Pełna lista obserwacji drużyny

Andrzej Popielski : Andrzej Popielski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6397709 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 500 6397672 2022.01.23 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6397674 2022.01.23 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 50 6397696 2022.01.23 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6397697 2022.01.23 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6397698 2022.01.23 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6397699 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6397700 2022.01.23 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6397701 2022.01.23 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6397704 2022.01.23 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6397706 2022.01.23 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6397707 2022.01.23 PM mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 6354502 2022.01.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6354505 2022.01.09 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 6354507 2022.01.09 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 6354508 2022.01.09 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6354509 2022.01.09 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6354510 2022.01.09 PM mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6329986 2022.01.04 PM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6328171 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6328170 2022.01.03 PM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6328169 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6328168 2022.01.03 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 6328167 2022.01.03 PM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 6321313 2022.01.02 PM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6321337 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 6321339 2022.01.02 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6321341 2022.01.02 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6321342 2022.01.02 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6321343 2022.01.02 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6321347 2022.01.02 PM mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6321348 2022.01.02 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6321353 2022.01.02 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6321382 2022.01.02 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6321398 2022.01.02 PM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6321409 2022.01.02 PM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6325542 2022.01.02 PM mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315662 2022.01.01 PM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6315672 2022.01.01 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315680 2022.01.01 PM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6315687 2022.01.01 PM mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6317657 2022.01.01 PM mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315661 2022.01.01 PM mapa