Pełna lista obserwacji drużyny

Leśna Dziewczyna : Agnieszka Cysewska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5183162 2021.02.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5183161 2021.02.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5183160 2021.02.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5183159 2021.02.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5183312 2021.02.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5183313 2021.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5183314 2021.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5183366 2021.02.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5183367 2021.02.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5183311 2021.02.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5183309 2021.02.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5183310 2021.02.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5183368 2021.02.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5183369 2021.02.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5183240 2021.02.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5183239 2021.02.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5183238 2021.02.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5183248 2021.02.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 4 5183247 2021.02.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5183287 2021.01.27 mapa