Pełna lista obserwacji drużyny

Aves : Leszek Smyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6390780 2022.01.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 6390779 2022.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6390781 2022.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6387703 2022.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6387705 2022.01.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6387704 2022.01.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 110 6386289 2022.01.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6386288 2022.01.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 6386287 2022.01.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6384388 2022.01.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6384389 2022.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 23 6384390 2022.01.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6384391 2022.01.19 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 6379790 2022.01.17 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 6377616 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6377617 2022.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6377636 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6377638 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 6377639 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6377640 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6377641 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377615 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 27 6377614 2022.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6377613 2022.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6377539 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6377540 2022.01.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6377637 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6377542 2022.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6377543 2022.01.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6377544 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6377545 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6377546 2022.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 6377667 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 10 6377668 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 34 6377706 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 52 6377707 2022.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 51 6377739 2022.01.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6377740 2022.01.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6377757 2022.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 6377758 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6377759 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6377541 2022.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 19 6377705 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 16 6377704 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 21 6377690 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 6377669 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 8 6377670 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 6377684 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6377685 2022.01.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6377686 2022.01.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 6377687 2022.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6377688 2022.01.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6377689 2022.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6369508 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 17 6369507 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6369067 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 6369066 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6369065 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 6369509 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 6369510 2022.01.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 6369561 2022.01.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6369562 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6369563 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 8 6369564 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6369569 2022.01.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6369583 2022.01.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6365389 2022.01.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6365390 2022.01.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 18 6365391 2022.01.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6365392 2022.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 6365393 2022.01.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6363337 2022.01.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6363338 2022.01.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6363339 2022.01.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6363340 2022.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6363341 2022.01.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 6363342 2022.01.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6363343 2022.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6363344 2022.01.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6360995 2022.01.12 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6360999 2022.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6361002 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6361003 2022.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6361004 2022.01.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6361005 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 240 6361030 2022.01.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 6361078 2022.01.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6361079 2022.01.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6358583 2022.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6358584 2022.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6357020 2022.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6357021 2022.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6357022 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6357023 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6357024 2022.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6357025 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6357026 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6357027 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6357018 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6357017 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6356970 2022.01.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6356986 2022.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6356985 2022.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6356978 2022.01.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6356977 2022.01.10 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6356976 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6356975 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6356974 2022.01.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 28 6356973 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6356972 2022.01.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6356971 2022.01.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6356987 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 68 6356995 2022.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6357016 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6357015 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6357014 2022.01.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6357013 2022.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6357012 2022.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6357011 2022.01.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6357000 2022.01.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 6356999 2022.01.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6356998 2022.01.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 6356997 2022.01.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6356996 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6352019 2022.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6352020 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6352021 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6352022 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6352023 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 6352255 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6352256 2022.01.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6352258 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6352259 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6352018 2022.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 6352017 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6352016 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6352257 2022.01.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6352008 2022.01.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6352009 2022.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 6352010 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352011 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352012 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6352013 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6352014 2022.01.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6352015 2022.01.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6352260 2022.01.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 6352261 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6352384 2022.01.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6352385 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 6352386 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352387 2022.01.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6352431 2022.01.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6352432 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6352464 2022.01.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6352465 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6352466 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 6352467 2022.01.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 6352383 2022.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6352313 2022.01.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6352262 2022.01.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6352263 2022.01.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 6352264 2022.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6352265 2022.01.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6352308 2022.01.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6352309 2022.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6352310 2022.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6352311 2022.01.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6352312 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6327696 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6327695 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6327694 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6327693 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6327692 2022.01.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6327691 2022.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6327690 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 6327689 2022.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6327688 2022.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6327687 2022.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6327686 2022.01.03 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6327703 2022.01.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6327697 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 35 6327698 2022.01.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6327713 2022.01.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6327712 2022.01.03 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6327711 2022.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6327710 2022.01.03 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6327709 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6327705 2022.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6327704 2022.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6327702 2022.01.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6327701 2022.01.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6327700 2022.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 6327699 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 76 6316205 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316206 2022.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6316225 2022.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 7 6316270 2022.01.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6316272 2022.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6316204 2022.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6316286 2022.01.01 mapa