Pełna lista obserwacji drużyny

Gosia Śliż : Małgorzata Śliż


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5918167 2021.07.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5918168 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5918169 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5918170 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5918171 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5918172 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5918173 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5918282 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5918295 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5916839 2021.07.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5916840 2021.07.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5916841 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5916842 2021.07.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5916843 2021.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5916844 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5916845 2021.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5916846 2021.07.23 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 1 5916847 2021.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5916848 2021.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5916849 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5916850 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5916851 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5916852 2021.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5916882 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5916883 2021.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5916884 2021.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5916885 2021.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5916886 2021.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5916887 2021.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5916988 2021.07.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 5916989 2021.07.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5916990 2021.07.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5916991 2021.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5916992 2021.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5916993 2021.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5916994 2021.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5916995 2021.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5916996 2021.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5916997 2021.07.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 5916998 2021.07.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5916999 2021.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5917001 2021.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5917002 2021.07.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5917003 2021.07.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5917004 2021.07.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5917005 2021.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5917006 2021.07.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5917007 2021.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5917008 2021.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5917009 2021.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5917659 2021.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5917660 2021.07.23 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5917670 2021.07.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5917672 2021.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5917673 2021.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5917674 2021.07.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5917675 2021.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5917676 2021.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5917677 2021.07.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5917678 2021.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5917679 2021.07.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5917680 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5917681 2021.07.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5917682 2021.07.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5917683 2021.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5917684 2021.07.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5917685 2021.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5917686 2021.07.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5917687 2021.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5917688 2021.07.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5917689 2021.07.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5917690 2021.07.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5917691 2021.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5904896 2021.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5904897 2021.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5904898 2021.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5904899 2021.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5904900 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5904901 2021.07.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5904902 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5904936 2021.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5904937 2021.07.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5904938 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5904939 2021.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5904940 2021.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5904941 2021.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5904942 2021.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5904943 2021.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5904944 2021.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5904945 2021.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5904946 2021.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5904947 2021.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5904948 2021.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5904949 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5904950 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5904951 2021.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5904953 2021.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5904954 2021.07.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5904955 2021.07.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5904956 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5904957 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5904958 2021.07.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5906822 2021.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5903382 2021.07.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5903383 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5903384 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5903385 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5903386 2021.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5903387 2021.07.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5903388 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5903389 2021.07.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5903390 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5903391 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5903392 2021.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5903393 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5903394 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5903395 2021.07.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5903396 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5903613 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5903614 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5906823 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5906824 2021.07.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5906825 2021.07.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5906836 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5906837 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5906838 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5906839 2021.07.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5906840 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5906841 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5906842 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5906843 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5906844 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5899401 2021.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5899402 2021.07.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5899403 2021.07.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5899404 2021.07.16 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5899405 2021.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5899406 2021.07.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5899407 2021.07.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5899408 2021.07.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5899409 2021.07.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5899410 2021.07.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5898324 2021.07.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5898325 2021.07.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 5898326 2021.07.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5898327 2021.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 5898328 2021.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5898329 2021.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5898330 2021.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5898331 2021.07.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5898332 2021.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5898333 2021.07.15 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5898334 2021.07.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5898335 2021.07.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5898336 2021.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5898337 2021.07.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5898338 2021.07.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5898340 2021.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5898341 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5898342 2021.07.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5900710 2021.07.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 5900711 2021.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5899411 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5899412 2021.07.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5899413 2021.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5899414 2021.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5899415 2021.07.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5899416 2021.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5899417 2021.07.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5899418 2021.07.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5899419 2021.07.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5899420 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5898271 2021.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5898272 2021.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5889087 2021.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5889088 2021.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5889089 2021.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5889090 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5889091 2021.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5889092 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5889093 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5889094 2021.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5889095 2021.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5889096 2021.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5889104 2021.07.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5889105 2021.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5889106 2021.07.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5889107 2021.07.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5889108 2021.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5889109 2021.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5889110 2021.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5889111 2021.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5889131 2021.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5889132 2021.07.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5889133 2021.07.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5889134 2021.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5889135 2021.07.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5889136 2021.07.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5889137 2021.07.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5889138 2021.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5889139 2021.07.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5889140 2021.07.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5889141 2021.07.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5889115 2021.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5889116 2021.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5889117 2021.07.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5889118 2021.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5889119 2021.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5889122 2021.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5889123 2021.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5889124 2021.07.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5875985 2021.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5875986 2021.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5875987 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5875988 2021.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5875989 2021.07.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5875990 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5875991 2021.07.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5875992 2021.07.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5875994 2021.07.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5875995 2021.07.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5875996 2021.07.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5875997 2021.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5875998 2021.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5875999 2021.07.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5876000 2021.07.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5876001 2021.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5876002 2021.07.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5876003 2021.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 5876004 2021.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5876009 2021.07.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5878498 2021.07.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5872787 2021.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5872788 2021.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5872789 2021.07.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5872790 2021.07.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5872791 2021.07.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5872785 2021.07.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5872786 2021.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5861235 2021.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5861236 2021.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5861237 2021.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5861238 2021.07.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5861239 2021.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5861240 2021.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5861241 2021.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5861242 2021.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5861243 2021.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5861244 2021.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5861245 2021.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5861246 2021.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5861247 2021.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5861248 2021.07.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5861249 2021.07.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5857635 2021.06.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5857636 2021.06.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5857637 2021.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5857638 2021.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5857639 2021.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 5857640 2021.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5857641 2021.06.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5857642 2021.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5857643 2021.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5857644 2021.06.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5857645 2021.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5857646 2021.06.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5857647 2021.06.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5857648 2021.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5861227 2021.06.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5861230 2021.06.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5861231 2021.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5861233 2021.06.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5851343 2021.06.27 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5851344 2021.06.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5851358 2021.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5851359 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5851360 2021.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5851361 2021.06.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5851362 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5851363 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5851364 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5851365 2021.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5851366 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5851367 2021.06.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5851368 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5851369 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5851370 2021.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5851371 2021.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5851372 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5851373 2021.06.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5851374 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5851375 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5851376 2021.06.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5851377 2021.06.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5851378 2021.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5851383 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5851384 2021.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5851385 2021.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5851386 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5851387 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5851388 2021.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5851389 2021.06.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5851390 2021.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5851391 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5851392 2021.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5851393 2021.06.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5851394 2021.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5851395 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5851396 2021.06.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5851397 2021.06.27 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5851733 2021.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5851734 2021.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5851735 2021.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5851736 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5851737 2021.06.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5851738 2021.06.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5851739 2021.06.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5851831 2021.06.26 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5851832 2021.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5851833 2021.06.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5851834 2021.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5851835 2021.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5851836 2021.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5851837 2021.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5824989 2021.06.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 35 5824990 2021.06.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5824991 2021.06.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5824992 2021.06.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5824993 2021.06.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5824994 2021.06.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5824995 2021.06.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5824996 2021.06.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5824997 2021.06.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5824998 2021.06.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5824999 2021.06.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5825000 2021.06.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5825091 2021.06.19 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5851847 2021.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5808902 2021.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5808903 2021.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5808904 2021.06.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5808905 2021.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5808907 2021.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5808908 2021.06.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5808909 2021.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5808910 2021.06.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5810648 2021.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5795416 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5795417 2021.06.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5795418 2021.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5795419 2021.06.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5795420 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5795421 2021.06.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5795422 2021.06.10 mapa
bardzo rzadki syczek, Otus scops 1 5795423 2021.06.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5795424 2021.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5795425 2021.06.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5795426 2021.06.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5795427 2021.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5795622 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5795623 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5795624 2021.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5795625 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5795626 2021.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5795627 2021.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5795628 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5795629 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5795630 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5795631 2021.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5795632 2021.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5795633 2021.06.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5795634 2021.06.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5795635 2021.06.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5795642 2021.06.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5795643 2021.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5795644 2021.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5795645 2021.06.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5795646 2021.06.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5795647 2021.06.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 7 5795648 2021.06.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5795649 2021.06.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5795650 2021.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5795651 2021.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 5795652 2021.06.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5795653 2021.06.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 5795654 2021.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5795656 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5795657 2021.06.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5795658 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5795659 2021.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5795660 2021.06.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5795661 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5795662 2021.06.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5795663 2021.06.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5795664 2021.06.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5795665 2021.06.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5795666 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5795667 2021.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5795668 2021.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5795669 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5795670 2021.06.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5795671 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 5795672 2021.06.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5795673 2021.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5795674 2021.06.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5795701 2021.06.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 5795702 2021.06.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5795703 2021.06.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5795704 2021.06.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5795705 2021.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5795706 2021.06.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5795707 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5795708 2021.06.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5795709 2021.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5795713 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5795714 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5795715 2021.06.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5795747 2021.06.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5795748 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5795749 2021.06.10 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5795750 2021.06.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5795751 2021.06.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5795752 2021.06.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5795753 2021.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5795754 2021.06.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5795755 2021.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5795756 2021.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5795757 2021.06.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5795758 2021.06.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5795759 2021.06.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5795760 2021.06.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5795761 2021.06.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5795762 2021.06.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5795763 2021.06.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5795764 2021.06.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5795765 2021.06.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5795766 2021.06.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5795767 2021.06.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5795768 2021.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5795769 2021.06.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5795770 2021.06.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5796284 2021.06.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5796285 2021.06.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5788033 2021.06.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5788034 2021.06.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 5824987 2021.06.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5786168 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 5786169 2021.06.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5786170 2021.06.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5786171 2021.06.08 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5786172 2021.06.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5786173 2021.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5786174 2021.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5786175 2021.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 5786176 2021.06.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5786177 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5786178 2021.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5786179 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 5786180 2021.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5786181 2021.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5786182 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5786183 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786184 2021.06.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5786185 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5786186 2021.06.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5786187 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5786188 2021.06.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5786189 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5786190 2021.06.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5786191 2021.06.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5786192 2021.06.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5786193 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5786194 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786195 2021.06.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5786196 2021.06.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5786197 2021.06.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5786224 2021.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5786225 2021.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5786226 2021.06.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5786227 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5786228 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5786229 2021.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5786230 2021.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5786231 2021.06.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5786232 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5786233 2021.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5786234 2021.06.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5786235 2021.06.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5786236 2021.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5786237 2021.06.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5786238 2021.06.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 15 5786284 2021.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5786285 2021.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786286 2021.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5786287 2021.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5786288 2021.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5786289 2021.06.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5786290 2021.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5786291 2021.06.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5786292 2021.06.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5786293 2021.06.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5786294 2021.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5786295 2021.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5786296 2021.06.08 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5785655 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5785659 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5785660 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5785661 2021.06.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5785662 2021.06.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5785663 2021.06.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5785664 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5785665 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5785666 2021.06.06 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 5785755 2021.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5785760 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5785761 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5785762 2021.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5785763 2021.06.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5785764 2021.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5785765 2021.06.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5785766 2021.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5785767 2021.06.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5785768 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5746809 2021.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5746810 2021.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5746811 2021.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5746812 2021.06.02 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5732739 2021.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5732141 2021.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5732736 2021.05.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5732140 2021.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5732139 2021.05.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5732735 2021.05.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5732344 2021.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5732741 2021.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5732343 2021.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5732345 2021.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5732734 2021.05.30 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5732737 2021.05.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5720641 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5720642 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5720643 2021.05.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5720644 2021.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5720645 2021.05.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5720646 2021.05.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 5720647 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5720648 2021.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5720649 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5720650 2021.05.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 5720651 2021.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5720652 2021.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5720653 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5720654 2021.05.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5720655 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5720656 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5720657 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5720658 2021.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5720659 2021.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5720660 2021.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5721601 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5721618 2021.05.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5721659 2021.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5721660 2021.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5721661 2021.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5721662 2021.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5721663 2021.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5721664 2021.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5721665 2021.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5721666 2021.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5721667 2021.05.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5721668 2021.05.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5721669 2021.05.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5721670 2021.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5721671 2021.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5721672 2021.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5721673 2021.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5721674 2021.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5721675 2021.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5721676 2021.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5721677 2021.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5721678 2021.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5721679 2021.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5721680 2021.05.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5721681 2021.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5721682 2021.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5721683 2021.05.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5785774 2021.05.27 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5785775 2021.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5785776 2021.05.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5785777 2021.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5711312 2021.05.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5721629 2021.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5721630 2021.05.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5721631 2021.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5721632 2021.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5721633 2021.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5721634 2021.05.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5721635 2021.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5721636 2021.05.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5721637 2021.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5721638 2021.05.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5721639 2021.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5721640 2021.05.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5721641 2021.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5721642 2021.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5721643 2021.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 5721644 2021.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 46 5721645 2021.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5721646 2021.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5721647 2021.05.26 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5721648 2021.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5721649 2021.05.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5721650 2021.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5721651 2021.05.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5709191 2021.05.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5709192 2021.05.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5709193 2021.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5709194 2021.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5709195 2021.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5709196 2021.05.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5709197 2021.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5709198 2021.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709199 2021.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5709200 2021.05.25 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5709201 2021.05.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5709249 2021.05.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5710918 2021.05.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5710921 2021.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5710922 2021.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5710923 2021.05.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5710924 2021.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5710925 2021.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5710926 2021.05.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5710927 2021.05.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5712385 2021.05.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5712386 2021.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5712387 2021.05.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5712388 2021.05.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5712389 2021.05.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5712390 2021.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5712391 2021.05.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5712392 2021.05.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5712393 2021.05.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5712394 2021.05.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5712395 2021.05.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5709250 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5709251 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5709252 2021.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5709253 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709254 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5709255 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5709256 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709257 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5709258 2021.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5709259 2021.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5709260 2021.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5709261 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5709262 2021.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5709263 2021.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5709264 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5709270 2021.05.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5709271 2021.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5709272 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5709273 2021.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5709274 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5709275 2021.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5709276 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5709277 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709278 2021.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5709279 2021.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5709280 2021.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5709281 2021.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5709282 2021.05.24 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5709283 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5709284 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5709285 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5709286 2021.05.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5709287 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5709299 2021.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5709300 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5710123 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5710128 2021.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5710457 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5710559 2021.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5710835 2021.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5710836 2021.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5710837 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5710838 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5710839 2021.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5710840 2021.05.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5710841 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5710842 2021.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5710843 2021.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5710844 2021.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5710845 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5710846 2021.05.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5710847 2021.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5710848 2021.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5710849 2021.05.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5710850 2021.05.24 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5710851 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5710852 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5710853 2021.05.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5710854 2021.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5710855 2021.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5710856 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5710857 2021.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5710858 2021.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5710859 2021.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5710860 2021.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5710892 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5710893 2021.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5710894 2021.05.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5710895 2021.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5710896 2021.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5710897 2021.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5710898 2021.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 5710899 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5710900 2021.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5710901 2021.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5710902 2021.05.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5710903 2021.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5710904 2021.05.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5710905 2021.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5710906 2021.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 5710907 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5710908 2021.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5710909 2021.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5710910 2021.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5710911 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5710912 2021.05.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5710913 2021.05.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5710914 2021.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5710915 2021.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5710916 2021.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5710917 2021.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720555 2021.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5709226 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5709227 2021.05.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 5709228 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5709229 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5709230 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5709231 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5709232 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5709233 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5709234 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5709235 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5709236 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5709237 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5709238 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5709239 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5709240 2021.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5709241 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5709242 2021.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5709243 2021.05.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5709244 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5709245 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5709246 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5709247 2021.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5709248 2021.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5709265 2021.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5709266 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5709267 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5709268 2021.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5709269 2021.05.23 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5709302 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5709303 2021.05.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5709304 2021.05.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5709305 2021.05.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5709306 2021.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5709307 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5709308 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5709309 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5709310 2021.05.23 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5709311 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5709312 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5709313 2021.05.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5709314 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5709315 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5709316 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5709317 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5709318 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5709319 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5709320 2021.05.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5709346 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5709347 2021.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5709348 2021.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5709349 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5709350 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5709351 2021.05.23 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 1 5710455 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5710456 2021.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5710553 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5710554 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5710555 2021.05.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5710556 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5710557 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5710558 2021.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5710579 2021.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5710580 2021.05.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5710608 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5710609 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5710610 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5710611 2021.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5710612 2021.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5710613 2021.05.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5710614 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5710615 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 5710616 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5710617 2021.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5710618 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5710770 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5710771 2021.05.23 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5710772 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5710773 2021.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5710774 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5710775 2021.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5710776 2021.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5710777 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 5710778 2021.05.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5710779 2021.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 5710780 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5710781 2021.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5710782 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5710783 2021.05.23 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5710784 2021.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5710785 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5710786 2021.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5710787 2021.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5710788 2021.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5710791 2021.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5710792 2021.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5710793 2021.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5710794 2021.05.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5710795 2021.05.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5710796 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5710797 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5710798 2021.05.23 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5710799 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5710800 2021.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5710801 2021.05.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5710802 2021.05.23 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5710803 2021.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5710804 2021.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5710805 2021.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5710806 2021.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5710882 2021.05.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5710883 2021.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5710884 2021.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5720565 2021.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5710560 2021.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5710561 2021.05.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5710562 2021.05.22 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5710563 2021.05.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5710564 2021.05.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5710565 2021.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5710566 2021.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5710567 2021.05.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5710568 2021.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5710569 2021.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5710570 2021.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5710571 2021.05.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5710572 2021.05.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5710573 2021.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5710574 2021.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5710575 2021.05.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5710576 2021.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5710577 2021.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5710578 2021.05.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5786366 2021.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 5673379 2021.05.19 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5650857 2021.05.15 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 4 5650840 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5650841 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5650842 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5650843 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5650844 2021.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5650845 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5650846 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5650847 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5650848 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5650849 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5650850 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5650851 2021.05.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5650855 2021.05.15 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5650859 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 20 5650860 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5650861 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5650862 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5650863 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 5650864 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5651256 2021.05.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5651257 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5651258 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651259 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5651260 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5651261 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5651262 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651263 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5651265 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5651266 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651268 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5651269 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651270 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651271 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651272 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5651273 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5651274 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5651371 2021.05.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5651372 2021.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5651393 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5651394 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651399 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5651578 2021.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5673377 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5673378 2021.05.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5644855 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5644859 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5644874 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5636078 2021.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5636079 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5636080 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5636081 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5636082 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5636083 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5636084 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5636085 2021.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5636086 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5636087 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5636088 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5636089 2021.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5636090 2021.05.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5636091 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5636092 2021.05.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5636093 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 5636094 2021.05.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5636095 2021.05.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5636096 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5636097 2021.05.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5636098 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5636099 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5636100 2021.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5636101 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5636102 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5636103 2021.05.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5636104 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5636195 2021.05.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5636216 2021.05.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5636217 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5636218 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5636219 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5636220 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5636221 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5636222 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5636223 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5636224 2021.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5636225 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5636226 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5636227 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5636228 2021.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5636229 2021.05.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5636230 2021.05.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5636231 2021.05.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5636232 2021.05.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5636233 2021.05.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5644916 2021.05.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5652941 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5658499 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5630756 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5630757 2021.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 5630758 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 5630759 2021.05.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5630760 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5630761 2021.05.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5630762 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5630763 2021.05.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5630764 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5630765 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5630766 2021.05.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5630767 2021.05.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5630768 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5630769 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5630770 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5630771 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5630772 2021.05.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5630773 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5630774 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5630775 2021.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5630776 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5630777 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5630778 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 5630779 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5630780 2021.05.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5630782 2021.05.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5630783 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5630784 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5630785 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5630786 2021.05.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5630787 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5630788 2021.05.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5630789 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5630790 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5630791 2021.05.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5630792 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5630793 2021.05.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5630794 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5630795 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5630796 2021.05.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5630797 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5630798 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5630799 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5630800 2021.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5630851 2021.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5630852 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5630853 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5630854 2021.05.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5630855 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5630856 2021.05.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5630857 2021.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5630858 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5630859 2021.05.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5630860 2021.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5630861 2021.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5630862 2021.05.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5630863 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5630864 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5630865 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5630866 2021.05.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5630867 2021.05.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5630868 2021.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5630869 2021.05.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5630870 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5630871 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5630872 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5630873 2021.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5630874 2021.05.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5630875 2021.05.12 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5630876 2021.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5630877 2021.05.12 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5628097 2021.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5628098 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5628099 2021.05.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5628100 2021.05.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5628101 2021.05.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5628102 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5628103 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5628104 2021.05.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5628105 2021.05.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5628106 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5628107 2021.05.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5628108 2021.05.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5628109 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5628110 2021.05.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5628111 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5621714 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5621716 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5621718 2021.05.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5621720 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5621721 2021.05.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5621723 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5621725 2021.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5621726 2021.05.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 8 5621738 2021.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5621739 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5621740 2021.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 10 5621741 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5621742 2021.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5621743 2021.05.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5621779 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 5621780 2021.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 25 5621791 2021.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5621792 2021.05.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5621794 2021.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5621795 2021.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5621814 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5621815 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5621816 2021.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5621817 2021.05.10 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 5621819 2021.05.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5624240 2021.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 5624294 2021.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5624295 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5624296 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5624297 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5624298 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5624299 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5624300 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5624301 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5624302 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 5624303 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5624304 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5624305 2021.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5624306 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5624655 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5624659 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 25 5624661 2021.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 5624662 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5624665 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5624667 2021.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5624669 2021.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5624670 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5624710 2021.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5624711 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5624712 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5624714 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5624715 2021.05.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5624716 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5624717 2021.05.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5624740 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5606951 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5606952 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5606953 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5606954 2021.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5606955 2021.05.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5606956 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5606957 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5606958 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5606959 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5606960 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5606961 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5607001 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5607002 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5606980 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30