Pełna lista obserwacji drużyny

wodzu : Łabaj Paweł Łabaj


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5649253 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5649251 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5649252 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5648029 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5648031 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 5648030 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5646716 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5646715 2021.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5646714 2021.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5646713 2021.05.15 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 5646712 2021.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5646711 2021.05.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 5646710 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5646709 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5646708 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5646707 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5646706 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5646705 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5646704 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5646703 2021.05.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5646702 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5646699 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5646698 2021.05.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5646697 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646696 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646695 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5646694 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5646693 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5646692 2021.05.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5646691 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5646690 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5646689 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5646688 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5646687 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5646686 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5646685 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5646684 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5631640 2021.05.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5631385 2021.05.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5625182 2021.05.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5569766 2021.05.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5569760 2021.05.04 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5569759 2021.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5569758 2021.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5568898 2021.05.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5568897 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5568895 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5568893 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5568892 2021.05.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5568891 2021.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5568890 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568889 2021.05.04 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5568888 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5568887 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5568886 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5568885 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5568884 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5568883 2021.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5568882 2021.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5568881 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568880 2021.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5568879 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5568878 2021.05.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5568877 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5568876 2021.05.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5568875 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5568874 2021.05.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5568873 2021.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5568872 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5568871 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 5568870 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5568869 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5568868 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5568867 2021.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5568866 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568865 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5568861 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5568860 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5568859 2021.05.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5568858 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5568857 2021.05.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5568856 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5568855 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5568854 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5568853 2021.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5568852 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5568851 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568850 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5568849 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5568848 2021.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5568847 2021.05.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5554258 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 5554257 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5554274 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5554273 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5554272 2021.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5554271 2021.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5554270 2021.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5554269 2021.05.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5554268 2021.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5554267 2021.05.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5554266 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5554265 2021.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 5554264 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5554263 2021.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5554262 2021.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5554261 2021.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5554256 2021.05.02 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5554255 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5554254 2021.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5554253 2021.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5554252 2021.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5554251 2021.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5554250 2021.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5554249 2021.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5554248 2021.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5554247 2021.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5554246 2021.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5554245 2021.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5554244 2021.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5554243 2021.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5554242 2021.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5547074 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5547073 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5547072 2021.05.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5547071 2021.05.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5547070 2021.05.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5547069 2021.05.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5547068 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5547067 2021.05.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5547066 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547065 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5547064 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547063 2021.05.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5547062 2021.05.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5547061 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5547060 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5547059 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5547058 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547057 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5547056 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5547055 2021.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5547054 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5547053 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5547052 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5547051 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5547050 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5547049 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5542186 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5529651 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5529655 2021.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5529654 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5529650 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5529652 2021.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5529645 2021.04.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5529653 2021.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5529649 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5529644 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5529648 2021.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5529646 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5529643 2021.04.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5529647 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5529641 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5529642 2021.04.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 5517309 2021.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5517308 2021.04.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 18 5517325 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5517324 2021.04.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5517323 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5517322 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 5517321 2021.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5517320 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5517319 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5517318 2021.04.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5517317 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5517316 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5517315 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5517314 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 5517313 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5517312 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 5517311 2021.04.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 5517310 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5517307 2021.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5517306 2021.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5517305 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5517304 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5517303 2021.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5517302 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5517301 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5517300 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5517299 2021.04.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5517298 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5517297 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5517296 2021.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5517295 2021.04.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5517294 2021.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5517293 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5517292 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5517275 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 5517274 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5517273 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5517272 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5517271 2021.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5517270 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5517269 2021.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5517268 2021.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5517267 2021.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5517266 2021.04.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5517265 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5517264 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5517263 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5517262 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5517261 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5517260 2021.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5517291 2021.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5517290 2021.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5517289 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5517288 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5517287 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5517286 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5517285 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5517284 2021.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5517283 2021.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5517282 2021.04.26 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 5517281 2021.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5517280 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5517279 2021.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5517278 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5517277 2021.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5517259 2021.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5517258 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 5517257 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5517256 2021.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5517255 2021.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5517254 2021.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5517253 2021.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5517252 2021.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5517251 2021.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5517250 2021.04.26 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5517249 2021.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5517248 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5517247 2021.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5517246 2021.04.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5517245 2021.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5517244 2021.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5517242 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5517241 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5517240 2021.04.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5517239 2021.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5517238 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5517237 2021.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5517236 2021.04.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5517235 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5517234 2021.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5517233 2021.04.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5517232 2021.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5517231 2021.04.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5517230 2021.04.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5517229 2021.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5517228 2021.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5517227 2021.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5500849 2021.04.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5500848 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5500847 2021.04.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5500846 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500845 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5500844 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5500843 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5500842 2021.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5500841 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5500840 2021.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5500839 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500838 2021.04.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5500837 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5500836 2021.04.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5500835 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5500834 2021.04.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5500833 2021.04.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5500831 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5500830 2021.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5500829 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5500828 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 5500827 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5500826 2021.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5500825 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5500824 2021.04.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5500823 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500822 2021.04.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5500821 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5500820 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5500819 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5500850 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5500818 2021.04.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5500817 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5500816 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5500868 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500867 2021.04.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5500866 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5500865 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5500864 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5500863 2021.04.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5500862 2021.04.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5500861 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5500860 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5500859 2021.04.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5500858 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5500857 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5500856 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5500855 2021.04.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5500854 2021.04.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5500853 2021.04.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5500815 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5500814 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5500813 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5500812 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 5500811 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5500810 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5500809 2021.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5500808 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5500807 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5500806 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500805 2021.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5500804 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5500803 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5500802 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5500801 2021.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5500800 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5500799 2021.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5500798 2021.04.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5500797 2021.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5500796 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5500795 2021.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5500794 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5500793 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5500792 2021.04.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5500791 2021.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5500790 2021.04.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5500789 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5500788 2021.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5500787 2021.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5500786 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5500785 2021.04.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5500784 2021.04.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5464156 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5464155 2021.04.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5464153 2021.04.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5464150 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464154 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5464148 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5464152 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464147 2021.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5464146 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5464151 2021.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5464145 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5445419 2021.04.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5438801 2021.04.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5438752 2021.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5438754 2021.04.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5438755 2021.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5438753 2021.04.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5438750 2021.04.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5438749 2021.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5438748 2021.04.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5438745 2021.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5438747 2021.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5438746 2021.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5438742 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5438744 2021.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5438743 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5438739 2021.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5438740 2021.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5438736 2021.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5438737 2021.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5438734 2021.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5438738 2021.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5438735 2021.04.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5430744 2021.04.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5417490 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5417489 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5417488 2021.04.10 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5417506 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5417505 2021.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5417504 2021.04.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5417503 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5417502 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 18 5417501 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5417500 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5417499 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5417498 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5417497 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5417496 2021.04.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5417495 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5417494 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5417493 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5417492 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5417491 2021.04.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5417554 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5417553 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5417552 2021.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5417551 2021.04.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5417550 2021.04.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5417549 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5417548 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5417547 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5417546 2021.04.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5417545 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5417544 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5417543 2021.04.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5417542 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5417541 2021.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5417540 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5417538 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5417537 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5417536 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5417535 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5417534 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5417533 2021.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5417532 2021.04.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 5417531 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5417530 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5417529 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5417528 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5417527 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1000 5417526 2021.04.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5417525 2021.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5417524 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5417523 2021.04.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 5417471 2021.04.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5417470 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5417469 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5417468 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5417467 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5417466 2021.04.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5417465 2021.04.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5417464 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5417463 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5417462 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5417461 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 600 5417460 2021.04.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5417459 2021.04.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5417458 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5417457 2021.04.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5417456 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5417522 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5417521 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5417520 2021.04.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5417519 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5417518 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5417517 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5417516 2021.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5417515 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 5417514 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5417513 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5417512 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5417511 2021.04.10 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5417510 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5417509 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417487 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5417486 2021.04.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5417485 2021.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5417484 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5417483 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5417482 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 5417481 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5417480 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5417479 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5417478 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5417477 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5417476 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5417475 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5417474 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5417473 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5417453 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5417452 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5417451 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5417450 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5417449 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5417448 2021.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5417447 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5417446 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5417445 2021.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5417444 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5417443 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5417455 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5417442 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 60 5417454 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5417441 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5417440 2021.04.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5393294 2021.04.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5386619 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5386618 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5386617 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5386616 2021.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5386615 2021.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5386614 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5386613 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5386612 2021.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5386611 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5386610 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5386609 2021.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5386608 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5386607 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5386606 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5386605 2021.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5386604 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5386603 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5386602 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5386601 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5386600 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5386599 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5386598 2021.04.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5386597 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5386596 2021.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5386595 2021.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5386591 2021.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5386590 2021.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5386589 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5386588 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5386587 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5386586 2021.04.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5386585 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5386584 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5386583 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5386582 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5386581 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5386580 2021.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5386579 2021.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5386578 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5386577 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5386576 2021.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5382757 2021.04.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5381271 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5381270 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5381269 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 5381268 2021.04.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5381267 2021.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5381266 2021.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5381265 2021.04.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5381264 2021.04.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5381263 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 5381262 2021.04.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5381261 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5381260 2021.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5381259 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5381241 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5381240 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5381239 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5381238 2021.04.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5381237 2021.04.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5381236 2021.04.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5381235 2021.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5381234 2021.04.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5381233 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5381232 2021.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5381231 2021.04.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5381230 2021.04.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5381229 2021.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5381228 2021.04.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5381227 2021.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 5381258 2021.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5381257 2021.04.03 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5381256 2021.04.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5381255 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5381254 2021.04.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5381253 2021.04.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 41 5381252 2021.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5381251 2021.04.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5381250 2021.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5381249 2021.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5381248 2021.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 52 5381247 2021.04.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5381246 2021.04.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5381245 2021.04.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5381244 2021.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5381243 2021.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5381226 2021.04.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5381225 2021.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5381224 2021.04.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5381223 2021.04.03 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5381222 2021.04.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5381221 2021.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5381220 2021.04.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5381219 2021.04.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5381218 2021.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5381217 2021.04.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5381216 2021.04.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5381215 2021.04.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5381214 2021.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5381213 2021.04.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5381212 2021.04.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5342563 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5342562 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5342560 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5342559 2021.03.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5342558 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5342557 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5342556 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5342555 2021.03.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5342554 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5342553 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5342552 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5342551 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5342550 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5342549 2021.03.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5342548 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5342547 2021.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5339481 2021.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5339482 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5339480 2021.03.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5339498 2021.03.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5339497 2021.03.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5339496 2021.03.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5339495 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 5339494 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5339493 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5339492 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5339491 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5339490 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5339489 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5339488 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5339487 2021.03.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5339486 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5339485 2021.03.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5339484 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5339478 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5339477 2021.03.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5339476 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5339475 2021.03.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5339474 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5339473 2021.03.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5339472 2021.03.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5339471 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5339470 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5339469 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5339468 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5339467 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5339466 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5339465 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5326471 2021.03.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5309259 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5309258 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5309257 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5309256 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 5309255 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 5309254 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 11 5309253 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5309252 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5309251 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 74 5309250 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5309249 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 5309248 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 5309262 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5309263 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5309265 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5309266 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5309267 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 5309247 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 21 5309246 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5309245 2021.03.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5309244 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5309243 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5309242 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5309241 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5309240 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5309239 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5309238 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5309237 2021.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5309236 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5309235 2021.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5309234 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 53 5309233 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5309232 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5309260 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5309261 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 5309268 2021.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5309269 2021.03.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5309270 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5309271 2021.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5309272 2021.03.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5309273 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5309274 2021.03.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5309275 2021.03.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5309276 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5309277 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5309278 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5309279 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5309280 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5309281 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5309282 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5309283 2021.03.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5294196 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5294179 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5294178 2021.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5294177 2021.03.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5294174 2021.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5294176 2021.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5294175 2021.03.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5294172 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5294169 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5294173 2021.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5294171 2021.03.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5294168 2021.03.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5294165 2021.03.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5294167 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 36 5294166 2021.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5294164 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5294163 2021.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5294161 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5294160 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5294162 2021.03.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5294159 2021.03.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5294158 2021.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5294156 2021.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5294155 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5294157 2021.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5294153 2021.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5294154 2021.03.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5294151 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5294150 2021.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5294152 2021.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5294149 2021.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5294195 2021.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5294194 2021.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5294193 2021.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5294192 2021.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5294191 2021.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5294190 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 5294189 2021.03.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5294188 2021.03.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5294187 2021.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5294186 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 37 5294185 2021.03.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5294184 2021.03.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5294183 2021.03.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5294182 2021.03.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5294181 2021.03.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5294180 2021.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5294146 2021.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5294147 2021.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 5294148 2021.03.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 5294144 2021.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5294143 2021.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5294145 2021.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 5294141 2021.03.15 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5294140 2021.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5294142 2021.03.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5294139 2021.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5294138 2021.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5294136 2021.03.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5294137 2021.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5294135 2021.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5294134 2021.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5294133 2021.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5289640 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5289461 2021.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5289459 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5289462 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5289460 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5289458 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5289457 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5289456 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5289455 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5289454 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5289452 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5289451 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5289453 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5289450 2021.03.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5289449 2021.03.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5289448 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5287371 2021.03.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 5287370 2021.03.14 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 5287369 2021.03.14 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 5287402 2021.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5287401 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5287398 2021.03.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5287397 2021.03.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5287396 2021.03.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5287394 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5287395 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5287393 2021.03.14 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 5287392 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5287391 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 5287389 2021.03.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 15 5287388 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5287390 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5287368 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5287367 2021.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5287366 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5287364 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5287363 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5287362 2021.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5287360 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5287361 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5287365 2021.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5287359 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5287357 2021.03.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5287358 2021.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5287356 2021.03.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 5287353 2021.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5287355 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5287354 2021.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5282294 2021.03.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5281953 2021.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5281952 2021.03.13 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5281949 2021.03.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 80 5281950 2021.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5281951 2021.03.13 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5281948 2021.03.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5281947 2021.03.13 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 2 5281946 2021.03.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5281945 2021.03.13 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5281944 2021.03.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5281942 2021.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5281943 2021.03.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5281939 2021.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5281940 2021.03.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5281937 2021.03.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5281936 2021.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5281938 2021.03.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5281934 2021.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5281935 2021.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5281933 2021.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5281932 2021.03.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5281930 2021.03.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5281929 2021.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5281931 2021.03.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5281928 2021.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5281927 2021.03.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5281926 2021.03.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 5278792 2021.03.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 5278790 2021.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5278784 2021.03.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5278781 2021.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5278782 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5278776 2021.03.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5278774 2021.03.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5278783 2021.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5278771 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5278779 2021.03.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5278772 2021.03.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5278768 2021.03.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 5278766 2021.03.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5278765 2021.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5278762 2021.03.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5278789 2021.03.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5278793 2021.03.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5278791 2021.03.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5278788 2021.03.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5278787 2021.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5278786 2021.03.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5278785 2021.03.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5278780 2021.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5278777 2021.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 600 5278778 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5278775 2021.03.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5278773 2021.03.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5278767 2021.03.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5278769 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5278770 2021.03.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5278763 2021.03.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5278764 2021.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5278761 2021.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 5278759 2021.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5278757 2021.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5278760 2021.03.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5278758 2021.03.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5278756 2021.03.12 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 5278755 2021.03.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 5278754 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5278753 2021.03.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5278751 2021.03.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5278749 2021.03.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5278748 2021.03.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5278750 2021.03.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5278746 2021.03.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5278747 2021.03.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5289641 2021.03.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5257233 2021.03.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5257232 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5257231 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 18 5257230 2021.03.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5257229 2021.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 25 5257244 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5257249 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5257245 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5257242 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5257243 2021.03.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5257241 2021.03.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5257240 2021.03.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5257239 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5257238 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5257236 2021.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5257237 2021.03.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5257235 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5257248 2021.03.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5257247 2021.03.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5257246 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5257228 2021.03.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5257227 2021.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5257226 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5257225 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5257224 2021.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5257223 2021.03.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5257222 2021.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5257221 2021.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5257220 2021.03.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5257219 2021.03.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5257218 2021.03.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5257217 2021.03.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5257216 2021.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5257215 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5257214 2021.03.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5257213 2021.03.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5230680 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5229218 2021.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5229215 2021.02.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5229216 2021.02.27 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 5229217 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5229214 2021.02.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5229224 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5229222 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5229223 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5229221 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5229219 2021.02.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5229234 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5229233 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5229232 2021.02.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5229231 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5229230 2021.02.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5229229 2021.02.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5229228 2021.02.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5229227 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 5229226 2021.02.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5229225 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5229213 2021.02.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5229212 2021.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5229211 2021.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 5229210 2021.02.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5229209 2021.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5229208 2021.02.27 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5229207 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5229206 2021.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5229205 2021.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5229204 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5229203 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5229202 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5229201 2021.02.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5229200 2021.02.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5229199 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5229198 2021.02.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 5229197 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5229196 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 5229195 2021.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5229194 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5229193 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5229192 2021.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5229191 2021.02.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5229190 2021.02.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5229189 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5229188 2021.02.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5229187 2021.02.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5229186 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5229185 2021.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5229184 2021.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5229183 2021.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5229182 2021.02.27 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5200864 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5200863 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5200862 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5200861 2021.02.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 5200860 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5200859 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5200858 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5200857 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5200856 2021.02.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5200855 2021.02.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5200854 2021.02.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5200853 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 5200852 2021.02.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5200851 2021.02.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5200850 2021.02.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5200849 2021.02.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5200848 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5200847 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5200846 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5200845 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5200844 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5200843 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5200842 2021.02.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5200841 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5200839 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5200838 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5200837 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5200836 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5200835 2021.02.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5200834 2021.02.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5200833 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5200832 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5200831 2021.02.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5200830 2021.02.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5200829 2021.02.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5200828 2021.02.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5200827 2021.02.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5200826 2021.02.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5200825 2021.02.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5200824 2021.02.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5199437 2021.02.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5199436 2021.02.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5199435 2021.02.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5181581 2021.02.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 5175334 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5175333 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5175330 2021.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5175327 2021.02.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5175332 2021.02.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5175331 2021.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5175329 2021.02.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5175326 2021.02.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 50 5175328 2021.02.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5175325 2021.02.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 5175324 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5175321 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5175322 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5175320 2021.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5175319 2021.02.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5175318 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5175317 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5175316 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5175315 2021.02.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5175313 2021.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5175312 2021.02.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5175308 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5175307 2021.02.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5175305 2021.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5175306 2021.02.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5175303 2021.02.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5175304 2021.02.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 5175300 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5175299 2021.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5175301 2021.02.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5175297 2021.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5175295 2021.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5175294 2021.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5175298 2021.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5175296 2021.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5175293 2021.02.13 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5162287 2021.02.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5162286 2021.02.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5162288 2021.02.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5134272 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5134271 2021.01.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5134270 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5134269 2021.01.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5134268 2021.01.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5134267 2021.01.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5134266 2021.01.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5134265 2021.01.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5134264 2021.01.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5134263 2021.01.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5134262 2021.01.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5134261 2021.01.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5134260 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5134259 2021.01.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5134288 2021.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5134287 2021.01.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 5134286 2021.01.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5134285 2021.01.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5134284 2021.01.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5134283 2021.01.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5134282 2021.01.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5134281 2021.01.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5134280 2021.01.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5134279 2021.01.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5134278 2021.01.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5134277 2021.01.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5134276 2021.01.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5134275 2021.01.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5118976 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118975 2021.01.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5118974 2021.01.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5118973 2021.01.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5118972 2021.01.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5118970 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5118969 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5118968 2021.01.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5118967 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5118966 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5118965 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5118964 2021.01.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5118963 2021.01.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 5118962 2021.01.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5118961 2021.01.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5118960 2021.01.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5118959 2021.01.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5118958 2021.01.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 5118957 2021.01.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5118956 2021.01.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5118955 2021.01.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5116818 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 5116815 2021.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5116816 2021.01.23 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 5116813 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5116814 2021.01.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5116830 2021.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5116833 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5116828 2021.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5116829 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5116832 2021.01.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5116831 2021.01.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5116827 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5116826 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5116825 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 5116824 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5116822 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 5116823 2021.01.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5116820 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5116821 2021.01.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5116819 2021.01.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5116817 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5116809 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5116808 2021.01.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5116810 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5116812 2021.01.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5116811 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5116807 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5116806 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5116805 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5116804 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5116803 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5116802 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 75 5116800 2021.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 5116801 2021.01.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5116798 2021.01.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5116799 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5116797 2021.01.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5116796 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5116795 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5116794 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 5116793 2021.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5116792 2021.01.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5116791 2021.01.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5116790 2021.01.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5116789 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5116787 2021.01.23 mapa