Pełna lista obserwacji drużyny

Tomasz Duda : Tomasz Duda


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6218474 2021.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6218473 2021.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6218472 2021.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6192309 2021.11.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6192310 2021.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6192311 2021.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6192312 2021.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 100 6192313 2021.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6192314 2021.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6192315 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6192317 2021.11.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6192318 2021.11.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6192308 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6192307 2021.11.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6192306 2021.11.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6192296 2021.11.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 200 6192297 2021.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6192298 2021.11.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 50 6192299 2021.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6192300 2021.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 6192301 2021.11.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6192303 2021.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6192304 2021.11.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6192305 2021.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6192319 2021.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 6192320 2021.11.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 200 6192332 2021.11.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6192333 2021.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 6192334 2021.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 150 6192335 2021.11.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6192336 2021.11.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6192337 2021.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 6192338 2021.11.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6192339 2021.11.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6192340 2021.11.03 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6192341 2021.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 6192330 2021.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6192321 2021.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6192322 2021.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6192316 2021.11.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 6192323 2021.11.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6192324 2021.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6192325 2021.11.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6192326 2021.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6192327 2021.11.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6192328 2021.11.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6192329 2021.11.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 6156434 2021.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6156435 2021.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 6156436 2021.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6148368 2021.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6148367 2021.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6148366 2021.10.18 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 4 6131564 2021.10.05 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 6131567 2021.10.05 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis 1 6131568 2021.10.05 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 6131569 2021.10.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 6131566 2021.10.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6045258 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6045259 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6045262 2021.09.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 6045265 2021.09.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6045267 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6045276 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 6045278 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6045280 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 6045303 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6045345 2021.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6045346 2021.09.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6045347 2021.09.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6045348 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6045349 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6045257 2021.09.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6045256 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6045255 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6045215 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6045216 2021.09.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6045217 2021.09.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 6045218 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6045219 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 6045220 2021.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6045221 2021.09.11 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6045222 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6045223 2021.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6045224 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6045226 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6045227 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 80 6045228 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 6045230 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6045352 2021.09.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 6045354 2021.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6045225 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 6045378 2021.09.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6045379 2021.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 6045380 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6045381 2021.09.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6045382 2021.09.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6045383 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6045384 2021.09.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6045385 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 6045386 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6045387 2021.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6045388 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6045389 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6045390 2021.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6045391 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6045377 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6045376 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6045374 2021.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 6045356 2021.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6045357 2021.09.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 80 6045358 2021.09.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6045360 2021.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6045362 2021.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6045363 2021.09.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6045365 2021.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6045366 2021.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6045367 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6045373 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6045372 2021.09.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6045371 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 6045370 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 6045369 2021.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6045368 2021.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 5946910 2021.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5946911 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5946912 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 5946913 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5946914 2021.08.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5946915 2021.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5946916 2021.08.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5946918 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5946919 2021.08.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5946920 2021.08.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5946921 2021.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 5933916 2021.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 5933917 2021.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5933918 2021.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5933920 2021.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5933921 2021.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5933922 2021.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5933919 2021.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5933923 2021.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5933924 2021.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5933925 2021.07.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5893740 2021.07.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5893739 2021.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5893738 2021.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5893737 2021.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5893736 2021.07.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5893735 2021.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5893741 2021.07.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5893742 2021.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5893743 2021.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5893744 2021.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5893745 2021.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5893746 2021.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5893747 2021.07.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5893748 2021.07.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5893749 2021.07.14 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5888613 2021.07.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5874571 2021.07.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5874586 2021.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5874584 2021.07.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 5874583 2021.07.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5874582 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5874581 2021.07.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5874580 2021.07.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5874579 2021.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5874577 2021.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5874576 2021.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5874575 2021.07.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5876901 2021.07.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5876902 2021.07.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5876914 2021.07.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5876913 2021.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5876912 2021.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5876911 2021.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5876910 2021.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5876909 2021.07.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5876908 2021.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5876907 2021.07.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5876906 2021.07.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5876904 2021.07.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5876903 2021.07.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5847974 2021.06.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5847975 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5847976 2021.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5847977 2021.06.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5847973 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5847972 2021.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5847971 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5847970 2021.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5847969 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5847968 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 5848028 2021.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5848029 2021.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5848043 2021.06.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5848039 2021.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5848038 2021.06.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5848037 2021.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5848035 2021.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5848034 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5848033 2021.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5848032 2021.06.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5848031 2021.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5848030 2021.06.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5818473 2021.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5818474 2021.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5818475 2021.06.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 5805749 2021.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 15 5805747 2021.06.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 5805748 2021.06.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5805753 2021.06.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5805952 2021.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5805953 2021.06.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5805954 2021.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5805963 2021.06.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5805965 2021.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5805966 2021.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 10 5805967 2021.06.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5805969 2021.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5805973 2021.06.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5805976 2021.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5820170 2021.06.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 5739780 2021.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5739784 2021.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5739785 2021.05.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 5739786 2021.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5739787 2021.05.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5739783 2021.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5702139 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5702141 2021.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5702142 2021.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5702143 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5702163 2021.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5702164 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5702138 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5702137 2021.05.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5702135 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5702134 2021.05.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5702133 2021.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5702132 2021.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5702131 2021.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5702130 2021.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5702165 2021.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5702168 2021.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5702169 2021.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5702188 2021.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5702187 2021.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5702185 2021.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5702184 2021.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5702183 2021.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5702182 2021.05.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5702181 2021.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5702178 2021.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5702170 2021.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5702171 2021.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5702172 2021.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5702173 2021.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 5702175 2021.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5702177 2021.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5668161 2021.05.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5668162 2021.05.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5668166 2021.05.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5668169 2021.05.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5668173 2021.05.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5668174 2021.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5668175 2021.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5668178 2021.05.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5668179 2021.05.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5668180 2021.05.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5668182 2021.05.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5615798 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5615797 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 5615796 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5615795 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5615774 2021.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5615773 2021.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5615772 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5615771 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5615800 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5615801 2021.05.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5615814 2021.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5615813 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5615812 2021.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5615811 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5615810 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5615809 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5615808 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5615802 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5561876 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5561874 2021.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5561871 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5561870 2021.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5561868 2021.05.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5561864 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5561860 2021.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5561856 2021.05.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5561855 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5561853 2021.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5561851 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5561879 2021.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5561881 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5561894 2021.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5566180 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5566179 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5566177 2021.05.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5566174 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5566173 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5566171 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5566169 2021.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 5566168 2021.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5561897 2021.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5561896 2021.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5561895 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5559136 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5559137 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5559138 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5559139 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5559101 2021.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5559099 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 5559098 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 5559094 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5559092 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 5559090 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5559140 2021.05.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5559141 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5559156 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5559155 2021.05.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5559154 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5559153 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5559152 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5559149 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5559146 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5559145 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5559144 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5559143 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5523809 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5523810 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5523812 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5523813 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5523808 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5523807 2021.04.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5523806 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5523804 2021.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5523803 2021.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5523802 2021.04.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5523814 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5523815 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5523826 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5523825 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5523824 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5523823 2021.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5523822 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5523821 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5523820 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5523818 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5523819 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5523817 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5480970 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5480969 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5480968 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5480964 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5480961 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5480959 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5480956 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5480955 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5480972 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5480973 2021.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5480998 2021.04.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5480997 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 5480996 2021.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5480993 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5480982 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5480979 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5480977 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5480975 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5480953 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5480952 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5480925 2021.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5480926 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5480928 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5480929 2021.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5480930 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5480931 2021.04.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5480932 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5480933 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5480934 2021.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5480935 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5480936 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5480937 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5480939 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5480941 2021.04.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5480943 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5480944 2021.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5480951 2021.04.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5480924 2021.04.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5481143 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5481121 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5481122 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5481124 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 5481125 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5481127 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5481128 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5481129 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5481130 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5481131 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5481132 2021.04.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5481133 2021.04.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5481135 2021.04.20 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5481137 2021.04.20 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5481139 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5481140 2021.04.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5481141 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5481142 2021.04.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5481080 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5481079 2021.04.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5481067 2021.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5481030 2021.04.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5481018 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5481016 2021.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5481015 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5481014 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5481012 2021.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5481011 2021.04.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5481069 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5481070 2021.04.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5481078 2021.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5481077 2021.04.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5481076 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5481075 2021.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5481074 2021.04.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5481073 2021.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5481072 2021.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5481071 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5465069 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5465068 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5465066 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5465065 2021.04.18 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5465042 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5465070 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5465071 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5465072 2021.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5465662 2021.04.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5465076 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5465075 2021.04.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5465074 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5465073 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5444256 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5444257 2021.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5444258 2021.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5444259 2021.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5444260 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5444261 2021.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5444262 2021.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5444263 2021.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5444264 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5444265 2021.04.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5444266 2021.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 70 5444255 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5444254 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5444253 2021.04.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5444252 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5426660 2021.04.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5426662 2021.04.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5426669 2021.04.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5426671 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5426673 2021.04.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5426676 2021.04.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5426678 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5426691 2021.04.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5426730 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5426700 2021.04.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5426696 2021.04.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5426694 2021.04.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5426692 2021.04.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5403171 2021.04.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5392967 2021.04.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5392966 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5392965 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5392964 2021.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5392963 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5392962 2021.04.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5392961 2021.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5392968 2021.04.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5392969 2021.04.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5392970 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5392977 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5392976 2021.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5392975 2021.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5392974 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5392973 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5392972 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5392971 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5378649 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5378650 2021.04.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5378651 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5378653 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5378654 2021.04.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5378656 2021.04.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5378657 2021.04.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5378658 2021.04.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5378660 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5378663 2021.04.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5378664 2021.04.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5378666 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5378678 2021.04.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5366872 2021.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5366871 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5366870 2021.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5366869 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5366868 2021.03.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 5366873 2021.03.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5366875 2021.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5366876 2021.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 5366877 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5366878 2021.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5366879 2021.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5366880 2021.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5362297 2021.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5362300 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5362302 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5362303 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5362304 2021.03.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5357203 2021.03.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5357204 2021.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5357205 2021.03.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5357206 2021.03.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5357207 2021.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5353015 2021.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5353046 2021.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5353048 2021.03.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5353049 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5353050 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5353053 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5353075 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5353078 2021.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5353079 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5353091 2021.03.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5353089 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5353087 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5353086 2021.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5353083 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5353081 2021.03.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5324222 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5324221 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5324220 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5324219 2021.03.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5324218 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5324216 2021.03.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5324215 2021.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5324214 2021.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5324213 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5324212 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 5324211 2021.03.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5324210 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5324209 2021.03.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5324223 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5324224 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5324240 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 5324239 2021.03.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 5324237 2021.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5324236 2021.03.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5324235 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5324234 2021.03.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5324233 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 5324231 2021.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5324230 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 5324228 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 5324226 2021.03.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5324225 2021.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5321398 2021.03.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 5321397 2021.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 5321396 2021.03.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5321395 2021.03.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5321393 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 5321389 2021.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5321386 2021.03.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5321400 2021.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5321401 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5321416 2021.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5321415 2021.03.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5321411 2021.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5321412 2021.03.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5321409 2021.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5321406 2021.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5321403 2021.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5295332 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5295331 2021.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5295329 2021.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5295309 2021.03.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5295308 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5295307 2021.03.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5295306 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5295333 2021.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5295343 2021.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5295355 2021.03.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5295353 2021.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5295352 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5295351 2021.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5295349 2021.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5295347 2021.03.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5295346 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5290952 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5290950 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5290948 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5290946 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5290944 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5290942 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5290940 2021.03.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5290936 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5290934 2021.03.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5290932 2021.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5290931 2021.03.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5290928 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5290927 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5290958 2021.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 5290960 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5290961 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5290975 2021.03.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5290974 2021.03.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 5290973 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 5290971 2021.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5290970 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5290969 2021.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5290968 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5290963 2021.03.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5290964 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5290965 2021.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5290966 2021.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5290967 2021.03.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5282906 2021.03.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5282908 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5282909 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5282920 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5282921 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 5282922 2021.03.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5282931 2021.03.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5283002 2021.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5283003 2021.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 5262672 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5262667 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5262666 2021.03.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5262665 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5262664 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5262663 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5262662 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5262661 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5262674 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5262675 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5262676 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5262687 2021.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5262708 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5262734 2021.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5262736 2021.03.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5262737 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5262750 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5262751 2021.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 5262752 2021.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5250368 2021.03.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5242833 2021.03.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 5242834 2021.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5242835 2021.03.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5242836 2021.03.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5242838 2021.03.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5242840 2021.03.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5242842 2021.03.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5242843 2021.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5242846 2021.03.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5242848 2021.03.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5242996 2021.03.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 5242994 2021.03.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5242992 2021.03.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5242907 2021.03.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5242858 2021.03.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5242852 2021.03.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5235322 2021.02.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5235320 2021.02.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5235200 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5235199 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5235198 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 5235197 2021.02.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5235196 2021.02.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5235195 2021.02.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5235323 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5235324 2021.02.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5235337 2021.02.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5235336 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5235335 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5235333 2021.02.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5235331 2021.02.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5235330 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5235329 2021.02.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5235325 2021.02.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5220123 2021.02.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5220122 2021.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5220121 2021.02.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5220120 2021.02.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5220119 2021.02.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5220118 2021.02.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5220124 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5220125 2021.02.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5220128 2021.02.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5220133 2021.02.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5220134 2021.02.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5220135 2021.02.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5220137 2021.02.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5220138 2021.02.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5220141 2021.02.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5213381 2021.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5213382 2021.02.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5213383 2021.02.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5213384 2021.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5212354 2021.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5212346 2021.02.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5212345 2021.02.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5212344 2021.02.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5212343 2021.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5212342 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5212341 2021.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5212340 2021.02.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5212339 2021.02.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5212338 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5212337 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5212336 2021.02.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5212297 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5212355 2021.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5212357 2021.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5212374 2021.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5212373 2021.02.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5212372 2021.02.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5212371 2021.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5212370 2021.02.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 5212369 2021.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 5212368 2021.02.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5212367 2021.02.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 5212359 2021.02.23 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5212361 2021.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5212362 2021.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5212363 2021.02.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5212365 2021.02.23 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5198163 2021.02.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5198164 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 5198165 2021.02.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5198166 2021.02.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5198167 2021.02.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 5198214 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5198215 2021.02.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5198217 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5198219 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5198218 2021.02.20 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 5198216 2021.02.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5188459 2021.02.17 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5188452 2021.02.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5188451 2021.02.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 5188440 2021.02.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5188439 2021.02.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5188438 2021.02.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5188437 2021.02.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5188436 2021.02.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5188435 2021.02.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 100 5188460 2021.02.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5188461 2021.02.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5188462 2021.02.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5188481 2021.02.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5188480 2021.02.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5188479 2021.02.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5188478 2021.02.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5188476 2021.02.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5188474 2021.02.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5188473 2021.02.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 300 5188470 2021.02.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5188463 2021.02.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5184162 2021.02.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 5184161 2021.02.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 5184160 2021.02.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5184159 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5184158 2021.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5184157 2021.02.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5184163 2021.02.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5184164 2021.02.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5184171 2021.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5184170 2021.02.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5184168 2021.02.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5184167 2021.02.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5184166 2021.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5184165 2021.02.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5180357 2021.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5180344 2021.02.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5180348 2021.02.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5180349 2021.02.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5180351 2021.02.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5180353 2021.02.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5180355 2021.02.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5180356 2021.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5180358 2021.02.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5180359 2021.02.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5180361 2021.02.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5180362 2021.02.14 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5168209 2021.02.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5168210 2021.02.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5168212 2021.02.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5168213 2021.02.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5168214 2021.02.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5168211 2021.02.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5165819 2021.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5165823 2021.02.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5165825 2021.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5165827 2021.02.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5165829 2021.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5165830 2021.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5165831 2021.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5165832 2021.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5165833 2021.02.09 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 5160006 2021.02.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5160008 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5160019 2021.02.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5160020 2021.02.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5160021 2021.02.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5160022 2021.02.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5160023 2021.02.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5160026 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5160027 2021.02.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5160028 2021.02.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5160030 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5153190 2021.02.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5153191 2021.02.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 5153193 2021.02.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5153194 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5149545 2021.02.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5149546 2021.02.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5149547 2021.02.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5149548 2021.02.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5149549 2021.02.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5149550 2021.02.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5149551 2021.02.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5149552 2021.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5149553 2021.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5149567 2021.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5149566 2021.02.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5149564 2021.02.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5149563 2021.02.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5149562 2021.02.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5149560 2021.02.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5146166 2021.02.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 5146167 2021.02.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 5146169 2021.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5146170 2021.02.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5146171 2021.02.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5146295 2021.02.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5134793 2021.01.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 8 5134792 2021.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5134791 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5134790 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5134789 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5134788 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5134787 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5134786 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5134785 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134798 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5134794 2021.01.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5134795 2021.01.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5134840 2021.01.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5134839 2021.01.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5134809 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5134808 2021.01.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5134807 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5134806 2021.01.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5134805 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5134804 2021.01.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5134799 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 5132239 2021.01.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5132248 2021.01.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5132250 2021.01.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 75 5132258 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5132252 2021.01.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5132253 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 5132255 2021.01.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5132260 2021.01.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5132261 2021.01.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5132263 2021.01.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5123135 2021.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5123137 2021.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5123138 2021.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5123139 2021.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5123140 2021.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5123141 2021.01.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 5120731 2021.01.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5106711 2021.01.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5106709 2021.01.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5106708 2021.01.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5106707 2021.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 900 5106706 2021.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 5106713 2021.01.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5106712 2021.01.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5106720 2021.01.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5106719 2021.01.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5106718 2021.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5106717 2021.01.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5106716 2021.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5106715 2021.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5106714 2021.01.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 5096040 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5096044 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5096047 2021.01.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 5096063 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5096076 2021.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5097886 2021.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5097887 2021.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5097888 2021.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5097889 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5096037 2021.01.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5097891 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5097892 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5097893 2021.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5097890 2021.01.17 mapa