Pełna lista obserwacji drużyny

wodzu : Paweł Łabaj


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6297120 2021.12.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6297119 2021.12.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6297118 2021.12.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6297117 2021.12.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6297116 2021.12.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6297115 2021.12.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6297114 2021.12.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6297113 2021.12.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6297112 2021.12.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6297111 2021.12.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6297108 2021.12.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6297107 2021.12.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6297106 2021.12.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6297105 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6297104 2021.12.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 9 6297103 2021.12.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6297102 2021.12.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6297101 2021.12.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6297100 2021.12.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6297099 2021.12.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6297098 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6297097 2021.12.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6297096 2021.12.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6297095 2021.12.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6297094 2021.12.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6297093 2021.12.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6287519 2021.12.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6287518 2021.12.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6287517 2021.12.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6287513 2021.12.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6287515 2021.12.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6287512 2021.12.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6287514 2021.12.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6284642 2021.12.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6284639 2021.12.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6284638 2021.12.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6284636 2021.12.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6284637 2021.12.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6284635 2021.12.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6284633 2021.12.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6284632 2021.12.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6284631 2021.12.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6284630 2021.12.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6284634 2021.12.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6284629 2021.12.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 6284628 2021.12.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6284627 2021.12.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6284626 2021.12.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6284625 2021.12.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6284624 2021.12.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6284623 2021.12.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6284622 2021.12.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6284621 2021.12.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6284620 2021.12.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6283134 2021.12.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6283102 2021.12.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6283101 2021.12.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6283100 2021.12.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6283099 2021.12.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6283098 2021.12.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6283097 2021.12.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6283096 2021.12.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6283095 2021.12.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6283094 2021.12.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6283093 2021.12.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6283092 2021.12.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6283091 2021.12.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6283103 2021.12.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6283089 2021.12.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 6283090 2021.12.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6283080 2021.12.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6283073 2021.12.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6283074 2021.12.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6283088 2021.12.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6283087 2021.12.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6283086 2021.12.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6283085 2021.12.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6283084 2021.12.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6283083 2021.12.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6283082 2021.12.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6283081 2021.12.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 6283079 2021.12.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6283078 2021.12.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6283077 2021.12.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6283076 2021.12.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6283075 2021.12.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6257478 2021.12.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6256011 2021.12.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6256010 2021.12.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6256009 2021.12.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6256008 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6256007 2021.12.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6256006 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6256005 2021.12.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6256004 2021.12.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 6256003 2021.12.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6256002 2021.12.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6256001 2021.12.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6256000 2021.12.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6255999 2021.12.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6255998 2021.12.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6255997 2021.12.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6255996 2021.12.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6255995 2021.12.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6255994 2021.12.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6255993 2021.12.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6255992 2021.12.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6255991 2021.12.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6255990 2021.12.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6255989 2021.12.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6255988 2021.12.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6255987 2021.12.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6255986 2021.12.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6212989 2021.11.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6212330 2021.11.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6212329 2021.11.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6212328 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6212326 2021.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 6212325 2021.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6212324 2021.11.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6212327 2021.11.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6212319 2021.11.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 11 6212320 2021.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6212323 2021.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6212321 2021.11.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 25 6212322 2021.11.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6212316 2021.11.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6212317 2021.11.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6212318 2021.11.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 20 6212315 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6212314 2021.11.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 20 6212312 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6212311 2021.11.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6212313 2021.11.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6212309 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6212310 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6212308 2021.11.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6212302 2021.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6212303 2021.11.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6212304 2021.11.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6212301 2021.11.12 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6212306 2021.11.12 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 7 6212305 2021.11.12 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 27 6212307 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212300 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6212298 2021.11.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6212295 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 6212294 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212296 2021.11.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6212289 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212293 2021.11.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6212290 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 6212292 2021.11.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 460 6212291 2021.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6212286 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 6212284 2021.11.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6212288 2021.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6212287 2021.11.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6212282 2021.11.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6212275 2021.11.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 6212281 2021.11.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6212277 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 6212276 2021.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6212283 2021.11.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6212274 2021.11.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6212272 2021.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6212280 2021.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6212279 2021.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6212273 2021.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6212271 2021.11.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6212269 2021.11.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6212270 2021.11.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6209041 2021.11.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 11 6209038 2021.11.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6209039 2021.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6209040 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 6209037 2021.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 6209057 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 6209055 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6209053 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6209051 2021.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6209054 2021.11.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6209050 2021.11.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6209056 2021.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6209052 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6209049 2021.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6209046 2021.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6209048 2021.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6209047 2021.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6209044 2021.11.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6209043 2021.11.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 13 6209045 2021.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6209042 2021.11.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6198118 2021.11.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6198117 2021.11.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6194455 2021.11.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6194454 2021.11.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6194453 2021.11.05 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6194450 2021.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6194451 2021.11.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6194452 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6194449 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6194447 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6194446 2021.11.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6194448 2021.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6193895 2021.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6193894 2021.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6193893 2021.11.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6193892 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6193891 2021.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6193890 2021.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6193889 2021.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6193888 2021.11.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6193887 2021.11.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 6193886 2021.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6193885 2021.11.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6193884 2021.11.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6193883 2021.11.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6193882 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6193881 2021.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6193880 2021.11.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 6193879 2021.11.05 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6193878 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6193877 2021.11.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6193876 2021.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6193875 2021.11.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6193874 2021.11.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 6193873 2021.11.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 6193872 2021.11.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6193871 2021.11.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6193870 2021.11.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6193869 2021.11.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6193868 2021.11.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6193867 2021.11.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6193866 2021.11.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6193865 2021.11.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6193864 2021.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6193863 2021.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6193862 2021.11.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 6193861 2021.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6193860 2021.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 6193859 2021.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6193858 2021.11.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 12 6193857 2021.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6193856 2021.11.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6193855 2021.11.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6193854 2021.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 6193853 2021.11.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 6193852 2021.11.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 6193851 2021.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6193850 2021.11.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6193849 2021.11.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6193848 2021.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6193847 2021.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6193846 2021.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6193845 2021.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6193844 2021.11.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6193843 2021.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6193842 2021.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6193841 2021.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6193840 2021.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6193839 2021.11.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6193838 2021.11.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6186466 2021.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6186467 2021.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6186468 2021.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6186465 2021.11.01 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6168829 2021.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6168881 2021.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6168883 2021.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6168885 2021.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6168888 2021.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6168889 2021.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 6168892 2021.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6168893 2021.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 6168894 2021.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 6168895 2021.10.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6168897 2021.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6168898 2021.10.25 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 6164090 2021.10.24 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 6163235 2021.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6156960 2021.10.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6156959 2021.10.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6156958 2021.10.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6156957 2021.10.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 6156956 2021.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6156955 2021.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156976 2021.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6156975 2021.10.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6156974 2021.10.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6156973 2021.10.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6156972 2021.10.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6156971 2021.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156970 2021.10.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6156969 2021.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6156968 2021.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6156967 2021.10.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6156966 2021.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6156965 2021.10.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6156964 2021.10.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6156963 2021.10.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6156962 2021.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6156961 2021.10.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 6156953 2021.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6156952 2021.10.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 6156951 2021.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6156950 2021.10.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6156949 2021.10.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 6156948 2021.10.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6156947 2021.10.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6156946 2021.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6156945 2021.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6156944 2021.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6156943 2021.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6156942 2021.10.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6156941 2021.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6156940 2021.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6156939 2021.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6138121 2021.10.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 6138138 2021.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6138137 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 6138136 2021.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6138135 2021.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6138134 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 6138133 2021.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 6138132 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6138131 2021.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6138130 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 6138129 2021.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6138128 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6138127 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6138126 2021.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 170 6138125 2021.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 250 6138124 2021.10.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6138123 2021.10.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6138120 2021.10.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6138119 2021.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6138118 2021.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6138117 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 6138116 2021.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6138115 2021.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6138114 2021.10.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6138113 2021.10.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 6138112 2021.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6138111 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6138110 2021.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6138109 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6138108 2021.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6138107 2021.10.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6138106 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6138105 2021.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6138104 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 6138103 2021.10.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6138102 2021.10.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6138101 2021.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6138100 2021.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6138099 2021.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 6138098 2021.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 6138097 2021.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6138096 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6138095 2021.10.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6138094 2021.10.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6138093 2021.10.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6138092 2021.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6138091 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6138090 2021.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6138089 2021.10.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6138088 2021.10.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 6138087 2021.10.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6138086 2021.10.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 6138085 2021.10.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6138084 2021.10.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6138083 2021.10.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 6138081 2021.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 80 6138080 2021.10.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6138079 2021.10.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6138078 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6138077 2021.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 6138076 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6138075 2021.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6138074 2021.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6138073 2021.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 6138072 2021.10.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6138071 2021.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6138070 2021.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6138069 2021.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6138068 2021.10.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6138067 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6138066 2021.10.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6138065 2021.10.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6138064 2021.10.15 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6138063 2021.10.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6138062 2021.10.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6138061 2021.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6138060 2021.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6138059 2021.10.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6138058 2021.10.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6138057 2021.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 18 6138056 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6138055 2021.10.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6138054 2021.10.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6138053 2021.10.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6138052 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 6138051 2021.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6138050 2021.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 6138049 2021.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 36 6138048 2021.10.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6138047 2021.10.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6138046 2021.10.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6138045 2021.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6138044 2021.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6138043 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6138042 2021.10.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 6138041 2021.10.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 6123539 2021.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6119538 2021.10.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6119504 2021.10.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6119503 2021.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6119501 2021.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6119502 2021.10.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6119500 2021.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6119499 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6119498 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6119523 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 6119530 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6119520 2021.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6119517 2021.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6119518 2021.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 6119515 2021.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6119514 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 6119513 2021.10.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6119512 2021.10.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6119511 2021.10.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6119510 2021.10.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 6119509 2021.10.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6119508 2021.10.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6119507 2021.10.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6119506 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6119505 2021.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6119533 2021.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6119531 2021.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6119532 2021.10.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6119535 2021.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6119529 2021.10.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6119528 2021.10.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 6119527 2021.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6119536 2021.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 6119534 2021.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6119526 2021.10.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6119525 2021.10.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6119524 2021.10.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6119522 2021.10.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6119521 2021.10.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6119519 2021.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6119516 2021.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6119495 2021.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 6119497 2021.10.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6119493 2021.10.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6119496 2021.10.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6119491 2021.10.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6119494 2021.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6119490 2021.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6119489 2021.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 6119492 2021.10.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6119487 2021.10.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6119488 2021.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 6119486 2021.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 90 6119484 2021.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6119483 2021.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6119485 2021.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6119482 2021.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6075194 2021.09.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6075193 2021.09.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6075192 2021.09.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6075191 2021.09.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6075189 2021.09.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6077876 2021.09.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6075190 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6075188 2021.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6075187 2021.09.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 6075185 2021.09.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6075186 2021.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 6075184 2021.09.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6075183 2021.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6075182 2021.09.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6075179 2021.09.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6075181 2021.09.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6075177 2021.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6075180 2021.09.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6075176 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6075178 2021.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6075175 2021.09.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6075174 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 250 6075173 2021.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6075171 2021.09.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6075172 2021.09.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 6075170 2021.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6075169 2021.09.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6075168 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6075167 2021.09.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6075165 2021.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6075166 2021.09.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 6075164 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 6075162 2021.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6075161 2021.09.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 6075163 2021.09.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6075159 2021.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6075160 2021.09.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6075158 2021.09.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6075157 2021.09.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6075155 2021.09.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6075154 2021.09.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6075153 2021.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6075151 2021.09.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6075152 2021.09.24 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6066209 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6066192 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6066189 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6066188 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6066187 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6066190 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6066191 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6066186 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 6066185 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6066182 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6066183 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6066184 2021.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 6066181 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6066180 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6066179 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6066178 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6066177 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6066224 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6066221 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6066223 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6066220 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6066222 2021.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6066225 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6066217 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6066215 2021.09.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6066219 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6066216 2021.09.19 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 6066212 2021.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6066218 2021.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6066213 2021.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6066214 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6066211 2021.09.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6066210 2021.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6066207 2021.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6066208 2021.09.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6066205 2021.09.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6066206 2021.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6066204 2021.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6066203 2021.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6066202 2021.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6066201 2021.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6066200 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6066198 2021.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 6066199 2021.09.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 6066196 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6066197 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6066195 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6066194 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6066193 2021.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6066174 2021.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6066171 2021.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6066172 2021.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6066175 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6066165 2021.09.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6066170 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6066160 2021.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6066169 2021.09.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6066167 2021.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6066173 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6066166 2021.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6066161 2021.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6066164 2021.09.19 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 6044559 2021.09.11 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 6044560 2021.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6044554 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6044557 2021.09.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6044555 2021.09.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6044561 2021.09.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6044551 2021.09.11 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 6044553 2021.09.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6044556 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6044552 2021.09.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6040443 2021.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6040440 2021.09.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6040422 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6040421 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6040420 2021.09.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6040419 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6040418 2021.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6040417 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6040416 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 6040415 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6040414 2021.09.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6040413 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040412 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6040436 2021.09.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6040434 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6040438 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6040432 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6040428 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6040433 2021.09.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6040430 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6040427 2021.09.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6040429 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040426 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6040424 2021.09.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6040425 2021.09.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 6040423 2021.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6040411 2021.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6040409 2021.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6040408 2021.09.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6040410 2021.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6040407 2021.09.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6040404 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6040406 2021.09.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6040402 2021.09.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6040405 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6040403 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6040399 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6040398 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6040397 2021.09.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6040396 2021.09.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6040401 2021.09.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6040400 2021.09.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6040395 2021.09.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 6040393 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6040389 2021.09.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6040388 2021.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6040392 2021.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6040394 2021.09.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6040391 2021.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6040390 2021.09.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6040386 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6040387 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6040383 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6040382 2021.09.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6040384 2021.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 6040385 2021.09.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6040381 2021.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6040380 2021.09.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6028273 2021.09.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6028272 2021.09.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6028271 2021.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6028288 2021.09.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6028289 2021.09.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6028285 2021.09.05 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6028284 2021.09.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6028282 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6028286 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6028281 2021.09.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6028287 2021.09.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6028283 2021.09.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6028280 2021.09.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6028279 2021.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 6028278 2021.09.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6028275 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6028277 2021.09.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6028274 2021.09.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6028276 2021.09.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6024247 2021.09.04 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 6022867 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6022868 2021.09.04 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 11 6021773 2021.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6021772 2021.09.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 6021771 2021.09.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 6019112 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6019111 2021.09.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6019110 2021.09.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6015716 2021.09.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6015715 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6015714 2021.09.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6015710 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6015708 2021.09.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6015711 2021.09.01 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6015713 2021.09.01 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 7 6015709 2021.09.01 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 6015707 2021.09.01 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6015704 2021.09.01 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 6015706 2021.09.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 6015705 2021.09.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6015703 2021.09.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6015702 2021.09.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6015712 2021.09.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6015701 2021.09.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 6015700 2021.09.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 6015699 2021.09.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6008673 2021.08.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6008672 2021.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6008671 2021.08.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6008670 2021.08.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6008669 2021.08.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6008665 2021.08.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 6008668 2021.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6008667 2021.08.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6008666 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6008663 2021.08.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6008664 2021.08.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 6008661 2021.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6008662 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6008660 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6008659 2021.08.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6008658 2021.08.29 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6008657 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008655 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6008656 2021.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6008651 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 6008654 2021.08.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6008652 2021.08.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6008650 2021.08.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6008649 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6008648 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008647 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008646 2021.08.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6008645 2021.08.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6008644 2021.08.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6008643 2021.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6008642 2021.08.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6008641 2021.08.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6008636 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6008634 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6008633 2021.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6008635 2021.08.29 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6008639 2021.08.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6008637 2021.08.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6008632 2021.08.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6008638 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6008630 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6008631 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6008640 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6008628 2021.08.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6008629 2021.08.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6008626 2021.08.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6008627 2021.08.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6007701 2021.08.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6007700 2021.08.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6007698 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6007699 2021.08.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6013034 2021.08.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6007695 2021.08.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6007696 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6007694 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6007693 2021.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6007692 2021.08.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6007697 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6007691 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6007690 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6007684 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007685 2021.08.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6007689 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6007683 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6007682 2021.08.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6007688 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6007681 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6007687 2021.08.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6007686 2021.08.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6007680 2021.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6007679 2021.08.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6007676 2021.08.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6007678 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007675 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6007677 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6007674 2021.08.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5999952 2021.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5999927 2021.08.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5999923 2021.08.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5999921 2021.08.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5999922 2021.08.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5999924 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5999926 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5999917 2021.08.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5999918 2021.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5999916 2021.08.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5999919 2021.08.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5999914 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5999925 2021.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5999912 2021.08.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5999920 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5999911 2021.08.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5999910 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5999915 2021.08.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5999913 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5999906 2021.08.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5999908 2021.08.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5999907 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5999909 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5999904 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5999905 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999902 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5999903 2021.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5997701 2021.08.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5997700 2021.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5987357 2021.08.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5986519 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5985947 2021.08.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5985946 2021.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5982417 2021.08.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5982416 2021.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5982415 2021.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 5982414 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5982412 2021.08.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5982410 2021.08.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5982411 2021.08.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5982409 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 5982407 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5982408 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5982406 2021.08.19 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5982403 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5982405 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 5982402 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5982404 2021.08.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5982400 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5982401 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5982398 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5982397 2021.08.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5982399 2021.08.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5981805 2021.08.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5981803 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5981802 2021.08.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5981806 2021.08.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5981804 2021.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5981801 2021.08.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5980960 2021.08.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5980958 2021.08.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5980959 2021.08.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5980957 2021.08.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5980956 2021.08.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5980954 2021.08.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5980955 2021.08.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5980953 2021.08.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5980951 2021.08.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5980952 2021.08.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5980950 2021.08.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5980949 2021.08.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5975457 2021.08.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5975459 2021.08.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5975458 2021.08.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5975456 2021.08.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5975455 2021.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5975453 2021.08.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5975454 2021.08.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5975452 2021.08.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5973834 2021.08.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5973832 2021.08.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5973835 2021.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5973833 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5971503 2021.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 5971502 2021.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5971500 2021.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5971498 2021.08.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5971501 2021.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5971499 2021.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5971495 2021.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5971497 2021.08.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5971496 2021.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5971494 2021.08.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5971493 2021.08.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 5968079 2021.08.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5968078 2021.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5968077 2021.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5968075 2021.08.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5968074 2021.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5968073 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5968071 2021.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5968069 2021.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5968072 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5968070 2021.08.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5968067 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5968068 2021.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5968066 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5968064 2021.08.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5968065 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5968063 2021.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5968060 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5968061 2021.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5968059 2021.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5968062 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5968058 2021.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 5968057 2021.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5968055 2021.08.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5968056 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5968054 2021.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5968053 2021.08.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5968050 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5968049 2021.08.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5968052 2021.08.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5968051 2021.08.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5968040 2021.08.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5968047 2021.08.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5968048 2021.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5968043 2021.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5968044 2021.08.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5968045 2021.08.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5968042 2021.08.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5968039 2021.08.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5968046 2021.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5968038 2021.08.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5968037 2021.08.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5968041 2021.08.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5965650 2021.08.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 5965649 2021.08.12 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5965646 2021.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 5965645 2021.08.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5965643 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5965642 2021.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5962712 2021.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5962708 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5962711 2021.08.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5962710 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5962709 2021.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5962704 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5962706 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5962707 2021.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5962703 2021.08.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5962702 2021.08.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5962700 2021.08.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5962701 2021.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5962699 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5962698 2021.08.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5962697 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5960574 2021.08.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5960573 2021.08.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5960572 2021.08.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 5960571 2021.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5960570 2021.08.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5960569 2021.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5960568 2021.08.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5960567 2021.08.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5960565 2021.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5960566 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5960564 2021.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5960563 2021.08.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5960562 2021.08.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5960561 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5960560 2021.08.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5960558 2021.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5960559 2021.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5960557 2021.08.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5960556 2021.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5959290 2021.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5959289 2021.08.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5959288 2021.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 5959286 2021.08.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5959287 2021.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5959282 2021.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5959283 2021.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5959285 2021.08.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5959279 2021.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 5959281 2021.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5959280 2021.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5959277 2021.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5959276 2021.08.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5959278 2021.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5959275 2021.08.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5959274 2021.08.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5958041 2021.08.08 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 5958040 2021.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5946907 2021.08.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 5944831 2021.08.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5944816 2021.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5944815 2021.08.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5944814 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5944813 2021.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5944812 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5944810 2021.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5944811 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5944809 2021.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5944808 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5944807 2021.08.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5944806 2021.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5944805 2021.08.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5944804 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 8 5944803 2021.08.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5944802 2021.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5944800 2021.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5944799 2021.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5944801 2021.08.03 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5944798 2021.08.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5935736 2021.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5935735 2021.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5935734 2021.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5935733 2021.07.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 5935732 2021.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5935730 2021.07.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5935729 2021.07.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5935728 2021.07.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5935727 2021.07.31 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 2 5935726 2021.07.31 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5935725 2021.07.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5935724 2021.07.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 5935723 2021.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5935722 2021.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5935721 2021.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5935720 2021.07.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5935719 2021.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5935718 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5935717 2021.07.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5935716 2021.07.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5935731 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5918013 2021.07.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5918012 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5917963 2021.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5917962 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5917961 2021.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5917960 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5917959 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5917958 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5917957 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5917956 2021.07.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5917979 2021.07.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5917978 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5917977 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5917976 2021.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5917975 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5917974 2021.07.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5917973 2021.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5917972 2021.07.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5917971 2021.07.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5917970 2021.07.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5917969 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5917968 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5917967 2021.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 5917966 2021.07.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5917965 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5917964 2021.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5917954 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5917953 2021.07.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5917952 2021.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5917951 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5917950 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5917949 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5917948 2021.07.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5917947 2021.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5917946 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5917945 2021.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5917944 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5917943 2021.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5917942 2021.07.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5903280 2021.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5903279 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5903278 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5903277 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5903260 2021.07.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5903259 2021.07.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5903258 2021.07.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5903257 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5903256 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5903255 2021.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5903254 2021.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5903253 2021.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5903252 2021.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5903251 2021.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5903250 2021.07.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5903249 2021.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5903248 2021.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5903247 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 5903246 2021.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5903245 2021.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5903276 2021.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5903275 2021.07.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5903274 2021.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5903273 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5903272 2021.07.18 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5903271 2021.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5903270 2021.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5903269 2021.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 35 5903268 2021.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5903267 2021.07.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5903266 2021.07.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5903265 2021.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5903264 2021.07.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5903263 2021.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5903262 2021.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5903261 2021.07.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5903296 2021.07.18 mapa