05.16 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 8 6964080 2022.05.16 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6964081 2022.05.16 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 6964082 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6964083 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6964084 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6964133 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6964134 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 6964135 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6964136 2022.05.16 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6964137 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6964138 2022.05.16 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 6964139 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6964246 2022.05.16 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6964247 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6964248 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 6964249 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 6964250 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6964251 2022.05.16 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 6964252 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6964253 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6964254 2022.05.16 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6964255 2022.05.16 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6964256 2022.05.16 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6964257 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6964258 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6964259 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6964260 2022.05.16 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 6964261 2022.05.16 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6964262 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6964263 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6964264 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6964265 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6964266 2022.05.16 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6964278 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6964279 2022.05.16 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6964280 2022.05.16 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6964281 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 6964282 2022.05.16 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6964283 2022.05.16 ZP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6964284 2022.05.16 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6964505 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6964506 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6964507 2022.05.16 ZP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 6964508 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6964509 2022.05.16 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6964510 2022.05.16 ZP mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 6964511 2022.05.16 ZP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 6964512 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6964513 2022.05.16 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6964547 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6964548 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6964549 2022.05.16 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6964550 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6964551 2022.05.16 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6964552 2022.05.16 ZP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6964695 2022.05.16 ZP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6951174 2022.05.15 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 8 6951183 2022.05.15 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6951184 2022.05.15 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6951201 2022.05.15 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6951202 2022.05.15 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6951203 2022.05.15 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6951204 2022.05.15 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6951205 2022.05.15 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6951239 2022.05.15 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6951240 2022.05.15 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6951241 2022.05.15 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6951242 2022.05.15 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 6951243 2022.05.15 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6951244 2022.05.15 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6951245 2022.05.15 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6951246 2022.05.15 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6923372 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6923373 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6923374 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6923375 2022.05.12 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6923379 2022.05.12 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6923380 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6923381 2022.05.12 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6923382 2022.05.12 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6923383 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 6923384 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6923385 2022.05.12 ZP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6923386 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6923387 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6923388 2022.05.12 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6923389 2022.05.12 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6923390 2022.05.12 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6923391 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6923392 2022.05.12 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6923393 2022.05.12 ZP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6923394 2022.05.12 ZP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 6923159 2022.05.10 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6923164 2022.05.10 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6923169 2022.05.10 ZP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6923170 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 6923191 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6923192 2022.05.10 ZP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6923193 2022.05.10 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6923194 2022.05.10 ZP mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6923195 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 6923196 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 6923197 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6923198 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6923206 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6923207 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6923208 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6923209 2022.05.10 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6923210 2022.05.10 ZP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6923211 2022.05.10 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6923212 2022.05.10 ZP mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 6923218 2022.05.10 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6923219 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6923230 2022.05.10 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6923231 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 6923232 2022.05.10 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6923233 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6923234 2022.05.10 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6923235 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 6923236 2022.05.10 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6923237 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6923346 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6923347 2022.05.10 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6923348 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6923349 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6923350 2022.05.10 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6923351 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 6923352 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6923353 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6923354 2022.05.10 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6923355 2022.05.10 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6923356 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6923357 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6923358 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6923362 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6923363 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6923364 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6923365 2022.05.10 ZP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6923366 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6923367 2022.05.10 ZP mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 6923368 2022.05.10 ZP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6923370 2022.05.10 ZP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6762323 2022.04.21 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6751691 2022.04.19 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 100 6751695 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6751796 2022.04.19 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6751777 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6751802 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6751803 2022.04.19 ZP mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6751788 2022.04.19 ZP mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6751773 2022.04.19 ZP mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6751782 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6751786 2022.04.19 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6751765 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6751741 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6751760 2022.04.19 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6751744 2022.04.19 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6751797 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6751762 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 6751738 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6751795 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6751801 2022.04.19 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6751764 2022.04.19 ZP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6751768 2022.04.19 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6751492 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6751494 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6751617 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6751619 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6751608 2022.04.18 ZP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6751611 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6751574 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6751616 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6751615 2022.04.18 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6751577 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6751618 2022.04.18 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6751543 2022.04.18 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6751598 2022.04.18 ZP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6751509 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6751604 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 6751568 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6751601 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 300 6751541 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6751614 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 6751571 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6751592 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6751594 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6751505 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6751560 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6751503 2022.04.18 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6751563 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 45 6751585 2022.04.18 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6751561 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6751588 2022.04.18 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6751654 2022.04.18 ZP mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 9 6751653 2022.04.18 ZP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6751497 2022.04.18 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6751500 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6751490 2022.04.18 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6735685 2022.04.17 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6735686 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6735687 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6735688 2022.04.17 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 7 6735689 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6735690 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 5 6735691 2022.04.17 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 6735692 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6735704 2022.04.17 ZP mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 6735705 2022.04.17 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6735706 2022.04.17 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6735707 2022.04.17 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6735708 2022.04.17 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6728678 2022.04.16 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6728679 2022.04.16 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6728680 2022.04.16 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 6728681 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6728682 2022.04.16 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6728683 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6728684 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6728685 2022.04.16 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 6728686 2022.04.16 ZP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6728687 2022.04.16 ZP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6722281 2022.04.15 ZP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6722288 2022.04.15 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6716093 2022.04.14 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6716102 2022.04.14 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6716112 2022.04.14 ZP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6708959 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 75 6708960 2022.04.13 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6708961 2022.04.13 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6709085 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6709086 2022.04.13 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6709087 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6709088 2022.04.13 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6709089 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6709090 2022.04.13 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6709091 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6709092 2022.04.13 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6709093 2022.04.13 ZP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6709094 2022.04.13 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6701644 2022.04.12 ZP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6701645 2022.04.12 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6701646 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6701647 2022.04.12 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6701648 2022.04.12 ZP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6701649 2022.04.12 ZP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6701650 2022.04.12 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6701651 2022.04.12 ZP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6701652 2022.04.12 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6701653 2022.04.12 ZP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6701654 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6701655 2022.04.12 ZP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 6701656 2022.04.12 ZP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 6701657 2022.04.12 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6701658 2022.04.12 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 360 6701659 2022.04.12 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 45 6701660 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6701661 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6701662 2022.04.12 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6701663 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6701664 2022.04.12 ZP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6701665 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6701666 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6701667 2022.04.12 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6701668 2022.04.12 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 7 6701669 2022.04.12 ZP mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 6701670 2022.04.12 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6701672 2022.04.12 ZP mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 6701673 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 6701674 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6701675 2022.04.12 ZP mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 3 6701676 2022.04.12 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6701677 2022.04.12 ZP mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 350 6701691 2022.04.12 ZP mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 6701692 2022.04.12 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 6701693 2022.04.12 ZP mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6701694 2022.04.12 ZP mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 6701695 2022.04.12 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6701696 2022.04.12 ZP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6701697 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6701699 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6701700 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 27 6701701 2022.04.12 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 6701716 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 6701717 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6701718 2022.04.12 ZP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6701719 2022.04.12 ZP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 6701720 2022.04.12 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6701721 2022.04.12 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 6701722 2022.04.12 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6701723 2022.04.12 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6701724 2022.04.12 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6701725 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6701726 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 6701727 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 6701728 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6701729 2022.04.12 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6701730 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6701731 2022.04.12 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6701732 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6701738 2022.04.12 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6701739 2022.04.12 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6701740 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6701741 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 6701742 2022.04.12 ZP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 19 6701743 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6701744 2022.04.12 ZP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6701745 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6701746 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6701747 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6701753 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 6701754 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6701755 2022.04.12 ZP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6701756 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6701757 2022.04.12 ZP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6701758 2022.04.12 ZP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6701759 2022.04.12 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6697586 2022.04.11 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 6697587 2022.04.11 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6697588 2022.04.11 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6697589 2022.04.11 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6697590 2022.04.11 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6697591 2022.04.11 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 6697592 2022.04.11 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6697593 2022.04.11 ZP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6697594 2022.04.11 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6697595 2022.04.11 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6697596 2022.04.11 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 6697597 2022.04.11 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6675696 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6675697 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 6675698 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 6675699 2022.04.08 ZP mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6675702 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6675703 2022.04.08 ZP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6675704 2022.04.08 ZP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6675723 2022.04.08 ZP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6675724 2022.04.08 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6675725 2022.04.08 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6675726 2022.04.08 ZP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 6675727 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6675728 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6675729 2022.04.08 ZP mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6675733 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6675734 2022.04.08 ZP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 6675735 2022.04.08 ZP mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6675744 2022.04.08 ZP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6675745 2022.04.08 ZP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6675746 2022.04.08 ZP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6671347 2022.04.07 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 6671348 2022.04.07 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6671349 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6671350 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6671351 2022.04.07 ZP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6671352 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6671353 2022.04.07 ZP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6671354 2022.04.07 ZP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6671355 2022.04.07 ZP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6671356 2022.04.07 ZP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6671357 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 120 6671358 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6671359 2022.04.07 ZP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6671360 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6671361 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6671362 2022.04.07 ZP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6671363 2022.04.07 ZP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6671364 2022.04.07 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6671365 2022.04.07 ZP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 19 6671366 2022.04.07 ZP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6671385 2022.04.07 ZP mapa